Daily Bible Verse:              1 John 1:5

‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’

- We should never doubt the Lord’s goodness towards us.
- Even if we are going through difficult times, His goodness remains.
- There is no darkness in Him at all, so let go of the mistaken tone of distrust.
- Reject every unwarranted suspicion regarding His faithfulness and believe.

Prayer: Lord, You are my light and my salvation. I will trust and not be afraid. I will believe that You are good and that there is ‘no darkness’ in Your heart towards me. Amen.


Daily Bible Verse: 1 John 1:5
‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’


Daily Bible Verse: Matthew 7:11
‘So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Klaagliedere 3:22

Daaglikse Bybel Vers: Klaagliedere 3:22 - ‘dit is die goedertierenheid van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie;’

Daaglikse Bybel Vers:              Klaagliedere 3:22

dit is die goedertierenheid van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie;

- Die liefde en getrouheid van die Here teenoor jou sal nooit eindig nie.
- Die HERE se goedertierenheid sal werklik nooit eindig nie.
- Jy kan nuwe voorsiening van Sy liefde en genade verwag waar jy die toekoms ingaan.
- Gaan die toekoms in met vertroue en versekering – Hy is alreeds daar!

Gebed: Vader, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om hierdie nuwe seisoen en hierdie nuwe tyd te betree. Ek sien met groot verwagting uit na U getroue liefde en genade, wat my sal deurdra. Amen.


January 7, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 9:5

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 9:5 - ‘….., en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors -….’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 9:5

….., en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors -….

- Die geskenk van ons Verlosser het ons voorsien van alles wat ons ooit nodig sal hê.
- Elke menslike behoefte is voorsien met die geskenk wat God ons op daardie eerste Kersfees gegee het.
- Hy is jou Wonderlike Raadsman en jou Magtige God.
- Hy is jou Ewige Vader en jou Vredevors.

Gebed: Vader, U het voorsien in elke behoefte en verlange van my hart. Wees vir my ‘n Wonderbare Raadsman, ‘n Magtige God, ‘n Ewige Vader en my Vredevors. Amen.


December 14, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 9:5

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 9:5 - ‘Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n Seun is vir ons gegee;…’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 9:5

Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n Seun is vir ons gegee;…

- Die grootste geskenk ooit is nie in geskenkpapier toegedraai nie.
- Die grootste geskenk ooit was in doeke toegedraai en in ‘n krip neergelê.
- Hierdie groot geskenk was nie ‘n gewone baba nie, Hy was die Verlosser van die wêreld.
- Hy is vir ons gegee om ons die liefde van God te toon en om ons harte vir ewig te verander.

Gebed: Vader, verander my hart en maak dit nuut met die realiteit van U Seun en die gee van die allergrootste geskenk. Ek ontvang daardie geskenk vandag vir myself. Amen.


December 13, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Titus 3:4-5

Daaglikse Bybel Vers: Titus 3:4-5 - ‘Maar toe die goedertierenheid van God ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het - …….., maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered……’

Daaglikse Bybel Vers:              Titus 3:4-5

Maar toe die goedertierenheid van God ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het - …….., maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered……

- Wanneer ons Kersfees vier onthou ons die goedertierenheid en liefde van God.
- Al daardie jare gelede het die goedertierenheid en liefde van God verskyn en die wêreld verander.
- Sy barmhartigheid en liefde is vir jou beskikbaar, en dit het die krag om jou lewe te verander.
- Aanvaar Sy liefde en goedheid in jou lewe en laat Sy lig deur jou skyn.

Gebed: Vader, dankie vir U wonderbare goedheid en liefde wat soveel jare gelede aan die mensdom verskyn het. Ek bid dat dieselfde goedheid en liefde my hart sal oorstroom, sodat ek waarlik kan begryp waaroor Kersfees gaan. Amen.


December 12, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 2:16

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 2:16 - En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krip lê.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 2:16

En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krip lê.

- Die herders het dit hulle prioriteit gemaak om die Here te vind en met hulle eie oë te sien.
- Ons moet dit ook doen ons moet dit ons priotiteit maak om die Een wat ons nodig het te vind.
- Hy sal gevind word deur almal wat Hom soek met hulle hele hart.
- Wanneer ons Hom gevind het sal ons nooit weer dieselfde wees nie, en ons sal vir ewig verander wees.

Gebed: Vader, in hierdie wonderlike tyd van die jaar, kies ek om U my prioritit te maak. Mag ek nie deur die materialisme oorweldig word nie maar mag die werklike rede vir die seisoen vir my ‘n werklikheid wees. Amen.


December 11, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 2:14

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 2:14 - ‘Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 2:14

Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!

- Besef jy werlik dat Sy guns op jou rus?
- Kan jy jou dit met die oë van jou hart verbeel, Sy guns wat op jou rus?
- Hy wil meer van Homself en alles wat Hy vir jou gereed het, aan jou openbaar.
- Gee Hom dus die eer wat Hy verdien en verwag Sy beste en Sy seën op jou lewe.

Gebed: Vader, ek sal U loof! Solank ek lewe sal ek U loof en prys, want U is groot en U hou U hand van guns en seën oor my lewe. U is so goed vir my. Amen.


December 10, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 2:10

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 2:10 - En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 2:10

En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees.

- Daar is vir elkeen van ons Goeie Nuus.
- Die Goeie Nuus is dat God ons nie vergeet of verlaat het nie.
- Hy het ‘n plan, net soos wat Hy al daardie jare gelede gehad het toe Hy Sy Seun gestuur het.
- Sy plan is dat ons Sy vreugde in ons harte en lewens as ‘n daaglikse realiteit sal ken. 

Gebed: Vader, dit is ‘n wonderlike vreugde om te weet dat U die bron van die ‘Goeie Nuus’ is wat ons verlang om te hoor en te sien. Open ons oë sodat ons U goedheid, barmhartigheid en liefde vir ons kan ‘sien’.  Amen.


December 7, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Galasiërs 4:4

Daaglikse Bybel Vers: Galasiërs 4:4 - ‘Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur…’

Daaglikse Bybel Vers:              Galasiërs 4:4

Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur…

- Van die begin van tyd af het die Here ‘n plan vir ons toekoms gehad.
- Hy is die enigste een wat weet presies wat ons nodig het en wanneer ons dit nodig het.
- Dit is nooit te laat of te vroeg nie, Sy tydsberekening is altyd volmaak.
- Hierdie is die regte tyd vir jou en Sy kosbare Seun is hier vir jou!

Gebed: Vader, dankie dat U, U Seun as Here en Verlosser na die wêreld toe gestuur het. Ek gee my lewe oor aan U en ontvang die grootste geskenk ooit, U Seun. Amen.


December 6, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 1:14

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 1:14 - ‘En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van genade en waarheid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 1:14

En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van genade en waarheid.

- Die Here wil Sy tuiste in jou hart kom maak.
- Jou hart is die perfekte vorm en spasie vir die Skepper van die heelal.
- Hy staan voor die deur van ons harte en roep tot ons om Hom in te nooi.
- Hy sal jou hart met sy onfaalbare liefde en getrouheid kom vul.

Gebed: Vader, ek gee my hart vandag aan U. Ek open die deur en ek ontvang alles wat U vir my voorberei het. Maak Uself tuis by en in my. Amen.


December 5, 2018