Daily Bible Verse:              1 John 1:5

‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’

- We should never doubt the Lord’s goodness towards us.
- Even if we are going through difficult times, His goodness remains.
- There is no darkness in Him at all, so let go of the mistaken tone of distrust.
- Reject every unwarranted suspicion regarding His faithfulness and believe.

Prayer: Lord, You are my light and my salvation. I will trust and not be afraid. I will believe that You are good and that there is ‘no darkness’ in Your heart towards me. Amen.


Daily Bible Verse: 1 John 1:5
‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’


Daily Bible Verse: Matthew 7:11
‘So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:16

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:16 - ‘Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:16

Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers.

- Ons het elke dag vele geleenthede om deur die Here gebruik te word en om ‘n seën te wees.
- Soms is ons so besig dat ons die geleentheid om ‘n seën te wees totaal misloop.
- Moene vergeet om goed te doen en ’n seën vir ander te wees nie.
- Wanneer ons hierdie houding het kan die Here ons gebruik en Hy het ‘n behae daarin.

Gebed: Vader, mag my lewe ‘n instrument in U hande wees waarmee U kan uitreik en die lewens van ander kan aanraak met U liefde en goedheid. Help my om my lewe so te leef dat ek nie een geleentheid mis sal loop om ‘n seën te wees en om U te behaag nie. Amen.


February 26, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:7 - ‘Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 28:7

Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp;

- Here, U is my skild en my sterkte.
- Ek sal op niemand anders vertrou nie, ek sal my oë op U gevestig hou.
- U sal in tree en my help, omdat U my lief het en vir my sorg.
- My hart vertrou en rus op U, en daarom kan ek vreugde hê!

Gebed: Vader, ek plaas my vertroue weereens vandag op U en U alleen. Wees my helper, wees my skild en wees my krag, vandag en elke dag. Amen.


February 25, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 12:28

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 12:28 - ‘….., laat ons dankbaar wees, …..’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 12:28

….., laat ons dankbaar wees, …..

- Dankbaarheid is ‘n karaktertrek van ‘n ware Christen.
- Ons harte moet met dankbaarheid teenoor die Here gevul wees vir alles wat Hy gedoen het.
- Dankbaarheid is een van die keuses wat ons daagliks moet maak.
- Kies reg en kies om dankbaar te wees, selfs vir die klein dingetjies.

Gebed: Vader, dankie vir U wonderbare goedertierenheid en liefde teenoor my. Ek wil dankbaar wees vir alles wat ek het om te vier en om dankbaar oor te wees. Help my om dankbaar te wees en om al die klein seëninge op my lewens pad te geniet. Amen.


February 22, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:15

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:15 - ‘Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:15

Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

- Ons kan kies om oor alles te kla of om die Here in alle dinge te loof.
- Uit ons monde behoort ‘n voortdurende stroom van lof te vloei.
- Soms is dinge moeilik en die lof ‘kos’ ons ‘n prys…..
- Maar gaan voort om Sy Naam te bely en om Hom te loof.

Gebed: Vader, tenspyte van my omstandighede kies ek om U te loof en U Naam omhoog te lig en te verheerlik. Mag my mond en lippe altyd vir U lof bring en U vereer en verheerlik. Amen.


February 21, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:14

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:14 - ‘Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:14

Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige.

- Jy is nog nie tuis nie; jou uiteindelike woning is ewig.
- Ons lewe op aarde en ons dink dat dinge permanent is.
- Maar ons lewe in ‘n wêreld waar alles enige oomblik totaal kan verander.
- Dit is die rede hoekom ons, onsself moet herinner aan dit wat ewig en blywend is.

Gebed: Vader, dankie dat U teneinde my ewige en ewigdurende Vader bly. Help my om in hierdie tydelike lewe altyd te onthou dat my uiteindelke bestemming is, om in U huis vir ewig te lewe. Amen.


February 20, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:6

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:6 - ‘Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:6

Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?

- Besef jy dat as Sy kind kan jy met vertroue lewe?
- Jy hoef nie deur omstandighede om jou verbyster te word nie.
- Jy kan sekuur staan en met vrymoedigheid vorentoe tree omdat Hy jou Helper is.
- Moenie tou op gooi as gevolg van ‘n verkeerde toon van wantroue nie, maar glo en vertrou Hom.

Gebed: Vader, ek verklaar dat my vertroue in U is. Ek sal vertrou en nie vrees nie. Help my om elke dag van my lewe met hierdie versekering in my hart, te lewe. Amen.


February 19, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 10:41

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 10:41 - ‘Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en veronrus oor baie dinge;

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 10:41

Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en veronrus oor baie dinge;

- Nes die Here van Martha se toestand bewus was ken Hy ook jou situasie.
- Hy ken elkeen van jou angstige gedagtes en elkeen van jou bekommernisse.
- Dit is Sy begeerte dat ons vry van hierdie las en gewig sal lewe.
- Sy woord aan jou is: ‘Moenie oor enigiets angstig wees nie!’

Gebed: Vader, Ek kies om ‘n ander lewe te lei. Mag ek in die sekuriteit van U liefde en voorsiening lewe en mag ek vry van elke vorm van angs en benoudheid wees. Amen.


February 18, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 31:6

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 31:6 - ‘Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 31:6

Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.

- Baie mense lewe en het ‘n stryd teen angs, vrees en benoudheid.
- Jou kosbare Here wil jou gerusstel sodat jy Sy vrede kan geniet.
- Ons weerstaan alle angs, vrees en benoudheid in ons lewens.
- Ons weet dat die Here persoonlik voor ons uitgaan, dus sal ons nie vrees nie.

Gebed: Vader, dit is ‘n vreugde om te weet dat ek U eenvoudig kan vertrou. Ek verwerp alle vrees en angs uit my hart en uit my lewe, en ek kies om te glo dat U met my is. Amen.


February 15, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jeremia 31:3

Daaglikse Bybel Vers: Jeremia 31:3 - ‘…: Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jeremia 31:3

…: Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.

- Vandag wil die Here jou verseker van Sy ewige liefde vir jou.
- Jy is waardevol en kosbaar vir Hom en Hy het jou oneindig lief.
- Verwag Sy ewigdurende liefde en Sy onfeilbare goedertierenheid.
- Jou Hemelse Vader het jou lief, en dit is ‘n fondasie om op te staan.

Gebed: Vader, dankie vir u ewigdurende liefde en goedertierenheid teenoor my. Ek ontvang dit opnuut vandag wanneer ek onthou dat U na hierdie aarde toe gekom het omrede U groot liefde vir alle mense en vernaamlik vir my. Amen.


February 14, 2019