Daily Bible Verse:              Isaiah 40:31

‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’

- Trusting in the Lord produces wonderful results in our lives.
- As we trust, the Lord steps into the situation and we find new strength.
- When we operate in His strength and power, we can soar like eagles.
- When we soar in His strength, we see everything from a different perspective.

Prayer: Lord, I place my full hope, confidence and trust in You today. May I soar like an eagle and see things from Your perspective, as I trust and rely on You! Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 40:31
‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’


Daily Bible Verse: Isaiah 40:29
‘He gives power to the faint, and to him who has no might He increases strength.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 39:30

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 39:30 - ‘....: HEILIG AAN DIE HERE.’ (Toegewy aan die HERE)

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 39:30

‘....: HEILIG AAN DIE HERE.’ (Toegewy aan die HERE)

- Jou lewe is ontwerp om aan die Here toegewy te wees en deur Hom gebruik te word.
- Jou bestaan is geensins ‘n  fout nie – dit is deel van God se plan.
- Daar is iets heiligs omtrent jou lewe, iets wat goddelik is.
- Moenie besmet word nie, maar wees vir Sy gebruik en Sy doele ‘apart gestel’.

Gebed: Vader, dankie dat my lewe betekenis en ‘n doel in U het.  Ek kies om ‘heilig en aan U toegewyd’ te wees, my Here en my God. Amen.


May 24, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 92:15

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 92:15 - ‘In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees,’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 92:15

In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees,

- Die Here wil hê dat ons ‘n leeftyd van produktiwiteit en vrugbaarheid moet geniet.
- Sy plan vir jou lewe is dat jy in alle areas lewenslustig en groen moet bly.
- Geen omstandigheid, selfs nie die ouderdom, kan Sy plan vir jou lewe keer nie.
- Bly aan Hom verbonde en laat Sy lewe in en deur jou vloei!

Gebed: Vader, dit is ‘n vreude om te weet dat U ‘n hand in my lewe het, en dat dit deel van U plan is dat ek voorspoedig moet wees en nie moet sukkel en ‘n stryd voer nie. Lei my in U plan, sodat ek vrugbaar en poduktief in elke area van my lewe sal wees. Amen.


May 23, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 25:29

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 25:29 - ‘want elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. ’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 25:29

want elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.

- Die Here het van sy skatte binne elkeen van ons geplaas.
- Die doel van ons lewens is om hierdie skatte te ontdek en om dit te gebruik.
- Terwyl ons dit wat God binne ons geplaas het gebruik, sal ons die voorraad nooit opgebruik nie.
- Neem dus die skat binne jou en wees ‘n seën, en word deur God gebruik.

Gebed: Vader, dankie vir alles wat U in my lewe geplaas het. Mag ek in die goeie gebruik daarvan, getrou gevind word, sodat ek hoop en lig vir almal om my sal bring en dat ek die vreugde sal ken om in U diens gebruik te word.  Amen.


May 22, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 36:5

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 36:5 - ‘...... meer as wat nodig is......’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 36:5

...... meer as wat nodig is......

- Dit is hoe God voorsien in dit wat ons nodig het: ‘Meer as wat nodig is’!
- Hy wil nie vir ons ‘net genoeg’ of ‘nie genoeg nie’, gee nie.
- Dit is altyd Sy plan om oorvloedig vir ons beskikbaar te stel.
- Hy belowe om uitermatig, oorvloedig, bo alles wat ons vra of dink, te doen.

Gebed: Vader, U is die God van ‘meer as genoeg!’ Ek bid dat U in U magtige krag sal kom en vir my na ‘n plek sal bring waar dit ‘n realiteit in my lewe is.  Amen.


May 21, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 43:30

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 43:30 - ‘En Josef het gou gemaak, want sy binneste was ontroerd oor sy broer: hy het geleentheid gesoek om te ween en in die kamer gegaan en daar geween.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 43:30

En Josef het gou gemaak, want sy binneste was ontroerd oor sy broer: hy het geleentheid gesoek om te ween en in die kamer gegaan en daar geween.

