Daily Bible Verse:              1 John 1:5

‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’

- We should never doubt the Lord’s goodness towards us.
- Even if we are going through difficult times, His goodness remains.
- There is no darkness in Him at all, so let go of the mistaken tone of distrust.
- Reject every unwarranted suspicion regarding His faithfulness and believe.

Prayer: Lord, You are my light and my salvation. I will trust and not be afraid. I will believe that You are good and that there is ‘no darkness’ in Your heart towards me. Amen.


Daily Bible Verse: 1 John 1:5
‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’


Daily Bible Verse: Matthew 7:11
‘So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 13:6

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 13:6 - ‘Ek wil sing tot eer van die HERE, omdat Hy aan my goed gedoen het.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 13:6

Ek wil sing tot eer van die HERE, omdat Hy aan my goed gedoen het.

- Ons kan soms nie verstaan waardeur ons alles moet gaan nie.
- Maar dit maak nie saak wat ons omstandighede is nie ons kan op Sy onfaalbare liefde vertrou.
- Aan die einde van alles sal jy kan terug kyk en kan sê: ‘Hy het goed aan my gedoen!’
- Prys Hom al jou dae, want Hy doen goed aan jou.

Gebed: Vader, ek sal op U goedheid teenoor my vertrou. Ek weet dat dit U karakter en plan is om U goedheid in hierdie lewe aan my te wys, en ek sien met vertroue daarna uit. Amen.


December 4, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 13:6

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 13:6 - ‘Maar ek – op u goedertierenheid vertrou ek my hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die HERE, omdat Hy aan my goed gedoen het.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 13:6

‘Maar ek – op u goedertierenheid vertrou ek my hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die HERE, omdat Hy aan my goed gedoen het.’

- Die Here verwag dat ons met ons hele hart op Hom sal vertrou.
- Ons kan op Hom vertrou tenspyte van hoe die omstandighede teen ons is.
- Ons kan vertrou omdat ons weet dat Hy ons met ‘n onverganklike liefde, lief het.
- Ons kan juig want Hy sal ons nie verlaat nie, Hy sal ons red!

Gebed: Vader, Dankie vir U volmaakte liefde vir my. Dankie dat U liefde my nooit sal faal nie. U sal my krag wees en U sal my deurdra om U goedheid in my lewe te fier. Amen.


December 3, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 32:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 32:7 - ‘U is ‘n skuilplek vir my;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 32:7

U is ‘n skuilplek vir my;

- Ons het almal daardie plek nodig waar ons na aan die hart van God kan wees.
- Die Here bied homself as ‘n skuilplek vir ons, aan.
- Hy is waar ons sekuriteit en skuiling kan vind.
- Die ‘skuilplek’ is eintlik ‘n persoon en Hy is ons Here en Verlosser.

Gebed: Vader, U is my skuilplek. Wanneer ek vrees sal ek U vertrou. Ek verklaar dat ek in die krag van my Here sterk is, want U is my skuilplek, krag en sekuriteit. Amen.


November 30, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 5:13

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 5:13 - ‘Want U seën die regverdige, o HERE, U omring hom met welbehae soos met ‘n skild’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 5:13

Want U seën die regverdige, o HERE, U omring hom met welbehae soos met ‘n skild

- Seën; is deel van Sy wonderlike plan en doel vir jou lewe.
- Hy wil jou met Sy liefde omring en kroon.
- Verwag Sy beste vir jou in elke situasie in jou lewe.
- Mag jy Sy seën en beskerming ken in alles wat jy doen!

Gebed: Vader, dankie vir U seën wat U so mildelik oor U kinders uitstort. Mag ek ondervind wat dit beteken on deur U guns, seën en liefde omring te wees. Amen.


November 29, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 1:19

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 1:19 - ‘en aan die geloof en ‘n goeie gewete vashou.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Timòtheüs 1:19

en aan die geloof en ‘n goeie gewete vashou.

- Ons geloof in God is die een ding wat ons deur die storms van die lewe sal dra.
- Ons moet aan ons geloof vasklou met elke weefsel van ons wese.
- Die Woord getuig dat sonder geloof is dit onmoontlik om die Here te behaag.
- Kom ons doen dus die regte ding en glo, glo, glo!

Gebed: Vader, ek begeer om die toetse in die lewe te slaag en om nie te faal of skipbreuk langs die pad te ly nie. Ek kies om op U te vertrou en aan my hoop in U vas te klou. Amen.


November 28, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:13

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:13 - ‘Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.’

Daaglikse Bybel Vers:              Filippense 4:13

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

- Die Here is ons skuilplek en ons krag.
- Sy krag is vir ons beskikbaar selfs wanneer die lewe ons oorweldig.
- Hy sê ons moet nie vrees nie want Hy sal ons die krag gee wat ons nodig het.
- Met Sy krag en sterkte in ons lewens sal niks onmoontlik wees nie.

Gebed: Vader, dit is so ‘n vreugde om te weet dat U met my is om my sterk te maak en om my te help. Daarom sal ek nie vrees nie, maar ek sal glo en onmoontlike dinge sien gebeur in my lewe. Amen.


November 27, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 1:12

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 1:12 - ‘En ek dank Hom wat my krag gegee het, Christus Jesus, dat Hy my getrou geag en in die bediening gestel het,’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Timòtheüs 1:12

En ek dank Hom wat my krag gegee het, Christus Jesus, dat Hy my getrou geag en in die bediening gestel het,

- Ons is nie ontwerp om dinge met ons eie krag te doen nie.
- Dit was altyd die Here se voorneme om ons te help deur vir ons krag te gee.
- Hy sal in jou situasie intree en vir jou sterk maak.
- Moenie opgee of moedeloos raak nie, Hy is met jou om vir jou krag te gee.

Gebed: Vader, ek ontvang nou op die oomblik U krag in my hart en in my lewe. Mag ek met U krag doen wat ek nodig het om te doen om staande te bly, om my te onderhou en lei met elke tree wat ek moet gee! Amen.


November 26, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:28

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:28 - ‘En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:28

 ‘En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.

- Dit is ‘n wonderlike gedagte dat ons Sy guns op ons lewens kan ken en geniet.
- Sy Woord vertel ons dat ons guns van die Here kan ontvang.
- Sy guns is soos ‘n skild wat ons omsingel en beskerm.
- Sy guns is nie wipelturig nie, dit staan vas en duur ‘n leeftyd.

Gebed: Vader, dankie vir U guns en seën oor my lewe. Ek ontvang U guns en vra dat terwyl ek U vertrou U my met U guns elke dag sal omsingel. Amen.


November 23, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Rigters 6:12

Daaglikse Bybel Vers: Rigters 6:12 - En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die HERE is met jou dapper held!’

Daaglikse Bybel Vers:              Rigters 6:12

En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die HERE is met jou dapper held!

- Wat die Here van ons sê is belangriker as wat ons van onsself dink.
- Feit is, wat die Here van ons sê is belangriker as wat ander van ons dink.
- Die Here is vandag met jou en dit maak jou ‘n dapper held.
- Wanneer die Here met ons is, het ons niks om te vrees nie en kan ons in wonderlike dinge glo.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is. Ek glo wat U van my sê en ek weet dat U groot planne vir my lewe het. Amen.


November 22, 2018