Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 34:19

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 34:19 - ‘Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 34:19

‘Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.’

- Die lewe kan ons dikwels verslae en gebroke laat voel.
- Sulke toestande trek God se teenwoordigheid aan, dit veroorsaak nie dat Hy ons verlaat nie.
- Hy kom tydens moeilike tye nader om te genees en te herstel.
- Net wanneer ons wil opgee, kom Hy om ons te vergewe en te red.

Gebed: Vader, dit is wonderlik om te weet dat selfs wanneer ek uitdagings aandurf, is U hand steeds daar om my op te hef. U is vandag met my en U is gereed om my gees te help, te genees en te herstel. Amen.


November 7, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 34:18

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 34:18 - ‘Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 34:18

‘Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede.’

- Wanneer 'n kind van God na Hom roep, hoor Hy hulle.
- Die oomblik wat jy na Hom roep, reageer Hy om verligting te bring.
- Daar is geen moeilikheid wat so kragtig is dat God ons nie kan bevry nie.
- Dinge mag dalk onmoontlik en ingewikkeld lyk, maar dit is nie te moeilik vir Hom nie.

Gebed: Vader, waar ek vandag tot U roep, roep ek met die wete en die vertroue dat U met my is en U hoor my as ek roep. Dit is wonderlik om te weet dat niks vir U te moeilik is nie en U kan my dus uit al my benoudhede verlos. Amen.


November 4, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 11:29

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 11:29 - ‘Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 11:29

‘Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele.’

- Die lewe wat God vir jou het, is soveel meer as wat die wêreld bied.
- Hy weet wat jy waarlik nodig het en Hy wil vir jou Sy rus gee.
- Kom ons onderwerp ons lewens aan Hom en leer van Hom.
- Waar ons Hom volg en in Hom bly, sal ons rus vir ons siele vind.

Gebed: Vader, dankie vir die aanbod en die gawe van rus wat U aan my beskikbaar stel. Ek is so dankbaar om te weet dat U presies weet wat ek die nodigste het. Waar ek U volg en van U leer, mag ek die rus vind wat net U kan gee. Amen.


November 3, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 11:28

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 11:28 - ‘Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 11:28

‘Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.’

- Ons leef in 'n tyd waar baie mense vermoeid en belas is.
- Baie mense dra die gewig van laste op hul skouers.
- Maar die Here nooi ons om alles na Hom toe te bring.
- Hy wil hê ons moet weet dat Hy met ons is en dat Hy vir ons rus sal bring.

Gebed: Vader, ek reageer op U goedheid en tere uitnodiging om na U toe te kom. Ek besef dat ek U in my lewe nodig het, want ek kan nie sonder U lewe nie. Neem asseblief die las, en gee my U rus. Amen.


November 2, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 16:8

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 16:8 - ‘Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 16:8

‘Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.’

- Hy is met jou en daarom omring Sy teenwoordigheid jou.
- Al wankel alles om jou, kan jy vas staan.
- Mag jy daagliks Sy teenwoordigheid in jou lewe ervaar en geniet.
- Hy is reg langs jou en Hy hou jou en jou situasie in Sy hande.

Gebed: Vader, dankie vir U blywende teenwoordigheid in my lewe. Mag ek meer bewus van U teenwoordigheid in my lewe wees as enige moeilikheid of kwessie wat ek moet hanteer. Ek sal nie geskud word nie en ek sal nie wankel nie, want U is hier met my. Amen.


November 1, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 31:7b

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 31:7b - ‘Maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 31:7b

‘Maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie.’

- God, in Sy krag en wysheid, is in beheer van alles.
- Sy hand van beskerming en hoop, bedek jou lewe.
- Hy sal nie toelaat dat ander se planne vir jou vernietiging, slaag nie.
- Hy is jou Skild van beskerming en jou hoop op 'n blink toekoms.

Gebed: Vader, dankie dat U my soos 'n Skild omring. U teenwoordigheid is met my en gaan voor my uit, gaan bo en onder my, agter en weerskante van my; ek sal dus nie bevrees wees nie. Amen.


October 31, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:39

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:39 - ‘of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God…’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:39

‘of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God…’

- God se liefde vir jou is die een ding waarvan jy kan seker wees.
- Dit wat ons moet hanteer mag oorweldigend voorkom, maar dit is nie.
- Sy liefde en deernis bly altyd daar vir jou.
- Nou, op die oomblik, kan niks jou van Sy liefde skei nie.

Gebed: Vader, ek besef vandag dat U liefde vir my ewig duurend is. Ek kies om in U liefde te lewe en ek besef dat niks wat ek moet aandurf, U ewigdurende liefde vir my verander nie. Amen.


October 28, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 30:22

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 30:22 - ‘En God het aan Ragel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 30:22

‘En God het aan Ragel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen.’

- Ons God is 'n wonderbare, getroue Hemelse Vader.
- Hy vergeet nie die verlange en begeertes van ons harte nie.
- Dit waarvoor ons op Hom vertrou, is baie belangrik vir Hom.
- Hy sal 'n weg maak en Hy sal dit moontlik maak vir 'n wonderwerk om plaas te vind.

Gebed: Vader, dankie dat U altyd getrou aan my is. Ek sal voortgaan om te vertrou dat U dinge sal omdraai en onmoontlike uitkomste 'n lewende werklikheid sal maak. Amen.


October 27, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 5:16

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 5:16 - ‘…Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 5:16

‘…Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag.’

- Gebed is 'n kragtige wapen wat ons in die uitdagings van die lewe kan gebruik.
- Die feit dat ons God kan aanroep en oor dinge kan bid, bring groot verligting.
- Ons barmhartige en genadige God is gereed om ons te hoor en te help.
- Laat gebed jou eerste toevlug en nie jou laaste toevlug wees nie.

Gebed: Vader, dankie dat ek tot U kan bid en glo dat U my hoor as ek na U roep.  Ek weet dat my gebed kragtig is en ek bid dat ek die werk van U hand, in my situasie en omstandighede sal sien. Amen.


October 26, 2022