Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 14:14

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 14:14 - ‘Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 14:14

‘Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.’

- Sommige gevegte is nie ons s'n om te veg nie.
- Sommige dinge moet ons in Sy hande laat en Hy sal dit uitsorteer.
- As die Here die wind en golwe beheer, kan Hy jou sekerlik red.
- Rus dus verseker in Sy krag en in Sy liefde vir jou.

Gebed: Vader, dankie dat ek vreedsaam kan wees en dat ek nie bekommerd of benoud hoef te word nie, want U sal vir my veg. Ek plaas die toekoms en die uitkoms in U hande en ek weet dat U vir my sal sorg. Amen.


September 5, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Hooglied van Salomo 2:11

Daaglikse Bybel Vers: Hooglied van Salomo 2:11 - ‘Want kyk, die winter is verby, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Hooglied van Salomo 2:11

‘Want kyk, die winter is verby, …’

- Die lewe is 'n reeks seisoene.
- Dit is maklik om moedeloos te raak tydens 'n moeilike seisoen.
- Maar geen seisoen duur vir ewig nie en uiteindelik maak die winter plek vir lente.
- Die seisoen is besig om te verander en jy kan na God se goedheid uitsien.

Gebed: Vader, dankie dat ek nie in die seisoen waarin ek my bevind ‘vasgevang’ is nie want U is in beheer van die seisoene en tye van my lewe en U sal aan my getrou wees. Amen.


September 2, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:4 - ‘Hy sal jou dek met Sy vlerke, en onder Sy vleuels sal jy skuil; Sy trou is 'n skild en pantser.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:4

‘Hy sal jou dek met Sy vlerke, en onder Sy vleuels sal jy skuil; Sy trou is 'n skild en pantser.’

- Hierdie is 'n prentjie van hoe die Here jou sal beskerm en vir jou sal sorg.
- Onder Sy goddelike beskerming kan jy veilig rus.
- ‘Hy sal jou bedek’ – dit is Sy belofte aan jou.
- ‘Onder Sy vleuels sal jy skuiling vind’ – dit is jou keuse.

Gebed: Vader, ek kies om my toevlug en my plek van hoop en sekuriteit in U te vind. Bedek my met U vlerke van beskerming en mag ek U blywende teenwoordigheid en voortdurende sorg vir my ken en ervaar. Amen.


September 1, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 41:18

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 41:18 - ‘Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes; Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en die dor land waterbronne.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 41:18

‘Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes; Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en die dor land waterbronne.’

- Om onmoontlike dinge te doen is nie vir God te moeilik nie.
- Om moeilike situasies om te draai is nie bo Sy vermoë nie.
- Om 'n manier te maak waar daar blykbaar geen manier is nie, is iets waarin Hy spesialiseer.
- Wanneer dit lyk of daar geen manier is nie - sal Hy 'n weg maak.

Gebed: Vader, Ek gee U die uitdagings en die moeilikhede wat ek moet hanteer en ek vra U om 'n wonderwerk te doen. U kan meer doen as wat ek kon vra of dink en ek vra dat U namens my sal werk. Amen.


August 31, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 43:19

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 43:19 - ‘Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit;…’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 43:19

‘Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit;…’

- Jy mag voel dat jy nie vorentoe kan beweeg nie - maar met God kan jy.
- Jy mag voel dat jy dinge nie kan regmaak nie - maar met God kan jy.
- Hy kan die onmoontlike neem en dit moontlik maak.
- Hy kan nuwe dinge laat gebeur en nuwe deure laat oopgaan.

Gebed: Vader, ek bid dat U iets nuuts in my lewe sal doen. U weet hoe dringend ek U krag en ingryping nodig het om dinge te verander en 'n deurbraak in my lewe te bring. Ek vra U om iets nuuts te doen en dit in my lewe te laat uitspruit. Amen.


August 30, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 43:18

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 43:18 - ‘Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 43:18

‘Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.’

- Dit mag voel asof dinge in jou lewe nooit sal verander nie - maar dit sal.
- Jy sal nie vir ewig in jou huidige omstandighede vasgevang wees nie.
- Die Here kan en sal in jou situasie werk en verandering bring.
- Moenie terug kyk nie, maar kyk vorentoe en verwag Sy ingryping.

Gebed: Vader, ek sal nie my hele lewe in die truspieël bly kyk nie. Ek kies om met vertroue en versekering vorentoe te kyk dat U vir my 'n pad sal maak en dinge sal verbeter. Amen.


August 29, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 46:4b

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 46:4b - ‘Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 46:4b

‘Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.’

- Daar is niks te moeilik vir God om te doen nie.
- Hy het jou gemaak, en Hy ken jou breedvoerig.
- Die Here het onderneem om jou dwarsdeur jou lewe te help.
- Hy sal jou dra; Hy sal jou onderhou en Hy sal jou red.

Gebed: Vader, dankie dat U die krag van my lewe is. U weet presies wat ek nodig het en presies wanneer ek dit nodig het, en U tree in om my te versterk en in staat te stel wanneer ek dit die nodigste het. Amen.


August 26, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 46:4a

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 46:4a - ‘en tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra;…’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 46:4a

‘en tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra;…’

- Daar is geen stadium in die lewe waarin daar van ons verwag word om alleen te lewe nie.
- In elke stadium is die Here met ons om ons te dra en te onderhou.
- In die goeie en die slegte, in die stormagtige en die kalmte is Hy daar met ons.
- Selfs in tye wanneer ons swak of kwesbaar voel, versterk Hy ons.

Gebed: Vader, dit is U wat met my is om my te onderhou en te dra. Ek kan dit nie alleen doen nie, maar met die wete dat U met my is, kan ek met vertroue en hoop lewe. Amen.


August 25, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 138:8

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 138:8 - ‘Die Here sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van U hande nie!’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 138:8

‘Die Here sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van U hande nie!’

- God gaan in Sy getrouheid voort om Sy plan vir jou lewe uit te werk.
- Hy sal jou nooit verlaat nie, en Hy sal ook nie Sy greep op jou verslap nie.
- Wat Hy in jou begin het, sal Hy voltooi.
- Sy getroue liefde vir jou sal jou deurdra.

Gebed: Vader, dankie vir U getroue en duurende liefde teenoor my. Dit is wonderlik om te weet dat U in my lewe en in my hart aan die werk is. U werk dinge uit. Amen.


August 24, 2022