Daily Bible Verse:              Exodus 33:14

The LORD replied, ‘My Presence will go with you, and I will give you rest.’

- One thing that we cannot do without is the presence of God in our lives.
- Without His presence in our lives, life becomes meaningless.
- Don’t try to do life on your own, rather rely on His presence.
- Knowing that He is with you makes all the difference, and it brings peace.

Prayer: Lord, I never want to find myself in a place where I am not aware of Your presence in my life. I choose to follow You and to know and experience Your abiding presence in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Exodus 33:14
The LORD replied, ‘My Presence will go with you, and I will give you rest.’


Daily Bible Verse: Psalm 90:1 (GNT)
‘O Lord, You have always been our home.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 18:7

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 18:7 - ‘En die HERE was met hom (Hiskia); waar hy ook heen uittrek, was hy voorspoedig;…’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 18:7

‘En die HERE was met hom (Hiskia); waar hy ook heen uittrek, was hy voorspoedig;…’

- Dit maak so ‘n groot verskil in ons lewens wanneer ons weet dat God met ons is.
- Daar kan geen groter vreugde in die lewe wees as om te weet dat Hy altyd met ons is nie.
- Die realiteit van Sy teenwoordigheid in ons lewens verander die dinamika van ons lewens.
- Die resultate kan wonderlik wees, insluitende die moontlikheid om elke dag op elke manier sukses te ken.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is. U is vandag met my en U sal elke dag wat voor my lê ook met my wees. Dankie dat ek U kan vertrou om my te help en om vir my sukses te gee, eenvoudig net omdat U met my is. Amen.


September 5, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 18:6

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 18:6 - ‘Ja, hy (Hiskia) het die HERE aangehang sonder om van Hom af te wyk en Sy gebooie onderhou wat die HERE Moses beveel het.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 18:6

‘Ja, hy (Hiskia) het die HERE aangehang sonder om van Hom af te wyk en Sy gebooie onderhou wat die HERE Moses beveel het.’

- Ons moet een van daardie mense wees wat vashou aan die Here.
- Omstandighede mag ons laat voel of ons wil opgee, alles los of doen wat verkeerd is.
- Laat ons dwarsdeur ons lewens volhard om aan God met al ons krag vas te hou.
- Hy sal ons deurdra en Hy sal vir ons die krag gee wat ons nodig het.

Gebed: Vader, ek hou aan U vas. Ek kies om U te volg en trou aan U te bly in alles wat ek doen. Mag, my lewe ‘n lewende getuie van glo en vashou aan U, U woord en U beloftes wees! Amen.


September 4, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Hooglied van Salomo 2:11

Daaglikse Bybel Vers: Hooglied van Salomo 2:11 - ‘Want kyk, die winter is verby,…’

Daaglikse Bybel Vers:              Hooglied van Salomo 2:11

‘Want kyk, die winter is verby,…’

- Die Here bepaal die seisoene in die natuur en ook in ons lewens.
- Seisoene is ontwerp om te verander en ons bly nie vir ewig in een seisoen nie.
- Winter kom tot ‘n einde en die lente verskyn, en lente maak dan plek vir die somer.
- Mag die winter seisoen van jou lewe oor wees en mag jy die seisoen geniet wat vir jou voorlê.

Gebed: Vader, dankie vir hierdie pragtige dag. Elke dag wat U my gee is ‘n dag van nuwe genades en nuwe hoop. Dankie ook vir die nuwe seisoen wat vir my voorlê, mag dit met U goedheid en liefdevolle barmhartigheid gevul wees. Amen.


September 1, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 18:5

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 18:5 - ‘Hiskia het op die HERE, die God van Israel, vertrou, sodat onder al die konings van Juda nà hom en die wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 18:5

‘Hiskia het op die HERE, die God van Israel, vertrou, sodat onder al die konings van Juda nà hom en die wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie.’

