Daily Bible Verse:              1 John 1:5

‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’

- We should never doubt the Lord’s goodness towards us.
- Even if we are going through difficult times, His goodness remains.
- There is no darkness in Him at all, so let go of the mistaken tone of distrust.
- Reject every unwarranted suspicion regarding His faithfulness and believe.

Prayer: Lord, You are my light and my salvation. I will trust and not be afraid. I will believe that You are good and that there is ‘no darkness’ in Your heart towards me. Amen.


Daily Bible Verse: 1 John 1:5
‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’


Daily Bible Verse: Matthew 7:11
‘So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:47

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:47 - ‘Die HERE leef! En geloofd sy my rots, en laat verhoog wees die God van my heil!’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 18:47

Die HERE leef! En geloofd sy my rots, en laat verhoog wees die God van my heil!

- Die Here leef – moet nooit aan Sy bestaan en sorg vir jou twyfel nie.
- Die Here is jou verdediger en die Een wat jou beskerm en al jou behoeftes voorsien.
- Spreek uit oor Sy goedheid en Sy grootheid, sodat almal om jou dit sal hoor.
- Hy sal jou red, Hy sal jou deurdra en Hy sal ‘n lewende werklikheid vir jou wees.

Gebed: Vader, ek verklaar dat U my Here en myVerlosser is. U leef en U belowe om my nooit te versaak of verlaat nie, ek kan dus verheug wees en U grootheid verklaar in ‘n wêreld wat die hoop wat slegs van U kan kom, broodnodig het. Amen.


March 11, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 51:12

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 51:12 - ‘Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 51:12

Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.

- Die Here is intens geïnteresseerd in die toestand van ons harte
- Geharde harte skep probleme en rein harte skep lewe.
- Gee Hom die reg om in jou hart en gees te werk.
- Hy sal jou hart rein maak en Hy sal jou gees binne jou vernuwe.

Gebed: Vader, Ek gee U my hart, ek gee U my gees, ek lewe net vir U. Elke asemteug, elke oomblik wat ek wakker is, Here doen U wil in my. Amen.


March 8, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 102:19

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 102:19 - ‘Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word, en die volk wat geskape gaan word, sal die HERE loof;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 102:19

Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word, en die volk wat geskape gaan word, sal die HERE loof;

- Besef jy dat hoe jy lewe kan ‘n effek op toekomstige generasies hê?
- As jou lewe 'n effek sal hê op ‘n generasie wat nog nie gebore is nie, sou dit dinge verander?
- Kom ons lewe op ‘n wyse dat dié wat na ons lewe ook die Here sal loof
- Jou lewe is meer as net hierdie oomblik, dit het ‘n blywende effek.

Gebed: Vader, mag my lewe nie net ‘n oomblik duur nie, maar mag dit ‘n blywende en ‘n positiewe impak hê, op hulle wat na my sal lewe. Amen.


March 7, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:3

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:3 - ‘omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 1:3

omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.

- Dit is dikwels moeilik wanneer ons toetse en beproewinge moet hanteer.
- Maar die Here gebruik selfs die toetse en beproewinge van die lewe.
- Hy neem die dinge waardeur ons gaan om meer van Sy karakter in ons lewens te produseer.
- As jy op die oomblik getoets word, wees bemoedig, Hy is nog nie klaar met jou nie.

Gebed: Vader, ek erken dat toetse en beproewinge, veral tenopsigte van my geloof, nie altyd maklik is nie, maar ek besef dat U besig is om in my te werk. Mag my lewe vir U die heerlikheid en die lof bring wat U toekom. Amen.


March 6, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Efésiërs 3:17-18

Daaglikse Bybel Vers: Efésiërs 3:17-18 - ‘sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is,’

Daaglikse Bybel Vers:              Efésiërs 3:17-18

sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is,

- Ons lewens moet gewortel en gebou wees op die fondasie van Sy volmaakte liefde.
- Die onderliggende realiteit van ons daaglikse lewens moet die feit wees dat Hy ons lief het.
- Sy liefde is iets wat ons moet begryp, want dit is so groot dat ons dit nie kan misloop nie.
- Mag jy sonder enige twyfel weet hoe groot die Here se liefde vir jou is.

Gebed: Vader, dankie vir U groot liefde vir my. Vandag besef ek dat U liefde ver bokant my begrip of my verstand is en ver bokant wat my hart en verstand ooit sal kan begryp, maar ek sal rus in die kennis dat U my liefhet en dat U sorg vir my. Amen.


March 5, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:2

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:2 - ‘Ag dit louter vreugde, my boeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 1:2

Ag dit louter vreugde, my boeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,

- Hierdie mag as ‘n teenstrydigheid voorkom.
- Maar die Here maak seker dat alles wat ons deurleef  ‘n doel en betekenis het
- Hy neem al die beproewinge en werk deur hulle om goedheid te bereik.
- Dit is om hierdie rede dat ons verheug kan wees ongeag dit wat ons moet hanteer.

Gebed: Vader, ek besef dat U die Een is wat die uitdagings neem en dit in getuienisse verander. U neem ons struikelblokke en verander dit in oorwinnings. Ek sal in alle dinge verheug wees, want U sal dit tengoede laat meewerk. Amen.


March 4, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:25

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:25 - ‘Die genade sy met julle almal!’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:25

Die genade sy met julle almal!

- Die Here begeer dat ons Sy genade in ons lewens sal ondervind en geniet.
- Sy genade is Sy barmhartigheid, guns, goedertierenheid en liefde teenoor ons.
- Ons kan net uitreik en dit vir onsself neem.
- Neem dit vandag vir jouself en moet dit nooit weer los nie!

Gebed: Vader, dankie vir U genade teenoor my. Ek aanvaar dit nou dadelik deur geloof, en ek verklaar dat U genade, barmhartigheid, guns, goedertierenheid en liefde myne is vandag en altyd. Amen.


March 1, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 2:13

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 2:13 - ‘want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.’

Daaglikse Bybel Vers:              Filippense 2:13

want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

- Dit is wonderlik om te dink dat die Here binne elkeen van ons aan die werk is.
- Hy is nou, op hierdie oomblik besig, om in jou hart en in jou lewe, te werk.
- Ons behoort hierdie werk wat Hy besig is om in ons lewens te doen, gretig te aanvaar.
- Die eindresultaat sal wees dat ons lewens tot Sy eer sal wees en dat dit Hom in elke opsig sal behaag.

Gebed: Vader, ek aanvaar vandag U werk in my lewe. Ek is opgewonde om U toe te laat om my begeertes in lyn met U planne te bring en dat U my die krag sal gee om te doen dit wat U behaag. Amen.


February 28, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:21

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:21 - ‘julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen,……’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:21

julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen,……

- Die Here het ‘n plan en ‘n doel met jou lewe.
- Dit is Sy begeerte dat jy Sy wil in jou lewe sal laat geskied.
- Om dit te bereik, onderneem Hy om jou voor te berei en om te voorsien in alles wat jy nodig sal hê.
- Hy sal jou voorsien met alles wat jy sal benodig om te doen dit waarvoor Hy jou  voorbestem het.

Gebed: Vader, dankie vir die bestemming en doel wat U op my lewe geplaas het. Ek ontvang alles wat ek nodig sal hê om te doen wat U behaag en tot U eer sal wees. Amen.


February 27, 2019