Daily Bible Verse:              2 Thessalonians 1:12

‘That the Name of our Lord Jesus will be glorified in you…’

- We should live our lives in such a way that we bring glory to God.
- We can bring honour to God by what we do, how we act, and how we live.
- Let us make this our ultimate goal and purpose in life.
- Come, magnify the Lord with me and let us exalt His name forever.

Prayer: Lord, I choose to bring You all the praise and the glory that is due to Your Name. Surely, You are a Great God and a wonderful Heavenly Father and may my life reflect this to the world around me. Amen.


Daily Bible Verse: 2 Thessalonians 1:12
‘That the Name of our Lord Jesus will be glorified in you…’


Daily Bible Verse: Joshua 23:14
‘Not one thing has failed of all the good things which the LORD your God spoke concerning you. All have come to pass…’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 14:15

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 14:15 - ‘…, want God het voor jou uitgetrek….’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 14:15

‘…, want God het voor jou uitgetrek….’

- Die Here het vooruit gegaan en Hy het die weg vir jou voorberei.
- Tree met vertroue vorentoe.
- Die God van engel leërs is altyd aan jou sy.
- Die stryd is nie joune nie, maar God sin.

Gebed: Vader, U is die Een wat my lewe lei en rig. Op U bevel sal ek vorentoe tree en ek sal vol vertroue wees want U het voor my uit gegaan. Amen.


September 21, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 20:1

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 20:1 - ‘As jy na die oorlog uittrek teen jou vyand en perde en strydwaens sien, ‘n volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie; want die HERE jou God wat jou uit Egipteland laat optrek het, is met jou.’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 20:1

‘As jy na die oorlog uittrek teen jou vyand en perde en strydwaens sien, ‘n volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie; want die HERE jou God wat jou uit Egipteland laat optrek het, is met jou.’

- Stryd en uitdagings is almal deel van die lewe.
- Soms blyk dit dat dinge ons oorweldig.
- Die Here kom gedurig langs ons om ons te herinner dat Hy met ons is.
- Die Een wat tot nou toe met jou was is nog met jou , so moenie vrees nie.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is. Ek stap nie hierdie pad van die lewe alleen nie, ek stap dit met U aan my sy en daarom vrees ek nie. Amen.


September 20, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 20:8

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 20:8 - ‘Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar òns sal roem op die Naam van die HERE onse God.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 20:8

‘Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar òns sal roem op die Naam van die HERE onse God.’

- Perde en strydwaens verteenwoordig fisiese krag en vermoë.
- Sommige mense plaas hulle vertroue in menslike sterkte, krag en vindingrykheid.
- Ons moenie ons vertroue in menslike krag en vermoë plaas nie.
- Ons moet in die Here ons God vertrou, in Sy goedheid, in Sy wysheid en in Sy krag.

Gebed: Vader, ek verkies om my vertroue in U te plaas.  Ek sal nie rondom my kyk vir my hulp nie. My hulp kom van U, die skepper van die hemel en die aarde. Amen.


September 19, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 25:21

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 25:21 - ‘En Isak het die HERE gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar; en die HERE het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 25:21

‘En Isak het die HERE gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar; en die HERE het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het.’

- Ek en jy kan vir ander mense wat ‘n deurbraak nodig het, bid.
- Isak het vir sy vrou gebid en ‘n wonderwerk het gebeur.
- Ons ken almal iemand wat vandag ‘n wonderwerk nodig het.
- Kom ons staan in die bresse en bid namens hulle en glo dat God sal beweeg.

Gebed: Vader, ek bring die name van persone wat ek weet ‘n wonderwerk van U benodig, voor U Troon van Genade. Ek vra U om namens hulle te beweeg en wonderlike dinge vir hulle te doen. Amen.


