Daily Bible Verse:              Psalm 62:8

‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’

- We have Someone to Whom we can go when we face difficulty.
- We have the Lord, Who is our Refuge and our place of safety.
- Therefore we can trust in and rely on Him at ALL times.
- Right now, He offers you the security and refuge that you need!

Prayer: Lord, I choose to find my safety and security in You and in You alone. I make a quality decision to trust in You completely, knowing that You are my Refuge, and You will take care of me. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 62:8
‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’


Daily Bible Verse: Genesis 22:11
At that moment the angel of the LORD called to him from heaven, ‘Abraham! Abraham!’ ‘Yes,’ Abraham replied. ‘Here I am!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 103:2-3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 103:2-3 - ‘Loof die Here, o my siel, …Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees,…’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 103:2-3

‘Loof die Here, o my siel, …Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees,…’

- Een van die grootste vreugdes is om te weet dat ons vergewe is.
- Net God se vergifnis kan sommige ervarings in die lewe oorwin.
- Die Here is die Een wat vergifnis aan ons verleen.
- Ontvang Sy vergifnis en mag jy genesing in jou lewe ervaar.

Gebed: Vader, Ek weet dat ek nie altyd gedoen het wat U behaag het nie. Vergewe my asseblief vir alles wat ek gedoen het wat U nie behaag het nie, en mag ek die lewende realiteit geniet dat U my vergewe en genees het. Amen.


April 20, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 4:33

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 4:33 - ‘En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.’

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 4:33

‘En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.’

- Dit is tyd dat ons in die kragtige wete dat Hy leef, lewe
- Omdat ons 'n lewende Verlosser het, het ons 'n groot hoop.
- Mag ons lewens die grootheid wat in ons leef, weerspieël.
- Mag jy Sy seën en guns op jou lewe ken en geniet.

Gebed: Vader, dankie vir alles wat U vir my gedoen het. Mag my lewe 'n kragtige getuienis wees van die feit dat U in my hart leef en mag ek U groot seën op my lewe geniet. Amen.


April 19, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 28:6

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 28:6 - ‘…Hy het opgestaan soos Hy gesê het….’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 28:6

‘…Hy het opgestaan soos Hy gesê het….’

- Ons kan verheug wees omdat ons 'n opgestane, lewende Verlosser het.
- Die dood en opstanding van Jesus het die wêreld verander.
- Hierdie is die grootste wonder en die wonderlikste feit.
- Nou wil Hy in jou leef en woon!

Gebed: Vader, Ek maak die deur van my hart oop en ek sê: ‘Kom Here Jesus, kom woon in my!’ U het uit die dood opgestaan en U is Here. Ek belei dat die opgestane Here die Here van MY lewe is. Amen.


April 18, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 5:8

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 5:8 - ‘maar God bewys Sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het…’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 5:8

‘maar God bewys Sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het…’

- Hierdie is die oomblik waarin ons die dood van Christus onthou.
- Hy het gesterf sodat ons kan lewe en die ewige lewe kan geniet.
- Op hierdie dag in die geskiedenis, het alles verander.
- Wanneer ons Hom ontvang, kan alles in ons harte verander.

Gebed: Ek kom om voor U voete neer te buig, Here Jesus. U het gely en na die kruis gegaan om die sondes van die wêreld asook my sondes te dra. Vandag onthou ek, en dank ek U vir U liefde vir die mensdom en U liefde vir my. Amen.


April 15, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 1 Petrus 3:18

Daaglikse Bybel Vers: 1 Petrus 3:18 - ‘Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, ons tot God te bring…’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Petrus 3:18

‘Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, ons tot God te bring…’

- Hierdie wêreld is nie jou tuiste nie.
- Jy het 'n ewige tuiste met God, en Hy sal jou veilig tuis bring.
- Die prys is betaal en Christus het vir jou sondes gesterf.
- Die doel van Sy koms was om vir jou 'n weg te maak.

Gebed: Vader, Ek besef vandag dat U die uiterste prys betaal het. Die Een wat nooit gesondig het nie, het gely vir dié wat het. Nou kan ek weet wat dit beteken om vry te wees en om te weet dat U my veilig na my hemelse tuiste sal bring. Amen.


April 14, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 10:9

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 10:9 - As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 10:9

As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

- Wat ons met ons monde sê en wat ons in ons harte glo, is belangrik.
- God het Jesus as ons Verlosser en Saligmaker gestuur.
- Hy maak die verskil tussen lewe en dood.
- Bely met jou mond, glo in jou hart, en jy sal gered word.

Gebed: Vader, dankie dat U nie na hierdie wêreld gekom het om ons te veroordeel nie, maar U het gekom om ons te bevry, te verlos en te red. Ek bely dat U Here is, en ek glo in my hart dat God U uit die dode opgewek het, en ek weet dat U my Verlosser is. Amen.


April 13, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 40:2

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 40:2 - ‘Ek het die Here lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 40:2

‘Ek het die Here lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor;’

- Ons moet nooit haastig wees om ons hoop in God prys te gee nie.
- Die Here sal vir jou deurkom, moenie ongeduldig wees nie.|
- Jou geduldige wag op die Here sal nie ongesiens verbygaan nie.
- Hy sal jou geroep hoor en neerbuig om jou te help en te red.

Gebed: Vader, dankie dat ek geduldig en met afwagting U onfeilbare hulp in my lewe kan verwag. U hoor my geroep en sal namens my optree, en ek sal voortgaan om op U belofte aan my, te vertrou. Amen.


April 12, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 4:10

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 4:10 - ‘Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 4:10

‘Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.’

- God verhoog ons wanneer ons, ons aan Hom onderwerp en ons afhanklikheid van Hom erken.
- Om 'n lewe van afhanklikheid van God te lei bring eer in ons lewens.
- Die Here wil jou eer en Hy wil jou verhoog.
- Leef dus in afhanklikheid van Hom en Hy sal vir die res sorg.

Gebed: Vader, ek neem hierdie oomblik om myself te verootmoedig en my lewe in U hande oor te gee. Ek herken dat ek U in my lewe nodig het en ek kies om in afhanklikheid van U te lewe. Amen.


April 11, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:38-39

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:38-39 - ‘38Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge 39… ons sal kan skei van die liefde van God….’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:38-39

38Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge 39… ons sal kan skei van die liefde van God….’

- Die liefde van God teenoor jou is iets waarvan jy kan seker wees.
- Jy is waardevol en kosbaar vir God en Hy het jou lief.
- Niks, absoluut niks kan Sy liefde van jou skei of verwyder nie.
- Jy moet dalk uitdagings hanteer, maar dit verwyder nie Sy liefde vir jou nie.

Gebed: Vader, dankie vir U volmaakte liefde vir my. Ek is geseënd omdat my Hemelse Vader my lief het en niks in die hele skepping kan my van Sy volmaakte liefde vir my, skei nie. Amen.


April 8, 2022