Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - DIE BELANGRIKHEID VAN SY TEENWOORDIGHEID IN ONS LEWENS

DIE BELANGRIKHEID VAN SY TEENWOORDIGHEID IN ONS LEWENS

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE BELANGRIKHEID VAN SY TEENWOORDIGHEID IN O

  Luke 5:1-11

  En toe die skare by Hom aandring om die woord van God te hoor, gaan Hy by die meer Gennésaret staan en sien twee skuite aan die kant van die meer lê; maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim Hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het, en vra hom om ‘n entjie van die land af weg te vaar, en Hy gaan sit en die skare van die skuit uit geleer. En toe Hy ophou met spreek, sê Hy vir Simon:Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir Hom: Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie; maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle ‘n groot menigte visse ingesluit; en hulle net wou skeur. Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en altwee die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê: Gaan weg van my, Here, want ek is ‘n sondige man! Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het; en net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedé?s, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon: Moenie vrees nie; van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skeite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en Hom gevolg.

   

  Johannes 21:1-12

  Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy dissipels verskyn by die see van Tibérias, en Hy het sò verskyn: Daar was bymekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Natànael van Kana in Galiléa en die seuns van Sebedé?s en twee ander van sy dissipels. Simon Petrus sê vir hulle: Ek gaan visvang. Hulle sê vir hom: Ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand; maar die dissipels het nie geweet dat dit Jesus was nie. . En Jesus sê vir hulle: My kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord Hom: Nee. En Hy sê vir hulle: Gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die dissipel – die een vir wie Jesus liefgehad het – aan PetrusDit is die Here! En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bo-kleed om – want hy was naak – en werp homself in die see. Maar die ander dissipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep; want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent tweehonderd el. En toe hulle geland het, sien hulle ‘n koolvuur op die grond en vis daarop lê, en brood. Jesus sê vir hulle:  Bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek , vol groot visse, honderd-drie-en-vyftig in getal; en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle: Kom eet! En niemand van die dissipels het gewaag om Hom te vra: Wie is U nie? omdat hulle wis dat dit die Here was.

   

  Gemene aspekte van die twee verhale:

  1. Hulle is albei verhale van visvang.

  2. Hulle is albei verhale van suksesvolle professionele vissermanne.

  3. Hulle is albei verhale van harde werk en geswoeg.

  4. Hulle is albei verhale van iets wat in die nag seisoen gebeur het.

  5. Hulle is albei verhale van determinasie.

  6. Hulle is albei verhale oor mislukking en ‘n onsuksesvolle ervaring.

  7. Hulle is albei verhale van sukses wat na die mislukking gekom het.

  8. Hulle is albei verhale van dinge wat sonder God gedoen word.

  9. In albei verhale daag die Here na die gebeurtenis op.

  10. Hulle is albei verhale wat ‘n instruksie van Jesus ingesluit het.

  11. Hulle is albei verhale oor ‘n bonatuurlike wonderwerk.

  12. Hulle is albei verhale oor ‘n hartsverandering.

  13. In albei verhale herken hulle Jesus as God.

  14. Hulle is albei verhale oor die teenwoordigheid van Jesus en die verskil wat dit gemaak het.

  15. Albei verhale is verhale waarin alle twyfel verwyder word.

   

  Aspekte wat verskil in hierdie verhale:

  1. Die eerste verhaal gebeur voordat die Dissipels, Dissipels geword het en die ander een het gebeur nadat hulle vir ‘n tydlank Dissipels was.

  2. Die eerste verhaal het voor Jesus se dood gebeur en die tweede een het na Sy dood en opstanding gebeur.

  3. Die eerste verhaal het ‘n onspesifieke groot hoeveelheid vis gehad terwyl die tweede een ‘n spesifieke groot hoeveelheid vis gehad het (153).

  4. In die eeste verhaal het die net gebreek en twee bote was gevul en het amper gesink. In die tweede verhaal was die nette gevul en het heel gebly en daar was net een klein bootjie wat sonder probleme die strand bereik het.

  5. In een verhaal val Petrus by Sy voete en vra dat Hy moet weggaan, in die tweede verhaal spring Petrus uit die boot uit en swem na Jesus toe om so gou moontlik naby Hom te kom.

