Daily Bible Verse:              Hebrews 4:16

‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’

- You have the right and the privilege to approach your gracious God.
- You don’t need to run and hide; you can step forward with boldness.
- His mercy is waiting for you.
- When you need it the most, His help is just a prayer away.

Prayer: Lord, You know exactly what I am facing and going through. I choose to boldly call upon You for the help that I so desperately need. I believe that Your mercy and Your gracious kindness will make a way for me. Amen.


Daily Bible Verse: Hebrews 4:16
‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’


Daily Bible Verse: Hebrews 6:19
‘We have this hope as an Anchor for the soul, firm and secure.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 13:13

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 13:13 - En nou bly geloof, hoop, liefde--hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 13:13

En nou bly geloof, hoop, liefde--hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde. 

- Ons kan soms perspektief verloor oor wat werklik belangrik is.
- Dikwels verg die dringende dinge meer van ons aandag as die belangrike dinge..
- Ons geloof, ons hoop en ons liefde moet die hoeksteen van ons lewens bly.
- Maar ons belangrikste doel is om Sy liefde aan almal om ons te vertoon en te reflekteer!

Gebed: Vader, ek bid dat U my met geloof sal vul, my hoop sal herstel en mag my lewe ‘n kanal wees waardeur U liefde kan vloei om ander se lewens aan te raak. Amen.


November 13, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 1:14

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 1:14 - ‘En die genade van onse Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Timòtheüs 1:14

En die genade van onse Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is.

- Die Here is ‘n baie goeie Vader, wat ons met goeie dinge wil vul.
- Op hierdie oomblik reik Hy met guns na jou uit.
- Hy is vrygewig en genadig in Sy liefde teenoor jou.
- Laat Hom toe om jou te vul met die geloof en liefde, wat net van Hom afkomstig kan wees!

Gebed: Vader, U is waarlik my liedevolle Hemelse Vader. U goedertierenheid teenoor my oorweldig my hart. Ek bid dat U my nou met U geloof en liefde sal vul sodat ek in U krag en genade kan optree. Amen.


November 10, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 20:27

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 20:27 - ‘Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 20:27

Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.’

- Twyfel en ongeloof beroof ons van so baie van wat die Here vir ons voorberei het.
- Die Here wil hê dat ons met geloof vervul moet wees en nie ongelowig nie.
- Ons moet voordurend met hoop en verwagtinge in God gevul wees.
- Laat jou twyfel en vrese gaan en kies om geloof te hê en om te glo.

Gebed: Vader, ek kies geloof bo twyfel, hoop bo wanhoop en gelowige verwagting bo ontmoediging. Ek sal twyfel oor my twyfel en ek sal in U glo en in alles wat U belowe en gesê het. Amen.


November 9, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 20:22

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 20:22 - Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees!

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 20:22

Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees!

- Jou Hemelse Vader wil na jou toe kom en nuwe lewe in jou in blaas.
- Toe God die mens geskep het, het Hy die asem van die lewe in hom in geblaas.
- Toe Sy Seun gekom het, het Hy ook gekom om nuwe lewe in die mensdom te blaas.
- Hierdie lewe het in die vorm van Sy Heilige Gees gekom om binne ons te lewe.

Gebed: Vader, ek ontvang die asem wat U vandag oor my blaas. Ek wil alles hê wat U vir my voorberei en bestem het om te geniet en te ondervind. Laat U lewe deur my lewe vloei! Amen.


November 8, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 10:15

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 10:15 - ‘…, want dit was ‘n beskikking van God, …’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 10:15

‘…, want dit was ‘n beskikking van God, …

- Ons moet onsself gereeld herinner dat God altyd die finale seggenskap het.
- Partymaal gebeur dinge nie soos wat ons gehoop het nie.
- As dinge nie uitgewerk het soos wat ons beplan het nie, beteken dit nie dat God nie betrokke was nie.
- Ons moet vertrou dat die hand van die Here in elke uitkoms betrokke was.

Gebed: Vader, ek herken dat U baie meer in my lewe betrokke is as wat ek besef. U beheer elke wending in my lewe en U belowe om alles ten goede in my lewe te laat uitwerk. Amen.


November 7, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 1:12

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 1:12 - ‘Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 1:12

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

- Wanneer ons glo en ons geloof in Hom plaas verander dinge.
- In die proses gee Hy ons die reg, voorreg en krag om Sy kinders te wees.
- As jy in Hom glo en Hom ontvang het dan is jy Sy kind.
- Onthou, jou situasie en omstandighede verander nie hierdie wonderlike feit nie.

Gebed: Vader, dankie dat ek U kind is. Ek ontvang U en glo vandag opnuut in U. Mag die realiteit van my ‘kindwees’ ‘n lewende realiteit in my hart en lewe wees! Amen.


November 6, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 2:6

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 2:6 - ‘Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom,’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 2:6

Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom,

- Ons geloof omvat ‘n voortdurende verhouding met ons Here en Verlosser.
- Die Here wil hê dat ons, ons lewens in Hom sal lewe.
- Hy wil hê dat ons sal aanhou om ‘n lewensstyl te leef, wat Hom eer.
- Hy wil hê dat ons afhanklik van Hom sal wees, op Hom sal vertrou en in noodsaaklike verbinding met Hom, sal lewe.

Gebed: Vader, dankie vir die wonderlike verhouding wat U my bied. Ek wil nie soos ‘n alleenloper leef nie, maar ek wil lewe, wandel, en in noodsaaklike verbinding met U bly dwarsdeur my lewe! Amen.


November 3, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Jeremia 6:16

Daaglikse Bybel Vers: Jeremia 6:16 - ‘So spreek die Here: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jeremia 6:16

So spreek die Here: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel.

- Ons kom dikwels by kruispaae in ons lewens.
- Hierdie ‘kruispad’ oomblikke is kritiese tye waarin ons God se leiding nodig het.
- In tye waarin ons besluite moet neem, verlaat Hy ons nie, Hy tree in om ons te help.
- Ons moet net wag, vra en gehoorsaam wees en Hy sal ons lei en vir ons rus gee.

Gebed: Vader, op hierdie tydstip in my lewe, kies ek om U hulp en leiding te soek, sodat ek alles kan vind wat U vir my siel voorberei het. Amen.


November 2, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 6:27

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 6:27 - ‘…- want U leer hulle die goeie weg waar hulle in moet wandel -…’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 6:27

…- want U leer hulle die goeie weg waar hulle in moet wandel -…

- Besef jy dat die Here ‘n ‘goeie weg’ vir jou het waarin jy moet loop?
- Dit beteken nie dat alles altyd goed sal gaan nie.
- Maar dit beteken dat Hy weet waarheen Hy ons neem.
- Ons harte moet gereed wees om uit die pad waarlangs Hy ons neem, te leer.

Gebed: Vader, ek besef dat U weet wat die beste vir my is. Ek kies om deur U geleer te word tewyl U my lei en bestuur na die plekke wat U vir my voorberei het. Amen.


November 1, 2017