Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - DIE HERE – MY BEWAARDER EN MY ONDERHOUER

DIE HERE – MY BEWAARDER EN MY ONDERHOUER

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE HERE – MY BEWAARDER EN MY ONDERHOUER

  DIE HERE – MY BEWAARDER EN MY ONDERHOUER

   

  Inleiding:
  - Ek glo dat hierdie boodskap vir jou HOOP, HULP en ANMOEDIGING sal bring.
  - Daar is niks soos die Woord van God om hoop te bring en moed te herstel nie.
  - God se Woord is kragtig. Dit kan boeie breek. Dit kan wanhoop breek.
  - Laat ons, ons aandag op een van die Psalms vestig.
  - Hierdie psalm kan moontlik beskou word as 'die mees bemoedigendste psalm' in God se Woord.
  - As dit nie die bemoedigendste is nie, dan is dit ten minste een van die bemoedigendste.
  - Dit is Psalm 121.
  - (Psalm 121:1-8 ) 'Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?

  My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou Bewaarder; die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid'
  - Jy moet saamstem dit is 'n pragtige Psalm! Amen?

  1. 'SLAAN MY OË OP NA DIE BERGE' ... KYK OP NA JOU GODDELIKE HELPER

  a. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here ...'
  - Wat is hierdie besigheid oor die heuwels? Moet ons opkyk na die heuwels en op een of ander mistieke manier krag uit die berge of heuwels trek?
  - Glad nie! Laat my toe om te verduidelik ...

   b. As jy in daardie dae geleef het, sou jy hierdie uitdrukking baie goed verstaan het.
  - Die stad Jerusalem is op 'n heuwel geleë en word omring deur ander heuwels. En die Tempelheuwel in Jerusalem was die woonplek van God op aarde - die plek waar die ark van God se teenwoordigheid gerus het.
  - As iemand dus goddelike hulp nodig gehad het, sou hy na die heuwels kyk. Dit was dieselfde as om na die Here op te kyk.
  - Met ander woorde, hy sou in die rigting van Jerusalem kyk ... in die rigting van die Tempelheuwel ... in die rigting van die plek van God se teenwoordigheid. Dit is waar hy sy gebede sou rig. [Dit maak volkome sin]

  c. Belangrike Nota: hierdie gaan nie daaroor om 'n mistieke krag uit die berge te trek nie, maar dit het gehandel oor gebed in die rigting van die plek van God se teenwoordigheid in Jerusalem.

  d. In 1 Konings vind ons 'n uitstekende voorbeeld van bid in die rigting van die stad en die tempel: [Hierdie is die woorde van Salomo]
  - 1 Konings 8: 44-45 ‘As u volk uittrek in die oorlog teen sy vyand op die pad waarop U hulle stuur, en hulle bid tot die Here in die rigting van die stad wat U verkies het, en van die huis wat ek vir u Naam gebou het, wil dan in die hemel hulle gebed en hulle smeking hoor en aan hulle hul reg verskaf.
  - Om in die rigting van die heuwels / die stad / die tempel te bid ... beteken om tot die Here te bid!

  e. Vraag: Waar kom jou hulp vandaan?
  - Die voor die hand liggende antwoord is 'van die Here'. Ons moet seker maak dat ons dit regtig glo!
  - Billy Graham - 'Net dit waarop 'n mens optree glo 'n mens Regtig,’
  - Met ander woorde, as jy bestendig na die Here toe gaan as jou Helper, dan demonstreer jy dat jy regtig glo dat Hy jou Helper is.
  - Maak die Here jou Helper in hierdie tyd van wêreldkrisis. Moenie op jou eie krag vertou nie ... vertrou jou Goddelike Helper.

  f. Die psalmis was glad nie verward oor die bron van sy hulp nie. Hy het geweet dat dit van die Almagtige God kom - die Skepper van hemel en aarde.

  g. Ons moet altyd om hulp na die Here gaan ! Soms kom ons in die versoeking om in die verkeerde plekke te kyk:
  - Voorbeeld: Vassit sonder werk ... kyk na alkohol vir hulp
  - Voorbeeld: Sukkel met verlies en sterfgeval ... kyk na 'n medium vir hulp
  - Nee ... kyk op na u Goddelike Helper.

  h. Johannes 14:16-17a 'En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid – die Gees van die waarheid'

  Loof die Here vir die Heilige Gees! Hy is ons Helper.


