Daily Bible Verse:              Psalm 23:6

‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’

- You can be reassured of the Lord’s grace and care for you each day.
- He knows the days of our lives and He planned and purposed each one.
- As His child, your eternal destiny is settled and secure.
- As we walk the road of life, He will watch over and pursue us with His love.

Prayer: Lord, thank You for Your goodness and mercy on my life. May I rest secure in You with the full knowledge that You know and understand me and have a plan for my life.  Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 23:6
‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’


Daily Bible Verse: Psalm 42:11b (TPT)
‘For I know my God will break through for me.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:23

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:23 - ‘as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie,’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 1:23

as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie,

- Twyfel is een van die dinge wat ons van ons vertroue in die Here kan beroof.
- Twyfel en ongeloof gaan dikwels hand aan hand.
- Moenie toelaat dat jy in twyfel en ongeloof wegdryf nie.
- Staan vas, rus sekuur en glo met jou hele hart, siel, denke en krag.

Gebed: Vader, ek weerstaan alle twyfel en ongeloof wat in my hart en lewe voor kom. U is my hoop en vertroue, en ek sal daarin sekuur rus en met verwagting en versekering gevul wees. Amen.


October 2, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:13

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:13 - ‘Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 1:13

Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,

- As kinders van die Here leef ons in ‘n totale ander dimensie.
- Ons is gered, verlos en oorgebring uit die duisternis na Sy lig.
- Ons moet dus nou lewe as kinders van die lig.
- Tree uit die duisternis, betree en omhels Sy lig in jou lewe.

Gebed: Vader, dank U vir die wonderlike werk wat U in my lewe gedoen het. Laat my in U lig wandel en mag duisternis geen deel van my lewe uitmaak nie. Amen.


October 1, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:11

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:11 - ‘en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap,’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 1:11

en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap,

- Ons moet Sy blydskap in ons lewens ken en ervaar.
- Sy blydskap in ons harte en lewens gee ons die krag wat ons op ‘n daaglikse basis nodig het.
- Moenie neerslagtig  en bedroef wees nie, want die vreugde van die HERE is jou krag!
- Laat sy blydskap kom en jou hart en lewe nou dadelik vul.

Gebed: Vader, ek kies om bo die dinge en sorge van die lewe uit te styg en ek kies U blydskap bo my eie houding in my situasie. Vul my met U blydskap, sodat ek versterk sal word en U planne en doele vir my lewe sal kan vervul. Amen.


September 28, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 12:2

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 12:2 - ‘En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 12:2

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

- Die wêreld probeer om ons in die vorm en patrone van die wêreld te druk.
- Die druk om aan die wêreld gelykvormig te word is altyd teenwoordig in ons lewens.
- Maar ons is geroep om ‘n ander soort en ‘n God-gesentreerde lewe te lewe.
- Om so te kan lewe, moet ons gedagtes voordurend vernuwe word.

Gebed: Vader, ek bid dat U my sal verander sodat my gedagtes en dit wat ek glo vernuwe sal word. Help my om nie net in te gee en aan die wêreld gelykvormig word nie, maar mag ek in my denke vernuwe word sodat ek dinge uit U perspektief sal sien. Amen.


September 27, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:9

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:9 - ‘Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig.’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 1:9

Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig.

- Dit is die Here wat jou deur jou lewe sal lei en rig.
- Hy wil vir ons die ‘kennis van sy wil’ en wysheid en insig gee.
- Wanneer ons nie weet wat om te doen nie, kan ons Hom vra om vir ons wysheid te gee.
- Jy is nie veronderstel om hierdie pad alleen te stap nie, Hy is met jou en Hy sal jou lei.

Gebed: Vader, Ek bid dat U sal kom en vir my die kennis van U wil vir my situasie gee. Ek bid ook dat U my die wysheid en insig sal gee om die regte besluite te kan neem. Amen.


September 26, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 10:19

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 10:19 - ‘en gesê: Wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja sterk! …’

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 10:19

en gesê: Wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja sterk! …

- Hoor die Woord van die Here aan jou: ‘Wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja sterk!
- Jy is so kosbaar en waardevol vir die Here.
- Laat sy krag in jou sterflike liggaam invloei.
- Verban alle vrees en twyfel en staan vas in Sy krag en vermoë.

Gebed: Vader, dank U dat ek vir U kosbaar en waardevol is! Ek weerstaan die vyand en die vrees wat hy so dikwels in my hart en gedagtes probeer inbring. Ek staan in U krag en ek ontvang U vrede in my hart. Amen.


September 25, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 10:12

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 10:12 - ‘Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom;’

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 10:12

Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom;

- Ek wonder of ons ooit sal besef hoe magtig ons gebede eintlik is.
- As ons geglo het dat wanneer ons gebid het is ons gebede verhoor, sou ons meer gebid het.
- Kom ons aarsel nie om ons versoeke en verlange na die Here te bring nie.
- Van die heel eerste oomblik wat ons Hom aanroep, hoor Hy ons en sal Hy vir ons intree.

Gebed: Vader, waar ek hierdie nuwe week begin, bring ek my versoeke en petisies na U toe. Dankie dat U elkeen van my gebede hoor en dat ek kan vertrou dat my versoeke in die hemel gehoor is! Amen.


September 24, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 10:11

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 10:11 - ‘En hy het vir my gesê: Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur.’

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 10:11

En hy het vir my gesê: Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur.

- Net soos Daniël is jy ook iemand vir wie die Here baie lief het.
- Die Here wil hê dat jy moet weet en besef dat Hy jou oneindig lief het en dat Hy vir jou sorg.
- Hy sal jou optel en jou weer op jou voete neersit.
- Hy sal die hulp wat jy nodig het stuur, so jy hoef nie te twyfel of te vrees nie.

Gebed: Vader, dank U vir U groot liefde teenoor my. Ek herken dat ek U kind is en dat My Hemelse Vader my lief het. Praat met my sodat ek onbeskaamd en met vertroue vorentoe kan tree. Amen.


September 21, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jeremia 1:9

Daaglikse Bybel Vers: Jeremia 1:9 - ‘Toe het die HERE sy hand uitgestrek en my mond aangeroer. En die HERE het vir my gesê: Hiermee lê Ek my woorde in jou mond.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jeremia 1:9

Toe het die HERE sy hand uitgestrek en my mond aangeroer. En die HERE het vir my gesê: Hiermee lê Ek my woorde in jou mond.

- Die Here wil uitreik en jou aanraak daar waar jy dit nodig het.
- Hy sal jou presies gee wat jy in jou situasie nodig het.
- Hy weet wat jy nodig het en Hy weet hoe om daardie nood te vervul.
- Ons grootste nood is om Sy aanraking te ken sowel as Sy teenwoordigheid in ons daaglikse lewens.

Gebed: Vader, ek bid dat ek meer van U bewus sal wees as van die ander mense om my. Mag ek U teenwoordigheid en U aanraaking ken wanneer U my behoeftes bevredig en my lewe salf! Amen.


September 20, 2018