Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - DIE HERE ONS HERSTELLER

DIE HERE ONS HERSTELLER

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE HERE ONS HERSTELLER

  Skriflesing: 2 Konings 20:1-11

  Siekte en Herstel van Hiskia
  In dié dae het Hiskia dodelik siek geword; en Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesê: So spreek die HERE: Gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie.Toe draai hy sy gesig na die muur, en hy het gebid tot die HERE en gesê: Ag, HERE, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met ‘n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë. En Hiskia het bitterlik geween. En Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie of die woord van die HERE het tot hom gekom en gesê: Draai om en sê vir Hiskia, die vors van my volk: So spreek die HERE, die God van jou Vader Dawid: Ek het jou gebed gehoor, Ek het jou trane gesien; kyk, Ek sal jou gesond maak; op die derdedag sal jy opgaan na die huis van die HERE. En ek sal vyftien jaar by jou dae byvoeg en jou en hierdie stad uit die hand van die koning van Assirië red, en ook hierdie stad beskut ter wille van My en en my kneg Dawid.  Verder sê Jesaja: Bring ‘n vyekoek; en hulle het dit gaan haal en op   die sweer gesit, en hy het gesond geword. 

  Hiskia het vir Jesaja gevra: Wat is die teken dat die HERE my gesond sal maak, en dat ek op die derde dag sal opgaan na die huis van die HERE? En Jesaja antwoord: Dit sal vir jou die teken van die kant van die HERE wees dat die HERE die woord sal volbring wat Hy gespreek het: Moet die skaduwee tien grade vooruitgaan, of moet dit tien grade agteruitgaan? Toe sê Jehiskia: Dit is maklik vir die skaduwee om tien grade te daal; nee, maar laat die skauwee teruggaan tien grade agteruit. En Jesaja, die profeet, het die HERE aangeroep, en Hy het die skaduwee op die grade waarlangs dit op die grade van Agas se sonnewyser gedaal het, laat teruggaan, tien grade agteruit.

   

  1. DIE NATUUR VAN DIE LEWE IS ONVOORSPELBAAR
  - Hiskia was ‘n goeie man.
  - Hy was een van die grootste konings wat Juda ooit gehad het.
  - Hy het groot dinge vermag.
  - Hy was iemand wat bereid was om na God te draai vir hulp.
  - God het hom ondenkbaar baie geseën.
  - Hy was uitermate ryk en geseën met groot rykdom.
  - Hy het sy lewe gelei ten beste hy geweet het.
  - Maar eendag het dinge verander.
  - 2 Konings 20:1 ' In dié dae het Hiskia dodelik siek geword;...'
  - In 'dié dae' toe alles so goed gegaan het, het dinge verander.
  - En dit het nie op ‘n goeie tyd gekom nie, want Juda was aangeval.
  - Daardie presiese oomblik was dit nodig vir hom om vir die nasie sterk te wees, dinge verander in sy persoonlike situasie en ‘n dodelike siekte val hom aan.
  - Dit is in die natuur van ons lewens vir dinge om te verander.
  - Die lewe is onvoorspelbaar, maar God is goed.
  - Die lewe is onvoorspelbaar, maar ons kan op God staatmaak.
  - Die lewe is onvoorspelbaar, maar die Here is ons hersteller.
  - Die lewe is onvoorspelbaar, maar God is altyd getrou! 

   

  2. HOU JOU HUIS IN ORDE
  - Ten midde van dit alles daag die profeet op met die slegste moontlike nuus en die bes moontlike advies.
  - 2 Konings 20:1 en Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesê: So spreek die HERE: Gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie.
  - Dit was werklik slegte nuus.
  - In daardie dae was die woorde van die profeet direkte woorde van God self.
  - Die profeet het met outoriteit gespreek en gesê: ‘So spreek die HERE.’
  - Hy gee dan vir hom die verskriklike nuus, ‘want jy sal sterwe en nie lewe nie.’
  - Terselfdetyd gee hy vir hom die beste advies onder die omstandighede, ‘Gee bevel aan jou huis,’.(m.a.w. kry jou huis in orde)
  - Miskien was daar iets wat nie in orde was nie? Ons kry nie veel inligting nie, maar die instruksie is gegee.
  - Die beste ding wat ons kan doen is om seker te maak dat ons, ons huis in orde hou.
  - Ek wil jou aanmoedig om jou huis in orde te hou.
  - Moenie sê, ‘Ek sal dinge op ‘n latere stadium in order bring’ nie. Miskien kry jy nie die geleentheid wat Hiskia gekry het nie.
  - Lewe ‘n heilige lewe, doen die regte ding, en bly op die nou pad, lewe ‘n lewe wat God elke dag die sal vereer.

