Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - BEMATIG DEUR GOD

BEMATIG DEUR GOD

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • BEMATIG DEUR GOD

  Notas: BEMAGTIG DEUR GOD 

  INLEIDING:
  Ons lewe so dikwels ons lewens in ons eie krag. Ons jaag rond en doen wat ons ‘dink is goed’ en in die proses word ons uitgeput, moeg, gestres, bedruk, swak, depressief en afgemat. Ek ken ‘n dame wat ook so ‘n swaar las rondgedra het.  Ek vra haar toe eendag hoe sy dit regkry om die swaar las in die lewe rond te dra? Sy antwoord toe skerp: ‘Ek het breë skouers’.  Baie van ons het hierdie ‘breë-skouer’ benadering en ons is seker dat ons alles kan hanteer wat op ons pad kom.  Dit is goed tot op daardie dag wanneer alles vir ons teveel raak en ons hulp nodig het. Dit is wanneer ons ontdek dat ons God en Sy krag in ons lewens nodig het. Die Bybel vertel ons dat ons ‘erdekruike’ is. Dit beteken dat ons nie so sterk is as wat ons dink nie en ons het God meer nodig as wat ons besef.

  KWOTASIE – Ek het iemand gehoor wat die volgende gesê het: ‘Alles wat ons in ons eie krag doen put ons uit, alles wat ons deur God se krag doen stel ons in staat (spoor ons aan, versterk, bou ons op)!’ 

  DEFINISIE: Krag – is die kapasiteit om ‘n effek op iets te hê!!

  1. DIE KRAG VAN GOD IS VIR ONS BESKIKBAAR
  Romeine 8:11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.’
  Met God, het ons die kapasiteit, vemoë, lydsaamheid en wilskrag om werklik ‘n effek te kan hê. Hierdie vers sê vir ons dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, kan binne ons lewe.  Hierdie krag wat ook vir ons beskikbaar is sal kom en ons fiesiese liggame tot die lewe herstel.  Wanneer dit gebeur verander alles.  Ons is nie meer dieselfde nie  Ons lewens en hoe ons ons lewe lei verander.  Ons beweeg nie meer met ons eie krag nie.  Ons kan oorskakel na Sy krag in ons lewens.

  2. ONS KAN SY KRAG IN ONS LEWENS ONDERVIND
  Sy krag kan binne ons ‘aan die werk’ wees.  Ons kan Sy krag in ons lewens ondervind.  Ons kan daagliks lewe, optree en wandel in hierdie dimensie.
  1 Korinthiërs 6:14 En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag.
  Efésiërs 3:20 En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid!
  God se krag is aan die werk binne ons.  Hy gebruik dikwels dit waardeur ons gaan, om Sy doele te bereik.  Ons moenie teen Sy werk in ons lewens optree nie, ons moet dit aangryp. God se krag wil ons deur ons huidige probleme en uitdagings help na’n plek waar Hy ons wil hê. God beplan groot dinge vir ons, dinge wat vêr meer is as enigiets wat ons kan vra of wat ons eers kan dink.

  3. SY KRAG MAAK AL DIE VERSKIL
  Sy krag gee ons alles wat ons nodig het.
  2 Petrus 1:3  Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug.
  Ons kan nie veel met ons eie krag vermag nie.  Een of ander tyd gaan ons SY KRAG benodig. Die lewe kan soos dryfsand wees.  Dit kan ons insluk en die duiwel wil hê dat dit moet gebeur.  Ons kan met ons eie krag daarteen stry en baklei en net nog dieper insink.  Maar wanneer SY KRAG tevoorskyn kom kan ons oorwin en bo uitkom.  Ek het eens ‘n ou westerse film gekyk. In hierdie film het die held in dryfsand te lande gekom . Hoe meer hy gestoei het hoe dieper het hy ingesink, totdat nog net sy kop bokant die modder uitgesteek het. Toe kom iemand te perd daaraan en hy gooi vir hom ‘n tou wat hy aan die perd vasgemaak het en die perd het hom toe begin uittrek. Stadig maar sonder veel moeite is hy toe uit die drysand getrek. Al wat hy moes doen was om aan die tou vas te hou en die krag van die perd het in sy situasie gewerk en hom van ‘n sekere dood gered.

