Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - DIE KERK – SY GEKOSE WERKTUIG

DIE KERK – SY GEKOSE WERKTUIG

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE KERK – SY GEKOSE WERKTUIG

  Efésiërs 5:25-27


  1. JESUS CHRISTUS IS ONS VOORBEELD IN ALLE DINGE
  - Hy is in elke aspek ons voorbeeld.
  - Ons moet ons visier daarop instel om Sy voorbeeld te volg.
  - Ons moet Sy voorbeeld volg in alles wat ons doen en sê.
  - Ons moet nie ons lewens volgens ander mense of op ander dinge modelleer nie, maar ons moet sy voorbeeld volg.
  - Ons lewens moet deur Sy voorbeeld gevorm word en as gevolg daarvan moet ons meer en meer verander word om soos Hom en Sy voorbeeld te wees.
  - Sy voorbeeld kan op elke aspek van ons lewens toegepas word, van ons huwelike tot ons beroepe.
  - Ons moet selfs Sy voorbeeld volg ten opsigte van die kerk.
  - Die voorbeeld wat Hy ten opsigte van die kerk gestel het moet ons leidende lig wees.
  - Wat vir Hom belangrik was moet vir ons belangrik wees.

  2. JESUS CHRISTUS HET SY KERK LIEF
  - Efésiërs 5:25 'Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het’
  - Hy het nie die kerk liefgehad omdat dit volmaak was nie; Hy het dit liefgehad omdat dit onvolmaak was, maar verlosbaar was omdat Hy daaraan sou werk.
  Let op na 2 dinge:
  1. Die Here het die kerk lief.
  - Die Here het Sy kerk lief.
  - As die Here die kerk lief het wie is ons om anders te voel?
  - Dit wat vir God belangrik is en wat God lief het moet vir ons belangrik wees en moet ons ook lief hê.
  - Net soos wat die Here die kerk omhels het moet ons ook ‘n diepe liefde en waardering vir die kerk hê.
  - Beteken dit dat die kerk volmaak is? Nee!
  - Is alles in die huwelik perfek? Nee – maar ons het mekaar nog lief!
  -Die liefde van die Here vir Sy kerk was so groot dat Hy Homself as onvolledig sonder dit beskou het.
  - Efésiërs 1:22-23 'En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.’
  - Net soos in die huwelik, waar ons, ons vervulling in mekaar vind.
  2. Hy het Homself vir dit opgeoffer.
  - Sy liefde vir die kerk was opofferend.
  - Hy was gewillig om die uiterste prys te betaal vir die kerk.
  - Christus was nie net gewillig om met die swakhede van die kerk saam te leef nie Hy het verder gegaan en sy lewe vir dit opgeoffer.
  - Net soos wat ‘n man in die huwelik bereid sal wees om sy eggenote te beskerm sodat sy sal leef, selfs al sou dit sy lewe kos.

  3. DIE KERK IS SY GEKOSE WERKTUIG
  - Die kerk is en sal altyd die gekose werktuig van ons Verlosser wees.
  - Dit is hoe Hy dit van die begin af beplan het en na al die eeue het niks Sy plan laat verander nie.
  - Ons mag dink dat dit ‘n keuse is wat vol foute en probleme is, maar dit bly Sy keuse.
  - Hy het die kerk gekies waarbinne sy liggaam sou funksioneer.
  - Die Kerk het oor al die eeue bly staan en bestaan nog as ‘n baken van hoop en inspirasie vir baie mense.
  - Geen beter werktuig was nog suksesvol nie alhoewel baie al probeer het.
  - Jy mag voel dat hierdie nie die beste werktuig is wat die Here kon gekies het nie, maar dit sal nie die feite verander nie.
  - Jy mag na die kerk kyk en sy foute en swakhede en mislukkings oor die jare raak sien maar dit verander niks nie.
  - Die kerk mag jou al seergemaak of teleurgestel het en daarom dink jy dat jy beter daarsonder sal wees.
  - Die waarheid is dat ons nooit beter sonder God se plan en doel vir ons lewens sal wees nie en dit sluit in, betrokkenheid in en met Sy kerk.
  - Jy mag dink jy weet beter maar ons kan nooit beter weet as ons Skepper nie.

