Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27 - ‘Vrede laat Ek vir julle na, My vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 14:27

‘Vrede laat Ek vir julle na, My vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.’

- Die Here wil vandag vir jou Sy geskenk van vrede gee.
- Daar gebeur soveel wat ons van ons vrede kan beroof.
- Hy kom ons gerus stel en sê: ‘Moenie dat julle harte ontsteld raak nie!
- Gee Hom jou bevreesde en onrustige hart en ontvang Sy geskenk van vrede.

Gebed: Vader, ek neem vandag my ontstelde, besorgde en beangste hart en lê dit aan U voete neer. In ruil ontvang ek die vrede wat alle verstand te bowe gaan en die vrede wat U aan my gee. Amen.


October 25, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 86:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 86:5 - ‘U is goed, Here, U vergewe altyd weer, U is getrou teenoor dié wat na U roep om hulp.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 86:5

‘U is goed, Here, U vergewe altyd weer, U is getrou teenoor dié wat na U roep om hulp.’

- Alles waarna ons verlang en nodig het kan in ons getroue God gevind word.
- Het jy Sy goedheid en barmhartigheid nodig – Hy wil vir jou goed wees.
- Het jy Sy vergifnis nodig – Hy is gereed om jou te vergewe.
- Het jy nodig om Sy liefde te voel – Sy onfeilbare liefde reik uit na jou.

Gebed: Vader, dankie vir U goedertierenheid teenoor my. Vergewe my dat ek probeer om in my eie krag te lewe. Ek bid dat U my sal help om U onfeilbare liefde teenoor my te kan ervaar en daarop te kan vertrou. Amen.


October 24, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 145:9

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 145:9 - ‘Die HERE is vir almal goed, en Sy barmhartighede is oor al Sy werke.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 145:9

‘Die HERE is vir almal goed, en Sy barmhartighede is oor al Sy werke.’

- Die Here is 'n Goeie Vader wat jou liefhet en vir jou sorg.
- Hy het jou geskep en Hy sal vir jou sorg.
- Alles wat Hy doen is met Sy liefde en deernis gevul.
- Hy sien alles en Sy genade is elke oggend nuut.

Gebed: Vader, dankie dat U my Goeie Vader en my Goeie Herder is. Ek ontvang U nuwe genade, U groot liefde en U vriendelike barmhartigheid teenoor my, nou dadelik. Amen.


October 21, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 12:2a

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 12:2a - ‘Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 12:2a

‘Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.’

- Hoe ons dink het 'n groot invloed op ons daaglikse lewe.
- Jy kan soos die wêreld wees en bekommerd, bang en angstig wees.
- Of laat God jou vernuwe, en laat jou geloof groter as jou vrese wees.
- Vertrou met jou hele hart op die HERE; laat Hom toe om jou te herskep en verander.

Gebed: Vader, ek kies U weë bo my gedagtes en idees. Ek vra U om my lewe aan te raak en my denke te vernuwe sodat ek U en U weë in my daaglikse lewe kan volg. Amen.


October 20, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 22:41

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 22:41 - ‘Hy het Hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het Hy gekniel en gebid’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 22:41

‘Hy het Hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het Hy gekniel en gebid’

- Soms moet ons onsself uit die situasie verwyder en bid.
- Wanneer ons, onsself verootmoedig en die Here aanroep, hoor Hy ons.
- Daar is tye wanneer ons alleen met God moet wees.
- Hy ken die geroep van jou hart en Hy hoor jou gebed.

Gebed: Vader, U is my Magtige God en my Hemelse Vader. Ek neem vandag hierdie oomblik om alleen met U in U teenwoordigheid te wees. Ek roep U nederig aan, wetende dat U my sal help. Amen.


October 19, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 33:6

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 33:6 - ‘En daar sal bestendigheid van jou tye wees,…’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 33:6

‘En daar sal bestendigheid van jou tye wees,…’

- Ons lewe in 'n tyd wanneer dinge wêreldwyd onseker en onstabiel voorkom.
- Maar ons het 'n Fondasie waarop ons met vertroue kan bou.
- HY sal die stabiliteit wees wat jy in tye van verandering en uitdaging nodig het.
- Hy is jou ‘Ewige Rots' en jy kan jouself in Hom verberg.

Gebed: Vader, dit is wonderlik om te weet dat ek veilig kan staan, omdat my lewe op U gebou is en U is my vas en stewige Fondasie. Die storms sal kom, maar my lewe is op U gebou en daarom kan ek veilig en vol vertroue staan. Amen.


October 18, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 42:12

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 42:12 - ‘…Hoop op God, want ek sal Hom nog loof — die verlossing van my aangesig en my God!’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 42:12

‘…Hoop op God, want ek sal Hom nog loof — die verlossing van my aangesig en my God!’

- Ontmoediging kan ons vertroue in God ondermyn.
- Maar ons kan elke dag weer ons hoop op Hom plaas.
- Om met Sy hoop in ons siele te lewe, is ons reddende genade.
- Hy gee ons rede om te glo dat die beste nog voorlê.

Gebed: Vader, ek plaas weereens my hoop op U. Omring my met die hoop wat U alleen kan gee. Vul my met vertroue en krag terwyl ek op my hoop wat van U afkomstig is, vertrou. Amen.


October 17, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 144:2

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 144:2 - ‘U is my krag en my skuilplek, my veilige Vesting en my Redder, my Beskermer by Wie ek skuil,…’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 144:2

‘U is my krag en my skuilplek, my veilige Vesting en my Redder, my Beskermer by Wie ek skuil,…’

- Hy gee jou die krag, wat jy nodig het.
- Hy is jou Skuilplek van liefde en jou Vesting van geloof.
- Hy omhels jou soos 'n skild van beskerming.
- Hy gee jou die oorwinning en maak oorwinning 'n realiteit.

Gebed: Vader, U is my toevlugsoord, my veilige Vesting waar U my bedek en beskerm. Ek aanvaar U as my Verlosser en my Helper dus vertrou ek met my hele hart op U. Amen.


October 14, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 3:17

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 3:17 - ‘Ons het ons God vir Wie ons dien. Hy het die mag om ons te red.…’

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 3:17

‘Ons het ons God vir Wie ons dien. Hy het die mag om ons te red.…’

- Die God wat jy dien, kan jou bewaar en red.
- Wanneer ons Hom in ons lewens eerste stel, betree Hy ons situasies.
- Jy kan die hele saak in Sy bekwame hande laat.
- Hy sal jou nie verlaat nie; Hy sal jou behulpsaam wees.

Gebed: Vader, dankie vir U ewige teenwoordigheid in my lewe. Geen situasie of omstandigheid verwyder U liefdevolle hand uit my lewe nie. Al moet ek die vuur aandurf, sal U met my in die vuur wees, om my te red en te verlos. Amen.


October 13, 2022