Daily Bible Verse:              Psalm 62:8

‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’

- We have Someone to Whom we can go when we face difficulty.
- We have the Lord, Who is our Refuge and our place of safety.
- Therefore we can trust in and rely on Him at ALL times.
- Right now, He offers you the security and refuge that you need!

Prayer: Lord, I choose to find my safety and security in You and in You alone. I make a quality decision to trust in You completely, knowing that You are my Refuge, and You will take care of me. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 62:8
‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’


Daily Bible Verse: Genesis 22:11
At that moment the angel of the LORD called to him from heaven, ‘Abraham! Abraham!’ ‘Yes,’ Abraham replied. ‘Here I am!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 94:18

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 94:18 - As ek dink: My voet wankel — dan ondersteun U goedertierenheid my, O Here!

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 94:18

As ek dink: My voet wankel — dan ondersteun U goedertierenheid my, O Here!

- Die Here is die Een wat jou sal vashou en ondersteun.
- Jy mag dalk voel jy gly, maar Hy sal jou nie los nie.
- Sy onfeilbare liefde sal altyd vir jou beskikbaar wees.
- Jy kan Hom aanroep en Hy sal daar wees om jou te help en te dra.

Gebed: Vader, ek roep U aan en ek vra U om my te help, ondersteun en dra. Ek kan dit nie op my eie doen nie, maar met U hulp kan ek enigiets doen. Amen.


March 14, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 51:12

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 51:12 - ‘Skep vir my 'n rein hart, O God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.Verberg U aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 51:12

‘Skep vir my 'n rein hart, O God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.Verberg U aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.’

- Die lewe kan ons soms 'n bietjie beskadig nalaat.
- Maar God is in staat om ons harte te vernuwe.
- Hy kan die letsels verwyder en vir ons nuwe lewe en hoop bring.
- Gee Hom die outoriteit, en Hy sal alles nuut maak.

Gebed: Vader, ek gee U elke deel van my lewe. Kom skep in my 'n rein hart en vernuwe 'n vaste gees in my, sodat ek 'n nuwe begin en 'n nuwe hoop in my kan hê. Amen.


March 11, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 2:10

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 2:10 - ‘Want ons is Sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.’

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 2:10

‘Want ons is Sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.’

- God is besig om in elkeen van ons te werk.
- Hy wil jou lewe neem en dit in 'n meesterstuk verander.
- Hy neem wat onbruikbaar lyk en maak dit waardevol.
- Hy gee waarde aan jou lewe, en Hy sal dit wonderskoon maak.

Gebed: Vader, dit is wonderlik om te weet dat U in my lewe werk en dat my lewe deur U tot iets besonders en spesiaal hervorm word. Amen.


March 10, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Galasiërs 1:15

Daaglikse Bybel Vers: Galasiërs 1:15 - ‘Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur Sy genade geroep het.’

Daaglikse Bybel Vers:              Galasiërs 1:15

‘Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur Sy genade geroep het.’

- Die Here het 'n plan en doel vir elkeen van ons.
- Jy is nie per ongeluk hier nie.
- Hy het jou gekies en geroep om 'n instrument in Sy hande te wees.
- In Sy wonderlike genade wil Hy jou lewe vir Sy eer gebruik.

Gebed: Vader, dankie dat U my vir U spesiale doeleindes gekies en geroep het. Ek kies U plan en doel vir my lewe, en ek vra dat U my sal gebruik en dat my lewe vir U heerlikheid en eer sal bring. Amen.


March 9, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:3 - ‘Hy verkwik my siel;…’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 23:3

‘Hy verkwik my siel;…’

- Die welstand van jou hart en siel is vir God belangrik.
- Wanneer jy hartseer is, kom gee Hy jou Sy vreugde.
- Wanneer jy swak en moeg voel, kom Hy om jou te versterk en te vernuwe.
- Wanneer jy voel jy het 'n laagtepunt bereik, kom hef Hy jou op.

Gebed: Vader, ek bid dat U my siel sal kom herstel. U is die Herder van my siel en ek vra U om herstel na elke aspek van my lewe te bring, want U is die Een wat my siel herstel. Amen.


March 8, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 58:11b

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 58:11b - ‘…en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 58:11b

‘…en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie.’

- Die Here wil hê dat jou lewe iets uniek en spesiaal moet wees.
- Hy wil jou lewe neem en dit in iets moois omskep.
- Hy kan dit wat onvrugbaar en droog is, vat en dit in 'n meesterstuk verander.
- Hy bring lewe in ons situasies, en Hy onderhou Sy lewe in ons!

Gebed: Vader, U teenwoordigheid in my lewe maak die verskil. Werk in my lewe sodat dit iets uniek en spesiaal kan wees, wat eer aan U bring. Amen.


March 7, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:5 - ‘Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:5

‘Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie.’

- Vrees het die vermoë om ons vordering te belemmer.|
- Die alternatief vir vrees is om die Here te vertrou.
- Ongeag wat in die lewe gebeur, die Here sê ons moet nie vrees nie.
- Vertrou op die Here jou God, Hy sal vir jou sorg.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is. Ek verwerp alle vrees en angs in my lewe, en ek kies om op U te vertrou. U is met my, ek hoef dus nie te vrees nie. Amen.


March 4, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 6:22

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 6:22 - ‘En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 6:22

‘En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen.’

- Gehoorsaamheid lei tot seën in ons lewens.
- Nadat Noag begin doen het wat God hom beveel het, het hy nie opgehou nie.
- Ons behoort ook die leiding van God in ons daaglikse lewens, te volg.
- Hy weet altyd wat Hy doen, en wat die beste vir ons is.

Gebed: Vader, Ek kies om U te volg en te doen wat U my beveel om te doen. Praat met my, ek luister, en ek is gereed en gewillig om U bevel uit te voer. Amen.


March 3, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 58:11a

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 58:11a - ‘En die Here sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak;…’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 58:11a

‘En die Here sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak;…’

- Soos 'n herder sy skape lei, so sal die Here jou lei en rig.
- Hy sal jou dag na dag lei en jou gedurig aan die hand neem.
- Hy weet wat jy nodig het, en Hy sal jou behoeftes voorsien.
- Hy sal langs jou stand inneem en Hy sal jou versterk.

Gebed: Vader, dankie dat U dwarsdeur die lewensreis, my konstante Metgesel is. U is die Een wat my lei, vir my voorsien en my versterk. Ek maak staat op U om my voortdurend te dra. Amen.


March 2, 2022