   
  3. DIE ESSENSIëLE KOMPONENT VAN GEBED VERANDER DINGE
  - In hierdie moeilike situasie draai Hiskia na God.
  - Wanneer ons moeilike situasies moet hanteer, is dit die beste ding om God aan te roep om hulp.
  - 2 Konings 20:2 Toe draai hy sy gesig na die muur, en hy het gebid tot die HERE 
  - Dit is duidelik dat Hiskia ‘n persoonlike verhouding met God gehad het.
  - Hiskia het besef dat hy Goddelike ingryping nodige gehad het, hy het ‘n wonderwerk nodig gehad.
  - Wanneer ons ‘n wonderwerk in ons lewens of ons situasies nodig het, moet ons tot die Here draai.
  - Dit is ‘n interessante nota wat bygevoeg is wat sê hy het sy gesig na die muur gedraai.
  - Hy het weggekyk van alles wat ook ‘n bron van hoop kon gewees het.
  - Miskien kon hy as gevolg van sy siekte nie na ‘n privaat plek toe gaan nie en kon hy so ‘n bietjie privaatheid verkry.
  - Dit herinner my van wat Jesus gesê het: ‘Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.(Mathéüs 6:6)
  - Hierdie is die gebed wat hy gebid het.
  - 2 Konings 20:3a " Ag, HERE, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met ‘n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë.”
  - Dit is ‘n baie interessante gebed. Op die oog af lyk dit baie self-geregtig maar dit is gladnie wat dit is nie.
  - Hy het basies gesê: 'Here ek het probeer om die regte ding te doen en om te lewe om U te behaag. Onthou my nou met gnade.’
  - Hy het vir homself gebid. Soms dink ons ander moet vir ons bid en dit is goed, maar ons kan vir onsself en ons situasies bid, wetende dat God daardie gebede ook hoor.
  - 2 Konings 20:3b En Hiskia het bitterlik geween.
  - Soms is dit nie die lengte van die gebede wat tel nie, maar liewer die gewig van die gebede.

  4. GOD KAN ENIGE SITUASIE OMDRAAI

  - Hiskia moes ‘n onmoontlike situasie hanteer.
  - Hy was ‘n doodsvonnis gegee en wat erger was was die feit dat hy nie kinders gehad het nie so daar was niemand om sy koninkryk oor te neem nie.
  - Hy het besef hoe groot die situasie was wat hy en die nasie moes oplos.
  - Die nasie was aangeval en die koning was dodelik siek en daar was geen erfgenaam nie.
  - Dit is die ergste moontlike situasie wat a koning homself in kan vind.
  - MAAR hy het tot God gebid en gehuil.
  - Tenmidde van die alles het God ingegryp.
  - 2 Konings 20:4-5 En Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie of die woord van die HERE het tot hom gekom en gesê: Draai om en sê vir Hiskia, die vors van my volk: So spreek die HERE, die God van jou Vader Dawid: Ek het jou gebed gehoor, Ek het jou trane gesien; kyk, Ek sal jou gesond maak; op die derdedag sal jy opgaan na die huis van die HERE.
  - Die profeet was op pad uit die plek uit en halfpad oor die binnehof toe die Here alles verander het en hom teruggestuur het met die beste nuus ooit.
  - Moet nooit jou geroep en gebede tot God onderskat nie.
  - Die profeet was seker verward.
  - Dit is amper asof Hisikia se gebed God van plan laat verander het.
  - Hisikia was ‘n afstammeling van Dawid
  - Dit was ‘n baie belangrike feit!
  - Toe belowe God om beide sy gesondheid en sy situasie asook die nasie se situasie  om te draai.
  - 2 Konings 20:6 ' En ek sal vyftien jaar by jou dae byvoeg en jou en hierdie stad uit die hand van die koning van Assirië red, en ook hierdie stad beskut ter wille van My en en my kneg Dawid. '
  - Hier merk ons dat die Here sê:’ter wille van My en en my kneg Dawid’..
  - Jare tevore het God beloftes aan Dawid gemaak dus was Hy nie net besig om ‘n man te genees en ‘n nasie te red nie, Hy was ook besig om sy beloftes aan die wat vooraf gegaan het, getrou na te kom.

