Daily Bible Verse:              1 John 1:5

‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’

- We should never doubt the Lord’s goodness towards us.
- Even if we are going through difficult times, His goodness remains.
- There is no darkness in Him at all, so let go of the mistaken tone of distrust.
- Reject every unwarranted suspicion regarding His faithfulness and believe.

Prayer: Lord, You are my light and my salvation. I will trust and not be afraid. I will believe that You are good and that there is ‘no darkness’ in Your heart towards me. Amen.


Daily Bible Verse: 1 John 1:5
‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’


Daily Bible Verse: Matthew 7:11
‘So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 2:9b

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 2:9b - ‘…., maar die woord van God is nie gebonde nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 2:9b

…., maar die woord van God is nie gebonde nie.

- Moet nooit die Woord van God in jou daaglikse lewe onderskat nie.
- Sy Woord is kragtig, lewend en aktief en kan bereik dit wat Hy gesê het.
- Dit mag lyk of jou situasie onveranderbaar is, maar Sy Woord is meer kragtig as dit
- Sy Woord verander nie, en dit sal jou deur jou situasie dra.

Gebed: Vader, dankie dat ek op U kragtige en voortdurende Woord in my lewe kan reken. As U dit sê, glo ek dit en dit is dit! Amen.


January 31, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 6:10

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 6:10 - ‘Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.’

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 6:10

Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

- Dit is wonderlik om te weet dat ons daagliks Sy sterkte en krag kan ondervind.
- Uiteindelik, het ons Sy krag in ons lewens uiters nodig.
- Mag Hy jou met krag en sterkte vul en jou sterk maak.
- As ons Sy krag as ‘n realiteit in ons lewens ken, kan ons enige uitdaging trotseer.

Gebed: Vader, ek ontang U sterkte en magtige krag vandag in my lewe. Ek kies om te lewe in U krag en om nie op my eie krag staat te maak nie. Amen.


January 30, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 1:12

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 1:12 - ‘……; maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot dié dag toe.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 1:12

……; maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot dié dag toe.

- ‘Ken’ jy die Een in Wie jy vertrou en glo?
- Ons kan met geloof lewe omdat ons weet in Wie ons glo.
- Wees oortuig dat die Here sal onderneem.
- Hy weet wat jy aan Hom toevertrou het en Hy ken jou geheime versoeke.

Gebed: Vader, dankie dat ek ‘n versekerde geloof in my lewe kan ken.  Ek ken U en ek weet dat U die Een is wat my ken en liefhet en vir my sorg. Amen.


January 29, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27 - ‘Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 14:27

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie.

- Die Bybel sê ‘Hy is ons vrede’.
- Toe ons Verlosder gebore is, het Hy vir ons vrede gebring en toe Hy weggegaan het, het Hy vir ons vrede gegee.
- Hy het vrede in jou hart en gedagtes as die doel vir jou lewe beplan.
- Moet dus nie bekommerd, bang of belas wees nie, Hy sal vir jou sorg.

Gebed: Vader, vergewe my dat ek so bekommerd en onsteld raak oor soveel dinge. Ek kies U vrede en ek kies om volgens U vrede te lewe en ek sal nie vrees nie. Amen.


January 28, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 1:7

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 1:7 - ‘Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 1:7

Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

- Vrees is nie deel van die Here se plan vir jou lewe nie.
- Alhoewel daar baie is om te vrees, hoef ons nie onsself daaraan oor te gee nie.
- Ons het ‘n ander Gees wat in ons lewens in werking is.
- Dit is Sy Gees en Hy gee ons krag, vul ons met liefde en hou ons helder denkend.

Gebed: Vader, ek verwerp elke gees van vrees wat graag in my lewe sou wou vestig. Ek kies om volgens U Gees te lewe en met U krag, liefde en wysheid te opereer. Amen.


January 25, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 4:14

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 4:14 - ‘Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Timòtheüs 4:14

Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, ….

- Die Here het unieke en spesiale skatte in elkeen van ons geplaas.
- Hierdie skatte is gawes wat Hy in ons lewens geplaas het.
- Hierdie gawes is ontwerp om ‘n seën vir ander mense en vir Hom te wees.
- Moenie jou gawe wegsteek nie, laat dit skitter en die seën wees wat God dit bedoel het om te wees.

Gebed: Vader, dankie vir die gawes en talente wat U in my lewe geplaas het. Mag ek ywerig en getrou wees om hierdie gawes te ontwikkel en te gebruik tot U eer en heerlikheid. Amen.


January 24, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 6:12

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 6:12 - ‘Stry die goeie stryd van die geloof,…’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Timòtheüs 6:12

Stry die goeie stryd van die geloof,…

- Ons geloofslewe is nie baie maklik nie maar dit is ‘n ‘goeie stryd’.
- ‘n ‘Goeie stryd’ is ‘n geveg wat ons kan wen en een wat lei tot oorwinning.
- Daar is vele dinge wat ons aandag langs die pad sal wil aflei of ons sal wil verlei.
- Staan sekuur en stry die goeie stryd en verwag dat Hy jou sal help!

Gebed: Vader, ek wil die soort mens wees wat nie deur negatiewe dinge wat my sal vernietig, oorweldig sal word nie, maar ek wil my geveg met vasberadenheid en oortuiging aanpak, wetende dat U oorwinning vir my beplan.  Amen.


January 23, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 6:11

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 6:11 - ‘……en jaag nà die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Timòtheüs 6:11

‘……en jaag nà die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.

- Die dinge wat ons nastreef is baie belangrik in ons daaglikse lewens.
- As ons streef na die regte dinge bring dit lewe, om na die verkeerde dinge te streef kan ons vernietig.
- Ons moet na goeie dinge streef en dit wat boos en onvanpas is moet ons vermy.
- Kom ons wees mense wat aan die Here vaskleef en laat ons streef na dit wat Hom behaag en vir Hom ter ere is..

Gebed: Vader, dankie dat ek kan kies waarna ek sal streef en ‘n prioriteit in my lewe maak. Ek kies U en kies om te lewe sodat my lewe tot U eer sal wees. Amen.


January 22, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 30:12

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 30:12 - ‘U het my weeklag vir my verander in ‘n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 30:12

U het my weeklag vir my verander in ‘n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord;

- Dit is deel van die wonderlike natuur van God om situasies tengoede om te draai.
- Die Here kan dinge omdraai, dinge verander en selfs dinge omverwerp.
- Sy hand op jou lewe kan jou swaarmoedige trIeë in spronge van vreugde verander.
- Gee al jou probleme en laste vir Hom en laat Hom toe om dinge tengoede om te draai.

Gebed: Vader, U ken my stryd. U ken die stryd wat in my hart en gedagtes woed. Ek gee U my sorge en bekommerisse en ek sal  U vertrou om dinge tengoede vir my om te draai.  Amen.


January 21, 2019