  4. SY PLAN IS ‘N PROSES
  - Efésiërs 5:26 'om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,’ – Dit vind plaas deur die agent van Sy liefde.
  - Die kerk is eintlik ‘n proses en nie ‘n bestemming nie.
  - Ek het dikwels mense gehoor wat sê dat hulle so gelukkig is dat hulle ‘n geestelike tuiste gevind het en dat hulle so gelukkig is om ‘n kerk te kon vind waar hulle tuis gevoel het, maar dit is net die begin.
  - Wanneer ons deel word van die kerk, het ons nog nie gearriveer nie, ons het nog net met ‘n proses begin.
  - Die proses sluit reiniging in.
  - Reiniging is die proses waardeur heiligmaking vermeerder.
  - Dit is die proses waardeur die gelowige al hoe meer verander word deur die Here, om meer en meer soos Hy te wees en meer die natuur van God te openbaar.
  - Sommige mense sou verkies om dit te vermy.
  - Ek het iemand hoor sê: ‘As jy ooit die volmaakte kerk vind, moet asseblief nie daarby aansluit nie, want dan sal dit nie meer volmaak wees nie!’
  - Die waarheid is dat die kerk vol mense is wat nie perfek is nie maar deel is van God se proses en plan.
  - Moenie probeer om dit te ontsnap nie. Omhels dit, en laat Hom toe om Sy perfekte werk in jou lewe te voltooi.

  5. DIE EINDPRODUK IS IETS BEELDSKOON
  - Efésiërs 5:27 'sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.’
  - Die eindresultaat, of die finale uitkoms sal wees:
  1. ‘n Verheerlikde Kerk.
  2. Sonder vlek of rimpel of enige ander gebrek.
  3. Heilig en sonder fout.
  - Die eindresultaat sal iets meer wonderlik wees as wat ons, ons ooit sou kon verbeel.
  - Ons wil almal deel wees van die ‘Verheerlikde Kerk’ waarvan daar gepraat word.

  6. BETER SAAM – DIE BELANGRIKHEID VAN EENHEID!
  - God het vir ons verskillende visies, roepinge en rigtings gegee.
  - Al hierdie verskillende bedieninge en roepings bly ‘n deel van Sy kerk.
  - Die doel van al hierdie dimensies is om Hom te dien.
  - Wanneer ons met hulle verenig, almal saam, kan ons meer uitrig as wanneer ons individueel optree.
  - Ons moet verenig wees in die doel van groei en om Sy kerk en koninkryk  te sien uitbrei en sterker word.
  - Ons moet soos ‘n weermag saamwerk.
  - Die Here gaan nie verandering in ons stad bring deur een spesifieke kerk nie, maar deur Sy kerk as ‘n werktuig, wat in Sy doele verenig en verbind is.
  - Een ding wat die vyand baie graag wil sien is onenigheid.
  - In Johannes 17, het Jesus gebid dat ons een moet wees!
  - Ons moet saamwerk sodat hierdie eenheid tot stand kan kom.
  - Die kerk moet altyd drie dimensioneel gesien word.
  1. Die plaaslike kerk.
  2. Die streekskerk.
  3. Die universele kerk.
  - Ons is almal deel van die groter kerk van Jesus Christus.
  - Ons moet almal ons deel in Sy kerk doen.

  7. WAT IS ONS VERANTWOORDELIKHEID?
  - A. Ag die kerk hoog.
  - Wees lief vir die kerk soos Jesus die kerk liefgehad het.
  - Ag die kerk hoog.
  - Verstaan dat dit God se gekose werktuig is.
  - B. Wees deel en moedig eenheid aan.
  - Raak betrokke, raak verbind en omhels die proses.
  - Moenie ‘n draadsitter wees nie.
  - Word ‘n agent vir die kerk.
  - Word ‘n ambassadeur.
  - Daar is 3 dinge wat eenheid verhinder:
  - 1.Onafhanklike Geeste.
  - 2. Selfsugtigheid.
  - 3. Om ons eie eksklusiewe koninkryk te bou.
  - C. Moenie enigiets doen of sê om die kerk te benadeel nie.

  8. DIE KRAG VAN EEN KERK – WAT KAN EK DOEN?
  - Wat kan ons doen om Sy kerk en die eenheid daarbinne te bevorder?
  - 1. Bid – gebed het die krag om eenheid te bewerkstellig.
  - 2. Help waar jy kan – help diegene wat behoeftig is.
  - 3. Laat ons saam die gemeenskaplike vyand beveg.
  - Laat ons eenheid soek en bevorder.
  - 'Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! ……; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid!’  Psalm 133.
  - 4. Skuif jou eie agenda en idees oor hoe dinge behoort te werk, opsy.
  - 5. Moedig ander aan om in te skakel sodat ons ‘n groot oes sal sien.