Daily Bible Verse:              Psalm 62:8

‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’

- We have Someone to Whom we can go when we face difficulty.
- We have the Lord, Who is our Refuge and our place of safety.
- Therefore we can trust in and rely on Him at ALL times.
- Right now, He offers you the security and refuge that you need!

Prayer: Lord, I choose to find my safety and security in You and in You alone. I make a quality decision to trust in You completely, knowing that You are my Refuge, and You will take care of me. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 62:8
‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’


Daily Bible Verse: Genesis 22:11
At that moment the angel of the LORD called to him from heaven, ‘Abraham! Abraham!’ ‘Yes,’ Abraham replied. ‘Here I am!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:29

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:29 - ‘Want U laat my lamp skyn; die Here my God laat my duisternis opklaar.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 18:29

‘Want U laat my lamp skyn; die Here my God laat my duisternis opklaar.’

- Dit is die Here wat lig en hoop in ons lewens bring.
- Al word jou lig uitgedoof, sal Hy jou lamp kom aansteek.
- Hy sal ons nooit begewe om in duisternis te kwyn nie.
- Hy sal in ons lewens intree en die lig en hoop wat ons nodig het, bring.

Gebed: Vader, ek het U nodig om nuwe lig en nuwe hoop in my hart en lewe te bring. Verwyder die duisternis en wanhoop, en vul my met die lig wat slegs U kan gee. Amen.


April 7, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 119:105

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 119:105 - ‘U Woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 119:105

‘U Woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.’

- Die pad van ons lewens is 'n pad wat ons saam met die Here loop.
- Hy is aktief in ons lewens betrokke om ons te rig en te lei.
- Hy bring lig in ons situasies en langs ons unieke pad.
- Laat Sy lig jou pad oorstroom en vertrou op Sy lig om jou te lei.

Gebed: Vader, dankie dat dit nie vir my nodig is om op my eie te lewe nie. U is met my en U bring lig en hoop in my hart en in my lewe. Amen.


April 6, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Sagarïah 9:12

Daaglikse Bybel Vers: Sagarïah 9:12 - ‘Keer terug na die vesting, o hoopvolle gevangenes! Ook kondig Ek vandag aan dat Ek jou dubbel sal vergoed.’

Daaglikse Bybel Vers:              Sagarïah 9:12

‘Keer terug na die vesting, o hoopvolle gevangenes! Ook kondig Ek vandag aan dat Ek jou dubbel sal vergoed.’

- Ons ware en blywende hoop kan slegs in God gevind word.
- Ons kan op soveel dinge staatmaak vir die hoop en verwagtinge wat ons het.
- Ten einde moet ons terugkom na die Bron van hoop, ons Vesting.
- Hy sal nie net ons hoop herstel nie, maar Hy sal ook ons lewens herstel.

Gebed: Vader, net die wete dat U in my lewe is, vul my hart met hoop. Ek kies om op U te vertrou en op U staat te maak. Mag my lewe met hoop oorloop en herstel my lewe terwyl ek op U alleen vertrou en staatmaak. Amen.


April 5, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 9:16

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 9:16 - ‘As die boog dan in die wolke staan, sal Ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 9:16

‘As die boog dan in die wolke staan, sal Ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is.’

- Die herinneringe aan God se grootheid en getrouheid kan oral om ons gesien word.
- Sy belofte en Sy ewige verbond met jou sal nooit verbreek word nie.
- Herinner jouself dus aan Sy getrouheid en Sy goedertierenheid teenoor jou.
- Verwag die beste, glo in Sy goedheid en wandel in Sy vrede.

Gebed: Vader, ek kies om vandag te rus en te onthou dat U 'n getroue God is. Ek neem hierdie oomblik om myself te herinner dat U 'n God is wat Sy verbond gestand sal hou. U sal aan my getrou wees, en ek sal U goedheid in die land van die lewendes sien. Amen.


April 4, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 46:8

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 46:8 - ‘Die Here van die leërskare is met ons; die God van Jakob is 'n Rotsvesting vir ons.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 46:8

‘Die Here van die leërskare is met ons; die God van Jakob is 'n Rotsvesting vir ons.’

- As Sy kind hoef jy nooit alleen of verlate te voel nie.
- Die Almagtige God is jou Toevlug en jou Rotsvesting.
- Jy kan na Hom toe hardloop en skuiling vind wanneer dinge oorweldigend lyk.
- Hy is die Here van die Hemel se leërs, en Hy sal jou beskerm.

Gebed: Vader, te midde van die storms van die lewe, herken ek dat U met my is en dat U my ‘veilige plek’ en my Toevlug is. Ek sien U as die 'Almagtige Een' in my lewe en in my situasie. Amen.


April 1, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 4:17

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 4:17 - ‘Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, … en ek is uit die bek van die leeu verlos.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 4:17

‘Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, … en ek is uit die bek van die leeu verlos.’

- Die Here staan op die oomblik by jou om jou te versterk.
- Raak bewus van Sy teenwoordigheid in jou lewe.
- Moenie toelaat dat die kwessies van die lewe Sy teenwoordigheid in jou lewe, verdring nie.
- Sy teenwoordigheid en Sy krag sal jou deur dit wat jy moet hanteer, bring.

Gebed: Vader, dankie dat U op hierdie oomblik met my is. U staan aan my sy, en U hou my lewe in U hande. Daarom sal ek vertrou en glo dat U alles onder beheer het. Amen.


March 31, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 2:1

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 2:1 - ‘Jy dan, My seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is;’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 2:1

‘Jy dan, My seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is;’

- Ons is geroep om sterk te wees.
- Die krag wat ons nodig het kom nie uit onsself nie.
- Hierdie krag kom uit ons verbintenis met ons Here en Verlosser.
- Jy sal genade in Christus vind en krag vloei uit daardie genade.

Gebed: Vader, mag die lewende werklikheid van U genade selfs nog meer werklik in my lewe word. Mag ek vir myself, U groot liefde en genade ken en ondervind en mag ek voortdurend daardeur versterk word. Amen.


March 30, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 6:10

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 6:10 - ‘EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte.’

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 6:10

‘EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte.’

- Ware krag kom uit ons verbintenis met die Here.
- Uit ons verhouding met Hom kom sterkte en krag.
- Ons het 'n hemelse bron van goddelike krag in ons lewens.
- Ons kan nie daarsonder nie; ons het Sy sterkte en Sy magtige krag nodig.

Gebed: Vader, ek verklaar vandag my afhanklikheid van U. U is die sterk fondasie en ek kies om weg te stap van my vrese en twyfel, en ek kies om sterk in U te wees en om te weet dat U magtige krag in en deur my vloei. Amen.


March 29, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 56:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 56:3 - ‘Ek roep God, die Allerhoogste, aan, God wat dit vir my voleindig.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 56:3

‘Ek roep God, die Allerhoogste, aan, God wat dit vir my voleindig.’

- Om ons geloof en vertroue in die Here te plaas, is ons voorreg.
- Hy word ons Toevlug wanneer ons op Hom vertrou.
- Om op Hom te vertrou plaas ons op 'n fondament van krag en stabiliteit.
- Vlug, soos 'n voël, na jou veilige plek van vertroue op God.

Gebed: Vader, dankie dat ek hierdie oomblik kan neem om my vertroue in U te hervestig. In alles wat ek moet hanteer, weet ek dat ek 'n Toevlug het en U is my Toevlug en die Een op Wie ek kan vertrou. Amen.


March 28, 2022