  5. DOEN WAT MOONTLIK IS EN LOS DIE ONMOONTLIKE VIR GOD

  - Soms dink ons dat ons alles aan God moet oorlaat.
  - Dit is waar dat ons dinge in Sy hande moet laat, maar ek glo dat ons moet doen wat binne ons mag is en vernaamlik as Hy vir ons sê dat ons nodig het om iets te doen.
  - 2 Konings 20:7 Verder sê Jesaja: Bring ‘n vyekoek; en hulle het dit gaan haal en op   die sweer gesit, en hy het gesond geword.
  - Hoekom vye en hoekom so ‘n vreemde instruksie?
  - Was hierdie net die Profeet Jesaja se instruksie , of was dit deel van die instruksies van God?
  - Het vye enige spesiale helende kwaliteit wat die mensdom niks van weet nie?
  - Ons weet nie!
  - Wat ons wel weet is dat hierdie instruksie gegee is en hulle het hulle deel in hierde eenvoudige ding gedoen.
  - Hulle was gehoorsaam en het die vreemde, maar eenvoudige instruksie gevolg.
  - Uit die skrif blyk dit asof dit verligting van die hewige lyding van die koning gebring het en dit het oombliklik gebeur.
  - Maar die koning het geweet dat hy volkome genees moes wees.
  - 2 Konings 20:8 Hiskia het vir Jesaja gevra: Wat is die teken dat die HERE my gesond sal maak, en dat ek op die derde dag sal opgaan na die huis van die HERE?
  - Hy het gedoen wat moontlik was en die begin van ‘n wonderwerk gesien en wou bevestiging hê dat die genesing volkome sou wees.
  - Dan bied God hom ‘n merkwaardige teken.
  - 2 Konings 20:9 En Jesaja antwoord: Dit sal vir jou die teken van die kant van die HERE wees dat die HERE die woord sal volbring wat Hy gespreek het: Moet die skaduwee tien grade vooruitgaan, of moet dit tien grade agteruitgaan?

  6. GOD KAN TYD TERUG DRAAI VIR JOU

  - Die Here gee Hisikia ‘n keuse.
  - 2 Konings 20:10 Toe sê Jehiskia: Dit is maklik vir die skaduwee om tien grade te daal; nee, maar laat die skauwee teruggaan tien grade agteruit.
  - Sy keuse was interessant.
  - Hy wou hê dat alle twyfel verwyder moes word toe vra hy dat die son agtertoe moes beweeg omdat dit meer onwaarskynlik was dan wat dit sou wees as die son vorentoe sou beweeg soos wat in die natuur sou gebeur.
  - In ‘n oomblik het God ‘n groot wonderwerk gedoen en tyd terug gedraai.
  - 2 Konings 20:11 En Jesaja, die profeet, het die HERE aangeroep, en Hy het die skaduwee op die grade waarlangs dit op die grade van Agas se sonnewyser gedaal het, laat teruggaan, tien grade agteruit.
  - Wat a wonderlike gedagte dat God die tyd as ‘n teken van sy belofte aan Hisikia sou terug draai.
  - Dit was ‘n teken dat Hy die situasie wat die koning met sy gesondheid moes hanteer sou omdraai en ook dat Hy die aanval op die nasie sou afweer.
  - God kan die tyd in jou situasie omdraai.
  - Miskien het jy dinge wat jy na terug kyk en wens dat jy net die tyd kon terug draai en die tyd kon oor hê
  - God is ‘n God wat die tyd kan terug draai.
  - Hy kan die tyd terug draai op die skaduwee van verlore geleenthede.
  - Hy kan die tyd terug draai op die skaduwee van foute wat ons gemaak het.
  - Hy kan die tyd terug draai op die skaduwee van verkwiste tyd.
  - Hy kan die tyd terug draai op die skaduwee van gelukkiger dae.
  - Hy kan die tyd terug draai op die skaduwee van verlore geliefdes – eendag sal ons hulle weer sien as hulle God ook gevolg het.
  - Joël 2:25 'En ek sal julle vergoed die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het – my groot leërmag wat Ek teen julle gestuur het.’  
  - God het presies geweet wat Hy doen.
  - Hy was besig om ‘n man se lewe te herstel en om ‘n nasie te red, maar Hy was ook besig om Sy groot plan vir die mensdom deur te voer.
  - Hisikia was in die nageslag van Dawid en uit Dawid sou die Messias, Jesus eendag kom.
  - As Hisikia gesterf het sonder ‘n erfgenaam sou die geslagslyn gebreek gewees het.
  - Die Here was besig om seker te maak dat Sy ewige plan vervul sou word.
  - Hiskia se seun was Manasse en hy was nie ‘n goeie koning nie en het baie bose dinge gedoen en daar is selfs gevra of dit nie beter sou gewees het as Hiskia se gebed nooit verhoor was nie.   
  - Maar God het geweet dat daar ‘n groter plan was en dus het Hy in die situasie ingegryp en dit herstel sodat Sy belofte aan Dawid en Sy plan vir die mensdom tot stand sou kom.
  - Op dieselfde manier is die Here jou hersteller en Hy ken die groter plan en wil jou herstel sodat Sy planne en doele van krag sal wees in en deur jou lewe.
  - Die Here is jou hersteller!
  - Hy het die hemel en die aarde beweeg om vir Hiskia te verseker en om

  Sy planne uit te voer.
  - Hy sal die hemel en die aarde beweeg om getrou aan jou te wees en om jou na Sy plek vir jou te bring.
  - So lig op jou oë na die Een waarvan jou hulp kom.
  - Hy is jou hersteller en Hy is meer getrou as die opkomende son.

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.