Daily Bible Verse:              Psalm 62:8

‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’

- We have Someone to Whom we can go when we face difficulty.
- We have the Lord, Who is our Refuge and our place of safety.
- Therefore we can trust in and rely on Him at ALL times.
- Right now, He offers you the security and refuge that you need!

Prayer: Lord, I choose to find my safety and security in You and in You alone. I make a quality decision to trust in You completely, knowing that You are my Refuge, and You will take care of me. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 62:8
‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’


Daily Bible Verse: Genesis 22:11
At that moment the angel of the LORD called to him from heaven, ‘Abraham! Abraham!’ ‘Yes,’ Abraham replied. ‘Here I am!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Openbaring 15:3

Daaglikse Bybel Vers: Openbaring 15:3 - ‘Groot en wonderlik is U werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is U weë, o Koning van die heiliges!’

Daaglikse Bybel Vers:              Openbaring 15:3

‘Groot en wonderlik is U werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is U weë, o Koning van die heiliges!’

- Die Here is groot en baie lofwaardig.
- Jy hoef niks te vrees nie, want die Here God, Almagtige, is met jou.
- Sy weë is regverdig en waar, dus kan jy op Hom staatmaak.
- Herinner jouself aan Sy grootheid, en moenie deur omstandighede gesteur word nie.

Gebed: Vader, U is groot, en U is wonderlik. U alleen is heilig, en ek sal U Naam verheerlik. Ek sal onthou dat U weë en U werke volmaak is. Amen.


May 3, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:30

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:30 - ‘Die weg van God is volmaak; die Woord van die Here is gelouter; Hy is 'n skild vir almal wat by Hom skuil.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 18:30

‘Die weg van God is volmaak; die Woord van die Here is gelouter; Hy is 'n skild vir almal wat by Hom skuil.’

- Ons verstaan dalk nie wat gebeur nie, maar God ken dit heeltemal.
- Hy sien alle dinge vanuit Sy perspektief en werk dit uit.
- Sy karakter en Sy Woord kan op vertrou en staatgemaak word.
- Skuil dus in Hom, Hy is jou Skild en Verdediger.

Gebed: Vader, dankie dat ek U volkome kan vertrou. Ek kan met volle vertroue op U en U Woord staatmaak. Ek kan by U skuil want U weet hoe om vir my te sorg. Amen.


May 2, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:11

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:11 - ‘Hy sal Sy kudde laat wei soos 'n herder; Hy sal die lammers in Sy arm vergader en aan Sy bors dra;’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 40:11

‘Hy sal Sy kudde laat wei soos 'n herder; Hy sal die lammers in Sy arm vergader en aan Sy bors dra;’

- Dit is die Here wat vir jou sal beskerm en voorsien.
- Jy is Sy skaap, en Hy is jou Goeie Herder.
- Hy sal die nege-en-negentig los om die een te vind en te versorg.
- Jou Hemelse Vader het jou lief en sorg vir jou – Hy sal jou dra!

Gebed: Vader, hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ek nooit alleen is nie. U is altyd met my en U is gereed om my te beskerm, vir my te voorsien en om my te dra. Ek sal in U bekwame arms rus. Amen.


April 29, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 16:8

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 16:8 - ‘Ek stel die Here altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 16:8

‘Ek stel die Here altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.’

- Diegene wie se harte God volg, sal nie deur die bose oorwin word nie.
- Hulle hou hul oë op die Here gerig en sien uit na Sy guns en seën.
- Hulle vrees nie slegte nuus nie en as dit kom, is hulle nie bekommerd nie.
- Besef dat alles in die hande van God is, en Hy sal vir jou sorg.

Gebed: Vader, Ek kies om my oë op U te vestig. U is my Rots en Toevlug, ongeag die storms wat oor my pad mag kom. Ek sal U hand vashou en sekuur in U staan. Amen.


April 28, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 112:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 112:4 - ‘Vir die opregtes gaan Hy op as 'n lig in die duisternis:,,,’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 112:4

‘Vir die opregtes gaan Hy op as 'n lig in die duisternis:,,,’

- Lig, wat uit duisternis opstyg, is 'n pragtige natuurwonder.
- Elke dag bring hoop op oorwinning en guns.
- Ongeag die duisternis wat jy moet tegemoet gaan, sal Sy lig vir jou aanbreek.
- In die Here se volmaakte tyd, sal Hy dinge laat omdraai.

Gebed: Vader, dankie dat ek sekuur in die wete kan staan, dat U my deur die donker seisoen sal dra en in U wonderlike lig sal bring. Met U in my lewe sal die duisternis eindig, en U lig sal my lewe oorvloed. Amen.


April 27, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 29:11

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 29:11 - ‘Die Here sal Sy volk sterkte gee, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 29:11

‘Die Here sal Sy volk sterkte gee, …’

- Swakheid is nie ons erfenis nie – Sy goddelike sterkte is.
- Godgegewe sterkte is Sy plan vir ons lewens.
- Moenie met swakheid worstel terwyl Hy Sy sterkte vir jou wil gee nie.
- Ontvang Sy sterkte, dit is groter as enige storm wat jy moet trotseer.

Gebed: Vader, dankie vir U sterkte wat tot my beskikking is. Ek put vandag uit U sterkte en deur geloof glo ek dat U sterkte nou in my lewe invloei. Amen.


April 26, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 3:15

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 3:15 - ‘En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers,…’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 3:15

‘En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers,…’

- Die vrede van God is deel van Sy aard en karakter.
- Die Here smag daarna dat ons Sy vrede in ons harte sal ondervind.
- Die vyand wil graag toesien dat Sy vrede, in ons lewens, versteur word.
- Moenie vrees en twyfel die oorhand gee nie, laat Sy vrede in jou hart heers.

Gebed: Vader, dankie dat U vir my U vrede as geskenk gee. Ek kies dat U vrede die oorheersende gesag in my hart en lewe sal hê. Kom nou, en laat U vrede in my hart heers. Amen.


April 25, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 15:1

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 15:1 - ‘Vrees nie, Abram, Ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 15:1

‘Vrees nie, Abram, Ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot.’

- Soms benodig ons 'n goddelike versekering dat God sal onderneem.
- Jy is in die hande van die Almagtige God en jy is in die greep van Sy genade.
- Hy sal jou beskerm; Hy sal jou verdedig en Hy sal jou seën.
- Moenie bang wees nie, want Ek sal jou beskerm, en jou beloning sal groot wees.

Gebed: Vader, dankie vir hierdie bevestiging dat ek nie hoef te vrees nie, want U is met my. U sal al die besonderhede uitwerk en U sal my beskerm en verdedig, en my beloning sal dit alles werd wees! Amen.


April 22, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 40:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 40:5 - ‘Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel…’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 40:5

‘Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel…’

- Ons moet 'n leefstyl van vertroue in God ontwikkel.
- Ons moet besluit en vasberade wees dat ons die Here sal vertrou.
- As ons hierdie geloof en vertroue het, kan ons enige storm van die lewe trotseer.
- Vertroue in God laat ons bo omstandighede uitstyg en kan ons Sy seën geniet.

Gebed: Vader, dankie dat ek U my vertroue kan maak. U is die Een in wie ek sal vertrou en op wie ek sal staatmaak. Ek kies die seën van vertroue in U bo die vrees wat gepaard gaan met vertroue in myself. Amen.


April 21, 2022