Daily Bible Verse:              John 1:50

Jesus said to him, ‘You will see greater things than these.’

- The Lord wants to take you on to greater things.
- Don’t settle for more of the same, believe for more.
- He wants to take you from glory to glory and from strength to strength.
- So put God first in all you do, and watch what He will do.

Prayer: Lord, thank You that You have so much more in store for me. I choose to lift You higher and to believe that You will come and lift me up, and show me the ‘greater things’ I have yet to see and discover. Amen.


Daily Bible Verse: John 1:50
Jesus said to him, ‘You will see greater things than these.’


Daily Bible Verse: Psalm 138:3
‘On the day I called, You answered me; And You made me bold and confident with renewed strength in my life.’

Notes - DIE MAGTIGE HAND VAN GOD IS MET JOU

DIE MAGTIGE HAND VAN GOD IS MET JOU

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE MAGTIGE HAND VAN GOD IS MET JOU

  DIE MAGTIGE HAND VAN GOD IS MET JOU

  Inleiding:
  - Wanneer ons voor uitdagings, of moeilike tye, te staan kom, kan dit dikwels voel asof God ons begewe of verlaat het.
  - Dit kan eensaam voel wanneer dinge nie uitwerk soos ons gehoop of verwag het nie.
  - Wanneer ons pad ons nie reguit na die bestemming neem nie, het ons in ons verbeelding gesien hoe maklik dit is om moedeloos te raak.
  - Wanneer ons gebrokenheid en wanhoop sonder doel of einde blyk te wees, kan ons in die versoeking kom om ons doel te begin miskyk en te kies om na die golwe te kyk, wat skynbaar die krag het om ons te oorweldig.
  - Die waarheid is egter dat die Here met jou is.
  - Sy hand bly 'n magtige hand.
  - Hy bly magtig om te red, magtig om te verlos en magtig om deurbraak en bevryding te bewerkstellig.
  - Die magtige hand van die Here is vandag met jou!

  SKRIFLESING:
  Exodus 13:9 '... want deur 'n sterke hand het die Here jou uit Egipte uitgelei.'

  1. ONDERSKAT NOOIT DIE MAGTIGE HAND VAN GOD IN JOU LEWE NIE.
  - In Exodus 13 herinner Moses die volk herhaaldelik aan die magtige hand van die Here, wat deel van hul lewens was, en dit het hul verlede, hul hede en hul toekoms ingesluit.
  - O, om te weet dat die magtige hand van die Here met jou is, is sekerlik die grootste troos wat enige mens kan ken.
  - Wanneer ons 'n toekoms sonder die Here en sy magtige hand in ons lewens begin voorstel, bring dit vrees, twyfel, angs en hopeloosheid mee.
  - As ons 'n toekoms oorweeg, met die volle wete dat Hy ons tesame met sy magtige hand sal vergesel, kan ons vrymoedig, vasberade, vreesloos en veilig wees.
  - As ons onsself herinner aan die sterkte van sy magtige hand, en die feit dat sy hand met ons is, kan ons met positiwiteit en hoop gevul word .
  - Om iets te onderskat beteken om te skat dat dit nie in staat is om te lewer wat belowe is nie.
  - As ons iets onderskat, skat ons dat dit kleiner of minder belangrik is, of minder in staat is om te lewer op ons verwagtinge.
  - Begin jouself daaraan herinner dat God groot en kragtig is, en herinner jouself daaraan dat sy magtige hand in werklikheid MAGTIGER IS AS WAARVOOR ONS WOORDE HET OM DIT TE BESKRYF en dat dit verder as al die lewensbeperkinge en ons opinies, strek.

  2. DIE MAGTIGE HAND VAN GOD REIK UIT NA ONS EN ONTMOET ONS DAAR WAAR ONS BEHOEFTE BEGIN.
  - Psalm 144:7 'Strek uit die hoogte u hande uit; ruk my uit, en red my uit groot waters...'
  - 'Magtige of groot Waters' verteenwoordig 'n diep plek van uitdaging en moeilikheid.
  - Ek is nie seker watter 'Magtige Waters' jy vandag moet hanteer nie, maar ek weet een ding vir seker, daardie plek is NIE buite die bereik van sy magtige hand nie.
  - Exodus 13:14 'Die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte, uit die slawehuis, uitgelei.'
  - Die Here het nie verwag dat die mense van Israel hulself moes red nie.
  - In werklikheid was hulle so gebroke en verpletter, na jare se stryd en mishandeling, dat hulle hulself nie kon help nie.
  - Toe het God in sy genade, uit die hoogte sy magtige hand uitgestrek en hulle opgehef uit die laagste en mees desperate plek uit.
  - Hy sal dieselfde vir jou doen.
  - Psalm 40:2 'en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op 'n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak.’
  - Romeine 5:6 'Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe.'
  - Wanneer ons daardie plek bereik waar ons krag heeltemal uitgeput is, ons hoop heeltemal vernietig is en al ons pogings ons uitgeput en gedreineer gelaat het, dan kom die Here en sy magtige hand na die plek waarin ons onsself vind en Hy word die krag wat ons nodig het.
  - Sy hand reik af na ons en lig ons op, red en verlos ons, en herstel 'n vonkel van hoop diep binne ons harte.

