Daily Bible Verse:              Psalm 23:6

‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’

- You can be reassured of the Lord’s grace and care for you each day.
- He knows the days of our lives and He planned and purposed each one.
- As His child, your eternal destiny is settled and secure.
- As we walk the road of life, He will watch over and pursue us with His love.

Prayer: Lord, thank You for Your goodness and mercy on my life. May I rest secure in You with the full knowledge that You know and understand me and have a plan for my life.  Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 23:6
‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’


Daily Bible Verse: Psalm 42:11b (TPT)
‘For I know my God will break through for me.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Prediker 3:11

Daaglikse Bybel Vers: Prediker 3:11 - ‘Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd:..’

Daaglikse Bybel Vers:              Prediker 3:11

Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd:..

- Dit is die Here se natuur om dinge te verander en alles mooi te maak.
- Hy sê Hy sal ons as neem en iets moois daaruit voortbring.
- Hy sal ons moeilike situasies neem en dit ten goede laat meewerk.
- Soms maak die tydsberekening nie vir ons sin nie maar Hy beheer dit ook.

Gebed: Vader, dankie dat U alles op sy tyd mooi maak. Neem my lewe en my situasie en bring U prag en goedheid daaruit voort.  Amen.


October 15, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 4:32

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 4:32 - ‘Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.’

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 4:32

Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

- Om ‘saggeaard’ te wees is een van die beste maniere om enige situasie te verander.
- Harde harte lei tot konflik en wantroue.
- Ontferming heel die ergste seerkry en pyn.
- Kom ons doen wat HY sou wou hê dat ons moet doen en laat ons in vergifnis en liefde wandel.

Gebed: Vader, maak my ‘n instrument van U liefde en genade teenoor ander. Mag my hart sag en sensitief wees tenopsigte van die behoeftes van ander en mag ek U hande en voete vir almal om my wees. Amen.


October 12, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 3:14

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 3:14 - ‘En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 3:14

En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.

- Ons kan die manier waarin en die houding waarmee ons leef self kies.
- Ons kan onsself met woede en geweld beklee, of ons kan onsself met liefde beklee.
- Ons kan staan op ons regte of ons kan Sy liefde verprei.
- Beklee jou met liefde en maak daardie kwaliteitsbesluit om Sy liefde te weerspieël en wees ‘n seën vir ander.

Gebed: Vader, vergewe my dat ek myself soms met die verkeerde houding beklee. Mag ek van vandag af my lewe anders leef, terwyl ek kies om met ‘n hart vol liefde teenoor ander op te tree! Amen.


October 11, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 2:14

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 2:14 - ‘Want Hy is ons vrede….’

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 2:14

Want Hy is ons vrede….

- Ons lewe in ‘n wêreld wat bekommerd en gestres is.
- Tussen dit alles het ons die Here en Hy is ons Prins van Vrede.
- Hy maak Sy vrede aan ons beskikbaar en sê: ‘My vrede gee ek julle!’
- Die Here is ons bron van vrede, hou jou oë op Hom gerig.

Gebed: Vader, dank U vir die vrede wat U aan my beskikbaar stel. U is my bron van vrede en U is my vrede. Ek kies om my oë van my probleme af te wend en U vrede te soek. Amen.


October 10, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 3:2

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 3:2 - ‘Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 3:2

Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

- Waar ons gedagtes dwaal is belangrik vir wat in ons lewens gebeur.
- Ons kan kies waaroor ons tob.
- Ons moet meer op hemelse dinge gefokus wees en minder op aardse dinge.
- Maak die besluit, los negatiewe denke en laat die hemel jou gedagtes vul.

Gebed: Vader, ek kies om op die werklik belangrike dinge te fokus. Mag ek nie deur die dinge en sorge van die aardse lewe oorweldig word nie, maar laat my fokus op U en die dinge wat ewige waarde het,  gevestig word. Amen.


October 9, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 1:8

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 1:8 - ‘wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, ..’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 1:8

wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, ..

- Die Here is die Een wat jou lewe sal onderhou.
- Hy sal jou dra en Hy sal vir jou die ondersteuning gee wat jy nodig het.
- Hy help ons nie op ‘n sekere dag om ons dan weer die volgende dag te verlaat nie.
- Sy onderhoudende krag sal jou elke dag dra tot die einde toe.

Gebed: Vader, ek verklaar dat U die Een is wat my onderhou. Ek sal rus in U krag en vermoë om my te dra, van nou tot in ewigheid. Amen.


October 8, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 2:7

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 2:7 - ‘gewortel en gebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 2:7

gewortel en gebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.

- Ons lewens moet gebou word op iets wat sekuur en ewig is.
- Dit is die Here op wie ons, ons lewens, hoop en toekoms kan bou.
- Ons verhouding met Hom behoort te groei.
- Laat jou wortels diep groei en laat jou lewe op Hom, die sekuur fondasie, gebou word.

Gebed: Vader, dank U dat ek U as my persoonlike Here en Verlosser kan ken. Ek kies om my lewe op U te bou, as die rots waarop ek kan staan, en mag my wortels diep en sekuur in my verhouding met U groei. Amen.


October 5, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 6:18

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 6:18 - ‘sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê;’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 6:18

sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê;

- Ons kan die Here aanroep, omdat Hy ons toevlug en krag is.
- Die Here is jou toevlug en daarom kan jy volle vertroue hê.
- Daar is hoop vir die toekoms en vir dit wat die toekoms vir jou inhou.
- Ons moet hieraan vashou en dit toelaat om vir ons ‘n anker in ons lewens te wees.

Gebed: Vader, Ek vlug na U arms van krag en hoop. U alleen is my toevlug en hoop. Vul my met hoop terwyl ek glo en vertrou op U. Amen.


October 4, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:27

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:27 - ‘aan wie God wou bekend maak wat dié rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 1:27

aan wie God wou bekend maak wat dié rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.

- Dit is ‘n wonderlike versekering en ‘n vreugde om te weet dat die Here in ons woon.
- As Sy kind kan ons hierdie geheim en hierdie verborgenheid ken.
- Die feit dat Hy in jou woon gee jou die hoop wat jy elke dag nodig het.
- Herken hierdie feit en wend jou tot die Een wat binne jou lewe!

Gebed: Vader, hoe wonderlik is dit nie om te weet dat U binne my woon nie. Mag hierdie realiteit die manier waarop ek lewe verander, sodat ek dit as ‘n daaglikse lewende werklikheid kan geniet. Amen.


October 3, 2018