Daily Bible Verse:              Isaiah 40:31

‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’

- Trusting in the Lord produces wonderful results in our lives.
- As we trust, the Lord steps into the situation and we find new strength.
- When we operate in His strength and power, we can soar like eagles.
- When we soar in His strength, we see everything from a different perspective.

Prayer: Lord, I place my full hope, confidence and trust in You today. May I soar like an eagle and see things from Your perspective, as I trust and rely on You! Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 40:31
‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’


Daily Bible Verse: Isaiah 40:29
‘He gives power to the faint, and to him who has no might He increases strength.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Job 33:4

Daaglikse Bybel Vers: Job 33:4 - ‘Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend.’

Daaglikse Bybel Vers:              Job 33:4

Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend.

- LEWE is jou deel, jou erfporsie en die gawe wat God jou gegee het.
- Hy het jou geskape en Hy ken elke besonderheid van jou lewe.
- Sy asem gee jou daagliks die lewe wat jy nodig het.
- Ontvang Sy lewe, ontvang Sy vreugde en weet dat Hy ‘n Getroue Vader is.

Gebed: Vader, dankie vir die lewe wat U in my vleeslike liggaam geplaas het. Ek wil U nou bedank dat U my voorsien van alles wat ek nodig het om die lewe te ken, wat U bedoel het dat ek moet geniet.   Amen.


May 13, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 16:16

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 16:16 - ‘En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 16:16

En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.’

- Hierdie is die wonderbare feit wat elke siel moet besef en aanvaar.
- Ons moet almal by die punt kom waar ons hierdie woorde kan verklaar.
- Wanneer ons, ons hoop op Hom stel en glo, sal ons ewige lewe ken.
- Moenie dat twyfel in jou hart posvat nie, glo dat Hy al is wat jy nodig het.

Gebed: Vader, ek herken en glo op hierdie oomblik, dat U is Wie U sê dat U is. Ek plaas my geloof en my hoop in U en EK GLO! Amen.


May 10, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 9:26

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 9:26 - ‘en in die plek waar aan hulle gesê is: Julle is nie my volk nie! - daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God.'

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 9:26

en in die plek waar aan hulle gesê is: Julle is nie my volk nie! - daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God.'

- Die Here is die groot Hersteller en Hy kan situasies omdraai.
- In die presiese area waar mense dood oor jou uitgespreek het, kan Hy lewe bring.
- Moenie toelaat dat wat mense sê, meer outoriteit hê as dit wat die Here sê nie.
- Hy sal die mense wat jou gebind het laat kom en die toue verwyder.

Gebed: Vader, ek herken vandag dat U my groot Hersteller is. U gedagtes en woorde teenoor my sal altyd die waarheid wees en dit wat mense mag sê sal nie U planne vir my lewe  verander nie. Amen.


May 9, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 6:27

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 6:27 - ‘....., want Hy is die lewende God en Hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe.’

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 6:27

‘.....,  want Hy is die lewende God en Hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe.

- Ons dien ‘n ewige, lewende en sorgsame God.
- Niks kan Sy planne en doele vernietig of ondermyn nie.
- Hy heers in die heelal en Hy heers in ons lewens.
- Niks, absoluut niks, kan jou van Sy groot liefde vir jou, skei nie!

Gebed: Vader, dankie vir hierdie pragtige dag. Ek wil myself vandag herinner dat U God is en dat U in beheer is maak nie saak wat ek moes hanteer nie of wat ek in die toekoms nog sal moet hanteer nie. Amen.


May 8, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:4 - ‘Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil, sy trou is ‘n skild en pantser.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:4

Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil, sy trou is ‘n skild en pantser.

- Hy wil jou met Sy vlerke bedek sodat jy veilig in Sy sorg kan wees.
- Jy is binne Sy massiewe omhelsing waar Hy jou beskerm.
- Jou skuiling en jou veilige plek word net in HOM alleen gevind.
- Vlug na jou skuilplek en laat Hom toe om jou met Sy vere te dek.

Gebed: Vader, Ek skuil onder U magtige hand.  Bedek my, beskerm my en wees my toevlug en my vesting, nou en altyd.  Amen.


May 7, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:1

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:1 - ‘Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:1

Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

- Ons kan kies waar ons die skuiling en beskerming wat ons nodig het, sal vind.
- Ons kan ons hoop in baie dinge plaas, maar daar is net Een wat ons kan dek.
- Ons moet stop en besluit om permanent in Sy hande te lewe.
- Daar sal ons die rus en die vrede vind, wat ons siele so na smag.

Gebed: Vader, ek kies om permanent binne die skuiling wat U vir my voorsien, te lewe. Vul my hart, verstand en gees met die vrede wat ek ondervind omdat ek weet dat U naby is.  Amen.


May 6, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 33:22

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 33:22 - ‘En as my heerlikheid verbygaan, sal Ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek todat Ek verbygegaan het. ’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 33:22

En as my heerlikheid verbygaan, sal Ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek todat Ek verbygegaan het.

- Daar is ‘n geheime plek wat die Here vir elkeen van ons voorberei het.
- Dit is ‘n plek waar ons naby Hom kan wees.
- Dit is ‘n plek waar Sy teenwoordigheid en krag ‘n realiteit in ons lewens kan wees.
- Laat Hom toe om jou te neem en jou te plaas in die spasie wat Hy vir jou voorberei het!

Gebed: Vader, dankie vir die wonderlike dinge wat U vir my voorberei het. Mag ek meer van U teenwoordigheid ondervind, meer van U heerlikheid en meer van U krag in my lewe. Amen.


May 3, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 25:9

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 25:9 - ‘Volgens alles wat Ek jou laat sien - .....-so moet julle dit (die tabernakel) maak.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 25:9

Volgens alles wat Ek jou laat sien - .....-so moet julle dit (die tabernakel) maak.

- Die Here se planne is altyd die beste ding vir ons lewens.
- Ons moet doen wat Hy vir ons sê om te doen, en nie wat ons dink dat ons moet doen nie.
- Wanneer ons Sy plan volg sal Hy alles wat nodig is, voorsien.
- Wanneer ons ons eie ding doen, moet ons die verantwoordelikheid daarvoor dra!

Gebed: Vader, ek kies om U patroon en plan vir my lewe, te volg.  Help my om nie voortvarend te wees nie of om te dink dat ek U kan help nie. Om U wil te kies is altyd die beste keuse wat ek elke dag kan maak.  Amen.


May 2, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 131:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 131:3 - ‘Wag op die HERE,..., van nou af tot in ewigheid!’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 131:3

Wag op die HERE,..., van nou af tot in ewigheid!

- Ons besluite gedurende ons lewens, is baie belangrik.
- Een van die besluite wat ons moet neem is om ons hoop in die Here te plaas.
- ‘n Lewensstyl van hoop moet in ‘n gewoonte in ons lewens ontwikkel word..
- Neem vandag daardie besluit en staanvas in jou hoop, nou en in die toekoms.

Gebed: Vader, ek neem vandag ‘n vaste besluit om my hoop in U te plaas. U is my hoop en U het planne en doele met my lewe, dus sal ek U vertrou ‘van nou af tot in ewigheid’. Amen.


May 1, 2019