Daily Bible Verse:              Psalm 23:6

‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’

- You can be reassured of the Lord’s grace and care for you each day.
- He knows the days of our lives and He planned and purposed each one.
- As His child, your eternal destiny is settled and secure.
- As we walk the road of life, He will watch over and pursue us with His love.

Prayer: Lord, thank You for Your goodness and mercy on my life. May I rest secure in You with the full knowledge that You know and understand me and have a plan for my life.  Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 23:6
‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’


Daily Bible Verse: Psalm 42:11b (TPT)
‘For I know my God will break through for me.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 6:11

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 6:11 - ‘En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op ‘n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voo

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 6:11

‘En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op ‘n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het.’

- Ons moet dankbaarheid as ‘n leefwyse in ons lewens ontwikkel.
- Dit was ‘n gewoonte van Daniël om drie keer ‘n dag weg te breek en sy dank te betuig.
- Verbeel jou hoe ons lewens sou verander as ons drie keer ‘n dag sou ophou en ons dank betuig?
- Dankbaarheid verander ons perspektief en skuif ons fokus na die goeie dinge wat God gedoen het.

Gebed: Vader, mag ek soos Daniël wees, wat selfs wanneer dinge teen hom gewerk het, nogsteeds onthou het om weg te breek, te kniel, te bid en sy dank te betuig. Amen.


November 8, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:18

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:18 - ‘Wees in alles dankbaar, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 5:18

Wees in alles dankbaar, ….

- Dankbaarheid is ‘n belangrike komponent van ‘n vervulde lewe.
- Uiteindelik is dankbaarheid ‘n keuse wat ons moet maak.
- Ons is nie noodwendige dankbaar vir die omstandighede nie maar in die omstandighede.
- Ons kan altyd iets vind om dankbaar voor te wees en dan moet ons daarop fokus!

Gebed: Vader, ek wil hierdie oomblik neem om myself te herinner aan al die dinge waarvoor ek dankbaar kan wees. Ek kies om ‘n dankbare mens te wees terwyl ek ook op U vertrou vir antwoorde in ander areas van my lewe.  Amen.


November 7, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:14

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:14 - ‘En ons versoek julle, broeders,……, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 5:14

En ons versoek julle, broeders,……, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal.

- Ons begeer dikwels welwillendheid en genade teenoor ons en geregtigheid vir ander mense.
- Ons het nodig om ons denke te verander en ander mense uit SY perspektief te sien.
- Ons moet ‘n bron van krag vir die kleinmoediges wees.
- Ons moet sorgsaam teenoor die swakkes wees en ons moet altyd geduldig wees.

Gebed: Vader, mag my lewe U karakter teenoor die mense om my weerspieël. Laat mense wat my teëkom bemoedig word, versorg word en ook deur my geduld en welwillendheid geseën word. Amen.


November 6, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:11

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:11 - ‘Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 5:11

Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.

- Ons lewe in ‘n wêreld waar mense so gou kwaad word en mekaar af breek.
- Maar die Here sê ons moet anders optree.
- Hy sê ons moet mekaar bemoedig en opbou.
- Wat kan jy vandag vir iemand doen wat hulle sal bemoedig en opbou?

Gebed: Vader, ek wil ‘n instrument in U hande wees. Mag my lewe ‘n bron van hoop vir ander wees en mag ek ander bemoedig en opbou soos wat U ons beveel het. Amen.


November 5, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:10

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:10 - ‘(Jesus) wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 5:10

‘(Jesus) wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe.

- Daar wag ‘n wonderlike toekoms vir elke kind van God.
- Ons toekoms sluit ‘n ewigheid saam met die Here in.
- Moenie toelaat dat die sorge van die lewe jou van hierdie wonderlike realiteit beroof nie.
- Die lewe mag vol uitdagings wees maar ons is bestem om vir ewig saam met HOM te lewe.

Gebed: Vader, hoe wonderlik is dit nie om te dink dat ek vir ewig saam met U sal lewe. Mag ek nooit hierdie wonderlike realiteit vergeet nie, en mag ek elke dag lewe asof hierdie wonderlike realiteit nou in my daaglikse lewe ‘n werklikheid is. Amen.


November 2, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:5

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:5 - ‘Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 5:5

Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.

- Daar is iets baie spesiaal omtrent jou!
- Jy is Sy kind en as sulks behoort jy aan die lig en nie aan die duisternis nie.
- Jy is nie net ‘n produk van die tyd of die wêreld waarin jy leef nie.
- Jy is ‘n produk van Sy lig, laat die donkerte dus vlug en laat Sy lig jou siel oorstroom.

Gebed: Vader, dank U dat ek U kind kan wees. Ek kies om in U lig te leef en om enige vorm van donkerte te vermy. Amen.


November 1, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 44:2

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 44:2 - ‘So sê die HERE, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, ….!’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 44:2

So sê die HERE, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, ….!

- Dit is wonderlik om te weet dat die Here ons gevorm en gemaak het.
- Hy ken elke aspek van ons.
- Tenmidde hiervan wil Hy met ons praat, ons help en Sy liefde vir ons ‘n realiteit maak.
- Die Here wil nie hê dat ons moet vrees nie, Hy wil hê dat ons Hom moet vertrou en nie bevrees wees nie.

Gebed: Vader, dank U dat U so breedvoerig in my lewe betrokke is. Dank U dat U my gemaak en gevorm het om by U planne vir my in te pas. Ek sal U vertrou en ek sal nie vrees nie. Amen.


October 31, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:15

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:15 - ‘Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:15

Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.

- Die Here beplan wonderlike ingrypings vir die wat Hom lief het.
- Hy belowe om die wat Hom aanroep te verhoor.
- Hy onderneem om met almal wat moeilikheid teëkom, te wees.
- Hy gee ons die versekering dat Hy ons sal verlos en eer.

Gebed: Vader, ek roep U vandag aan. U ken my situasie en my bekommernisse en sorge.  Ek laat dit alles in U almagtige hande en ek sien met afwagting uit na die antwoorde en deurbrake wat U sal voorsien. Amen.


October 30, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 12:26

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 12:26 - ‘As iemand my dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 12:26

As iemand my dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.

- Daar is groot belonings vir almal wat kies om die Here te volg en om Hom te dien.
- As jy so ‘n keuse maak, sal jy nooit weer van Hom geskei wees nie.
- Alles wat jy doen word deur die Here raakgesien.
- Jou gertrouheid en diens sal vir jou eer voor jou Hemelse Vader bring.

Gebed: Vader, dit is my begeerte en keuse om U te volg en met my hele hart te dien. Mag my lewe ‘n instrument in U hande wees wat hoop, genesing en lewe vir almal om my bring!  Amen.


October 29, 2018