Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - DIE HERE WIL JOU GEBRUIK

DIE HERE WIL JOU GEBRUIK

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE HERE WIL JOU GEBRUIK

  DIE HERE WIL JOU GEBRUIK 

  Inleiding:

  - In die boek Exodus lees ons 'n groot verhaal van God se ingryping in die lewens van sy mense.
  - Ons sien 'n reeks wonderwerke en ingrypings wat gelei het tot die bevryding van die nasie, van gebondenheid en slawerny, na 'n land wat oorloop van 'melk en heuning'
  - Binne hierdie verhaal van goddelike ingryping, is daar 'n verhaal van 'n man, en sy naam was Moses.
  - Moses is deur die Here aangestel, geposisioneer en gebruik om vryheid vir 'n hele volk te vergemaklik.
  - Dit is interessant om te sien hoe dit gebeur het en die moeite wat God gedoen het om van Moses gebruik te maak om groot dinge te doen.
  - Op dieselfde manier, te midde van jou verhaal, wil die Here jou gebruik.
  - Miskien kan ons 'n paar lesse leer uit hierdie merkwaardige weergawe van die verskil wat een persoon kan maak in die lewens van baie mense rondom hom.

  1. GOD HET ALTYD ‘N PLAN

  - Ongeag wat aan die gang is of wat ons deurgaan, die Here het altyd 'n plan, en hierdie plan is om ons na iets beter te laat beweeg.
  - In die Exodus-verhaal sien ons God se plan in Exodus 5: 1 'Laat my volk trek ...'
  - Sy plan was om sy mense te bevry van onderdrukking en swaarkry en aan hulle hul eie land te gee.
  - Sy plan was aanvanklik nie maklik nie, in werklikheid het dinge erger geword voordat dit verbeter het.
  - Die waarheid was dat God in die lewens van al die betrokke mense gewerk het, die volk van Israel, Farao en die Egiptenare en in die lewe van Moses.
  - Die Here het geweet dat Farao hulle nie net sou laat gaan nie, omdat hy die voordeel om hulle in sy land te hê geniet het en van hulle afhanklik was. Vir die volk om volkome vry te wees, moet Farao tot die punt kom om hulle te verwerp en uit sy koninkryk te verdryf.
  - Die Here het dit geweet, en 'n deel van sy plan was om dinge tot hierdie kritieke punt te bring.
  - Exodus 6:1 Daarom, sê aan die kinders van Israel: Ek is die Here, en Ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny, en Ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte;
  - Soms moet ons situasies daardie kritieke punt bereik waar al die verskillende aspekte bymekaar kan kom om die deurbraak te bewerkstellig.
  - Gedurende hierdie tydsraamwerk kan dit lyk of dinge stadig of glad nie beweeg nie. Dit kan selfs lyk of dinge erger word en dat 'n deurbraak nooit 'n moontlikheid sal wees nie, maar God werk met 'n plan.
  - In werklikheid het Hy altyd 'n plan. Alhoewel ons dit miskien nie sien nie, is dit stadig besig om te ontvou.
  - Romeine 8:28 'En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.’
  - Let op hierdie woorde: 'alles ten goede meewerk’!

  2. TEEN ALLE VERWAGTINGE

  - Moses was die eersgebore seun uit 'n nuwe huwelik, en hy is gebore in 'n situasie van goddelike orde.
  - Exodus 2:1-2 'En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar.'
  - Vanaf sy geboorte kon mense sien dat hierdie kind spesiaal en mooi was.
  - Exodus 2:2 'En toe sy sien dat hy mooi was, ...'
  - Ander vertalings sê dat hy 'n fraai kind, 'n spesiale kind en 'n goeie kind was (aangenaam aantreklik en beduidend).
  - Dus het ons hierdie spesiale en beduidende kind wat in 'n tyd van groot ontbering gebore is.
  - Al was die omstandighede van sy bevrugting en geboorte ideaal en is hy geseënd gebore, was alle ander dinge teen hom.
  - Sy ouers was deel van 'n nasie wat mishandel en verdruk is.
  - Hy is in 'n volk van slawe gebore, wat moeilike lewens van baie harde werk en vermoeienis gehad het.
  - Om die saak te vererger, het Farao instruksies gegee dat al die seuntjies doodgemaak moes word sodra hulle gebore is. Toe dit nie werk nie, het hy sy mense opdrag gegee om pasgebore seuns in die Nyl rivier te gooi.
  - Sy moeder het daarin geslaag om hom vir drie maande lank weg te steek, maar sy kon hom nie langer wegsteek nie en het besluit om hom te laat gaan en hom aan die lot oor te laat.
  - Exodus 2:3 'Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem en dit met lymgrond en pik bestryk; en sy het die seuntjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit.'
  - Teen alle verwagtinge is hy deur een van die dogters van Farao ontdek en is hy as prins in Egipte opgeneem en grootgemaak.

