Daily Bible Verse:              Psalm 23:6

‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’

- You can be reassured of the Lord’s grace and care for you each day.
- He knows the days of our lives and He planned and purposed each one.
- As His child, your eternal destiny is settled and secure.
- As we walk the road of life, He will watch over and pursue us with His love.

Prayer: Lord, thank You for Your goodness and mercy on my life. May I rest secure in You with the full knowledge that You know and understand me and have a plan for my life.  Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 23:6
‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’


Daily Bible Verse: Psalm 42:11b (TPT)
‘For I know my God will break through for me.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 3:16

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 3:16 - ‘En mag Hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse! Mag die Here met julle almal wees.!’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Thessalonicense 3:16

En mag Hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse! Mag die Here met julle almal wees.!

- Dit is ‘n wonderlike gedagte om te weet dat ons Sy vrede in ons lewens kan geniet.
- Feit is, ons kan Sy vrede ALTYD ken en dit in ELKE situasie ondervind.
- Die Here is die oorsprong en bron van alle vrede.
- Ons hinker almal na vrede, maar ons kan dit slegs in die ‘Prins van Vrede’ vind.

Gebed: Vader, dankie vir die vrede wat U in my lewe en situasie bring. Ek ontvang nou dadelik U vrede en vra dat U vrede my lewe en my situasie sal indring. Amen.


November 21, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 3:13

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 3:13 - ‘En julle, broeders, moet nie in goeddoen verflou nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Thessalonicense 3:13

En julle, broeders, moet nie in goeddoen verflou nie.

- Ons is baie bevoorreg om goed te kan doen aan almal om ons.
- Dit behoort ‘n deel van ons daaglikse lewe en karakter te wees.
- Ons word aangemoedig om nie moeg of ontmoedig te word om ‘n seën te wees nie.
- Wees dus ‘n seën, doen goed en die Here sal jou beloon.

Gebed: Vader, mag ek U hande en voete wees in ‘n wêreld wat so desperaat die welwillendheid en liefde van God nodig het. Mag my optrede U liefde en welwillendheid demonstreer aan almal wat verlang om dit te ondervind. Amen.


November 20, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Efésiërs 6:16

Daaglikse Bybel Vers: Efésiërs 6:16 - ‘Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.’

Daaglikse Bybel Vers:              Efésiërs 6:16

Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.

- Die vyand wil graag sien dat ons vernietig en kragteloos gemaak word.
- Maar die Here het vir ons die wapenrusting gegee om vas te kan staan en om in oorwinning te lewe.
- Ons het ons geloof en dit kan die vuur blus wat die vyand probeer aansteek.
- Staan vas, hou vas aan jou geloof en sien hoe die vlammende pyle geblus word.

Gebed: Vader, met die oë van my hart sien ek hoedat die Bose se pogings om my te vernietig uitgeblus word. Ek neem die skild van die geloof en ek sien hoe U my in die hoë plekke wat U vir my voorberei het, laat loop. Amen.


November 19, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 5:37

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 5:37 - Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee'

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 5:37

Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee'

- Ons is geroep om mense van ons woord te wees.
- Ons moet doen wat ons sê en sê wat ons doen.
- Integriteit is baie skaars in die wêreld vandag.
- Wees ‘n man van jou woord en laat dit bekend staan dat jy betroubaar is.

Gebed: Vader, mag ek my lewe lei op so ‘n manier dat niemand in my bedoelings sal twyfel nie, en mag hulle besef dat hulle my kan vertrou.  Mag ek U voorbeeld volg en die soort mens wees wat U karakter aan almal om my, demonstreer. Amen.


November 16, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 3:3

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 3:3 - ‘Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Thessalonicense 3:3

Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.

- Ons betroubare en getroue Here het wonderlike planne vir ons.
- Hy wil verseker dat niks Sy planne vir ons toekoms sal ondermyn nie.
- Hy het ons lief, en in Sy volmaakte liefde wil Hy ons kom versterk en beskerm.
- Ontvang vandag Sy krag en beskerming oor jou lewe.

Gebed: Vader, dankie vir U wonderbare getrouheid teenoor my. Ek ontvang nou dadelik U krag en beskerming oor my lewe. Die vyand het geen krag oor my nie, omdat U my beskerming is. Amen.


November 15, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 1:11

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 1:11 - ‘Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Thessalonicense 1:11

Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak.

- Die Here wil ons dikwels aanmoedig om iets te doen.
- Terwyl Hy ons lei in ons geloofslewe wil Hy ons wys wat om te doen.
- Ons moet oop en sensitief wees vir dit wat die Heilige Gees vir ons sê om te doen.
- Hy sal vir ons die krag gee om te doen wat Hy vra wanneer ons ag slaan op Sy leiding!

Gebed: Vader, ek bid dat my gees sensitief sal wees vir wat U Gees vir my sê en vir U leiding. Ek vra dat U my die krag sal gee om die goeie dinge wat U vir my voorberei het , te bereik. Amen.


November 14, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:24

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:24 - ‘Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 5:24

Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen.

- Besef jy dat jy deur die Here geroep is en Hy het ‘n plan vir jou?
- En besef jy ook dat Hy getrou is, en Hy sal getrou wees.
- Hy sal die dinge doen wat Hy belowe het en Hy sal dinge tengoede vir jou laat uitwerk.
- Neem die hand van die Getroue Een en laat Hom toe om jou te lei en Sy plan vir jou te ‘doen’.

Gebed: Vader, dankie vir U roepe en doel vir my lewe. Ek vertrou dat U alles sal doen wat U in en deur my lewe belowe en voorberei het. Amen.


November 13, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:22

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:22 - ‘Onthou julle van elke vorm van kwaad.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 5:22

Onthou julle van elke vorm van kwaad.

- Die Bybel vertel ons dat dit die ‘klein jakkalsies’ is wat ‘n wingerd vernietig.
- Dit is dikwels die klein dingetjies wat die goeie dinge in ons lewens ongedaan maak.
- Ons moet waaksaam wees sodat niks ‘n houvas op ons lewens kan kry nie.
- Dit is die Here se begeerte dat ons in oorwinning moet lewe en nie in nederlaag nie.

Gebed: Vader, dankie dat U my die krag en sterkte gee om in die oorwinning wat U my gegee het, te lewe. Help my om elke vorm van boosheid te vermy  en gee my die krag om nie eers te dink aan dinge wat my kan verlei nie. Amen.


November 12, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:17

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 5:17 - ‘Bid sonder ophou.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 5:17

Bid sonder ophou.

- Ons hou soms te gou op om te bid.
- Ons moet aanhou om te bid en volhard om te glo.
- Ons moet in ‘n gewyde gemoedstoestand lewe.
- Hou dus aan om te bid en moet nooit ophou om jou versoeke na die Here te bring nie!

Gebed: Vader, dankie dat ek my versoeke na U troon van genade mag bring. Mag ek bid sonder ophou en mag my gedagtes dikwels in gebed tot U gerig word. Amen.


November 9, 2018