Daily Bible Verse:              Hebrews 4:16

‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’

- You have the right and the privilege to approach your gracious God.
- You don’t need to run and hide; you can step forward with boldness.
- His mercy is waiting for you.
- When you need it the most, His help is just a prayer away.

Prayer: Lord, You know exactly what I am facing and going through. I choose to boldly call upon You for the help that I so desperately need. I believe that Your mercy and Your gracious kindness will make a way for me. Amen.


Daily Bible Verse: Hebrews 4:16
‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’


Daily Bible Verse: Hebrews 6:19
‘We have this hope as an Anchor for the soul, firm and secure.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 1:7

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 1:7 - ‘Want God het ons nie’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 1:7

Want God het ons nie’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

- Vrees kom nie van die Here af nie.
- Vrees is iets wat die vyand gebruik om ons lewens te vernietig en te beheer.
- Die Here gee ons krag, liefde en selfbeheersing.
- Moenie enigiets minder as God se beste vir jou aanvaar nie.

Gebed: Vader, dankie dat ek kan lewe met U krag, wat deur U liefde gelei word en wat funksioneer in die selfbeheersing wat U my belowe het. Ek weerstaan alle vrees en benoudheid en ek kies om afhanklik van U te lewe. Amen.


November 24, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27 - ‘Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 14:27

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

- Die Here begeer dat ons ‘n geskenk moet geniet – vrede van hart en verstand.
- Dit is ‘n gawe wat Hy vrylik gee en ‘n gawe wat ons vrylik kan ontvang.
- Die wêreld se vrede is leeg, maar Sy vrede is vêr bokant ons denke.
- Sy vrede is ons sekuur fondasie en daarom hoef ons nie te vrees nie.

Gebed: Vader, ek ontvang U gawe van vrede vandag in my hart en verstand. Ek kies U vrede bo my wysheid, gedagtes en vrese. Vul my met U vrede sodat ek ‘n lewe sonder vrees kan geniet. Amen.


November 23, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:1

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:1 - ‘Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 14:1

Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

- Om te lewe met ‘n bekommerde hart kan kragteloosheid veroorsaak.
- Dit beroof ons van die vreugde van die lewe en van ons vertroue in God.
- Ons Verlosser sê ons moet nie toelaat dat hierdie toestand in ons lewens ontwikkel nie.
- Ons kan die Here vertrou met elke sorg, bekommernis en besorgdheid.

Gebed: Vader, ek gee U daardie dinge wat my hart ontstel. Ek wil die vryheid geniet wat dit bring as ek weet dat ek U kan vertrou met elke besonderheid van my lewe. Amen.


November 22, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:6

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:6 - ‘Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.’

Daaglikse Bybel Vers:              Filippense 4:6

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

- Die Here is gereed om ons te help met alles wat die lewe oor ons lewenspad mag bring.
- Daar is geen situasie of omstandigheid wat te moeilik is vir Hom om ons te help nie.
- Besorgdheid, angs en vrees ondermyn ons geloof en vertroue.
- Hou aan om jou versoeke na die Here te bring en kyk wat Hy sal doen.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is in elke situasie wat ek moet hanteer. Niks is vir U te moeilik nie en U sal my help, daarom hoef ek nie angstig of bevrees te wees nie.  Amen


November 21, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 16:13

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 16:13 - ‘Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 16:13

Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.

- Ons moet waaksaam bly, op ons hoede bly en aanhou waak.
- Die vyand soek om te verwoes en te verniel.
- Die Here wil vir ons Sy lewe en vrede bring.
- Staan vas, wees dapper, wees sterk en Hy sal jou lewe en vrede wees.

Gebed: Vader, ek kies om vas te staan in my vertroue in U. Ek sal dapper en sterk wees terwyl ek glo en vashou aan die hoop wat ek in U het.  Amen.


November 20, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 61:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 61:3 - ‘Van die einde van die wêreld af roep ek U aan as my hart beswyk; lei my op ‘n rots wat vir my te hoog is.’’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 61:3

Van die einde van die wêreld af roep ek U aan as my hart beswyk; lei my op ‘n rots wat vir my te hoog is.’

- Wanneer ons harte oorweldig word het ons iemand op wie ons kan reken.
- Wanneer ons verlate en alleen voel, het ons iemand wat ons kan aanroep
- Ons het ‘n God wat luister en elke gebed van ons hoor.
- HY sal ons deur die storm bring en ons voete op soliede grond plaas.

Gebed: Vader, ek roep U vandag aan. U is my hoop en my redding. Lei my deur my situasie en plaas my voete op die rots. Amen.


November 17, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:3 - ‘Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; …’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 18:3

Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; …’

- Die Here is jou ‘veilige plek’, jou veilige vesting en jou verlosser.
- Hy is jou rots op wie jy kan vertrou.
- In ‘n onstabiele en onveilige wêreld, het ons Hom meer as ooit tevore nodig.
- Skuil in Hom en plaas jou vertroue en geloof in Hom!

Gebed: Vader, U is waarlik my ‘veilige plek’. Dit is so ‘n vreugde om in U arms in te hardloop, wetende dat ek daar sekuur en veilig kan wees. Amen.


November 16, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 33:21

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 33:21 - ‘Ook het die HERE gesê: Kyk, hier is ‘n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 33:21

Ook het die HERE gesê: Kyk, hier is ‘n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan.’

- Daar is ‘n plek, naby die hart van God, wat spesiaal vir jou is.
- Die Here wil iets van Sy karakter aan jou openbaar.
- Wanneer Hy naby jou is kan jy veilig staan.
- Wanneer jy weet dat Hy met jou is hoef jy nie te vrees of moed op te gee nie.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is. Ek kies om nader aan U te beweeg sodat ek die nabyheid en vreugde van U teenwoordigheid in my lewe kan ken. Amen.


November 15, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 15:13

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 15:13 - ‘En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof , dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 15:13

En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof , dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!

- Hoop, vreugde en vrede is die fondasies terwyl ons vertrou vir die toekoms.
- Ons vertroue in die Here moet met vreugde en vrede gepaardgaan.
- Terwyl ons in die Here vertrou kan ons oorloop met hoop.
- Mag Sy Gees jou lewe aanraak en mag jy Sy hoop, vreugde en vrede ken.

Gebed: Vader, dankie dat ek my vertroue in U kan plaas. Terwyl ek hierdie pad van vertroue wandel bid ek dat U my met hoop, vreugde en ‘n oormaat vrede sal vul. Amen.


November 14, 2017