Daily Bible Verse:              Hebrews 4:16

‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’

- You have the right and the privilege to approach your gracious God.
- You don’t need to run and hide; you can step forward with boldness.
- His mercy is waiting for you.
- When you need it the most, His help is just a prayer away.

Prayer: Lord, You know exactly what I am facing and going through. I choose to boldly call upon You for the help that I so desperately need. I believe that Your mercy and Your gracious kindness will make a way for me. Amen.


Daily Bible Verse: Hebrews 4:16
‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’


Daily Bible Verse: Hebrews 6:19
‘We have this hope as an Anchor for the soul, firm and secure.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 28:20

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 28:20 - ‘…: Wees sterk en vol moed, en voer dit uit; vrees nie en wees nie verskrik nie, want die HERE God, my God, sal met jou wees;…’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 28:20

…: Wees sterk en vol moed, en voer dit uit; vrees nie en wees nie verskrik nie, want die HERE God, my God, sal met jou wees;…

- Hierdie is baie bemoedigende woorde wat ons ter harte kan neem.
- Jy kan sterk en dapper wees want die Here is met jou,
- Jy hoef nie bang of bevrees te wees nie want die Here is met jou.
- Jy kan die werk doen wat God vir jou het want Hy sal jou help.

Gebed: Vader, dankie dat ek nie ontmoedig of terneergedruk hoef te wees nie want U is met my. U is my onderhouer en U is my absoluut toereikende God. Amen.


October 18, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 18:14

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 18:14 - ‘En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die HERE was met hom.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 18:14

En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die HERE was met hom.

- Wanneer die Here met ons is, is ons vir sukses gerat.
- Ons kan dit nie op ons eie doen nie, ons het Sy hand in ons daaglikse lewens nodig.
- Die Here wil langs jou kom en veroorsaak dat jy voorspoedig in al jou doen en late is.
- Omhels Hom in jou lewe en jy sal sien wat Hy sal doen!

Gebed: Vader, die feit dat U met my is, gee my die krag wat ek nodig het. Ek open my lewe vir U en gee U die reg om my te lei en te rig. Amen.


October 17, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 100:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 100:5 - ‘Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 100:5

Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.

- Ons dien ‘n baie goeie Vader.
- Hy is goed as gevolg van wie Hy is en omrede wat Hy doen.
- Hy het jou lief met ‘n ewige en voortduurende liefde.
- Hy belowe om aan jou en alle geslagte getrou te wees.

Gebed: Vader, dankie vir U ewige goedertierenheid teenoor my. Dankie vir U volmaakte liefde en guns teenoor my en dankie vir U belofte van ewige getrouheid. Amen.


October 16, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 100:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 100:3 - ‘Erken dat die HERE God is. Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 100:3

Erken dat die HERE God is. Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.

- Dit is ‘n vreugde om te weet dat ons aan God behoort.
- Ons is Syne, en Hy sorg vir dit wat aan Hom behoort.
- Hy het ons gemaak en Hy weet presies wat ons opgewonde maak en hoe ons aanmekaar gesit is.
- As ons hierdie feit herken kan ons sekuur rus wetende dat Hy sal voorsien.

Gebed: Vader, ek besef vandag die feit dat U God is. U is die Een wat my ken, die Een wat my lief het en vir my sorg. Daar is geen rede vir my om te vrees nie, want U sal altyd vir my sorg. Amen.


October 13, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 22:12

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 22:12 - ‘Mag die HERE jou net insig en verstand gee….’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 22:12

Mag die HERE jou net insig en verstand gee….

- Ons het almal van tyd tot tyd insig en verstand nodig.
- Die groot vreugde is dat die Here vir ons insig en verstand wil gee.
- Ons word gesê dat ons Hom vir Sy wysheid kan vra en Hy sal dit oorvloedig gee.
- Onthou, die Here is die bron van alle wysheid en Hy wil jou lei.

Gebed: Vader, gee my die wysheid en verstand wat ek in my situasie nodig het. Mag ek U wil duidelik sien en mag ek U instruksies sonder aarseling of uitstel volg. Amen.


October 12, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 19:13

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 19:13 - ‘Wees sterk en laat ons saam moedig wees vir ons volk en vir die stede van onse God.Mag die HERE dan doen wat goed is in sy oë.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 19:13

Wees sterk en laat ons saam moedig wees vir ons volk en vir die stede van onse God.Mag die HERE dan doen wat goed is in sy oë.

- Die Here het altyd die finale seggenskap.
- Ons moet dapper en sterk wees en die reuse aandurf.
- Terselfdertyd moet ons volle vertroue in ons grote God hê
- Laat ons sterk wees en die goeie stryd stry, want die Here self is met ons.

Gebed: Vader, gee my die krag en die dapperheid wat ek nodig het om getrou te wees teenoor dit wat U my geroep het om te doen. Mag ek getrou gevind word om my deel te doen, wetende dat U, U deel sal doen! Amen.


October 11, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 41:10

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 41:10 - ‘… Ek versterk jou, ook help Ek jou, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 41:10

‘… Ek versterk jou, ook help Ek jou, …’

- Wat meer kan ons nodig hê dan die krag en die hulp van die Here.
- Hy sal jou van binne versterk sodat jy môre kan aandurf.
- As Hy jou krag is, wat en wie hoef jy te vrees?
- Hy belowe om jou uit al jou laste en versoekings te help.

Gebed: Vader, U is my krag wanneer ek swak is, U is die skat waarna ek soek, U is my alles. Wanneer ek val tel U my op, wanneer ek dors is vul U my beker, U is my alles! Amen.


October 10, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 15:13

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 15:13 - ‘U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag na ‘n veilige woning gevoer.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 15:13

‘U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag na ‘n veilige woning gevoer.’

- Daar is twee dinge waarvan ons seker kan wees: Sy onfeilbare liefde en Sy magtige krag.
- Sy onfeilbare liefde is hier om jou te lei.
- Sy magtige krag is hier om jou elke dag raad te gee.
- Sy getrouheid is jou wapenrusting en jou beskerming.

Gebed: Vader, dankie vir U onfeilbare liefde vir my. Ek bid dat U my sal lei en raad gee oor elke tree wat ek gee sodat ek my lewe in afhanklikheid van U kan lei. Amen.


October 9, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 51:10

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 51:10 - ‘Is dit nie U wat die see, die waters van die groot wêreldvloed drooggemaak het nie, wat van die dieptes van die see ‘n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie?’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 51:10

‘Is dit nie U wat die see, die waters van die groot wêreldvloed drooggemaak het nie, wat van die dieptes van die see ‘n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie?’

- Ons moet nooit die groot dinge wat God altyd vir Sy mense gedoen het, vergeet nie.
- Hy het nie verander nie en Hy wil nogsteeds vandag vir jou groot dinge doen.
- Vertrou Hom vir die wonderwerk en deurbraak wat jy nodig het.
- Netsoos wat Hy voorheen ‘n pad gemaak het, sal Hy kom en weer ‘n pad maak.

Gebed: Vader, U was die Een wat die waters geskei het en ‘n pad gemaak het waar dit gelyk het of daar geen weg was nie. Ek gee U my situasie en vra dat U ‘n wonderwerk vir my sal doen want ek weet U is dieselfde getroue God. Amen.


October 6, 2017