Daily Bible Verse:              Isaiah 40:31

‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’

- Trusting in the Lord produces wonderful results in our lives.
- As we trust, the Lord steps into the situation and we find new strength.
- When we operate in His strength and power, we can soar like eagles.
- When we soar in His strength, we see everything from a different perspective.

Prayer: Lord, I place my full hope, confidence and trust in You today. May I soar like an eagle and see things from Your perspective, as I trust and rely on You! Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 40:31
‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’


Daily Bible Verse: Isaiah 40:29
‘He gives power to the faint, and to him who has no might He increases strength.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Levitïkus 20:26

Daaglikse Bybel Vers: Levitïkus 20:26 - ‘...en Ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Levitïkus 20:26

...en Ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees.

- Die Here het jou apart gestel vir Sy unieke plan en doel.
- Jy word benodig vir ‘n baie spesifieke rede en doel.
- Die Here wil jou lewe op ‘n wonderlike wyse gebruik om Sy planne te vervul.
- Jy is SYNE en dit is ‘n groot eer en ‘n besonderse voorreg.

Gebed: Vader, ek verwelkom U doele vir my lewe.  Ek plaas my lewe in U hande en maak myself vir U gebruik en U eer beskikbaar.  Mag my lewe vir U lof en heerlikheid bring! Amen.


June 6, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Levïtikus 11:44

Daaglikse Bybel Vers: Levïtikus 11:44 - ‘Want Ek is die HERE julle God,.... ’

Daaglikse Bybel Vers:              Levïtikus 11:44

‘Want Ek is die HERE julle God,.... ’

- Ons moet altyd van hierdie belangrike realiteit bewus wees.
- Die wete dat die Here altyd daar is vir ons moet ‘n lewende realiteit wees.
- Dit moet ook ‘n wonderlike inspirasie en aanmoediging vir ons wees.
- Jy is nie alleen nie, die HERE jou God is met jou, wees bly en wees sekuur.

Gebed: Vader, dankie dat U my Here en my God is.  Mag ek vandag en elke dag wat U my gee, van U teenwoordigheid in my lewe bewus wees. Amen.


June 5, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 14:4

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 14:4 - ‘…en die Egiptenaas sal weet dat Ek die HERE is.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 14:4

‘…en die Egiptenaas sal weet dat Ek die HERE is.

- Die nasie van Israel was onder aanval, maar God sou dinge omdraai.
- Hy sou ‘n negatiewe situasie neem en dit in ‘n positiewe situasie verander.
- Hy kan jou situasie neem en jou vyande sy hande werk laat sien.
- Jy mag voel dat jy besig is om te verloor maar glo net, Hy sal alles laat uitwerk!

Gebed: Vader, U het die finale seggenskap. U is die Een wat intree en negatiewe situasies in positiewe sitasies verander. Ek bid dat my vyande sal weet dat U die Here is wanneer hulle sien wat U vir my gedoen het.  Amen.


June 4, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:8

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:8 - ‘Die HERE is ‘n sterkte vir hulle, en Hy is ‘n vesting vir sy gesalfde.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 28:8

Die HERE is ‘n sterkte vir hulle, en Hy is ‘n vesting vir sy gesalfde.

- Sy sterkte en vermoënde krag is vandag vir jou beskikbaar.
- Hy is gewillig om vir ons die krag te gee wat ons in ons unieke situasies nodig het.
- Jy is Sy kind, en as Sy kind sal Hy jou red, beskerm en versterk.
- Rus in Hom en in Sy vermoë om jou spesifieke benodigdhede te voorsien.

Gebed: Vader, dankie vir die kag wat U vir hierdie nuwe dag vir my gegee het. Ek neem besit van daardie kag en ek verklaar dat ek alles kan doen deur Christus Wie my krag gee.  Amen.


June 3, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 2:14b

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 2:14b - ‘en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Korinthiërs 2:14b

en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.

- Waar jy ookal is of waardeur jy ookal gaan die Here wil jou gebruik.
- Jou lewe kan gereedskap in Sy hande wees om geluk vir ander te bring.
- Ons lewens moet ‘n lieflike geur wees wat die lug vul,
- Laat God toe om jou te gebruik, en mag jy soos ‘n reuk wees wat die atmosfeer verander.

Gebed: Vader, ek bid dat ek oral waar ek gaan U ambassadeur sal wees. wat hoop, aanmoediging en seën vir almal wat ek in komtak mee kom, sal bring.   Amen.


May 31, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 2:14a

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 2:14a - ‘Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus ...’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Korinthiërs 2:14a

Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus ...

- Dankbaarheid moet altyd ‘n belangrike komponent van ons daaglikse lewens wees.
- Om te kerm en kla bring net hopeloosheid en wanhoop in ons lewens.
- Dankbaarheid neem ons van ‘n plek van twyfel na ‘n plek van vertroue.
- Hy sal jou laat oorwin – verwag dit en bly dankaar in verwagting.

Gebed: Vader, dankie vir alles wat U in my lewe gedoen het. Ek sal vir ewig vir U goedheid en genade teenoor my dankbaar wees. Ek bid dat U my in oorwinning sal lei terwyl ek U loof en prys.  Amen.


May 30, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 24:50

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 24:50 - ‘.... En Hy het sy hande opgehef en hulle geseën.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 24:50

.... En Hy het sy hande opgehef en hulle geseën.

- Die seën van die Here op ons lewens is ons grootste skat.
- Sy seën is die gawe van Sy genade op ons lewens.
- Die seën van die Here hou lewenslank.
- Sy seën op ons lewens versterk ons en voorsien ons van wat ons nodig het.

Gebed: Vader, ek ontvang U seën en guns vandag op my lewe. Mag ek weet wat dit beteken om binne die kring van U seën te lewe sodat ek ook ‘n seën vir ander kan wees.  Amen.


May 29, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 33:9

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 33:9 - ‘…, en dan spreek Hy met Moses.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 33:9

‘…, en dan spreek Hy met Moses.

- Die Here wil hê dat ons Sy teenwoordigheid moet ondervind en Sy stem moet hoor.
- Net soos Hy gekom het en met Moses gespreek het wil Hy kom en met jou praat.
- Maak die deure van jou hart oop en gee aandag.
- Hy sal met jou praat en Hy sal jou in Sy paaie vir jou lewe lei.

Gebed: Vader, soos Samuel gesê het: ‘Spreek Here, U dienskneg luister!’ Verklaar ek dat ek luister. Praat met my sodat ek dit kan ondervind om U stem te hoor en te doen dit wat U vir my voorsê om te doen.  Amen.


May 28, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 13:21

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 13:21 - ‘En die HERE het voor hulle uitgetrek, bedags in ‘n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in ‘n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 13:21

En die HERE het voor hulle uitgetrek, bedags in ‘n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in ‘n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek.

- Die Here wil dag en nag vir jou sorg.
- Gedurende die ‘dag’ seisoene van ons lewens, sal Hy ons lei en stuur.
- Gedurende die ‘nag’ seisoene van ons lewens, sal hy voorsien in alles wat ons nodig het.
- Sy plan is dat Sy teenwoordigheid iets moet wees waarvan ons voordurend bewus is.

Gebed: Vader, dankie dat U soveel vir my omgee dat U my vooruit gaan en die pad vir my voorberei.  Ongeag of dit dag of nag is, sal U hand my vashou en my nooit laat los of verlaat nie.  Amen.


May 27, 2019