Daily Bible Verse:              1 John 1:5

‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’

- We should never doubt the Lord’s goodness towards us.
- Even if we are going through difficult times, His goodness remains.
- There is no darkness in Him at all, so let go of the mistaken tone of distrust.
- Reject every unwarranted suspicion regarding His faithfulness and believe.

Prayer: Lord, You are my light and my salvation. I will trust and not be afraid. I will believe that You are good and that there is ‘no darkness’ in Your heart towards me. Amen.


Daily Bible Verse: 1 John 1:5
‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’


Daily Bible Verse: Matthew 7:11
‘So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:5

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:5 - ‘Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:5

‘Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

- Hierdie is een van die mees gerustellende skrifte in die woord.
- Moenie toelaat dat die dinge van die lewe jou oordeel tenopsigte Sy getrouheid vertroebel nie.
- Die begeertes van hierdie wêred sal altyd lei tot ontevredenheid.
- Kom ons fokus op die hoofsaak: ‘Hy sal ons nooit verlaat nie’.

Gebed: Vader, help my om altyd te onthou dat ek niks het om te vrees nie, want U is naby. Vergewe my dat ek toelaat dat die verkeerde dinge my aandag aftrek. Ek kies om in U belofte te glo. Amen.


February 13, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 4:2

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 4:2 - ‘verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 4:2

verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;

- Ek en jy is deur die Here geroep om voorbereid en gereed te wees.
- As ons wag vir perfekte toestande mag ons dalk nooit deel van God se planne vir ons wees nie.
- Soms is dinge nie gunstig nie maar ons moenie toelaat dat dit ons keer nie.
- Ons moet gereed en gewillig wees om gehoorsaam Sy instrukisies te volg.

Gebed: Vader, dankie dat tenspyte daarvan dat die tyd nie altyd gunstig is nie, is ek beskikbaar en U kan my gebruik. Ek is gereed, gewillig en voorbereid, omdat ek weet dat U vir al die besonderhede al sorg. Amen.


February 12, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 3:11b

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 3:11b - ‘En die Here het my uit almal verlos.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 3:11b

En die Here het my uit almal verlos.

- ‘n Redder is iemand wat ons situasie binnetree om ons te red en te verlos.
- Die Here wil nou dadelik kom en jou situasie binnetree.
- Hy kan jou van ‘dit’ alles red.
- Dit beteken dat dit nie saakmaak wat jy moet deur gaan nie, Hy kan en sal vir jou daar deur dra.

Gebed: Vader, tree my lewe en my situasie binne. Ek bid dat U my sal red en verlos. Mag alles wat my probeer vernietig, deur U magtige hand vernietig word. Amen.


February 11, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Nahum 1:7

Daaglikse Bybel Vers: Nahum 1:7 - ‘Die HERE is goed, ‘n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil.’

Daaglikse Bybel Vers:              Nahum 1:7

Die HERE is goed, ‘n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil.

- Die Here is goed – moet nooit sy goedheid teenoor jou bevraagteken of daaraan twyfel nie.
- Dinge mag dalk nie altyd sin maak nie, maar Hy bly goed en getrou.
- In die ‘dag van benoudheid’ sal hy jou nie faal nie, Hy sal jou toevlug bly.
- Vertrou op Hom en laat jou hele hart sekuur rus in Sy sorg en liefde vir jou.

Gebed: Vader, ek verklaar dat U ‘n baie goeie, Goeie Vader is.  Ek kies om U te vertrou, omdat ek weet dat U my Toevlug tenmidde van my uitdagings, sal wees. Amen.


February 8, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 2:19

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 2:19 - ‘Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is;’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 2:19

‘Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is;

- Ons het ‘n wonderlike sekuriteit omdat die Here ons ‘ken’.
- Ons het ‘n fondasie waarop ons, ons lewens kan bou – ons is Syne!
- Hy ken ons, nie omdat Hy verplig voel nie, maar omdat Hy ons liefhet.
- Hierdie liefde sal nooit verander nie, en dit staan vas ongeag die storms wat ons moet trotseer.

Gebed: Vader, dit is wonderlik om te weet dat U my ken, my liefhet en dat U vir my sorg. Ek staan sekuur op hierdie vaste fondasie, en ek vertrou op hierdie waarheid; dat U my ken en dat U my liefhet. Amen.


February 7, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 55:23

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 55:23 - ‘Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 55:23

Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.

- Moenie laste en sorge dra wat die Here onderneem het om namens jou te dra nie.
- Gee jou laste, sorge en bekommernisse vir die Here.
- Neem ‘n oomblik en lê hulle aan die voet van Sy kruis neer.
- Raak ontslae van die gewig daarvan en lewe in die vryheid wat Hy jou gee!

Gebed: Vader, in hierdie heilige oomlik, neem ek alles waaroor ek bekommerd en gestres is en lê dit voor U voete neer. Mag ek die ontheffing en die vryheid ondervind wat kom daarvan dat ek weet dat U vir my sorg, dra en onderhou. Amen.


February 6, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 2:13

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 2:13 - ‘As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 2:13

As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.

- Die getrouheid van ons Here is blywend al het ons, ons geloof verloor.
- Ons raak soms ontmoedig en verloor ons geloof.
- Dit verander nie die natuur en karakter van die Here nie.
- Al is ons ontrou, Hy bly getrou!

Gebed: Vader, dankie vir U voortdurende getrouheid teenoor my. Vergewe dat ek soms twyfel en ongelowig is en versterk my sodat my geloof my nie in die steek sal laat nie. Amen.


February 5, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 17:37

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 17:37 - ‘Verder sê Dawid: Die HERE het my gered uit die klou van die leeu, en uit die klou van die beer, Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 17:37

‘Verder sê Dawid: Die HERE het my gered uit die klou van die leeu, en uit die klou van die beer, Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn.’

- Is daar ‘n reus in jou lewe wat jou probeer vernietig?
- Dawid het ‘n enorme reus aangedurf en in oorwinning weggestap.
- Vertrou die hand van die Here op jou lewe.
- Hy kan reuse verwyder maak nie saak hoe groot of in watter vorm hulle kom nie.

Gebed: Vader, dankie dat nes U Dawid gehelp het om die reuse wat hy aangedurf het te vernietig, sal U my ook help om die uitdagings wat ek teëkom te trotseer en vir my oorwinning sal skenk. Amen.


February 4, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 4:17

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 4:17 - ‘Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee...’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 4:17

Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee...

- Wat ‘n pragtige prent van die Here wat by ons staan en vir ons krag gee.
- HY staan vandag by jou – jy is nie alleen nie. 
- HY is nader as wat jy ooit kan dink of jou kan verbeel.
- HY stel meer belang as wat jy besef en Hy sal jou die krag gee wat jy nodig het.

Gebed: Vader, mag U blywende teenwoordigheid vandag ‘n lewende werklikheid in my lewe wees. Mag ek sonder twyfel weet dat U met my is en dat U alle dinge moontlik maak! Amen.


February 1, 2019