  6. In die eerste verhaal sien ons ‘n radikale bekering en in die tweede verhaal sien ons ‘n radikale reaksie.

  7. In die eeste verhaal sien ons dat mense verstom is en in die tweede verhaal sien ons dat ‘n verwesenliking oor die Dissipels kom.

  8. In die eerste verhaal was daar ‘n verandering in die bestemming (Van nou af sal julle mense vang) en in die tweede verhaal was daar ‘n verandering in verstaan (openbaring).

  9. In die eerste verhaal sien ons ‘n instruksie om vissers van mense te wees in die tweede verhaal sien ons ‘n instruksie om Sy lammers te laat wei.

  10. In die eerste verhaal volg hulle Jesus en in die tweede verhaal sit hulle en eet saam met Hom.


  1. DIE AANKOMS VAN JESUS WAS DIE KEERPUNT IN ALBEI VERHALE

  - Die aankoms van Jesus en Sy teenwoordigheid is altyd die keerpunt in elke situasie.
  - Hier sien ons twee soortgelyke verhale met een belangrike gemene draad –Jesus verskyn en alles vrander.
  - Hy is die keerpunt in elkeen van ons lewens as Christene.
  - Feit is, Hy is die keerpunt in al die geskiedenis, soos wat ons dit ken.

  - Wanneer Hy in ons lewens kom noem ons dit bekering.
  - Die definisie van die woord bekering beteken ‘n proses van verandering waarin ons verander van ons toestand tot ‘n totale ander toestand.
  - Dit is baie soos wanneer ys smelt en in iets anders verander, water.

  2. WEES BEWUS VAN JOU EIE DING DOEN.

  Johannes 21:3 Simon Petrus sê vir hulle: Ek gaan visvang. Hulle sê vir hom: Ons gaan ook saam met jou.
  - Hierdie manne was ontmoedig en gefrustreerd en in daardie oomblik van swakheid het hulle besluit om hulle eie ding te doen.
  - Hierdie was nie ‘n instruksie wat hulle van die Here ontvang het nie.
  - Hulle het gedoen waarvoor hulle lus was om te doen en so het hulle gedoen wat vir hulle goed gevoel het.
  - Wat God gelas seën Hy.
  - Wanneer ons, ons eie ding doen, buite dit wat die Here vir ons gesê het om te doen, sal ons uiteindelik nie sukses behaal nie.
  - Dit is hoekom dit vir ons belangrik is, as Sy kinders, om Sy stem te hoor en gehoorsaam te wees, want dit is die sleutel tot die bonatuurlike sukses wat slegs God kan gee.
  - Wanneer ons Sy instruksies volg is dit ‘n waarborg van sukses.
  - Hulle het nie instruksies van Jesus ontvang om te gaan visvang nie maar hulle het ook sonder Jesus gegaan.
  - Dit is soos om gekies te word om in ‘n resies te hardloop. In die resies word ‘n spesifieke baan vir ons gegee om in te hardloop. Maar as ons by die resies aankom en besluit ons hou nie van die baan wat vir ons gegee is nie en ons bring ons eie verf en kwas om ons eie baan te verf , sal ons gediskwalifiseer word en geen sukses behaal nie.
  - Ons het nodig om volgens Sy instruksies en in Sy teenwoordigheid te hardloop.
  - Ons het nodig om te weet dat God in ons boot is!
  - Jare gelede het ons ‘n lied gesing met die volgende woorde: "I have no power of my own..."

  - Sonder Hom in ons lewens, is niks die moeite werd nie, maar met Hom kan alles betekenis, ‘n doel en effektiwiteit hê

  3 MET DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD HET DIE WONDERWERK GEKOM.

  - Jesus en Sy teenwoordigheid in enige situasie lei altyd tot ‘n wonderwerk of vele wonderwerke.
  - Sy teenwoordigheid in die lewens van die mense in die Bybel het dikwels geëindig met ‘n wonderwerk wat plaasgevind het.
  - Daar is ‘n skakel tussen die teenwoordigheid van Jesus en wonderwerke.
  - As die teenwoordigheid van Jesus in jou kerk is, kan daar wonderwerke in jou kerk plaasvind.
  - As die teenwoordigheid van Jesus in jou lewensgroep is, kan daar wonderwerke in jou lewensgroep plaasvind.
  - As die teenwoordigheid van Jesus in jou besigheid is, kan daar wonderwerke in jou besigheid plaasvind.
  - As die teenwoordigheid van Jesus in jou familie is, kan daar wonderwerke in jou familie plaasvind.
  - As die teenwoordigheid van Jesus in jou huwelik is, kan daar wonderwerke in jou huwelik plaasvind.

