Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Job 19:25

Daaglikse Bybel Vers: Job 19:25 - ‘Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Job 19:25

Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.

- Ons moet soos Job met radikale oortuiging en geloof, glo.
- Daar is geen tyd of rede om te twyfel nie, daar is net tyd om te glo en te vertrou.
- Laat hierdie feit in jou hart gevestig word – jou Verlosser lewe!
- En omdat Hy lewe, kan jy môre in die gesig staar en alle vrees het gevlug.

Gebed: Vader, ek verklaar dat ek weet dat MY Verlosser lewe. Tenspyte van elke uitdaging en besorgdheid is daar hierdie fondasie waarop ek sekuur kan rus. Amen.


March 9, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Job 17:9

Daaglikse Bybel Vers: Job 17:9 - ‘Nogtans hou die regverdige vas aan sy weg, en die wat rein van hande is, neem toe in krag.’

Daaglikse Bybel Vers:              Job 17:9

Nogtans hou die regverdige vas aan sy weg, en die wat rein van hande is, neem toe  in krag.

- As kinders van God gee ons nie op nie, ons hou aan om vorentoe te beur en vorentoe te beweeg.
- Sodra die lewe van God ons harte binnegaan skiet dit wortel diep binne ons.
- Dit laat ons toe om God te vertrou en te glo vir elke liewe dag.
- Jy kan aanhou om vorentoe te beweeg want die Here is daar met jou.

Gebed: Vader, dankie dat U my lewe in U hande vashou. Ek kan met vertroue en hoop vorentoe beweeg, wetende dat U my elke tree van die pad sal lei. Amen.


March 8, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 61:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 61:5 - ‘Ek wil in u tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van u vleuels my verberg.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 61:5

Ek wil in u tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van u vleuels my verberg.

- Wat ‘n vreugde om te weet dat ons God se teenwoordigheid vir ewig te kan geniet.
- Ons kan Sy teenwoordigheid hier en nou en tot in ewigheid ken.
- Ons kan ook onder Sy vleuels skuiling vind.
- Maak nie saak watter storms die lewe mag bring nie, ons het ‘n toevlug en skuiling in HOM.

Gebed: Vader, ek verlang na meer van U teenwoordigheid in my daaglikse lewe. Ek kies om onder die skuiling van U vleuels te lewe waar ek weet dat ek veilig en sekuur sal wees. Amen.


March 7, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:6

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:6 - ‘Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 23:6

Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

- God se goedheid en genade is deel van Sy plan vir jou lewe.
- Sy goedheid en guns sal vir al die dae van jou lewe, deel van jou lewe wees.
- Ten einde sal ons Hom van aangesig tot aangesig sien en ons sal vir ewig met Hom wees.
- Verwag dat Sy goedheid en guns jou vandag en elke dag sal volg.

Gebed: Vader, dankie vir die wonderlike beloftes wat U aan my gegee het. Ek ontvang U goedheid, genade en ewigdurende liefde vandag in my lewe. Mag ek U teenwoordigheid in my lewe vandag en vir ewig ken. Amen.


March 6, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Ester 4:14

Daaglikse Bybel Vers: Ester 4:14 - ‘…, en wie weet of jy nie met die oog op ‘n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie?’

Daaglikse Bybel Vers:              Ester 4:14

‘…, en wie weet of jy nie met die oog op ‘n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie?

- Die Here het ‘n spesifieke plan en doel vir jou lewe.
- Jy is op hierdie tyd hier en dit is baie betekenisvol.
- Wie weet waarom jy moet hanteer wat jy nou hanteer, net God, wie in beheer is.
- As ons Hom volg en Sy leiding volg, sal Hy ons gebruik.

Gebed: Vader, mag my lewe ‘n doel en waarde in U hande hê. Ek gee myself oor aan U en vra dat U my lewe ‘n doel en betekenis sal gee. Amen.


March 5, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 8:11

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 8:11 - ‘…want die blydskap in die HERE – dit is julle beskutting.’

Daaglikse Bybel Vers:              Nehemïa 8:11

‘…want die blydskap in die HERE – dit is julle beskutting.

- Uiteindelik kom ons krag van die Here self.
- ‘n Ongelukkige en swaar hart maak ons teneergedruk en moeg.
- ‘n Hart vol vreugde gee ons krag en energy.
- Laat Sy vreugde nou dadelik jou hart en siel tot oorlopens toe vul.

Gebed: Vader, ek wil nie in my eie krag lewe nie. Ek wil lewe in die krag wat van U af kom. Vul my nou met U vreugde waar ek U vertrou en my verwagting in U plaas. Amen.


March 2, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 1:31

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 1:31 - ‘…waar jy gesien het hoe die HERE jou God jou gedra het soos ‘n man sy seun dra, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 1:31

‘…waar jy gesien het hoe die HERE jou God jou gedra het soos ‘n man sy seun dra, …

- Die Here jou God is die Een wat jou sal dra en onderhou.
- Hy is die Een wat ons oplig.
- Die Here wil jou veilig en sekuur dra, net soos wat ‘n vader sy kind beskerm.
- Jy is Sy kind laat Hom dus toe om jou in Sy arms van liefde en sorg op te lig.

Gebed: Vader, ek bid dat U nou in U Gees sal kom  en my oplig en dra langs die weg wat U vir my voorberei het. Ek vertrou U, my Hemelse Vader, om my onderhouer te wees!  Amen.


March 1, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 4:14

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 4:14 - ‘….; dink aan die grote en gedugte Here, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Nehemïa 4:14

….; dink aan die grote en gedugte Here, ….

- Ons ontvang soveel raad in die lewe dat dit verwarrend kan raak.
- Maar die beste  raad wat ons kan ontvang is om ‘die Here te onthou’.
- Ons moet onsself herinner dat die Here altyd met ons is maak nie saak wat gebeur nie.
- Onthou die Here vandag en herinner jouself dat Hy altyd die finale sê sal hê!

Gebed: Vader, ek kies om my oë vandag op U te vestig. Ek sal onthou dat U met my is en U kan my storms stilmaak en my help in elke situasie waarin ek beland. Amen.


February 28, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 2:20

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 2:20 - ‘…Die God van die hemel, Hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou; ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Nehemïa 2:20

…Die God van die hemel, Hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou; ….

- Ons behoort die Here ons God te vertrou.
- Ons behoort gereed te wees om uit te tree en doen dit wat nodig is om gedoen te word.
- Jy kan hulp uit die hemel verwag as jy die Here vertrou en Hom volg.
- Tree vorentoe met vertroue en moed en moenie intimideer word nie.|

Gebed: Vader, dankie dat U die God van die hemel, vir my sukses sal laat behaal. Werk om my onthalwe dit bid ek en ek sal poog om gehoorsaam te wees en te doen wat U my beveel om te doen. Amen.


February 27, 2018