Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 100:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 100:3 - ‘Erken dat die HERE God is. Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 100:3

Erken dat die HERE God is. Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.

- Dit is ‘n vreugde om te weet dat ons aan God behoort.
- Ons is Syne, en Hy sorg vir dit wat aan Hom behoort.
- Hy het ons gemaak en Hy weet presies wat ons opgewonde maak en hoe ons aanmekaar gesit is.
- As ons hierdie feit herken kan ons sekuur rus wetende dat Hy sal voorsien.

Gebed: Vader, ek besef vandag die feit dat U God is. U is die Een wat my ken, die Een wat my lief het en vir my sorg. Daar is geen rede vir my om te vrees nie, want U sal altyd vir my sorg. Amen.


October 13, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 22:12

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 22:12 - ‘Mag die HERE jou net insig en verstand gee….’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 22:12

Mag die HERE jou net insig en verstand gee….

- Ons het almal van tyd tot tyd insig en verstand nodig.
- Die groot vreugde is dat die Here vir ons insig en verstand wil gee.
- Ons word gesê dat ons Hom vir Sy wysheid kan vra en Hy sal dit oorvloedig gee.
- Onthou, die Here is die bron van alle wysheid en Hy wil jou lei.

Gebed: Vader, gee my die wysheid en verstand wat ek in my situasie nodig het. Mag ek U wil duidelik sien en mag ek U instruksies sonder aarseling of uitstel volg. Amen.


October 12, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 19:13

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 19:13 - ‘Wees sterk en laat ons saam moedig wees vir ons volk en vir die stede van onse God.Mag die HERE dan doen wat goed is in sy oë.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 19:13

Wees sterk en laat ons saam moedig wees vir ons volk en vir die stede van onse God.Mag die HERE dan doen wat goed is in sy oë.

- Die Here het altyd die finale seggenskap.
- Ons moet dapper en sterk wees en die reuse aandurf.
- Terselfdertyd moet ons volle vertroue in ons grote God hê
- Laat ons sterk wees en die goeie stryd stry, want die Here self is met ons.

Gebed: Vader, gee my die krag en die dapperheid wat ek nodig het om getrou te wees teenoor dit wat U my geroep het om te doen. Mag ek getrou gevind word om my deel te doen, wetende dat U, U deel sal doen! Amen.


October 11, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 41:10

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 41:10 - ‘… Ek versterk jou, ook help Ek jou, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 41:10

‘… Ek versterk jou, ook help Ek jou, …’

- Wat meer kan ons nodig hê dan die krag en die hulp van die Here.
- Hy sal jou van binne versterk sodat jy môre kan aandurf.
- As Hy jou krag is, wat en wie hoef jy te vrees?
- Hy belowe om jou uit al jou laste en versoekings te help.

Gebed: Vader, U is my krag wanneer ek swak is, U is die skat waarna ek soek, U is my alles. Wanneer ek val tel U my op, wanneer ek dors is vul U my beker, U is my alles! Amen.


October 10, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 15:13

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 15:13 - ‘U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag na ‘n veilige woning gevoer.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 15:13

‘U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag na ‘n veilige woning gevoer.’

- Daar is twee dinge waarvan ons seker kan wees: Sy onfeilbare liefde en Sy magtige krag.
- Sy onfeilbare liefde is hier om jou te lei.
- Sy magtige krag is hier om jou elke dag raad te gee.
- Sy getrouheid is jou wapenrusting en jou beskerming.

Gebed: Vader, dankie vir U onfeilbare liefde vir my. Ek bid dat U my sal lei en raad gee oor elke tree wat ek gee sodat ek my lewe in afhanklikheid van U kan lei. Amen.


October 9, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 51:10

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 51:10 - ‘Is dit nie U wat die see, die waters van die groot wêreldvloed drooggemaak het nie, wat van die dieptes van die see ‘n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie?’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 51:10

‘Is dit nie U wat die see, die waters van die groot wêreldvloed drooggemaak het nie, wat van die dieptes van die see ‘n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie?’

- Ons moet nooit die groot dinge wat God altyd vir Sy mense gedoen het, vergeet nie.
- Hy het nie verander nie en Hy wil nogsteeds vandag vir jou groot dinge doen.
- Vertrou Hom vir die wonderwerk en deurbraak wat jy nodig het.
- Netsoos wat Hy voorheen ‘n pad gemaak het, sal Hy kom en weer ‘n pad maak.

Gebed: Vader, U was die Een wat die waters geskei het en ‘n pad gemaak het waar dit gelyk het of daar geen weg was nie. Ek gee U my situasie en vra dat U ‘n wonderwerk vir my sal doen want ek weet U is dieselfde getroue God. Amen.


October 6, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 33:6

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 33:6 - ‘En daar sal bestendigheid van jou tye wees, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 33:6

‘En daar sal bestendigheid van jou tye wees, ….’

- Ons lewe werklik in eienaardige tye in die wêreld.
- Maar ongeag wat jy deurgaan is Hy jou fondasie.
- Die Here is jou fondasie en op Hom kan jy reken en met vertroue bou.
- Rus op jou fondasie en jy sal nie geskud word nie, maar jy sal vas staan.

Gebed: Vader, dankie dat ek U as die ‘bestendige fondament’ van my lewe en die seisoene van my lewe kan ken. Ek plaas my voete op hierdie fondasie en ek sal vertrou en nie vrees nie. Amen.


October 5, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 46:2

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 46:2 - ‘God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 46:2

‘God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.’

- Jy het ‘n bron van toevlug en sterkte wat van die Here af kom.
- Die lewe kan en sal uitdagings en probleme bring.
- Die Here hoor jou gebede selfs wanneer dit lyk of dinge ontrafel.
- Sy goddelike hulp is voortdurend met ons en is altyd vir ons beskikbaar.

Gebed: Vader, U is my toevlug en my sterkte. U is die Een wat my help in problematiese tye  en U lig my op en plaas my voete op ‘n ferm fondasie. Amen.


October 4, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:49

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:49 - ‘Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:49

‘Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.’

- Die Here gee baie vir jou om en wil groot dinge vir jou doen.
- Jy mag dink daar is te veel mense vir Hom om aan jou te dink!
- Ons moet onthou dat Hy God is en dat Hy persoonlik vir jou omgee.
- Hy ken jou by jou naam, Hy hoor jou gebede en is met jou om groot dinge te doen.

Gebed: Vader, U is werklik die Almagtige God, die Ewige Vader en die Prins van Vrede. Ek bid dat U in my lewe sal werk en groot dinge vir my sal doen. Amen.


October 3, 2017