- Daar is ‘n aspek van ons lewens wat God sien, en dit is die trane wat ons stort.
- Daar is ‘n plek vir trane en oomblikke van droefheid en hartseer.
- Maar die Here kom, in Sy eie tere manier om ons op te lig en om ons te herstel.
- Jy mag deur die nag ween, maar Hy bring vreugde in die môre. Verwag dit!

Gebed: Vader, U ken die trane wat ek gestort het en die laste wat ek moes dra. U ken elke een en ek weet dat U sal kom en herstel bring in elke area waaroor ek bekommerd was. Amen.


May 20, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 43:29

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 43:29 - ‘Toe slaan hy (Joseph)sy oë op en sien sy broer Benjamin, die seun van sy moeder,en sê: .......: Mag God jou genadig wees, my seun!’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 43:29

Toe slaan hy (Joseph)sy oë op en sien sy broer Benjamin, die seun van sy moeder,en sê: .......: Mag God jou genadig wees, my seun!

- Het jy al ooit gewens dat iemand net sal opkyk en sien waardeur jy gaan?
- Die Here wil mense in jou lewe inbring wat jou las kan ligter maak en vir jou kan help.
- Die Here sal mense wat jou sal seën in jou lewe inbring.
- Ek spreek die seën oor jou: ‘Mag God jou genadig wees, my vriend’.

Gebed: Vader, ek ontvang die seën en guns wat U oor my lewe gespreek het. Dankie dat U die regte mense in my lewe sal inbring, mense wat my in U naam sal help, lei en beskerm.  Amen.


May 17, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Númeri 6:25

Daaglikse Bybel Vers: Númeri 6:25 - ‘die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;’

Daaglikse Bybel Vers:              Númeri 6:25

‘die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;’

- Die Here wil hê dat jy Sy guns oor jou lewe moet ken en ondervind.
- Sy aangesig is alreeds op jou gerig en dit is vol van Sy liefde en genade vir jou.
- Hy verlang om genadig en minsaam te wees terwyl Hy Sy liefde teenoor jou demonstreer.
- Ontvang dit, ontvang dit en ken Sy genade en guns oor jou lewe!

Gebed: Vader, laat U lig, die lig van U aangsig oor my kom skyn.  Mag ek U guns en U genadige liefde en goedertierenheid in en oor my lewe ken. Amen.


May 16, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 34:29

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 34:29 - ‘....- het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink omdat hy met Hom gespreek het nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 34:29

....- het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink omdat hy met Hom gespreek het nie.

- Wanneer ons met God verbind raak, begin alles omtrent ons om te verander.
- Ons mag miskien nie eers daarvan bewus wees nie maar ons verander op maniere wat ander kan sien.
- Die ding is ons moet tyd saam met die Here deurbring en ons moet met Hom verbind raak.
- Hy sal die verandering in ons lewens teweegbring en hy sal ons ‘n seën vir ander maak.

Gebed: Vader, dankie vir die verandering wat U in my lewe bring. Ek vra dat U, U aangesig oor my sal laat skyn sodat ek U lig en hoop op die mense om my kan weerkaats.  Amen.


May 15, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 8:10-11

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 8:10-11 - ‘..... sê Hy (Jesus) vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? ......En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 8:10-11

‘..... sê Hy (Jesus) vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? ......En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie.’

- Mense is baie vinnig om ons te oordeel, beskuldig en verooordeel.
- Maar ons het Een wat ons nie beskuldig of veroordeel nie
- Hy kom na ons toe en sê: ‘Ek veroordeel jou nie!’
- Ons kan dus verheug wees en ons kan lewe in die wonderlike vryheid wat die Here ons gee.

Gebed: Vader, dankie dat U nie na hierdie wêreld gekom het omons te veroordeel nie maar U het gekom om vir ons lewe te gee. Ek verklaar dat U my lewe-gewer en my lewensbron is. Amen.


May 14, 2019