Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 33:27a

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 33:27a - ‘Die ewige God is 'n woning, en onder — ewige arms;’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 33:27a

‘Die ewige God is 'n woning, en onder — ewige arms;’

- Ons het 'n ewige God wat vir ons 'n ewige toevlug is.
- Hy sal ons red - ons hoef nie op ander dinge staat te maak om ons te red nie!
- Sy arms is gereed om ons te ontvang en te dra.
- Ons is altyd net 'n oomblik weg van Sy arms.

Gebed: Vader, dankie dat U my Toevlug en my sterk Toring is. Dit is wonderlik om te weet dat ek na U arms kan hardloop en die vertroosting en liefdevolle goedheid wat ek nodig het, kan vind. Ek bid dat U my sal vashou en dra. Amen.


September 16, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:5 - ‘U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 139:5

‘U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my.’

- Die Here wil jou met Sy liefde en beskerming omring.
- Hy beplan jou pad en Hy volg jou vordering.
- Die Here het 'n plan en 'n doel met jou lewe.
- Hy lê Sy hand van seën op jou en op jou lewe!

Gebed: Vader, kom asseblief deur U Heilige Gees en sluit my in. Wys my hoe ek moet besluit en watter pad ek moet neem. Lê U hand van seën op my hoof, sodat ek in U kring van guns en seën kan leef. Amen.


September 15, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:1

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:1 - ‘Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 139:1

‘Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.’

- Dit is wonderlik om te weet dat die Here alles omtrent ons weet.
- Niks verras God nie.
- Hy weet alles omtrent jou, omdat Hy so diep vir jou omgee.
- Hy ken jou toestand en Hy wil jou help.

Gebed: Vader, dit is so 'n gerusstellende feit om te weet dat U alles omtrent my weet. U weet wat ek moet hanteer en U ken die situasie waarin ek verkeer. Ek bid dat U in my omstandighede sal intree en my sal help. Amen.


September 14, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Sefanja 3:17

Daaglikse Bybel Vers: Sefanja 3:17 - ‘Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk.’

Daaglikse Bybel Vers:              Sefanja 3:17

‘Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk.’

- Jy is nie vandag alleen nie; die Here is met jou.
- Jou magtige God is reg langs jou om vir jou te veg.
- Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.
- In Sy krag sal Hy jou red en verlos.

Gebed: Vader, dankie dat U op die oomblik met my is. U is sterk en magtig en U kan my verlos. Mag my vyande teruggedraai word, omdat my Magtige Kryger met my is om my die oorwinning te gee. Amen.


September 13, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Josua 14:11

Daaglikse Bybel Vers: Josua 14:11 - ‘so is my krag nou nog, om te veg en om uit te gaan en in te gaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 14:11

‘so is my krag nou nog, om te veg en om uit te gaan en in te gaan.’

- Met God se hulp sal jou krag vernuwe word.
- Jy mag dalk 'n bietjie moeg en uitgeput voel, maar Hy sal jou met nuwe krag vul.
- Die lewe mag jou krag dreineer, maar Hy kom om jou met Sy genade te vul.
- Hou goeie moed, Hy sal jou hart versterk.

Gebed: Vader, ongeag wat ek moes hanteer, weet ek dat U met my is en U sal my versterk sodat ek sterk genoeg sal wees om die goeie stryd te stry en te wen. Amen.


September 12, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 15:2

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 15:2 - ‘Die Here is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 15:2

‘Die Here is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword.’

- Die Here wil die Bron van jou krag en vreugde wees.
- Ware krag en vreugde kan net in Hom gevind word.
- Die oorwinning wat Hy vir ons het vloei uit hierdie krag en vreugde.
- Laat Hom toe om jou te versterk en met vreugde te vul, sodat jy in oorwinning kan wandel.

Gebed: Vader, ek verklaar dat dit U is wat my versterk. U stel my in staat om aanhoudend vorentoe te beweeg en U bemagtig my om vordering te maak. Ek bid dat U my die krag sal gee wat ek nodig het en my in 'n plek van oorwinning sal bring. Amen.


September 9, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 2:13

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 2:13 - ‘As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 2:13

‘As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.’

- God se getrouheid teenoor ons is die enigste konstante waarop ons kan staatmaak.
- Ons gaan deur valleie en tye van twyfel maar Hy bly aan ons getrou.
- Omstandighede kan ons neer trek, maar Hy is steeds daar om ons op te hef.
- Terwyl ons op Hom vertrou, selfs in moeilike tye, sal Hy ons Sy getrouheid toon.

Gebed: Vader, dankie vir U blywende liefde en getrouheid teenoor my. Vergewe my dat ek soms moedeloos of selfs radeloos raak, maar ek kies om aan te hou om op U te vertrou en te hoop. Amen.


September 8, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 2:21

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 2:21 - ‘En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 2:21

‘En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.’

- Uiteindelik is dit net die Here wat ons kan red en verlos.
- Dit is net Hy wat ons duisternis in lig kan verander.
- Al wat God van ons vereis, is dat ons stilstaan en Hom aanroep.
- Hy het die krag om te red, te verlos en om ons vry te maak.

Gebed: Vader, vandag roep ek U en U heilige Naam aan. U Naam is 'n sterk toring en ek kies om in daardie sterk toring in te hardloop, want ek weet dat ek daar veilig sal wees. Wees my Verlosser en my God. Amen.


September 7, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 34:2

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 34:2 - ‘Ek wil die Here altyd loof; Sy lof sal altyddeur in my mond wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 34:2

‘Ek wil die Here altyd loof; Sy lof sal altyddeur in my mond wees.’

- Ons moet God loof, maak nie saak wat gebeur nie.
- Maak nie saak wat die situasie is nie, dit is 'n goeie tyd om Hom te loof.
- Lof skuif die fokus vanaf die probleem na die probleemoplosser.
- Kom ons herinner onsself daaraan dat God groot is en Hy is in staat.

Gebed: Vader, ek verklaar dat U my getroue en bekwame God is. U is groot en U is groter as enige kwessie of bekommernis wat ek moet hanteer. Ek sal voortdurend op U vertrou en ek sal U getrouheid verklaar. Amen.


September 6, 2022