September 18, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 5:20

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 5:20 - ‘….; want hulle het God aangeroep in die oorlog, en Hy het hulle verhoor, omdat hulle op Hom vertrou het.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 5:20

‘….; want hulle het God aangeroep in die oorlog, en Hy het hulle verhoor, omdat hulle op Hom vertrou het.’

- Ons kan God enige tyd aanroep, maar veral gedurende die stryd wat ons voer.
- Miskien voer jy ‘n stryd in ‘n area, roep die Here aan.
- As jy op Hom vertrou sal Hy die oorwinning in jou situasie bring.
- Verwag dat gebed verhoor sal word waar jy jou geloof en vertroue in Hom plaas.

Dus vertrou ek U Amen.


September 15, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 25:30

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 25:30 - ‘…., ‘n vaste lewensonderhoud is hom toegestaan deur die koning na die eis van elke dag, al die dae van sy lewe.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 25:30

‘…., ‘n vaste lewensonderhoud is hom toegestaan deur die koning na die eis van elke dag, al die dae van sy lewe.’

- Die Here is jou wonderbare voorsiener.
- Hy sal getrou elke dag die porsie wat jy nodig het, voorsien.
- Ons kan elke dag Sy voorsiening verwag en ons kan Sy woord glo.
- Sy getrouheid is nie vir net een dag of vir ‘n oomblik van tyd nie, dit is lewenslank!

Gebed: Vader, ek weet dat ek U goedertierenheid teenoor my in hierdie lewe sal sien. Maak nie saak watter stryd ek voer nie ek weet dat U elke liewe dag vir my sal sorg. Amen.


September 14, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:26

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:26 - ‘want die HERE sal jou vertoue wees, en Hy sal jou voet bewaar vir die strik.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 3:26

‘want die HERE sal jou vertoue wees, en Hy sal jou voet bewaar vir die strik.’

- Ons moet ons lewens lei deur elke dag ons vertroue in die Here te plaas.
- Wanneer Hy ons vertroue is, is ons veilig en sekuur van vrees en gevaar.
- Die Here sal jou ondersteun en dra deur alles wat jy moet hanteer.
- Die Here sal die wat hulle vertroue in Hom vind, bewaar.

Gebed: Vader, ek is verheug om te weet dat ek my vertroue in U kan plaas! Maak nie saak wat my stryd is nie of waardeur ek moet gaan nie, U sal my hulp wees. Amen.


September 13, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 31:22 NLV

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 31:22 NLV - ‘Prys die HERE, want Hy het sy troue liefde aan my bewys toe ek in nood was, soos in ‘n beleërde stad.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 31:22 NLV

‘Prys die HERE, want Hy het sy troue liefde aan my bewys toe ek in nood was, soos in ‘n beleërde stad.’

- Het jy al ooit gevoel of jy op elke front aangeval word?
- Ons gaan deur tye wanneer dit lyk asof alles verkeerd gaan.
- Selfs in sulke tye wil die Here vir ons die wonders van Sy liefde wys.
- Mag die wonders van Sy liefde vandag ‘n lewende realiteit in jou lewe wees!

Gebed: Vader, ek kies om U Naam te loof en om vir U al die eer en heelikheid te gee. U is almagtig en U doen almagtige en wonderlike dinge. Ek bid dat U vir my die wonders van U liefde teenoor my sal wys. Amen.


September 12, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:8

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:8 - ‘Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 16:8

‘Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!’

- Dankbaarheid moet altyd deel van ons lewens wees.
- Terselfdertyd kan ons die Here se Naam aanroep in die areas waar ons behoeftes het.
- Hy is die een ware getroue God wat verstaan waardeur ons moet gaan.
- Kom ons vier wat Hy gedoen het en kom ons verwag Sy goedheid aan ons, in die toekoms.

Gebed: Vader, ek dank U vir U groot getrouheid en barmhartigheid aan my. U is ‘n baie goeie Vader, en daarvoor is ek ewig dankbaar. Ek sal aanhoudend uitsien na U aanhoudende getrouheid teenoor my. Amen.


September 11, 2017