Daily Bible Verse:              Psalm 62:8

‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’

- We have Someone to Whom we can go when we face difficulty.
- We have the Lord, Who is our Refuge and our place of safety.
- Therefore we can trust in and rely on Him at ALL times.
- Right now, He offers you the security and refuge that you need!

Prayer: Lord, I choose to find my safety and security in You and in You alone. I make a quality decision to trust in You completely, knowing that You are my Refuge, and You will take care of me. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 62:8
‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’


Daily Bible Verse: Genesis 22:11
At that moment the angel of the LORD called to him from heaven, ‘Abraham! Abraham!’ ‘Yes,’ Abraham replied. ‘Here I am!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 21:19

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 21:19 - ‘Daarop het God haar oë geopen, en sy sien 'n put!...’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 21:19

‘Daarop het God haar oë geopen, en sy sien 'n put!...’

- Soms in die chaos van die lewe is dit moeilik om die oplossing te sien.
- Dikwels kan die einste ding wat ons nodig het, reg voor ons oë wees.
- Die Here is ons Bron en Voorsiener – Hy weet wat ons nodig het.
- As Hy sal kom en ons oë oopmaak, sal ons sien wat Hy voorsien het.

Gebed: Vader, ek bid dat U my oë sal oopmaak. Mag ek, net omdat ek desperaat en angstig is, nie  die oplossing wat U voorsien het, mis nie. Mag ek duidelik kan sien sodat ek die weg wat U vir my geopen het, kan sien. Amen.


May 16, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 7:9

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 7:9 - ‘Jy moet dan weet dat die Here jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en Sy gebooie onderhou,’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 7:9

‘Jy moet dan weet dat die Here jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en Sy gebooie onderhou,’

- Daar is sekere dinge waarvan ons seker kan wees.
- Ons kan weet dat God God is, die Almagtige God.
- Ons kan seker wees dat Hy volkome getrou is.
- Ons kan in Sy liefde vir ons, Sy kinders, gerus wees.

Gebed: Vader, dit is 'n vreugde om te weet dat my lewe op 'n vaste fondament gebou kan word. Ek kan vas staan, want U goedertiernheid en U onfeilbare getrouheid sal die konstante in my lewe wees. Amen.


May 13, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 28:15

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 28:15 - ‘En kyk, Ek is met jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan,…’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 28:15

‘En kyk, Ek is met jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan,…’

- God wil hê dat Sy blywende teenwoordigheid in ons lewens iets werkliks moet wees.
- Herhaaldelik verseker Hy ons dat Hy met ons is.
- Wat nog meer is, Hy wil oor jou waak en jou beskerm.
- Die lewe lei ons in vele rigtings, maar Hy bly die konstante in ons lewens.

Gebed: Vader, dankie dat U op die oomblik met my is. U teenwoordigheid omring my en U arms van beskerming en sorg is om my toegevou, daarom vrees ek niks nie. Amen.


May 12, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:14

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:14 - ‘Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:14

‘Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.’

- Die Here wil nie hê dat ons die lewe alleen moet aanpak nie.
- Hy wil hê ons moet weet dat Hy met ons is om ons elke tree van die pad te lei.
- God se Heilige Gees wil jou wys watter rigting jy moet inslaan.
- Dit is deel van ons voorreg, as kinders van God, om hierdie dimensie te ken.

Gebed: Vader, ek vra dat U Heilige Gees dadelik sal kom en my hart en my lewe sal binnedring. Mag ek weet wat dit beteken om deur U Gees gelei en gerig te word sodat ek dit wat U behaag, kan doen. Amen.


May 11, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:7

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:7 - ‘Wees net baie sterk en vol moed,…’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 1:7

‘Wees net baie sterk en vol moed,…’

- Ons word geroep om die lewe met 'n moedige krag aan te durf.
- Jy mag dalk swak voel, maar Sy teenwoordigheid in jou lewe gee jou krag.
- Net die gedagte dat God met ons is, verander die dinamiek van ons lewens.
- Hy sal jou die krag en die moed gee wat jy nodig het.

Gebed: Vader, dit is 'n vreugde om met die wete dat U met my is, vorentoe te kan gaan. U teenwoordigheid in my lewe bring die krag en moed wat ek nodig het, om te doen wat U wil hê dat ek moet doen. Amen.


May 10, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 10:19

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 10:19 - ‘Wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja, sterk!...’

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 10:19

‘Wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja, sterk!...’

- Jy is waardevol en kosbaar vir God, en Hy het jou lief.
- Moet nooit twyfel aan God se goedertierenheid en tere genade teenoor jou nie.
- Sy liefde reik altyd na ons uit om ons gerus te stel.
- Sy liefde reik vandag na jou uit, glo dit en neem dit.

Gebed: Vader, dit is so 'n wonderlike gedagte om te dink dat U my liefhet en vir my omgee. Soms laat die lewe my bang voel, maar dan herinner ek myself aan U liefde vir my en ek het die moed om in geloof, vorentoe te tree. Amen.


May 9, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 12:9

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 12:9 - ‘En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want My krag word in swakheid volbring.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Korinthiërs 12:9

‘En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want My krag word in swakheid volbring.’

- In alles wat ons moet hanteer en deurgaan, is Sy genade genoeg om ons deur te sien.
- Uitdagings sal oor ons pad kom, maar Sy genade en krag sal met ons wees.
- Ons gevoel van swakheid gee ons nog 'n geleentheid om Hom te vertrou.
- Terwyl ons op Hom vertrou, sal ons ontdek dat Hy al is wat ons nodig het.

Gebed: Vader, dankie vir nog 'n geleentheid om op U te kan vertrou en staatmaak. U ken elke uitdaging en kwessie wat ek moet hanteer en deur dit alles is U met my en sal U, U genade en krag aan my beskikbaar stel. Amen.


May 6, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 18:14

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 18:14 - ‘Sou iets vir die Here te wonderbaar wees?’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 18:14

‘Sou iets vir die Here te wonderbaar wees?’

- Dit is 'n retoriese vraag want NIKS is te moeilik vir God nie
- As iets vir ons onmoontlik lyk, beteken dit nie dat dit vir God onmoontlik is nie.
- Ons moet onthou dat niks buite die bereik van die Here is nie.
- Hy kan intree en alles omdraai – dit is Sy hart vir ons.

Gebed: Vader, ek is so dankbaar dat U die Almagtige God en die Ewige Vader is. Niks wat ek moet hanteer of deurgaan, is te moeilik vir U om te verander of te herstel nie. Amen.


May 5, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 21:1

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 21:1 - ‘EN die Here het Sara besoek soos Hy beloof het; en die Here het aan Sara gedoen soos Hy gespreek het:’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 21:1

‘EN die Here het Sara besoek soos Hy beloof het; en die Here het aan Sara gedoen soos Hy gespreek het:’

- God was getrou aan Sara, en Hy het Sy belofte aan haar vervul.
- Dit is deel van Sy natuur om vir ons goed te wees en Sy Woord te onderhou.
- Dit is twee kenmerke waarop jy volkome kan staatmaak.
- Sien uit na Sy goedheid teenoor jou, en moenie aan Sy beloftes twyfel nie.

Gebed: Vader, dankie dat ek op U goedheid en U getrouheid teenoor my kan staatmaak en daarop kan vertrou. Ek sal in U glo, en ek sal aan die beloftes vashou, omdat U getrou is en sal doen wat U gesê het dat U sal doen. Amen.


May 4, 2022