  2. DIE GROOTHEID VAN ONS HELPER

  a. Psalm 121:2 'My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het.'

  b. Die psalmis verwys na ons Helper as die Een 'wat die hemel en die aarde gemaak het'. Dit is 'n kragtige stelling !!
  - Dit beteken dat as Hy die hemel en die aarde gemaak het (Die heelal) ... Hy die geheel gemaak het.
  - As Hy die geheel gemaak het, dan is die dele van die geheel ten volle onder Sy beheer.
  - As alles onder Sy beheer is ... dan is dit maklik vir Hom om ons te help!
  - God kan hulp aanbied omdat Hy die gesag het om te beheer.
  - Ek kan nie hulp van ons weermag aanbied nie, want ek het geen beheer daaroor nie.I
  - God het die krag en die vermoë om te help!

  c. Ons Helper is almagtig. Hy is die Skepper van die hemel en die aarde. Hy is die magtige God!
  - SPREEK DIT UIT: 'Hy is my magtige Helper!

  d. Psalm 46:2 'God is vir ons 'n toevlug en sterkte; as HULP in benoudhede ,,,'
  - Hy is geen gewone helper nie. Hy is ons ewig-teenwoordige Helper!
  - Ons Helper wat die verbond hou! Ons getrou-aan-Sy-beloftes Helper!

   
  3. 'N PAAR VAN DIE MANIERE WAAROP HY JOU SAL BEHOED EN BEWAAR.

  a. Psalm 121:3 'Hy kan jou voet nie laat wankel nie; ...'
  - Die vyand sal baie graag jou voet van die rots van die eeue af wil beweeg, weg van die vaste fondament van Christus af. MAAR God sal jou daarvan weerhou dat jy gly.
  - Psalm 40:3 'en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op 'n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak.'

  b. Psalm 121:7 'Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.'
  - Ek glo in God se beskerming! Wat van jou?

  c. Psalm 121:8 'Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, ...'
  - Een teoloog het die volgende geskryf: (gebruik Ou-Testamentiese taal) 'Soggens sou 'n man uit sy kamer waarin hy geslaap het, uitgaan. Hy sou sy daaglikse take verrig. Dan sou hy saans terugkeer na sy kamer. Deur die hele dag sou hy God se behoudende krag ken.'
  - Die belangrikheid van 'uitgaan' en 'binnekom' is dat God se beskerming AL jou aktiwiteite sal dek.
  - Deuteronòmium 28:6 'Geseënd sal jy wees as jy inkom en geseënd sal jy wees as jy uitgaan.'


  4. DIE BEHOUDINGSKRAG VAN GOD IS BEIDE VIR DIE TEENWOORDIGE EN VIR EWIGHEID

  a. Psalm 121:8 'Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.'

  b. Is dit nie wonderlik om te weet dat ons toekoms veilig is nie? Hierdie is een van die wonderlikste beloftes van God! Dit stel ons gerus.
  - God sorg nou op die oomblik vir jou.
  - Oor 20 jaar sal Hy steeds vir jou sorg.
  - As jy slaag om hemel toe te gaan, sal Hy daar nog steeds vir jou sorg.

  c. Psalm 125:2 'Rondom Jerusalem is berge; so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid.’

  VERKLAAR DIT: Ek is, veilig! Nou en tot in ewigheid. Ek is veilig. Ek is veilig in Sy arms!  5. Ons reaksie: HERE, EK PLAAS MY VERTROUE IN U

  a. As jy daaraan nadink, is hierdie 'n psalm van VERTROUE. Dit vra 'n reaksie van ons! Ons kan nie net hierdie psalm lees en dieselfde wegstap nie. Dit roep ons op om ons volle vertroue in die Here te plaas.

  b. Hierdie psalm moedig ons aan om die Here te vertrou in elke denkbare situasie en lewensfase.
  - As jy 'n kind is ... vertrou die Here om die vrees vir die donkert te oorwin en om te styg bo die treitering van boelies op skool.
  - As jy 'n tiener is, vertrou die Here om jou rein te hou / om rigting te gee vir vakkeuses / om goeie vriende te vind.
  - As u oud en grys is ... vertrou die Here om u verstand helder te hou / om vir u te sorg

  c. God is ons vertroue volkome waardig! Hy is betroubaar.

  d. Jeremia 17:7-8 'Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is. Want hy sal wees soos ’n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom ...'

  e. Psalm 121 het al meer as 2500 jaar hoop aan talle mense gegee! En vandag bemoedig dit JOU op jou reis! Dit blaas geloof in jou siel in.

  My laaste uitspraak: Hoe reageer ons? Deur te sê: 'God, ek vertrou op U!' 

  Deur: Pastoor John Roebert
  Gebruik met toestemming