Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - ALLES WAT EK BENODIG HET

ALLES WAT EK BENODIG HET

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • ALLES WAT EK BENODIG HET

  ALLES WAT EK BENODIG HET

  INLEIDING
  - Die Here is ‘n getroue God.
  - Hy is jou bewaarder en die Een wie langs jou kom en alles voorsien wat jy nodig het.
  - Hy sien jou behoefte en Sy plan is om toe te tree en vir daardie behoefte te voorsien.
  - Daar is ‘n ou gesang wat hierdie kostelike eienskap van God vasvang.
  - ("Great is Thy faithfulness!" "Great is Thy faithfulness!"
    Morning by morning new mercies I see;
    All I have needed Thy hand hath provided -
    "Great is Thy faithfulness," Lord, unto me!)
  - Mag jy ook ontdek dat jy alles wat jy nodig het uit sy hand kan ontvang.
  - Sy hand is oop om alles wat benodig word te gee, of dit nou daaglikse behoeftes of langtermyn behoeftes of ewigheids behoeftes is.
  - Hy is JOU voorsiener.

  A. DIE HERE SAL VOORSIEN
  - Hy is waarlik die groot voorsiener.
  - In die Ou Testament is daar ‘n verhaal oor ‘n man met die naam van Abraham wie deur die Here gestuur was om sy enigste seun te offer. Dit was vir hierdie man ‘n baie groot toets. Maar op die einde nadat hy die toets geslaag het, het God wonderbaarlik ingetree en die offer self voorsien en die seun was gespaar.
  - Toe die seun saam met sy vader na die offer plek toe geloop het, het hy opgelet dat hulle niks gehad het om te offer nie en vir sy vader gevra waar die offer was, hy het nie besef dat hy die offer sou wees nie……- Genesis 22:8  “Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir ‘n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop.”
  - Nadat Abraham die toets geslaag het en God gesien het dat HY waarlik eerste in Abraham se lewe was, het Hy ingetree en ‘n offer voorsien en die seun was gespaar.
  - Genesis 22:14  “En Abraham het dié plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word. “
  - Ek is vandag hier om jou te herinner en te vertel dat God ook vir jou sal voorsien.

  B. JEHOVAH-JIREH (Ons Voorsiener!)
  - Die Woord van God vertel ons dat die Here Jehovah-Jireh, ons voorsiener, is.
  - Hierdie naam, Jehovah-Jireh, was die naam wat Abraham vir die plek gegee het waar hy ‘n ram wat deur God voorsien was, geoffer het instede van sy seun.
  - Die betekenis van hierdie naam het twee dimensies:
  - A. Eerstens, die Here sien.
  - Hy weet presies waardeur jy gaan.
  - Hy sien elke stryd en elke vrees.
  - Hy is die God wat alles sien en Hy weet van jou situasie en jou dilemma.
  - Die Here sien en voorsien al die behoeftes van Sy kinders.
  - B. Tweedens, Hy wil Homself aan jou openbaar deur jou gebede te beantwoord en jou behoeftes te voorsien.
  - Hy sien nie net ons behoeftes nie Hy tree ook in en voorsien daarvoor.

  WAT HET ONS NODIG WAT HY WIL VOORSIEN?

  1. ‘N VASTIGHEID IN ‘N EWIG VERANDERENDE WêRELD
  - Ons lewe ‘n lewe wat spreek van aanhoudende verandering op elke front.
  - In der waarheid word ons deur verandering op elke sfeer en elke dimensie uitgedaag.
  - Nogtans is daar ‘n verlange binne ons vir dit wat seker en onveranderd bly.
  - HY kom en bring die versekering en ewige stabiliteit in ons daaglikse lewens.
  - Hebreërs 13:8 “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”
  - Terwyl alles om ons rond skuif en verander, kom Hy en bring ons die wete dat Hy ons ewige onveranderlike is.
  - Jakobus 1:17 “Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.
  - Laat Hom jou onveranderlike wees in ‘n ewig veranderende wêreld.

