Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 4:31

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 4:31 - ‘Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 4:31

Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.

- Die Here se hart teenoor jou is ‘n hart wat met medelye en genade gevul is.
- Feit is ons word vertel dat Hy met medelye en genade GEVUL is.
- Hy sal jou elke dag met Sy goedhartigheid en Sy genadige teenwoordigheid begunstig.
- Hy sal Sy woorde en beloftes aan jou nooit faal, vernietig of vergeet nie.

Gebed: Vader, ek verklaar dat U my God is en dat U goedhartigheid en genade teenoor my geen grense ken nie. Dankie vir U goedertierenheid en U getrouheid elke dag. Amen.


January 18, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:5

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:5 - ‘……, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 1:5

‘……,  sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.

- Hierdie is ‘n belofte wat jy elke dag van jou lewe saam met jou kan dra.
- Die Here se belofte aan jou is dat Hy met jou sal wees.
- Hy sal met jou wees en Hy sal met jou bly – moenie vrees nie.
- Jy kan in Sy voortdurende teenwoordigheid in jou lewe, vertrou.

Gebed: Vader, dankie dat U altyd met my is. Niks kan my van U liefde en sorg vir my skei nie. Ek kies om in hierdie kennis en hierdie belofte te rus. Amen.


January 17, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:79

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:79 - ‘…. , om ons voete na die pad van vrede te rig.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:79

…. , om ons voete na die pad van vrede te rig.

- Elke dag wat die Here ons gee is ‘n dag waarin Hy ons wil lei en rig.
- Vandag is niks anders nie, laat Hom toe om elke tree wat jy gee te lei .
- Hy wil jou by ‘n plek bring waar daar vrede is, reg langs die stil waters.
- Gee Hom jou hand en laat Hom toe om jou die weg te wys.

Gebed: Vader, ek plaas my hand vandag in U hand. U is my Goeie Herder en my getroue leidsman en U sal my lei na ‘n plek van groen weivelde. Amen.


January 16, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 54:10

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 54:10 - ‘Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 54:10

Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.

- Soms gaan ons deur tye van onsekerheid en selfs bewing.
- Maar niks wat die lewe ons bied sal God se liefde van ons verwyder nie.
- Materiële dinge mag ons faal, maar Sy liefde en beloftes bly sekuur.
- Jy kan vasstaan en sekuur wees in die Here en Sy groot liefde vir jou.

Gebed: Vader, ek ontvang U goedertierenheid teenoor my. Ek verwerp elke twyfel en aarseling en ek staan vas op die fondasie van U liefde, maak nie saak wat die omstandighede is waarin ek myself bevind nie. Amen.


January 15, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 89:35

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 89:35 - ‘Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 89:35

Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie.

- Die Here sal nooit Sy verbond en beloftes teenoor jou verbreek nie.
- Hy is ‘n God wat Sy beloftes nakom en Hy vervul elke woord wat Hy gespreek het.
- Dit mag miskien nie presies uitwerk soos wat jy beplan het nie, maar Hy sal jou nie faal nie.
- Hy is die getroue, betroubare God wat Sy verbond nakom.

Gebed: Vader, dankie vir U verbond van vrede oor my lewe. Ek herinner myself aan U getrouheid en ek vier die waarheid dat ek volkome op U kan staatmaak. Amen.


January 12, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:49

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:49 - ‘Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:49

Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.

- Die Magtige Een, die Heer der Leerskare, wil groot dinge vir jou doen.
- Dit gaan ons verstand te bowe dat die skepper van die heelal belangstel in eenvoudige mense!
- Die waarheid is dat Hy omgee vir elkeen van ons.
- Hy noem elkeen van ons op ons naam, Hy hoor ons gebede en Hy wil groot dinge doen.

Gebed: Vader, dankie vir die groot en wonderlike dinge wat U vir U kinders doen. Dankie dat U my naam ken en spesifieke dinge vooraf vir my voorberei het. Amen.


January 11, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 19:21

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 19:21 - ‘Baie planne is in ‘n man se hart, maar die raad van die HERE, dié sal bestaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 19:21

Baie planne is in ‘n man se hart, maar die raad van die HERE, dié sal bestaan.

- Die Here het ‘n plan en doel vir jou lewe.
- Sy planne is nie wispelturig nie, Sy planne staan vas.
- Hy sal werk in jou lewe en situasie om te sorg dat Sy planne uitgevoer word.
- Selfs in die lewe se moeilikste situasies, bly Hy getrou aan sy plan vir ons.

Gebed: Vader, dankie vir U planne vir my lewe. Ek kies U weë en U planne bo my idees en voorkeure want U weet wat vir my die beste is.  Amen.


January 10, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 17:24

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 17:24 - ‘Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 17:24

Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.

- Die Here wil kom en in hierdie Nuwe Jaar binne in jou lewe.
- Hy leef nie in geboue of strukture wat die mens kan bou nie.
- Hy lewe in die harte van mans en vrouens wat aan Hom toegewy en oorgegee is.
- Gee Hom jou hart en siel en laat Hom toe om dit van nuuts af te vul.

Gebed: Vader, ek open die deur van my hart en my lewe en ek nooi U om binne my te kom lewe. Mag ek eerstehands die vreugde van U teenwoordigheid in my lewe ondervind! Amen.


January 9, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 1:10

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 1:10 - ‘U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 1:10

U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande.

- Elke begin is ‘n gawe van die Here aan ons.
- Elke jaar is ‘n nuwe begin en elke dag ‘n vars begin.
- Die Here het die fondasie gelê en die verhoog gestel.
- Ons kan eenvoudig net die toekoms ingaan, wetende dat Hy alreeds daar is.

Gebed: Vader, dankie vir die nuwe begin van ‘n Nuwe Jaar wat U vir my gee. Ek bid dat ek die gawe sal aangryp en dit gebruik om vir U eer en heerlikheid te bring! Amen.


January 8, 2018