  3. DAAR IS NIKS KRAGTER AS DIE MAGTIGE HAND VAN GOD NIE.
  - Exodus 13:3 ‘Verder het Moses aan die volk gesê: Dink aan hierdie dag waarop julle uit Egipte, uit die slawehuis, uitgegaan het; want die Here het julle deur 'n sterke hand hiervandaan uitgelei;...'
  - Egipte was die wêreld se mag van sy tyd.
  - Dit was destyds die magtigste mag op aarde. Dit het gesag oor die  sake van die mensdom gehad en die mense van Israel is binne sy oënskynlike, almagtige greep vasgevang.
  - Die Farao het met 'n ystergreep regeer en alles wat hy gesê het, was wet en waarheid.
  - BEHALWE vir die magtige hand van die Lewende God was dit voorwaar 'n onmoontlike situasie.
  - Daar is baie dinge wat die potensiaal het om ons vir 'n losprys gebonde te hou, maar daar is Een Wie groter en magtiger is as enigiets anders.
  - Sy hand kan die houvas breek van enigiets wat jou probeer as gyselaar hou of selfs probeer om die lewe uit jou uit te wurg.
  - Vermy die dinge wat wil vernietig, maak staat op Hom en sy magtige hand.
  - Daar is niks te moeilik vir die Here nie en niks wat sy magtige hand nie namens ons kan doen of vermag nie.
  - Terwyl jy na die dinge kyk wat jy moet hanteer, moet jy dit altyd vanuit die perspektief van sy magtige hand bekyk en dan rus in sy vermoë en sy plan.

  4. GRYP SY MAGTIGE HAND AAN.
  - Ons het nodig dat die werklikheid van sy magtige hand 'n persoonlike werklikheid in ons eie lewens moet wees.
  - My oupagrootjie was 'n ranggeerder op die spoorweë. Hy was verantwoordelik om die treine en koetse te koppel en ontkoppel, afhangend van die doel. Om die trein gereed te kry, moes die regte koetse aanmekaar gekoppel word. Op 'n dag het hy 'n vinger verloor toe die koets met die enjin verbind het en sy vinger tussen die twee koppelapparate vasgevang is. Hy het met die geheue geleef dat jy jou hande uit die pad uit moet hou as twee kragte bymekaarkom.
  - Ons lewens moet aan Sy magtige hand gekoppel wees, daarna moet ons ons hande uit die pad uit hou, sodat sy hand en ons lewens in goddelike doel en bestemming, verbind kan word.
  - Mag daar vandag 'n koppeling in jou gees plaasvind.
  - Jy kan dit nie doen sonder dat sy magtige hand in jou lewe werk nie.
  - Herinner jouself dat jou lewe nou aan Sy magtige hand gekoppel is.
  - Onthou die belofte van sy magtige en blywende teenwoordigheid in jou lewe.
  - Moenie jouself sien as 'n koets wat nie aan 'n enjin gekoppel is nie, maar sien, in jou geestesoog, hoe jou lewe alles kan wees wat dit bedoel is om te wees, omdat jy aan die kragtige enjin van sy magtige hand gekoppel is.
  - Moenie toelaat dat jou verbeelding jou op 'n verlate of versake spoor neem nie, maar sien hoe die enjin van sy magtige hand jou opwaarts en vorentoe trek, na alles wat Hy vir jou in voorraad het.

  5. GLO IN SY MAGTIGE HAND.
  - Efésiërs 1:19-20 'en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,'
  - Jesaja 59:1 'KYK, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie;'
  - Vir ons, wat in Hom glo, is daar 'n ongelooflike grootheid van God se krag wat ons moet verstaan en vir onsself begryp.
  - Ons dien 'n MAGTIGE, GROOT en WONDERLIKE God, vir Wie niks moeilik is nie.
  - Hy sê: 'Ek is die HERE, die God van die hele mensdom. Is daar enigiets te moeilik vir My?’
  - Die enigste ding wat die mag en die krag van sy hand in ons lewens sal ondermyn, is ongeloof.
  - Markus 9:23-24 'En Jesus sê vir hom: Wat dit betref — as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!
  - Gee Hom nou jou ongeloof, en Hy sal selfs daarmee werk en jou na die plek bring waar jy glo.
  - Glo, glo dat sy magtige hand met jou is.

  “Believe in what your heart is saying, Hear the melody that's playing
  There's no time to waste, There's so much to celebrate
  Believe in what you feel inside, And give your dreams the wings to fly
  You have everything you need, If you just believe!'
  Words from the song 'Believe' by Josh Groban”

  Deur Pastoor Andrew Roebert
  Hierdie aantekeninge kan met ander gedeel word