  2. ‘N ONEINDIGE VOORRAAD VAN BARMHARTIGHEID EN GENADE
  - Hy is die bron van al die barmhartigheid en genade waarna jy verlang.
  - Iewers binne ons menslike raamwerk is daardie hoop dat ons medelye sal ontvang.
  - Ons weet ons maak foute en het nie altyd die regte houding nie en dan hoop ons heimlik dat ons baie barmhartigheid sal ontvang.
  - HY kom en gee ons daardie baie barmhartigheid.
  - Psalm 119:156  “HERE, U barmhartigheid is menigvuldig; …”
  - 2 Korinthiërs 1:3  “Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting.”
  - Klaagliedere 3:22  “dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie;…
  - Sy meegevoel vir jou is baie groot.
  - Hy is die bron van die barmhartigheid waarna jy verlang.
  - Sy bamhartigheid vir jou sal in geen manier faal  nie.

  3. ONS DAAGLIKSE BROOD
  - Hy is bewus van jou daaglikse, praktiese behoeftes.
  - Hy sien en Hy weet en Hy voorsien.
  - Lukas 11:3 “gee ons elke dag ons daaglikse brood;”
  - Verwag dat Hy jou bron sal wees.
  - Gaan na die plek waar sy voorsiening is.
  - Rut 1:6 “het sy haar gereedgemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die HERE op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee.”
  - God het sy volk kom help deur hulle te voorsien van presies wat hulle nodig gehad het.
  - Sy hulp is prakties en relevant tot ons behoeftes.

  4. ‘N VERLOSSER
  - Hoe dikwels het ons in die lewe nie ‘n verlosser nodig nie.
  - Hoe dikwels beland ons nie in daadie plek waar niks behalwe ‘n verlosser ‘n verskil kan maak om ons situasie te verander en te verbeter nie.
  - Hoe dikwels kom ons by die punt waar ons besef dat net goddelike hulp ons kan red en vry maak van die uitdagings wat voor ons lê nie.
  - Hy is jou verlosser.
  - 2 Konings 13:5  “(Die HERE het aan Israel ‘n verlosser gegee, sodat hulle onder die mag van Aram uitgekom het en die kinders van Israel in hul tente kon woon soos gister en eergister.”
  - Hy wil jou verlosser wees en Hy wil seker maak dat jy uit die krag van daardie dinge wat jou wil vernietig, kan ontsnap.
  - As slegs ‘n verlosser jou dilemma kan oplos, sal Hy dit vir jou wees.

  5. KRAG
  - Hy is die bron van al die krag wat jy in elke fase en seisoen van jou lewe nodig het.
  -Jesaja 58:11 “En die HERE sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal soos ‘n tuin wat goed besproei is en soos ‘n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie.”
  - Hy is die hersteller van jou krag.
  - Wanneer ons krag min raak, het ons ‘n bron van krag wat ons in elke moontlike manier sal ondersteun.
  - Ontvang Sy krag vandag, ontvang Sy krag nou dadelik.

  6. SY GOEDHEID EN SY LIEFDE
  - Ons het nodig om God as ‘n God van goedheid en liefde te sien.
  - Sommige vertalings van die Bybel praat van Sy liefdevolle-goedheid.
  - Sy liefdevolle-goedheid is ALTYD binne jou bereik.
  - Psalm 23:6  “Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe,..”
  - Kan jy hierdie prent van Sy goedheid en guns wat jou elke dag van jou lewe volg, in jou verbeelding sien?
  - Begin om jou dit te verbeel en begin om te glo dat dit Sy natuur en karakter teenoor jou is.

  7. ONS EWIGE TUISTE
  - Hy is jou ewig tuiste. Hy voorsien jou van die ewige waarborg daarvan.
  - As Sy kind kan jy weet dat jou ewige bestemming veilig en verseker is.
  - 2 Korinthiërs 5:1  “Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou het van God, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele.”
  - Hy wil jou van jou ewige woning voorsien.
  - Jy kan uitsien na ‘n ewigheid saam met God.
  - Daar is iets in die samestelling van die mens wat ‘n antwoord op hierdie ewigheids vraag benodig en dit kom uit die wete dat ons ewige geestelike wesens is.
  - En Hy voorsien in hierdie diep gewortelde behoefte vir duidelikheid en gerusstelling.
  - Psalm 23: 6  “….; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.”
  - Hy is jou groot voorsiener. Alles wat jy benodig het, het Sy hand voorsien.

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.