- Wanneer ons ‘n lewe lei waarin ons op God vertrou, maak dit ons anders.
- Hierdie man het God vertrou en daar is van hom gesê dat hy nie soos ander mense was nie.
- As ons waarlik op God vertrou en van Hom afhanklik is maak dit ons anders as mense wat net so sê.
- Laat ons ‘n lewe van vertroue leef waar ons stil staan en die verlossing van God sien.

Gebed: Vader, Ek vertrou op U. Ek vertrou in U om my beskermer, my verlosser, my geneesheer en my voorsiener te wees. Mag ek ‘n voorbeeld vir ander rondom my wees van wat dit beteken om U werklik daagliks te vertrou! Amen.


August 31, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 18:20

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 18:20 - ‘…? Op wie vetrou jy nou, …..?’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 18:20

‘…? Op wie vetrou jy nou, …..?’

- Hierdie is ‘n vraag wat ons in ons eie harte moet antwoord.
- Ons moet onsself herinner dat ons hulp van die Here kom.
- Ander moet ook sien dat ons op iets groter en goddelik vertrou.
- Ons vertrou nie op geld of besittings nie, want God is ons hoop en vertroue.

Gebed: Vader, Ek verkaar dat my vertroue, hoop en geloof in U is! Ek sal nie op die ‘arm van vlees’ staatmaak nie want my verwagting is in U. Amen.


August 30, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 4:4

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 4:4 - ‘'….: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 4:4

‘'….: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.’

- Die mensdom het voedsel (brood) nodig om te oorleef.
- Maar daar is ander behoeftes in die lewe wat nie met fisiese dinge bevredig kan word nie.
- Daar is ‘n groter dimensie dan net ons fisiese bestaan.
- Daar is ‘n aspek van ons daaglikse lewens wat net God kan voorsien.

Gebed: Vader, ek herken vandag dat ek U in my lewe nodig het. Ek kan nie van fisiese brood alleen lewe nie, ek het U en U woorde van lewe nodige om my te onderhou en deur te dra. Amen.


August 29, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 7:9

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 7:9 - ‘…Hierdie is ‘n dag van goeie boodskap,…’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 7:9

‘…Hierdie is ‘n dag van goeie boodskap,…’

- Is dit moontlik dat vandag ‘n dag van goeie nuus kan wees?
- Verwag jy die ergste wanneer jy die beste van God behoort te verwag?
- Vandag kan ‘n dag van deurbraak wees, vandag kan ‘n dag van wonderwerke wees.
- Kom ons glo dat die ergste verby is en dat die beste nog vorentoe vir ons wag.

Gebed: Vader, Ek vertrou U vandag vir goeie nuus. U is my wonderwerkende, jukbreukende Here en Verlosser. Ek glo U vir wonderlike dinge. Amen.


August 28, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 6:17

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 6:17 - En Elisa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elisa..

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 6:17

En Elisa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elisa.

- Daar is baie meer wat met jou is dan die wat teen jou is.
- Ons kan nie net met ons fisiese oë na ons situasies kyk nie.
- Ons moet God vra om ons oë te open om dinge uit Sy perspektief te ‘sien’.
- Wanneer ons dinge uit Sy perspektief sien, het ons nie nodig om te vrees nie.

Gebed: Vader, gee my ‘oë’ om verder te sien as wat ek met my fisiese oë sien. Mag ek in U ewige dimensie in sien en mag hierdie begrip die manier waarin ek dinge sien, verander! Amen.


August 25, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 103:2 + 4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 103:2 + 4 - ‘Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 103:2 + 4

‘Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede.’

- Geen verderf is so diep dat God nie daarin kan uitreik na jou en jou daaruit optrek nie.
- Wanneer ons op ons mismoedigste voel, moet ons nooit vergeet dat Hy sterk bly nie.
- Sy genadige liefde en ewige goedertierenheid reik altyd na ons uit.
- Ons kan dus ons hoofde lig en onsself aan Sy goedheid en liefde herinner.

Gebed: Vader, dankie vir U ewigdurende liefde en sorg vir my. Ek vra dat U my sal oplig uit die situasies en omstandighede wat my ten gronde wil trek. Mag ek U liefde en getrouheid teenoor my elke liewe dag sien! Amen.


August 24, 2017