Daily Bible Verse:              Hebrews 4:16

‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’

- You have the right and the privilege to approach your gracious God.
- You don’t need to run and hide; you can step forward with boldness.
- His mercy is waiting for you.
- When you need it the most, His help is just a prayer away.

Prayer: Lord, You know exactly what I am facing and going through. I choose to boldly call upon You for the help that I so desperately need. I believe that Your mercy and Your gracious kindness will make a way for me. Amen.


Daily Bible Verse: Hebrews 4:16
‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’


Daily Bible Verse: Hebrews 6:19
‘We have this hope as an Anchor for the soul, firm and secure.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Deuterònomium 31:3

Daaglikse Bybel Vers: Deuterònomium 31:3 - ‘Die Here jou God, Hy trek voor jou oor; …’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuterònomium 31:3

‘Die Here jou God, Hy trek voor jou oor; …’

- Moses het altyd die volk gelei, maar nou sou die Here hulle lei.
- Soos 'n Goeie Herder sal die Here voor jou uitgaan.
- Hy sal 'n weg maak en Hy sal jou help om die struikelblokke te oorkom.
- Jy kan met selfvertroue die toekoms intree, want Hy sal voor jou uitgaan.

Gebed: Vader, ek kies om U te volg soos wat skape hulle herder volg. U, O God ken die toekoms en daarom kan ek met vertroue vorentoe beweeg want U gaan voor my uit. Amen.


September 21, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 23:20

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 23:20 - ‘Kyk, Ek stuur 'n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 23:20

‘Kyk, Ek stuur 'n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het.’

- Die Here wil jou lei en rig.
- Hy is altyd daar om jou te wys watter weg jy moet neem.
- Hy wil jou tree vir tree lei.
- Hy het reeds vir jou 'n plek voorberei, volg dus Sy leiding.

Gebed: Vader, waar ek die toekoms betree, bid ek dat U, ‘n engel voor my sal uitstuur om die pad vir my voor te berei sodat ek in U weg en planne vir my lewe kan wandel. Amen.


September 20, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 33:27b

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 33:27b - ‘,,,en Hy het die vyand voor jou uit verdrywe en gesê: Verdelg!’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 33:27b

‘,,,en Hy het die vyand voor jou uit verdrywe en gesê: Verdelg!’

- Die Here wil hê dat ons Sy vryheid in ons lewens moet geniet.
- Hy wil nie hê dat ons deur enige vyand teruggehou of vasgehou moet word nie.
- Daarom tree Hy in en verdryf die vyand.
- Hy wil enige vyand wat jou wil verwoes, summier vernietig.

Gebed: Vader, ek bid dat U sal intree en alles wat my lewe wil verwoes, afbreek en vernietig, sal uitdryf en vernietig. Ek kies U planne vir my lewe en ek weet dat U vir my sal veg. Amen.


September 19, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 33:27a

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 33:27a - ‘Die ewige God is 'n woning, en onder — ewige arms;’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 33:27a

‘Die ewige God is 'n woning, en onder — ewige arms;’

- Ons het 'n ewige God wat vir ons 'n ewige toevlug is.
- Hy sal ons red - ons hoef nie op ander dinge staat te maak om ons te red nie!
- Sy arms is gereed om ons te ontvang en te dra.
- Ons is altyd net 'n oomblik weg van Sy arms.

Gebed: Vader, dankie dat U my Toevlug en my sterk Toring is. Dit is wonderlik om te weet dat ek na U arms kan hardloop en die vertroosting en liefdevolle goedheid wat ek nodig het, kan vind. Ek bid dat U my sal vashou en dra. Amen.


September 16, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:5 - ‘U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 139:5

‘U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my.’

- Die Here wil jou met Sy liefde en beskerming omring.
- Hy beplan jou pad en Hy volg jou vordering.
- Die Here het 'n plan en 'n doel met jou lewe.
- Hy lê Sy hand van seën op jou en op jou lewe!

Gebed: Vader, kom asseblief deur U Heilige Gees en sluit my in. Wys my hoe ek moet besluit en watter pad ek moet neem. Lê U hand van seën op my hoof, sodat ek in U kring van guns en seën kan leef. Amen.


September 15, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:1

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:1 - ‘Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 139:1

‘Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.’

- Dit is wonderlik om te weet dat die Here alles omtrent ons weet.
- Niks verras God nie.
- Hy weet alles omtrent jou, omdat Hy so diep vir jou omgee.
- Hy ken jou toestand en Hy wil jou help.

Gebed: Vader, dit is so 'n gerusstellende feit om te weet dat U alles omtrent my weet. U weet wat ek moet hanteer en U ken die situasie waarin ek verkeer. Ek bid dat U in my omstandighede sal intree en my sal help. Amen.


September 14, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Sefanja 3:17

Daaglikse Bybel Vers: Sefanja 3:17 - ‘Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk.’

Daaglikse Bybel Vers:              Sefanja 3:17

‘Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk.’

- Jy is nie vandag alleen nie; die Here is met jou.
- Jou magtige God is reg langs jou om vir jou te veg.
- Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.
- In Sy krag sal Hy jou red en verlos.

Gebed: Vader, dankie dat U op die oomblik met my is. U is sterk en magtig en U kan my verlos. Mag my vyande teruggedraai word, omdat my Magtige Kryger met my is om my die oorwinning te gee. Amen.


September 13, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Josua 14:11

Daaglikse Bybel Vers: Josua 14:11 - ‘so is my krag nou nog, om te veg en om uit te gaan en in te gaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 14:11

‘so is my krag nou nog, om te veg en om uit te gaan en in te gaan.’

- Met God se hulp sal jou krag vernuwe word.
- Jy mag dalk 'n bietjie moeg en uitgeput voel, maar Hy sal jou met nuwe krag vul.
- Die lewe mag jou krag dreineer, maar Hy kom om jou met Sy genade te vul.
- Hou goeie moed, Hy sal jou hart versterk.

Gebed: Vader, ongeag wat ek moes hanteer, weet ek dat U met my is en U sal my versterk sodat ek sterk genoeg sal wees om die goeie stryd te stry en te wen. Amen.


September 12, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 15:2

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 15:2 - ‘Die Here is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 15:2

‘Die Here is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword.’

- Die Here wil die Bron van jou krag en vreugde wees.
- Ware krag en vreugde kan net in Hom gevind word.
- Die oorwinning wat Hy vir ons het vloei uit hierdie krag en vreugde.
- Laat Hom toe om jou te versterk en met vreugde te vul, sodat jy in oorwinning kan wandel.

Gebed: Vader, ek verklaar dat dit U is wat my versterk. U stel my in staat om aanhoudend vorentoe te beweeg en U bemagtig my om vordering te maak. Ek bid dat U my die krag sal gee wat ek nodig het en my in 'n plek van oorwinning sal bring. Amen.


September 9, 2022