  3. WEGHARDLOOP

  - Weens omstandighede en dinge wat Moses gedoen het, het hy uiteindelik weggehardloop.
  - Die 1953 Vertaling stel dit so: Exodus 2:15 'Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Mídian gaan woon.'
  - Dit was hier in die land Median, ver verwyder van sy doel en bestemming, wat hy baie jare deurgebring het.
  - Dit was 'n woestynervaring waar hy uiteindelik trou en kinders het.
  - Dit was ook hier waar hy vir baie ure sy skoonvader se diere opgepas het.
  - Exodus 2:21-22 ‘En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Sippóra gegee. En toe sy 'n seun baar, het hy hom Gersom genoem. Want hy het gesê: Ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword.'
  - Hoe dikwels gebeur dinge in ons lewens en dan hardloop ons weg en bevind ons in 'n woestynperiode.
  - Geen ervaring wat ons deurmaak, word ooit vermors nie.
  - God gebruik elke ervaring en proses wat ons deurmaak om ons uiteindelik terug te bring na sy doel en plan vir ons lewens.

  4. 'N TYD VAN VOORBEREIDING

  - Moses het 40 jaar in ballingskap in die woestyn deurgebring.
  - Maar dit was nie jare wat vermors was nie.
  - Die Here het hierdie jare gebruik om in Moses se hart te werk en om hom te verander en om hom na 'n plek van totale oorgawe en vertroue op die Here te bring
  - Dikwels dink ons dat daar baie vermorsde jare in ons lewens is, maar niks is ooit by God vermors nie.
  - Die veertig jaar wat Moses in die woestyn deurgebring het, was 'n tyd van voorbereiding.
  - Moet nooit die belangrikheid van voorbereiding onderskat nie.

  1. Voorbereiding bring blywende resultate.
  - Het jy al ooit ontdek dat jy die mure moet voorberei voordat jy 'n kamer kan verf?
  - Al is die muuroppervlak in 'n perfekte toestand, moet jy voorbereidingswerk doen voordat jy 'n nuwe laag verf kan aanbring. Sodra die muur voorberei is, kan die verf aangebring word. 'n Skoon oppervlak verseker dat die verf aan die oppervlak vaskleef en in die proses langer sal hou. As onvoorbereide mure geverf word, kan dit afskil en ander onooglike resultate kan ontstaan.
  - As die voorbereidingsfase oorgeslaan word, sal dit later spyt bring.

  2. Voorbereiding bring ons na die plek van gesag.
  - Neem 'n individu wat jare uit sy lewe neem om in 'n spesifieke veld te studeer. Nadat die voorbereidingsperiode voltooi is, het hulle die gesag om oor daardie kennisveld te praat.

  3. Voorbereiding en geleentheid ontmoet uiteindelik.
  - As ons toelaat dat die voorbereidingsfase van ons lewens voltooi word, sal die voorbereiding ons uiteindelik tot 'n geleentheid lei.