  4. GOD IS DIE UITERSTE BRON VAN ALLE KRAG (STERKTE)
  Efésiërs 1:19 -20  en wat die uitnemende grootheid  van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele.
  Hier kom ons tot die besef dat ons God totaal nodig het ons kan en is niks sonder Hom nie.  By hierdie punt kom ons by ‘n plek van 'desperate afhanklikheid’ teenoor ‘n ‘gedeeltelike afhanklikheid’.  Wanneer ons ons lewens sonder hierdie ‘desperate afhanklikheid' lewe, lewe ons met ons voete op ‘n piesangskil, gereed om te gly wanneer ons die volgende struikelblok teëkom. Ons soek soms oral vir ons krag behalwe by God. Ons soek by ander mense, by ons eie vermoë by ons kwalifikasies en ons loopbaan, by ons finansies en hulpbronne, by ons skoonheid of krag wanneer ons eintlik nodig het om dit by God te soek. Al hierdie ander dinge het die kapasiteit om ons in die steek te laat. - hulle is nie ware dinge nie. Maar God en Sy krag is waarop ons tenvolle kan staatmaak. Moenie op ander plekke soek na jou krag en geluk nie, soek dit by God en vind jou vrede in Hom.

  5. ONS HET GEEN KRAG BUITE GOD NIE!
  Daar is ‘n lied: 'I HAVE NO POWER OF MY OWN'.
  Johannes 15:5 ‘Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.’.
  Ons moet aan God verbind bly.  Ons krag vloei van God terwyl ons aan Hom verbind bly.  As ons die verbinding breek sal ons vir ‘n rukkie aanhou maar uiteindelik sal ons kragteloos wees. Mense raak dikwels teleurgestel met God en raak ontnugter en draai terug na hulle eie maniere.  Ons moet leer om aan God vas te hou en om te besef ons het Hom en Sy krag in ons lewens nodig om ons te laat oorwin. (Sien dryfsand verhaal hierbo}

  6. DIE HEILIGE GEES IS DIE SLEUTEL!
  Die lied gaan aan: 'I have no power of my own - Holy Spirit come and help to realize that I have no power of my own!'
  Handelinge 1:8 ‘maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde.’
  Romeine 8:11 ‘En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.’
  Die Heilige Gees maak dit alles moontlik.   Dit is waarom ons die Heilige Gees so dringend nodig het.  Voordat die Heilige Gees op die dissipels neergedaal het was hulle bang, bedees en lafhartig (hulle eie krag het niks beteken nie) maar nadat die Heilige Gees op hulle gedaal het was hulle moedig, vreesloos en dapper selfs wanneer daar teenkanting en bedreiging gekom het!  Ons het die Heilige Gees in elke aspek van ons lewens nodig. Ons moet Hom innooi en die reg van weg in ons lewens gee.  Sommige jare gelede het Phil Driscoll ‘n lied geskryf en die woorde was soos volg:: "Welcome Holy Spirit. I am in Your presence; fill me with Your power. Move inside of me."  Hierdie moet ook ons kreet wees!

  7. DIT IS TYD OM OP TE STREEF NA ‘N NUWE RYK VAN LEWE EN WANDEL IN SY KRAG!
  Romeine 6:4 ‘Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos   Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.’
  Daar is ‘n ander dimensie van lewe waarna ons moet streef. Dit is ‘n nuwe soort lewe wat ons moet aangryp wanneer ons besef dat die krag en sterkte van God, vir elkeen van ons beskikbaar is.  Ek glo dat God begeer dat ons op ‘n voortdurende basis moet lewe asof ons aan hierdie aspek van God verslaaf is.   As gevolg daarvan behoort dit ons lewens , ons gedrag en wandel te affekteer en ons sal nooit meer dieselfde wees nie!  Is jy gereed om hierdie nuwe lewe te betree, waar ons op Sy krag staatmaak en nie op ons eie nie?

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.