Daily Bible Verse:              Isaiah 40:31

‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’

- Trusting in the Lord produces wonderful results in our lives.
- As we trust, the Lord steps into the situation and we find new strength.
- When we operate in His strength and power, we can soar like eagles.
- When we soar in His strength, we see everything from a different perspective.

Prayer: Lord, I place my full hope, confidence and trust in You today. May I soar like an eagle and see things from Your perspective, as I trust and rely on You! Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 40:31
‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’


Daily Bible Verse: Isaiah 40:29
‘He gives power to the faint, and to him who has no might He increases strength.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:24

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:24 - ‘Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. ’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 7:24

Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.

- Ons wil almal ons lewens bou sodat dit ‘n blywende effek sal nalaat.
- Niemand wil ‘n verkwiste lewe lei nie.
- Die sleutel is om God se Woord te neem en dit op ons lewens toe te pas.
- Wanneer ons dit doen tree ons met wysheid op, soos wyse mans en vrouens.

Gebed: Vader, ek kies om my lewe met wysheid en U leiding, te bou. Ek wil ‘n wyse mens wees wat sy/haar huis (lewe) op die Rots bou! Amen.


April 4, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:22

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:22 - ‘En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie!’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 1:22

En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie!’

- Om te luister na wat die Here sê is net een tree in die proses.
- As ons luister maar nie tot aksie oorgaan nie, lei dit tot bedrog.
- Die oomblik wanneer ons luister, hoor en dit op ons lewens toepas, verander iets.
- As gevolg van hierdie verandering neem ons die Here se planne vir ons lewens aan.

Gebed: Vader, mag ek nie iemand wees wat sal luister na U woorde en hulle nie in my lewe toepas nie. Help my om ‘n dader van U woord te wees en help my om U woord op my lewe toe  te pas sodat ek alles kan wees wat U vir my bedoel het.   Amen.

 


April 3, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 3:19

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 3:19 - Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom.

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 3:19

Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom.

- Om na God uit te reik is ‘n groot voorreg waarvan ons almal gebruiik kan maak.
- Hy het ‘tye van verkwikking’ gereed vir jou.
- Hoekom sal jy dorheid aanvaar as jy ‘tye van verkwikking’ kan geniet.
- Moenie toelaat dat enigiets in die pad staan van God se seën vir jou nie.

Gebed: Vader, vergewe my vir die dinge wat ek gedoen het wat U nie behaag nie. Ek wil die ‘tye van verkwikking’ geniet, wat U vir my voorberei het. Amen.


April 2, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 51:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 51:3 - Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 51:3

Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.

- Sy genade is elke dag nuut en ons kan oor begin.
- Ons kan elke dag na Hom toe kom vir vergifnis en hulp.
- Sy liefde is onfeilbaar en dit beteken hy sal jou nie faal nie.
- Ontvang vandag Sy genade en Sy guns.

Gebed: Vader, omdat U liefde onfeilbaar is, wees my  genadig. Omdat U barmhartig is, wis die vlekke van my sonde uit. Amen.


April 1, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 4:3b

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 4:3b - ‘Laat ons die verbondsark van die HERE uit Silo na ons toe bring, …’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 4:3b

‘Laat ons die verbondsark van die HERE uit Silo na ons toe bring, …’

- Die Verbondsark het die teenwoordigheid van God, vir die Israeliese nasie, verteenwoordig.
- Hulle het geweet dat sonder Sy teenwoordigheid in hulle lewens was hulle verlore.
- Hulle het alles binne hul vermoë gedoen om seker te maak dat Sy teenwoordigheid met hulle was.
- Ek en jy kannie sonder die Here en Sy teenwoordigheid in ons daaglikse lewe, leef nie.

Gebed: Vader, ek besef dat ek U en U teenwoordigheid in my lewe nodig het. Met U in my lewe kan ek in oorwinning loop en ek kan enige struikelblok op my pad oorwin. Amen.


March 29, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 13:9

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 13:9 - ‘Die lig van die regverdige brand vrolik, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 13:9

‘Die lig van die regverdige brand vrolik, …’

- Jy kan ‘n bron van lig en hoop vir almal om jou wees.
- Jou klein liggie kan helder skyn.
- Geen hoeveelheid van donkerte kan die lig van ‘n enkele kers smoor nie.
- Hou aan skyn en bring lig in die wêreld om jou.

Gebed: Vader, mag my lig so skyn dat ander sal weet dat U my HERE is en mag ek ‘n bron van hoop en krag vir ander wees. Amen.


March 28, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 17:7

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 17:7 - ‘…: Staan op en moenie vrees nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 17:7

…: Staan op en moenie vrees nie.

- Omstandighede en situasies kan ons teneergedruk en ontmoedig maak.
- Maar ons moet mettertyd bo die situasie uitstyg.
- Die Here wil hê dat ons moet ‘opstaan’ en Sy plan vir ons moet opneem.
- Kom ons tree met vertroue vorentoe en wees opgewasse vir die taak.

Gebed: Vader, Ek kies om op te staan uit die depressie en verslaen’heid waarin omstandighede my neergedruk het. Ek kies om tot ‘n nuwe lewe uit te styg!  Mag ek skyn en stralend van U heerlikheid oor my lewe wees. Amen.


March 27, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:21

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:21 - ‘Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 1:21

‘Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.

- Dit is nie nodig vir ons om die baggasie van sonde in ons lewens te dra nie.
- Ons kan daarmee afreken en die Here vra om ons te vergewe en om ons te reinig.
- Die Here het baie beter dinge vir ons voorberei.
- Sy lewe in ons lewens het die mag om verandering te bring en om ons siele te red.

Gebed: Vader, dankie vir U magtige werkende krag wat besig is om in my lewe te werk. Ek kies om U die reg van weg in my lewe te gee en ek omhels U woorde in my hart. Amen.


March 26, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:19

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:19 - ‘So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 1:19

So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word.

- Die Bybel verskaf sekere sleutels daartoe om ’n vreedsame en geseënde lewe te geniet.
- Daar is sekere dinge waarvan ons kennis moet neem en wat ons op ons lewens moet toepas.
- Ons moet gou luister, stadig wees om te praat en stadig moet wees om kwaad te word.
- As ons dit in ons lewens toepas, sal dinge verander en tengoede vir ons meewerk.

Gebed: Vader, Ek kies U weg en U advies bo my eie gedagtes en opinies. Help my om nie mislei en opstandig in my keuses te raak nie, maar mag ek lank genoeg aarsel om U stem te hoor en U wil te doen. Amen.


March 25, 2019