Daily Bible Verse:              Isaiah 40:31

‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’

- Trusting in the Lord produces wonderful results in our lives.
- As we trust, the Lord steps into the situation and we find new strength.
- When we operate in His strength and power, we can soar like eagles.
- When we soar in His strength, we see everything from a different perspective.

Prayer: Lord, I place my full hope, confidence and trust in You today. May I soar like an eagle and see things from Your perspective, as I trust and rely on You! Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 40:31
‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’


Daily Bible Verse: Isaiah 40:29
‘He gives power to the faint, and to him who has no might He increases strength.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 4:10

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 4:10 - ‘Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 4:10

Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.

- Die Here wil jou kom verhoog.
- Net soos ‘n vader sy kind optel, so wil die Here jou optel.
- Maak nie saak wat jy moet hanteer nie, Hy kan jou daaruit optel.
- Plaas jouself nederig in Sy hande en wag en kyk wat Hy sal doen.

Gebed: Vader, Ek verneder myself op hierdie oomblik onder U magtige hand. Sal U asseblief my lewe en omstandighede betree en my optel net soos wat U gesê het dat U sal doen.  Amen.


April 30, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 6:18

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 6:18 - ‘en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Korinthiërs 6:18

en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.

- Jou Hemelse Vader het jou lief en Hy sorg vir jou.
- Hy noem jou Sy seuns en dogters, en dink bietjie daaroor, jy is dit werklik.
- Jy het ‘n Almagtige Vader vir Wie niks te moeilik is nie.
- Bly in Sy liefde en geniet die feit dat Jy Sy kind is en Hy sorg vir jou.

Gebed: Vader, dankie dat U my Vader is en dat ek U kind is. Wees asseblief ‘n Vader vir my en help my om op my lewensreis te doen dit wat U behaag en U verheerlik. Amen.


April 29, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:14

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:14 - ‘Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:14

Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.

- Jy hoef nie alles op jou eie te doen nie, die Here wil jou lei.
- Ons lewens as Cristene behels dat ons ‘n verhouding met die Here sal hê.
- Soveel vloei voort uit ons verhouding met Hom.
- Laat Hom toe om jou te lei en laat toe dat Hy jou die pad wys wat jy moet volg.

Gebed: Here U is my Goeie Herder. Nes ‘n herder sorg vir sy skape en hulle lei na groenweivelde, so wil U my deur U Heilige Gees lei. Neem my hand en lei my in U weë en planne vir my lewe.  Amen.


April 26, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 4:6

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 4:6 - ‘Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 4:6

Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

- Vandag is nog ‘n dag waarin Sy genade en guns aan jou beskikbaar is.
- Hy wil nou op die oomblik vir jou meer genade bewys.
- Die Here het die nederiges lief en reik met guns na hulle uit.
- As jy jouself voor hom verneder sal Hy intree en jou pad gelykmaak.

Gebed: Vader, dankie vir hierdie nuwe dag, ‘n dag waarin ek meer van U genade en guns kan ondervind.  Ek plaas my lewe en my toekoms in U hande, wetende dat U van plan is om U guns aan my te bewys.  Amen.


April 25, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 4:2

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 4:2 - ‘........., en julle het nie, omdat julle nie bid nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 4:2

........., en julle het nie, omdat julle nie bid nie.

- Die Here het soveel gereed vir elkeen van ons.
- Soms sukkel ons om dinge te verkry wat Hy vir ons wil gee.
- Ons houding moet wees om van Hom afhanklik te wees.
- Terselfdertyd kan ons die vrymoedigheid hê om Hom te vra.

Gebed: Vader, ek lê vandag al my versoeke en begeertes voor U neer. Ek bring hulle voor U Troon van Genade, wetende dat U vir my omgee en met U is alle dinge moontlik.  Amen.


April 24, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 1:8

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 1:8 - ‘maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde.’

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 1:8

maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde.

- Die Here wil nie hê dat ons in ons eie krag moet funksioneer nie.
- Hy wil hê dat Sy krag ‘n realiteit in ons daaglikse lewens moet wees.
- Ontvang Sy krag nou dadelik in jou lewe en moenie in jou eie krag voortstry nie.
- Sy krag verander ons en dit affekteer almal wat met ons in aanraking kom.

Gebed: Vader, dit is my hartsbegeerte om deur U gebruik te word.  Ek ontvang vandag die bekragtiging van U Heilige Gees in my lewe. Mag my lewe ‘n getuienis wees van U magtige werkende krag binne my. Amen.


April 23, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 4:33

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 4:33 - ‘En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.’

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 4:33

En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.

- Hy het opgestaan en ons het rede om verheug te wees en dit te vier.
- Die opstandingskrag van ons Here en Verlosser verander ons lewens.
- As ons hierdie realiteit sal aanvaar sal ons Sy krag binne ons werksaam sien.
- Wanneer dit gebeur, tree ons ‘n ander dimensie binne – die ryk van Sy seën.

Gebed: Vader, ek bid dat U opstandingslewe van vandag af soos nooit tevore nie, deur my sal vloei en mag Ek U groot seën en guns op my lewe ondervind en geniet. Amen.


April 22, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 5:6

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 5:6 - ‘Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 5:6

Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe.

- Die Goeie Nuus is dat die Here in ons swakheid kom en vir ons hoop gee.
- Hy weet wanneer die tyd ‘net reg’ is en dan tree Hy in en draaie dinge om.
- Wanneer ons sy kruisdood en wat Hy vir ons gedoen het onthou, vier ons hoop.
- Maak nie saak hoe ‘uiters hopeloos’ ons situasie mag wees nie, Hy is ons hulp en ons antwoord.

Gebed: Vader, dankie dat U na die wêreld gekom het om te sterf en U lewe as ‘n offer vir my te gee. Ek besef dat U al is wat ek nodig het en ek onthou met dankbaarheid die prys wat betaal is. Amen.


April 19, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 19:15

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 19:15 - ‘Maar hulle skreeu: Neem hom weg, neem hom weg, kruisig hom!’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 19:15

Maar hulle skreeu: Neem hom weg, neem hom weg, kruisig hom!’

- Die droewigste dag in die geskiedenis is die dag toe die mensdom hulle Verlosser verwerp het.
- Dit was ‘n keuse wat hulle gemaak het en hulle het die grootste geskenk ooit misgeloop.
- Laat ons nie die grootste geskenk wat ooit aan ons gegee is, misloop nie.
- Kom ons onthou wat Christus vir ons gedoen het en vier dat ons ‘n Verlosser het.

Gebed: Vader, ons wil nie soos die mensdom wees wat U verwerp het nie, U die grootste geskenk wat ooit aan die mensdom geskenk was. Ons open ons harte en ontvang U opnuut in ons lewens. Ons sê: ‘Kom in, kom in ons harte en lewens in’.  Amen.


April 18, 2019