  5. 'N BEPAALDE TYD
  - Moses het hierdie periode van voorbereiding binne homself deurgemaak.
  - Hy het aan die einde van homself gekom en was gereed om te doen wat God vir hom gesê het om te doen.
  - Ons weet min van die 40 jaar in die woestyn, en hierdie voorbereidingstyd, maar ons weet baie van die resultate.
  - In een dag het alles verander.
  - Exodus 3:1-4 Daarop verskyn die Engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos ... roep God na hom uit die doringbos en sê: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek.
  - Op die vasgestelde tyd, nadat die voorbereiding voltooi was, het die geleentheid aangebreek.
  - Die geleentheid was die voorreg om deur God gebruik te word om die langverwagte vryheid waarna sy volk so verlang het, te bewerkstellig.
  - Exodus 3:10 'Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit.'
  - Ek glo dat God altyd van plan was om Moses te gebruik vir hierdie groot roeping en geleentheid. Hy het die seisoen van voorbereiding in die woestyn toegelaat en dit selfs vergemaklik, en die Here het nooit opgegee op Moses nie.
  - Moses was sy 'plan A' en daar was geen 'plan B' nie.
  - Die Here wil elkeen van ons gebruik. Hy het ons deur middel van ons unieke reis, deur ons eie voorbereidingsperiode geneem en Hy het 'n plan en doel vir elkeen van ons lewens. Wees gereed vir daardie 'eendag'!

  6. TWYFEL - DIE GROOTSTE STRUIKELBOK

  - Miskien was Moses se grootste struikelblok wat hy moes oorwin, sy twyfel en vrees.
  - God het in hom geglo en die Here het hom voorberei vir 'n tyd en so 'n groot taak soos hierdie, maar hy het 'n paar uitdagende struikelblokke gehad.
  - Dit is verbasend hoe ons op daardie spesifieke oomblik, met soveel redes en verskonings vorendag kan kom, om nie deur te druk met wat God vir ons sê om te doen nie!
  - Exodus 3:11 'Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei?’
  - Ek kan amper myself hoor hierdie woorde sê ...
  - Exodus 4:1 ‘Toe antwoord Moses en sê: Maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, ...’
  - Exodus 4:10 ‘Toe sê Moses aan die Here: Ag, Here, ek is nie 'n man van woorde nie — van gister of van eergister of vandat U met u kneg gespreek het nie; want ek is swaar van mond en swaar van tong.’
  - Exodus 4:13 ‘Maar hy sê: Ag, Here, stuur tog deur wie U wil stuur.’
  - Twyfel, vrees en verskonings is die hindernisse in die manier waarop ons deur God gebruik word.
  - Moenie toelaat dat twyfel, vrees en verskonings jou beroof van 'n lewe wat deur God gebruik word nie.
  - Daar is geen groter vreugde, vervulling of voorreg in die lewe as om deur God gebruik te word nie.
  - Jy mag sê, tye is moeilik, daar is 'n wêreldwye pandemie wat woed; ek kan niks doen nie, maar jy kan as God met jou is.

  7. GEHOORSAAMHEID, DEURBRAAK EN VERLOSSING

  - In Sy getrouheid bevestig God Moses weer en belowe om met hom te wees.
  - Exodus 3:12 ‘En Hy antwoord: Ek sal met jou wees,
  - Exodus 4:19 ‘Ook het die Here vir Moses in Mídian gesê: Gaan heen, keer terug na Egipte; want al die manne wat jou lewe gesoek het, is dood.’
  - Die deurslaggewende ding was dat Moses besluit het om gehoorsaam te wees.
  - Hy het die besluit geneem, ondanks al sy vrese, twyfel en verskonings, het hy bo dit alles uitgestyg en die uitdaging aangepak.
  - Exodus 4:20 'Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op 'n esel ry, terug na Egipteland. Moses het ook die staf van God in sy hand geneem.’
  - Dus het Moses na Egipte teruggekeer en die groot verhaal van wonderwerke, deurbraak en bevryding het begin ontvou.
  - Die Here het Moses en sy lewe gebruik om groot dinge te bewerkstellig en ons kan onself vandag met hierdie wonderlike lewensverhaal bemoedig.
  - Moses het geword: 'Moses - die groot verlosser!'
  - As jy die leiding van die Here sal volg en sy instruksies sal gehoorsaam, sal Hy jou gebruik op maniere wat jy jou nooit eers kon verbeel nie.
  - Die Here wil jou gebruik.
  - Die blote feit dat jy hierdie aantekeninge ontvang het en tot nou toe gelees het, kan 'n 'brandende bos'-ervaring vir jou wees.
  - Jy staan op heilige grond, dit is 'n heilige oomblik, die Here wil met jou praat en jou gebruik.
  - Neem jou posisie in, staan op en doen alles wat Hy vir jou sê.
  - Johannes 2:5 'Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.'

  Deur Pastor Andrew Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.