Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:47

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:47 - ‘en my gees is verheug in God, my Saligmaker;’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:47

‘en my gees is verheug in God, my Saligmaker;’

- Baie mense kan wonderlike dinge van die Here sê.
- Die vraag is kan hulle van hom praat as hulle persoonlike Here en Saligmaker?
- Kan jy sê, ‘Hy is MY Saligmaker’?
- Tensy ons Hom persoonlik ken het al ons kennis van God geen waarde nie.

Gebed: Vader, ek begeer om U van nader te ken. Ek wil U nie net in die algemeen ken nie. Ek wil U in my hart ken. Kom woon in my en wees MY Verlosser. Amen.


October 2, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 2:25

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 2:25 - ‘…..: Ek het die Here altyddeur voor my gesien, want Hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 2:25

‘…..: Ek het die Here altyddeur voor my gesien, want Hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie.’

- Wat boei altyd jou aandag en is voortdurend voor en sentraal in jou gedagtes?
- Laat die Here die voorwerp wees wat jou boei en waarop jy hoop.
- Hy sal jou op geen manier ooit faal of verlaat en jou bewend laat nie.
- Hy is nader as wat jy dink, Hy is reg langs jou en Hy hou en lei jou.

Gebed: Vader, dankie dat U altyd met my is. Op hierdie oomblik, tenmidde van dit wat ek deurgaan en wat ek dink. U is met my. Ek bid dat U my sal hou, lei en rig. Amen


September 29, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:6

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:6 - ‘En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:6

‘En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.’

- Die is belangrik hoe ons, ons lewens lewe.
- Dit is wonderlik as dit van jou gesê kan word dat jy regverdig, onberispelik en gehoorsaam is.
- Dit is ‘n vreugde dat ons ons lewens kan lewe sodat God verheerlik word.
- Dit is die uiterste toets wat ons almal moet slaag, en sal ons dit slaag?

Gebed: Vader, ek kies om U te volg en om te lewe sodat my lewe vir U heerlikheid en eer bring. Mag my lewe vandag en elke dag in die toekoms, onberispelik, gehoorsaam en getrou aan U wees! Amen.


September 28, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 17:23

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 17:23 - ‘Laat dan nou, HERE, die woord wat U oor u kneg en oor sy huis gespreek het, tot in ewigheid waar gemaak word, en doen soos U gespreek het.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 17:23

‘Laat dan nou, HERE, die woord wat U oor u kneg en oor sy huis gespreek het, tot in ewigheid waar gemaak word, en doen soos U gespreek het.’

- Om die Here en Sy beloftes te vertrou moet die voortdurendste aspek van ons lewens wees.
- Ons kan met vertroue sê: “Doen soos U gespreek het.”
- Aanvaar die beloftes wat God jou gegee het.
- Staan ferm op Sy beloftes en weet dat Hy kan doen wat Hy belowe het.

Gebed: Vader, laat U beloftes teenoor my en my familie nou vervul word. Mag die werk wat U in ons lewens gedoen het vir U heerlikheid bring. Doen soos U gespreek het! Amen.


September 27, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:11

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:11 - ‘Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 16:11

‘Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.’

- Na wat en waar soek jy na die hulp en krag wat jy nodig het?
- Moenie probeer om te lewe in jou eie krag nie.
- Hou jou oë gevestig op die Een wat al die krag besit wat jy nodig het.
- Bly in direkte verhouding met Hom en Hy sal jou deur dra.

Gebed: Vader, ek vertrou op U vir die krag wat ek nodig het. Ek sal nie mislei word of hoop verloor nie. U is my bron van krag en ek sal my oë op U gevestig hou. Amen.


September 26, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:10

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:10 - ‘…: laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 16:10

‘…: laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees.’

- Is jy een van daardie mense wie se hart na die Here soek?
- Verlang jy daarna om meer van Sy teenwoordigheid en vennootskap te ondervind?
- Dit is wonderlik om sulke begeertes in ons harte te koester.
- Jy kan verheug wees en bly wees want die Here ken en sien jou hart.

Gebed: Vader, ek sal verheug en bly wees in God my Verlosser. My hart verlang na Hom en my hart volg Hom ywerig. Amen.


September 25, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:9

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:9 - ‘Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 16:9

‘Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders.’

- Ons vergeet te dikwels hoe getrou die Here al eintlik was.
- Ons moet onsself herinner aan Sy goedheid en liefdevolle barmartigheid.
- Moenie jou tyd verspil deur op negatiewe dinge te fokus nie en om te vrees nie
- Laat ons begin om die Here te loof en mag ons harte geïnspireer word.

Gebed: Vader, ek wil vandag tyd afstaan om te onthou en myself te herinner aan U getrouheid. Ek verklaar dat U groot is en dat U groot en wonderlike dinge doen. Amen.


September 22, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 14:15

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 14:15 - ‘…, want God het voor jou uitgetrek….’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 14:15

‘…, want God het voor jou uitgetrek….’

- Die Here het vooruit gegaan en Hy het die weg vir jou voorberei.
- Tree met vertroue vorentoe.
- Die God van engel leërs is altyd aan jou sy.
- Die stryd is nie joune nie, maar God sin.

Gebed: Vader, U is die Een wat my lewe lei en rig. Op U bevel sal ek vorentoe tree en ek sal vol vertroue wees want U het voor my uit gegaan. Amen.


September 21, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 20:1

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 20:1 - ‘As jy na die oorlog uittrek teen jou vyand en perde en strydwaens sien, ‘n volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie; want die HERE jou God wat jou uit Egipteland laat optrek het, is met jou.’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 20:1

‘As jy na die oorlog uittrek teen jou vyand en perde en strydwaens sien, ‘n volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie; want die HERE jou God wat jou uit Egipteland laat optrek het, is met jou.’

- Stryd en uitdagings is almal deel van die lewe.
- Soms blyk dit dat dinge ons oorweldig.
- Die Here kom gedurig langs ons om ons te herinner dat Hy met ons is.
- Die Een wat tot nou toe met jou was is nog met jou , so moenie vrees nie.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is. Ek stap nie hierdie pad van die lewe alleen nie, ek stap dit met U aan my sy en daarom vrees ek nie. Amen.


September 20, 2017