Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - DANK U HERE

DANK U HERE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DANK U HERE

  DANK U HERE

         INLEIDING

  • Ons het soveel om dankbaar oor te wees.
  • Soms moet daar eers ‘n tragedie plaasvind voordat ons besef hoeveel ons het en hoeveel dit vir ons beteken.
  • My vader het eenmaal vir my gesê dat aan die einde van die dag is ons verhoudings, veral met ons gesin, die belangrikste ding in ons lewens.
  • Materialisme het dwars oor die wêreld van minder belang geword en skielik word hierdie noodsaaklike aspekte ‘n groter realiteit.
  • Ons gesin en die verhoudings wat ons het is vir ons kosbaar en ons moet dankbaar wees.
  • God was ook baie goed vir ons en dit is nog ‘n rede tot dankbaarheid.
  • Vind iets om oor dankbaar te wees en kom ons begin vandag om dankbaar te wees!
  1. ONS KAN DANKBAAR WEES
  • Daar is soveel waaroor ons dankbaar kan wees.
  • Ons mag soms voel dat die lewe ons onregverdig behandel en ons moet ‘n onregverdige vrag dra. Maar ek het begin besef dat ons almal dinge het waarvoor ons dankbaar kan wees en dit hang net af waarop ons fokus.
  • As ons op die behoefte, te kort of probleem fokus, beroof dit ons daarvan dat ons die goeie, wonderlike en spesiale dinge waarvoor ons dankbaar kan wees, sal waardeer.
  • Daar is ‘n ou liedjie met die volgende woorde: ‘Tel jou seëninge, tel hule een vir een en jy sal verbaas wees oor wat God kan doen'.
  • Kom ons begin vandag om ons seëninge te tel.
  • Wat het jy om oor dankbaar te wees?
  • Reageer deur toe te laat dat die waardering en dankbaarheid binne jou begin op stoot.
  • Ons het soveel om voor dankbaar te wees.
  1. DANKBAAR AAN GOD
  • Ons kan teenoor God dankbaar wees want Hy is die bron van elke goeie gawe.
  • Ons kan ons dankbaarheid teenoor God uitspreek deur eenvoudig net vir hom te sê hoe dankbaar ons is.
  • Psalm 105:1-2 Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders.
  • Jesaja 12:4-5 "…: Dank die HERE, roep sy Naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy Naam hoog is! Psalmsing tot eer van die HERE, want Hy het heerlike dinge gedoen; laat dit bekend wees op die hele aarde.”
  • Ons dank kom God toe.
  • Wanneer ons ons harte en gedagtes met die negatiewe dinge om ons vul, begin ons God te bevraagteken.
  • Maar wanneer ons toelaat dat dankbaarheid in ons harte opwel open ons die weg om nog meer van Hom te ontvang, selfs in ons moeilike en stresvolle tye.
  • Wees dankbaar teenoor God.
  • Psalm 118:1 Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!
  • Psalm 7:18 Ek wil die HERE loof na sy geregtigheid en die Naam van die HERE, die Allerhoogste, psalmsing.
  1. DANKBAARHEID IS ‘N HARTSGESINDHEID
  • Dankbaarheid begin in ons harte.
  • Dit is ‘n gesindheid wat sê, God was goed en ek is so dankbaar.
  • As ons dink dat ons alles self gedoen het en self sukses behaal het, bluf ons onsself. Want dit is God wat alles moontlik maak.
  • Wanneer ons besef dat ons van God afhanklik is bring dit ons tot die punt van dankbaarheid.
  • Dankbaarheid is die mens se reaksie op God se liefde, goedertierenheid en guns.
  • Dankbaarheid is ‘n teken van ‘n teer hart.
  • ‘n Teer hart is ‘n belangrike aspek in die oë van God.
  • God werk in teer en leerbare harte.
  • Is jou hart vandag vol dankbaarheid teenoor God?
  1. ‘N ALTERNATIEWE LEWENSWANDEL
  • Dankbaarheid bied ons ‘n alternatiewe manier om te lewe. Miskien is jy gewoond daaraan om te mor en te kerm en kla of miskien is jy ‘n bron van voortdurende negatiwiteit.
  • Daar is ‘n alternatief.
  • Efésiërs 5:4 ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging.
  • Vuil stories, vuil praatjies en vuil grappies blyk om dwars oor die wêreld aan die orde van die dag te wees.
  • Maar in hierdie skrif sien ons ‘n alternatief: ‘liewer danksegging’.
  1. DANKBAARHEID MOET ‘N LEWENSWANDEL WEES
  • Ek het eens iemand hoor së dat ‘n dieet nie ‘n korttermyn program is nie maar dit moet ‘n lewenswandel word.
  • Ons moet sekere lewensgesindhede in ons lewens hê as ons die standaard wat God ons gegee het wil handhaaf. Hierdie gesindhede is nie rituele of geforseerde dinge wat ons doen nie. Dit is eintlik ‘n verwisseling in fokus.
  • Kolossense 3:15 En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.
  • Ons moet toelaat dat dankbaarheid altyd in ons harte heers.
  • Ons moet altyd dankbaar wees nie net as dinge goed gaan nie.
  • Psalm 95:2-8 Laat ons sy aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange Hom toejuig! Want die HERE is ‘n grote God, ja, ‘n groot Koning bo al die gode. In wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne. Aan wie die see behoort wat Hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het. Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het. Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister! Verhard julle hart nie ….
  1. OM DANKBAAR TE WEES HELP ONS OM VOORT TE KAN GAAN
  • As ons dankbaar is, is dit asof ons ‘n nuwe bron van krag het wat dit vir ons moontlik maak om voort te gaan. Negatiwiteit en ‘n gemor maak ons swak, dankbaarheid gee ons krag.
  • Kolossense 1:11-14 en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig – Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.
  1. DANKBAARHEID IS ‘N ELEMENT VAN ONS GELOOF
  • Kolossense 4:2 Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging;
  • Dankbaarheid speel ‘n belangrike rol in daardie areas waar jy God vertrou.
  • Dankbaarheid is een van die maniere waarin ons, ons geloof en vertroue in God uitdruk. 
  • Dankbaarheid verryk ons lewens.
  • Kolossense 3:16 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid,. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.
  1. GOD WORD BEHAAG DEUR ONS DANKBAARHEID
  • Dankbaarheid behaag God.
  • In Bybelse geskiedenis het God ontevrede geraak wanneer die mense van Israel begin mor en kla het.
  • Aan die ander kant skep God behae in dankbaarheid.
  • Hebreërs 12:28 Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaalik dien met eerbied en vrees.
  • 1 Thessalonicense 5:18 Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.
  • Jakobus 5:13 … Is iemand opgeruimd? Laat hom psalmsing.
  • Psalm 100:4-5 Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam. Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.