  4. SUKSES GAAN WAAR SY TEENWOORDIGHEID IS.

  - Sukses is waar Jesus is.
  - Die kosbaarste woorde vir my in albei hierdie verhale is in die tweede verhaal.
  - Dit is die oomblik wanneer die Dissipels skielik besef wie dit is wat met hulle praat.
  Johannes 21:7 Daarop sê die dissipel – die een vir wie Jesus liefgehad het – aan PetrusDit is die Here!

  - Die oomblik wanneer ons by die stadium kom waar ons die hand van God in ons lewens herken en dat dit Hy is wat ons die sukses gee kan ons daardie sukses geniet.
  - Die Here gee sukses in daardie dinge waarin Hy betrokke is.
  - Ek het jare gelede met ‘n prokureur ontmoet. Hy het baie kerke en bedieninge gehelp om hulle wetlike dinge in orde te kry. In die proses het hy baie verskillende persone en organisasies teëgekom met hulle probleme en suksesse. Aan die begin van ons gesprek het hy gesê dat hy twee tipes van organisasies in sy ondervinding teëgekom het. Hy het dit so verduidelik : Daar is daardie wat $100 insit en 5 sent daaruit kry en dan is daar daardie wat 5 sent insit en $100 uitkry. Dit was vir my vreemd en ek het gevra hy moet verduidelik. Hy het gesê dat sommige van die ondernemings wat hy gehelp het baie gesukkel het. Hulle het baie werk ingesit om sukses te behaal maar al het hulle goed bedoel het hulle nooit sukses behaal nie.  Dan was daar ander wat sonder enige inspanning sukses behaal het met elke poging wat hulle aangepak het. In die begin kon hy dit nie verstaan nie. Maar na ‘n tyd het hy besef dat die wat floreer het, het die hand van God op hulle gehad. Hy het gewonder of die wat gesukkel het gedoen het wat God wou hê? Toe ek aan hom verduidelik het hoe ons onderneming gegroei het en amper vir ons weggehardloop het, het hy gesê: “Sien jy, julle het 5 sent ingesit en $100 gekry.”

  - Ek glo dat hierdie illustrasie op alle areas van die lewe aangewend kan word. Dit kan op jou bediening, in jou werk of in jou eie besigheid betrekking hê

  - Wanneer God daarin is sal daar sukses en voorsiening wees.
  - Die Dissipels hier het probeer om dit op hulle eie te doen. Hulle het $100 ingesit en niks behalwe moegheid en frustrasie daaruit gekry nie, maar toe Jesus opdaag en Sy teenwoordigheid met hulle was, was sukses ‘n outomatiese en onverdiende pad na sukses.

  - Aan die einde van die dag, wat is sukses vir ‘n visserman? ‘n Goeie vangs natuurlik!

  5. SY TEENWOORDIGHEID KAN ‘N DEURBAAK BRING VER BOKANT DIT WAT MENSLIK MOONTLIK IS.

  - Hierdie manne was professioneel en vissermanne met ondervinding.

  - As enigeen ‘n sukses van visvang kon maak sou dit hulle wees.
  - Professionele mense kan gewoonlik die grootste geleentheid vir sukses bring.
  - Dit is waarom as ons hulp in enige area nodig het, gaan ons na iemand wat professioneel is
  - As ons siek is soek ons ‘n Dokter, as ons moeilikheid het soek ons ‘n prokureur, as ons advies nodig het soek ons ‘n opgeleide berader.
  - Maar menslike wysheid en ondervinding kan ons net sover neem.
  - Soms selfs met ‘n Dokter, of ‘n prokureur, of ‘n berader vind ons nie waarna ons soek nie.
  - Dit is wanneer ons na die Groot Geneesheer, die Advokaat of die Wonderbare Berader vir die deurbraak wat ons verlang, moet gaan.
  - Ek het al gesien hoe die teenwoordigheid van God in mense se lewens werk en resultate voortbring wat jarelange berading nie kon doen nie.

