Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 2:4

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 2:4 - ‘…..? En ek het tot die God van die hemel gebid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Nehemïa 2:4

…..? En ek het tot die God van die hemel gebid.

- Wat ‘n vreugde is dit nie om te weet dat ons enige tyd na die Here kan draai en tot Hom kan bid.
- Ons kan tot Hom roep wanneer ons nie weet watter kant toe nou nie.
- Ons kan tot Hom roep wanneer dit lyk of omstandighede ons oorweldig.
- Hy is net ‘n gebed ver van ons af weg en ons behoort spontaan na Hom in gebed te draai.

Gebed: Vader, mag ek soos Nehemïa spontaan tot U bid as ek nie weet wat om verder te doen nie. U is my getroue leidsman en my Goeie Herder, so ek kies om tot U te draai vir die hulp wat ek nodig het. Amen.


February 26, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Esra 7:28

Daaglikse Bybel Vers: Esra 7:28 - ‘Toe het ek moed geskep, omdat die hand van die HERE my God oor my was, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Esra 7:28

Toe het ek moed geskep, omdat die hand van die HERE my God oor my was, …

- Wanneer ons weet dat die Here met ons is, kan ons sterk en moedig wees.
- Dieselfde hande wat die hele wêreld vashou kan op my en jou rus.
- Sy hand is daar om jou vas te hou, jou te lei en om jou te bemagtig.
- Skep moed, wees van binne versterk want die Here is self met jou!

Gebed: Vader, dankie dat ek veilig en sekuur in U hande is en niemand kan my uit U hande uitruk nie. Mag U hand op my rus en mag my lewe deur hierdie wete versterk wees. Amen.


February 23, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Esra 6:22

Daaglikse Bybel Vers: Esra 6:22 - ‘…..want die HERE het hulle verbly en die hart van die koning …. na hulle omgewend, om hul hande te versterk in die werk aan die huis van God, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Esra 6:22

…..want die HERE het hulle verbly en die hart van die koning …. na hulle omgewend, om hul hande te versterk in die werk aan die huis van God, ….’

- Ons moet onsself altyd herinner dat God enige situasie kan omdraai.
- Hy sal dikwels mense gebruik om ‘n rol te speel in die verandering wat nodig het om te gebeur.
- In hierdie verhaal gebruik Hy ‘n koning om ‘n situasie totaal te verander.
- Die Here ken jou situasie en Hy is verbind om jou die hulp te gee wat jy nodig het.

Gebed: Vader, dankie dat U in beheer van alles is. Niks is vir U te moeilik nie en U kan enigiets en enigeen gebruik om vir my die verligting te bring wat ek benodig. Amen.


February 22, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 5:7

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 5:7 - ‘Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 5:7

Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.

- Die lewe betrek saai en maai.
- As ons liefde, barmhartigheid en genade bewys, sal ons dieselfde ontvang.
- Kom ons behandel ander mense soos wat onsself behandel wil word.
- Kom ons volg ons Here se voorbeeld en wees ‘n seën vir almal om ons.

Gebed: Vader, help my om ‘n seën vir almal om my te wees. Gee my geduld en welwillendheid teenoor ander en mag ek U genade teenoor almal wat ek teëkom, bewys! Amen.


February 21, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 5:13

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 5:13 - ‘Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 5:13

Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan ….

- Wat a wonderlike prentjie van die Here wat Sy hand uitreik en iemand aanraak.
- Hy wil nou Sy hand uitreik en jou aanraak.
- Net een aanraking van die Meester se hand en ons sal nooit weer dieselfde wees nie.
- Die liefde van die Here reik uit om ons by die punt van ons nood te bereik.

Gebed: Vader, ek bid dat U sal uitreik en my sal aanraak. Mag ek die aanraking van U kosbare hand op my lewe en in my hart ken! Amen.


February 20, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Markus  1:35

Daaglikse Bybel Vers: Markus  1:35 - ‘En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Markus  1:35

En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.

- Gebed is ons essensiële skakel met die Here.
- Die vyand sou ons so graag so besig wou hou dat ons nie tyd het om te bid nie.
- Gebed is gemeenskap met God en ons het dit nodig in ons lewens.
- Die Here roep elkeen van ons tot ‘n dieper verhouding met Hom.

Gebed: Vader, dankie vir die voorbeeld wat U vir ons stel om tyd met U Vader ‘n prioriteit in U daaglikse lewe te maak. Ons kies om dieselfde te doen en sal onsself elke dag daaraan herinner om U aan te roep en te bid. Amen.


February 19, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:9-10

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:9-10 - ‘Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 3:9-10

Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.

- Ons lewens behoort ‘n lewende voorbeeld te wees van mense wat God vereer en lief het.
- Elke aspek van ons lewens moet die feit demonstreer dat Hy ons prioriteit is.
- Sy belofte om vir ons op wonderlike wyses te voorsien en seën sal daaruit voortspruit. .
- Dit begin wanneer ons die vaste besluit neem om Hom eerste te stel en dit eindig in seën.

Gebed: Vader, Ek kies om U te eer in alles wat ek sê en doen. Ek wil tot U heerlikheid en U eer lewe. Dit is my vaste besluit en my gekose doel. Amen.


February 16, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 31:21

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 31:21 - ‘…, het hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 31:21

‘…, het hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad.

- Wanneer ons die Here eerste stel in alles wat ons doen, sal ons Sy seën vir seker sien.
- Wanneer ons heelhartig doen wat ons moet doen, sal die Here dit voorspoedig maak.
- Doen alles wat jou hande vind om te doen asof jy dit vir die Here doen.
- Hy is die een wat ons uiteindelik beloon en die een wat sien wat ander nie sien nie.

Gebed: Vader, ek kies om U die eerste plek in my lewe te gee. U is MY Here. Mag alles wat ek doen U vereer en U Naam loof. Amen.


February 15, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 58:9

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 58:9 - ‘Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek!’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 58:9

Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek!

- Ons is so bevoorreg en gelukkig om die Here te kan aanroep om hulp.
- Ons lewe nie alleen nie want Hy is met ons.
- Vandag sê Hy vir jou: ‘ Hier is Ek!’
- Hy is die een wat ons gebede en roepe hoor en Hy help ons.

Gebed: Vader, dankie dat U nou op die oomblik hier met my is. U het belowe om my nooit te verlaat of te versaak nie en ek neem vandag U hand. Amen.


February 14, 2018