Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - DIE SEËNINGE WAT GOD VIR ONS IN VOORRAAD HET

DIE SEËNINGE WAT GOD VIR ONS IN VOORRAAD HET

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE SEËNINGE WAT GOD VIR ONS IN VOORRAAD HET

  INLEIDING

  • God wil ons seën.
  • Dit is God se hart teenoor ons.
  • Om aan God te behoort, behoort vir ons seën in ons lewens te bring.
  • Die seën wat God wil hê dat ons moet ervaar is God se guns teenoor ons.
  • Ek en jy was veronderstel om te deel in die seëninge wat God vir sy volk beplan het.
  • Maar is daar iets wat ons kan doen om onsself in lyn te plaas om hierdie seëninge te ontvang en te geniet?
  • Ek glo daar is en ons gaan ondersoek daarna instel.

  A. GEHOORSAAMHEID

  • Gehoorsaamheid is die sleutel daartoe om die seëninge wat God vir ons in voorraad het, te ontvang en te geniet.
  • Gehoorsaamheid beteken ons is gereed om gehoor te gee en te doen dit wat ons voel dat God wil hê dat ons moet doen.
  • Gehoorsaamheid is vir God belangrik.
  • 1 Samuel 15:22 ... om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer....
  • Hier is die belofte vir seën:
  • Deuteronómium 28:1-2 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God.

  • Daar is 'n paar sleutel woorde wat ons na moet oplet: 1. AS! 2. 'goed luister', 3. ‘sorgvuldig te hou al sy gebooie’.
  • Hierdie benodig 'n hartsverandering waar ons besluit om God gehoorsaam te wees.

  B. DIE SEËNINGE

  1. SEËN OOR ONS WOONPLEK
  • Deuteronómium 28:3 Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld.
  • Dink net aan jou stad, dorp en jou land.
  • God wil ons dorpe ons stede en ons land seën.
  • Ons kan weet dat ons tuiste geseën is.
  • Hierdie kan jou tuiste of die plek wat jy tuis noem, insluit.

  2. SEËN OOR ONS KINDERS
  • God wil ons kinders seën.
  • Hierdie is 'n wonderlike seën wat God wil hê dat ons moet geniet.
  • Deuteronómium 28:4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam....
  • Hierdie is 'n seën vir alle geslagte.
  • As gevolg van ons gehoorsaamheid kan ons kinders seën oor hulle lewens ken.
  • Hierdie seën spreek van twee dinge: 1. Om met kinders geseën te word en 2. Kinders wat geseën is.

  3. GESEËN MET PRODUKTIWITEIT
  • Deuteronómium 28:4 en die vrug van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.
  • God wil seën dit wat Hy ons geskenk het.
  • God wil ons met produktiwiteit in alle areas van ons lewens seën.
  • God wil hê dat ons in ons werkplek produktief moet wees.
  • Produktiwiteit is 'n seën wat God ons wil skenk.

  4. DIE SEËN VAN VOORSIENING
  • Hierdie is nog 'n seën wat God wil hê dat ons moet geniet.
  • God wil ons met voorsiening seën.
  • Deuteronómium 28:5 Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel.
  • Die mandjie spreek van ons voorsiening en ons hulpbronne.
  • God is duidelik in die voorsiening van ons behoeftes geïnteresseerd en ook om ons meer te skenk sodat ons met ander kan deel.
  • Dit is nog 'n seën wat God vir ons het.

  5. SEËN OP ONS BEWEGINGS
  • Terwyl ons kom en gaan wil God ons seën.
  • Beweging is deel van die mens se lewens. Ons is in 'n sin altyd aan die beweeg en God wil hê dat ons in hierdie aspek van ons lewens geseën moet wees.
  • Deuteronómium 28:6 Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang.
  • Vertrou God om jou te seën terwyl jy rondreis om jou verkillende verantwoordelikhede en verpligtinge te verrig.

  6. THE SEËN VAN OORWINNING
  • God wil hê dat ons oorwinning in ons lewens sal ondervind.
  • Oorwinning oor dinge wat ons onder wil kry of ons wil vernietig.
  • Deuteronómium 28:7 Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uitvlug.
  • Watter vyand staan teen jou op?
  • Dink aan die vyande van ontmoediging, frustrasie en moedeloosheid.  Hierdie kan ook vrees, stres, alkohol, dwelms, pornografie, gulsigheid/selfsug en baie ander, insluit.

  7. 'n SEËN OP WAT ONS DOEN
  • God wil seën dit wat ons doen.
  • Wanneer jy werk toe gaan, weet dat God die werk wat jy doen wil seën.
  • Deuteronómium 28:8 Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan;
  • Verbeel jou dat alles wat jy doen geseën sal wees.  Lees net weer daardie skrif.

  8. DIE SEËN VAN REËN
  • Hier is nog 'n seën wat God vir ons in voorraad hou.
  • Deuteronómium 28:12 Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën;
  • Sonder reën sal elke aspek van ons lewens aangetas word, maar met reën sal elke aspek van ons lewens seën ondervind.

  9. DIE VERMOË OM UIT TE LEEN EN NIE SELF HOEF TE LEEN NIE
  • Hier is nog 'n groot seën. Instede dat ons self moet leen sal ons geld aan ander kan leen.
  • Daar is 'n ander dimensie daaraan wanneer ons geld uitleen liewer as om self geld te moet leen.
  • Om dit te kan doen is 'n seën. Dit beteken dat ons genoeg het.
  • Deuteronómium 28:12 en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie.

  10. DIE SEËN OM BO UIT TE KOM
  • Deuteronómium 28:13 En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie ...
  • Die belofte van sukses en die vermoë om bo uit te kom is ook 'n seën wat God vir ons in voorraad het.
  • Jy mag voel dat jy altyd tweede kom.
  • God se plan en seën vir ons is dat ons sal weet hoe dit voel om bo uit te kom.

  C. DIE SEËN IS VOORWAARDELIK
  • Daar is 'n voorwaardelike aspek aan die ontvang van seën verbonde.
  • Dit is die aspek van gehoorsaamheid.
  • Dit sal die moeite werd wees om te kies om 'n gehoorsame lewe te lei.
  • Die loon van gehoorsaamheid sal die seën wees wat God in Sy woord vir ons belowe.
  • Deuteronómium 28:13-14 En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.
  • Ons moenie toelaat dat enigiets ons laat ophou om God gehoorsaam te wees nie.
  • Hierdie aspek van gehoorsaamheid behels twee aspekte:
  • 1. Gehoorsaamheid aan God se woord.
  • 2. Gehoorsaamheid aan die leiding van die Heilige Gees.
  • Kom ons besluit op 'n lewe van gehoorsaamheid en vertroue dat die seën wat God vir ons het die beloning sal wees.