  - Ek het al gesien hoe die teenwoordigheid van God mense se lewens aanraak en die wetlike uitdagings in hulle lewens skielik opgelos word.
  - Ek het al gesien hoe die teenwoordigheid van God in mense se lewens veroorsaak dat hulle ander vergewe en hulle gesondheid skielik verbeter.

  6. GOD KAN JOU LEë NETTE VUL.

  - God kan dieselfde nette wat leeg was onder ons eie inisiatief, neem en vul wanneer ons onder Sy instruksies en in Sy teenwoordigheid optree.
  - God kan dit wat leeg was oorvloedig vul.
  - Hierdie mag blyk nie van veel belang te wees nie wanneer ons dit vergelyk met die groot prent van Jesus en die verskil wat Sy teenwoordigheid in hieride situasie gemaak het.
  - Maar ons mag nooit buite rekening laat die wonderlike feit dat as gevolg van Jesus was hierdie leë nette gevul.  
  - Daar is niks erger vir ‘n visserman as leë nette nie!
  - My broer het onlangs met sy seun gaan visvang. Hulle het vir 4 ure visgevang en niks gevang nie, nie eers een byt nie. Toe hy tuis kom het hy my geskakel en gekla oor die mors van tyd. Ek het hom herinner dat hy darem tyd met sy seun deurgebring het en dat sy seun  dit geniet het.  
  - Miskien is daar ‘n ‘leë net’ in jou lewe?
  - Iets wat jy gehoop het sal werk, iets waarin jy baie moeite en energie ingesit het en tog het dit nie die sukses behaal wat jy gehoop het nie of die sukses wat jy gesien het dat ander mense met minder inspanning behaal het?
  - Onthou dit is die Here wat die leë nette vul, as ons Hom raadpleeg en Sy instruksies volg.
  - Gee Hom vandag jou ‘leë nette’!

  7. ONS KAN NIKS VAN BLYWENDE WAARDE DOEN SONDER SY TEENWOORDIGHEID IN ONS LEWENS NIE.

  - Niemand wil hulle lewe verkwis nie.
  - Ons wil almal hê dat ons lewens effektief moet wees en dat ons blywende goeie vrugte sal dra.
  - Ons wil almal ‘n nalatenskap agterlaat waarop ons kinders en families trots kan wees.
  - Ons wil almal vir die regte redes onthou word.
  - Dit is vir hierdie rede belangrik dat ons na Sy teenwoordigheid in ons lewens sal soek.
  Johannes 15:5 'Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.’

  Johannes 15:16 'Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, ……’

   
  8. ONS HET HOM NODIG EN ONS HET SY TEENWOORDIGHEID IN ONS LEWENS NODIG.

  - Kwotasie: My oorlede Vader, Pastoor Ed Roebert, het die volgende gesê: 'We can do without many things, but none of us can do without Christ!'
  - Ons het onlangs hierdie kwotasie op sosiale media gepubliseer en dit het giftige en skerp reaksie voortgebring .
  - Mense wil dit nie hoor nie, maar die Kinders van God weet dat dit waar is.
  Hebreërs 1:3 'Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte.’
  - As Hy alle dinge onderhou, dan is Hy die Een wat vir my en vir jou sal onderhou.
  - Die wëreld mag dink hulle kan hulself onderhou, of dat hulle nie afhanklik is van enigiets en enigiemand nie, maar hulle bedrieg hulleself.
  - 2 Korinthiërs 2:15-16 'Want ons is ‘n anngename geur van Christus tot eer van God onder die wat verlore gaan; vir die laaste ‘n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste ‘n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is is tot hierdie dinge bekwaam?’

  - Ons het Sy onderhoudende teenwoordigheid in ons lewens nodig.
  - Wanner Sy teenwoordigheid ‘n realiteit in ons lewens is, sal enige twyfel verwyder wees.
  Johannnes 21:12 " Jesus sê vir hulle: Kom eet! En niemand van die dissipels het gewaag om Hom te vra: Wie is U nie? omdat hulle wis dat dit die Here was.”

  Gebed: Vader, ek het U nodig in my lewe. Ek het nodig om U teenwoordigheid elke dag in my lewe te ken en ondervind. Mag ek nooit probeer om my eie dinge te doen en U te ignoreer en probeer om dinge sonder U te doen nie. Mag U goedheid en genade my al die dae van my lewe volg en mag ek vir ewig in die huis van die Here woon. Amen.