Daily Bible Verse:              Hebrews 4:16

‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’

- You have the right and the privilege to approach your gracious God.
- You don’t need to run and hide; you can step forward with boldness.
- His mercy is waiting for you.
- When you need it the most, His help is just a prayer away.

Prayer: Lord, You know exactly what I am facing and going through. I choose to boldly call upon You for the help that I so desperately need. I believe that Your mercy and Your gracious kindness will make a way for me. Amen.


Daily Bible Verse: Hebrews 4:16
‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’


Daily Bible Verse: Hebrews 6:19
‘We have this hope as an Anchor for the soul, firm and secure.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 33:6

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 33:6 - ‘En daar sal bestendigheid van jou tye wees, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 33:6

‘En daar sal bestendigheid van jou tye wees, ….’

- Ons lewe werklik in eienaardige tye in die wêreld.
- Maar ongeag wat jy deurgaan is Hy jou fondasie.
- Die Here is jou fondasie en op Hom kan jy reken en met vertroue bou.
- Rus op jou fondasie en jy sal nie geskud word nie, maar jy sal vas staan.

Gebed: Vader, dankie dat ek U as die ‘bestendige fondament’ van my lewe en die seisoene van my lewe kan ken. Ek plaas my voete op hierdie fondasie en ek sal vertrou en nie vrees nie. Amen.


October 5, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 46:2

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 46:2 - ‘God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 46:2

‘God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.’

- Jy het ‘n bron van toevlug en sterkte wat van die Here af kom.
- Die lewe kan en sal uitdagings en probleme bring.
- Die Here hoor jou gebede selfs wanneer dit lyk of dinge ontrafel.
- Sy goddelike hulp is voortdurend met ons en is altyd vir ons beskikbaar.

Gebed: Vader, U is my toevlug en my sterkte. U is die Een wat my help in problematiese tye  en U lig my op en plaas my voete op ‘n ferm fondasie. Amen.


October 4, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:49

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:49 - ‘Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:49

‘Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.’

- Die Here gee baie vir jou om en wil groot dinge vir jou doen.
- Jy mag dink daar is te veel mense vir Hom om aan jou te dink!
- Ons moet onthou dat Hy God is en dat Hy persoonlik vir jou omgee.
- Hy ken jou by jou naam, Hy hoor jou gebede en is met jou om groot dinge te doen.

Gebed: Vader, U is werklik die Almagtige God, die Ewige Vader en die Prins van Vrede. Ek bid dat U in my lewe sal werk en groot dinge vir my sal doen. Amen.


October 3, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:47

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:47 - ‘en my gees is verheug in God, my Saligmaker;’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:47

‘en my gees is verheug in God, my Saligmaker;’

- Baie mense kan wonderlike dinge van die Here sê.
- Die vraag is kan hulle van hom praat as hulle persoonlike Here en Saligmaker?
- Kan jy sê, ‘Hy is MY Saligmaker’?
- Tensy ons Hom persoonlik ken het al ons kennis van God geen waarde nie.

Gebed: Vader, ek begeer om U van nader te ken. Ek wil U nie net in die algemeen ken nie. Ek wil U in my hart ken. Kom woon in my en wees MY Verlosser. Amen.


October 2, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 2:25

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 2:25 - ‘…..: Ek het die Here altyddeur voor my gesien, want Hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 2:25

‘…..: Ek het die Here altyddeur voor my gesien, want Hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie.’

- Wat boei altyd jou aandag en is voortdurend voor en sentraal in jou gedagtes?
- Laat die Here die voorwerp wees wat jou boei en waarop jy hoop.
- Hy sal jou op geen manier ooit faal of verlaat en jou bewend laat nie.
- Hy is nader as wat jy dink, Hy is reg langs jou en Hy hou en lei jou.

Gebed: Vader, dankie dat U altyd met my is. Op hierdie oomblik, tenmidde van dit wat ek deurgaan en wat ek dink. U is met my. Ek bid dat U my sal hou, lei en rig. Amen


September 29, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:6

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:6 - ‘En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:6

‘En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.’

- Die is belangrik hoe ons, ons lewens lewe.
- Dit is wonderlik as dit van jou gesê kan word dat jy regverdig, onberispelik en gehoorsaam is.
- Dit is ‘n vreugde dat ons ons lewens kan lewe sodat God verheerlik word.
- Dit is die uiterste toets wat ons almal moet slaag, en sal ons dit slaag?

Gebed: Vader, ek kies om U te volg en om te lewe sodat my lewe vir U heerlikheid en eer bring. Mag my lewe vandag en elke dag in die toekoms, onberispelik, gehoorsaam en getrou aan U wees! Amen.


September 28, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 17:23

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 17:23 - ‘Laat dan nou, HERE, die woord wat U oor u kneg en oor sy huis gespreek het, tot in ewigheid waar gemaak word, en doen soos U gespreek het.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 17:23

‘Laat dan nou, HERE, die woord wat U oor u kneg en oor sy huis gespreek het, tot in ewigheid waar gemaak word, en doen soos U gespreek het.’

- Om die Here en Sy beloftes te vertrou moet die voortdurendste aspek van ons lewens wees.
- Ons kan met vertroue sê: “Doen soos U gespreek het.”
- Aanvaar die beloftes wat God jou gegee het.
- Staan ferm op Sy beloftes en weet dat Hy kan doen wat Hy belowe het.

Gebed: Vader, laat U beloftes teenoor my en my familie nou vervul word. Mag die werk wat U in ons lewens gedoen het vir U heerlikheid bring. Doen soos U gespreek het! Amen.


September 27, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:11

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:11 - ‘Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 16:11

‘Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.’

- Na wat en waar soek jy na die hulp en krag wat jy nodig het?
- Moenie probeer om te lewe in jou eie krag nie.
- Hou jou oë gevestig op die Een wat al die krag besit wat jy nodig het.
- Bly in direkte verhouding met Hom en Hy sal jou deur dra.

Gebed: Vader, ek vertrou op U vir die krag wat ek nodig het. Ek sal nie mislei word of hoop verloor nie. U is my bron van krag en ek sal my oë op U gevestig hou. Amen.


September 26, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:10

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:10 - ‘…: laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 16:10

‘…: laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees.’

- Is jy een van daardie mense wie se hart na die Here soek?
- Verlang jy daarna om meer van Sy teenwoordigheid en vennootskap te ondervind?
- Dit is wonderlik om sulke begeertes in ons harte te koester.
- Jy kan verheug wees en bly wees want die Here ken en sien jou hart.

Gebed: Vader, ek sal verheug en bly wees in God my Verlosser. My hart verlang na Hom en my hart volg Hom ywerig. Amen.


September 25, 2017