Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 27:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 27:3 - ‘Al sou 'n leër teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 27:3

‘Al sou 'n leër teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê.’

- Ons vertroue in die Here kan ons deur enige uitdaging wat ons te beurt val, dra.
- Soms kan die stryd oorweldigend lyk, maar die Here is steeds met ons.
- Ons kan ons gevegte sonder vrees en in konstante afhanklikheid van God, stry.
- Sy liefde en Sy sorg omhels jou vandag, hou dus aan om op Hom te vertrou.

Gebed: Vader, dankie dat ek dag na dag op U kan vertrou en dat ek nie hoef te vrees nie. Dit is U wat my met U liefde en sorg omhels en ek kan aanhou om op U te vertrou. Amen.


October 12, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:37

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:37 - ‘Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:37

‘Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.’

- Ongeag alles wat jy moet hanteer, kan Sy oorwinning joune wees.
- Die slotsom is dat Hy jou liefhet en vir jou sorg.
- Deur hierdie liefde en sorg kom maak Hy jou 'n oorwinnaar.
- Deurdat Hy jou liefhet kan jy meer as 'n oorwinnaar wees.

Gebed: Vader, dankie dat U nou hier met my is en dat U my help om vorentoe te kan beweeg en om vordering te kan maak. Omrede U teenwoordigheid in my lewe en U liefde vir my, is ek meer as 'n oorwinnaar. Amen.


October 11, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 50:15

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 50:15 - ‘Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 50:15

‘Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.’

- Wanneer ons moeilikhede aandurf, wil die Here hê dat ons Hom moet vertrou.
- Hy sê ons moet na Hom uitreik en Hom aanroep.
- Hy belowe om in te gryp en ons te verlos.
- Hy gee ons rede om te hoop en om te verwag om weer bly te wees.

Gebed: Vader, dankie dat ek U kan aanroep te midde van alles wat aangaan. U is my getroue Vader en my ewige God. U is my verlosser en dit is U wat my hoop en vertroue herstel. Amen.


October 10, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 19:26

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 19:26 - ‘Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik”.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 19:26

‘Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik”.’

- Moet God nooit beperk of Sy vermoë om die onmoontlike te doen, onderskat nie.
- Ons kan hoop en moed in hierdie woorde wat HY gespreek het, vind.
- Die Here kyk vandag na jou en herinner jou daaraan dat Hy in staat is.
- Die berg wat voor jou is lyk dalk onoorkomelik, maar Hy is met jou.

Gebed: Vader, dankie dat U die krag en vermoë het om dinge om te draai en 'n weg te maak waar dit lyk of daar geen manier is nie. U is my God wat berge kan versit. Amen.


October 7, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 2 Samuel 22:1-2

Daaglikse Bybel Vers: 2 Samuel 22:1-2 - 1Dawid het die woorde van hierdie lied tot die Here gerig …. 2Die Here is my Rots, my Skuilplek en my Redder,’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Samuel 22:1-2

1Dawid het die woorde van hierdie lied tot die Here gerig …. 2Die Here is my Rots, my Skuilplek en my Redder,’

- Dawid het hierdie lied gesing nadat die Here hom gered het.
- Die HERE het hom uit die hand van al sy vyande verlos.
- Die Here is ook jou Rots, jou Vesting en jou Verlosser.
- Jy kan Hom vertrou om jou te bewaar, te red en te verlos.

Gebed: Vader, ek verklaar dat U my Rots, my Vesting en my Verlosser is. U sal my vir seker uit die strik van die voëlvanger verlos en my voete op vaste grond plaas. Amen.


October 6, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 2 Samuel 22:33

Daaglikse Bybel Vers: 2 Samuel 22:33 - ‘God omgord my met krag; Hy maak my pad voorspoedig.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Samuel 22:33

‘God omgord my met krag; Hy maak my pad voorspoedig.’

- Wanneer ons voor onmoontlike situasies te staan kom, is die Here steeds met ons.
- Hy is in ons swakste oomblikke daar om ons krag te gee.
- Hy reik uit na ons in ons situasies om ons te red en te beveilig.
- Hy verlaat of begewe ons nooit op enige manier nie.

Gebed: Vader, U is die krag van my lewe en ek ontvang U krag nou dadelik. My situasie en my bekommernisse laat ek in U magtige hande en ek vra dat U my pad voorspoedig sal maak. Amen.


October 5, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 4:16

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 4:16 - ‘Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 4:16

‘Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.’

- Jy het die reg en die voorreg om jou genadige God te nader.
- Jy hoef nie weg te kruip nie; jy kan met vrymoedigheid vorentoe tree.
- Sy genade wag op jou.
- Wanneer jy dit die nodigste het, hoef jy net te bid vir hulp op die regte tyd.

Gebed: Vader, U weet presies wat ek moet hanteer en waardeur ek gaan. Ek kies om U met vrymoedigheid aan te roep vir die hulp wat ek so broodnodig het. Ek glo dat U genade en U barmhartigheid vir my 'n pad sal maak. Amen.


October 4, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 6:19

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 6:19 - ‘Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 6:19

‘Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is.’

- Jou hoop op God is 'n Anker vir jou siel.
- Hierdie hoop laat jou vas en veilig in die lewensreis staan.
- Hierdie sekerheid in Sy getrouheid sal jou versterk.
- Jou Anker sal jou nie faal nie, wees dus bemoedig en verseker.

Gebed: Vader, ek verklaar dat my hoop in U geanker is en daarom hoef ek nie te vrees of te twyfel nie, maar ek kan vas en sekuur staan omdat ek aan U verbonde is. Amen.


October 3, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 3:3

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 3:3 - ‘Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Thessalonicense 3:3

‘Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar.’

- Die Here se getrouheid teenoor jou is jou sekuriteit.
- Hy sal jou ophef en jou voete op 'n ferm fondasie plaas.
- Sy krag sal jou krag wees terwyl jy die uitdagings hanteer.
- Hy sal jou teen die bose beskerm – vertrou dus op Hom.

Gebed: Vader, dankie vir U wonderbare getrouheid teenoor my. Kom in U sterkte en in U krag en gee my die krag wat ek nodig het. Ek bid dat U my sal bewaar en beskerm. Amen.


September 30, 2022