Daily Bible Verse:              Hebrews 4:16

‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’

- You have the right and the privilege to approach your gracious God.
- You don’t need to run and hide; you can step forward with boldness.
- His mercy is waiting for you.
- When you need it the most, His help is just a prayer away.

Prayer: Lord, You know exactly what I am facing and going through. I choose to boldly call upon You for the help that I so desperately need. I believe that Your mercy and Your gracious kindness will make a way for me. Amen.


Daily Bible Verse: Hebrews 4:16
‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’


Daily Bible Verse: Hebrews 6:19
‘We have this hope as an Anchor for the soul, firm and secure.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 86:15

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 86:15 - ‘Maar U, Here, is ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 86:15

Maar U, Here, is ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou.

- Sy barmhartigheid en genade reik vandag na jou uit.
- Hy verlang daarna om jou Sy liefde, tere genade en goedertierenheid te wys.
- Sy liefde vir jou is ewig durend en vermeerderend.
- Sy getrouheid duur van geslag tot geslag.

Gebed: Vader, dankie vir U ewige liefde en genade teenoor my. Oorstroom my lewe met U liefde en getrouheid en mag ek nooit U groot liefde vir my vergeet nie. Amen.


February 5, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 7:9

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 7:9 - ‘Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 7:9

Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die  wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.

- Daar is sekere dinge waaroor ons verseker kan wees.
- Ons moet onsself herinner aan hierdie konstante en ewige realiteite.
- God het ons lief en Hy is ‘n getroue God  wat Sy verbond sal hou.
- Die Here sal genade bewys en goed doen aan die wat Hom lief het.

Gebed: Vader, dankie vir U verbond van liefde teenoor my. U het my lief en U bly getrou teenoor my en U getrouheid sal nooit eindig nie. Amen.


February 2, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 14:11

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 14:11 - ‘HERE, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie; help ons, HERE onse God, want op U steun ons, …’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 14:11

HERE, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie; help ons, HERE onse God, want op U steun ons, …

- Party gevegte is bokant die mens se vuurmaakplek.
- Daar is tye wanneer ons nie sonder die hulp van die Almagtige kan klaar kom nie.
- Ons moet die tyd gebruik om God te herinner aan ons afhanklikheid op Hom.
- Laat God die Een wees wat tussen jou en jou vyand tot stand kom.

Gebed: Vader, Ek roep U vandag aan! U is die Almagtige Here en Verlosser en niks is vir U te moeilik nie. Help my in die stryd waarin ek gewikkel is, ek vertrou op U. Amen.


February 1, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 4:4

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 4:4 - ‘Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 4:4

Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

- Die lewe bestaan uit veel meer as ons fisiese behoeftes.
- Die Here het onderneem om ons fisiese behoeftes te bevredig.
- Maar ons het iets meer en iets groter nodig – Sy woorde.
- Sy woorde is lewe en waarheid en hulle versterk en onderhou ons.

Gebed: Vader, ek besef dat ek U nodig het en dat die woorde wat net U kan sê oor my situasie gespreek moet word.  U woorde sal die lewe en hoop bring wat ek so brood nodig het. Praat met my! Amen.


January 31, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 4:9

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 4:9 - ‘Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak; want U, o HERE, alleen laat my in veiligheid woon.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 4:9

Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak; want U, o HERE, alleen laat my in veiligheid woon.

- Die Here wil hê dat ons Sy vrede in ons lewens sal ken en geniet.
- Sy belofte is dat Hy ons Sy vrede in ons daaglikse lewens sal gee.
- Selfs wanneer ons slaap kan ons weet dat Sy vrede ‘n realiteit is.
- Mag Hy jou vul met Sy vrede en ‘n gevoel van sekuriteit wat net Hy kan gee!

Gebed: Vader, ek ontvang die gawe en die belofte van vrede in my lewe wat slegs van U kan kom.  Vul my nou met U vrede en beskerm my, dit vra ek U. Amen.


January 30, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 22:8

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 22:8 - En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir ‘n brandoffer voorsien, my seun.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 22:8

En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir ‘n brandoffer voorsien, my seun.

- Abraham het ‘n geheim omtrent God geken en dit is dat Hy sal voorsien.
- Die Here is ons uiterste bron en voorsiener.
- Die Here sê vir jou: ‘Ek sal vir jou voorsien!’
- Jy sal Sy Hand van voorsiening om jou behoeftes te bevredig, sien.

Gebed: Vader, dankie dat U die groot voorsiener is. Elke goeie en perfekte gawe kom uit U kosbare hand. Ons rus in die volle wete dat U sal voorsien. Amen.


January 29, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 65:24

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 65:24 - ‘En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 65:24

En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.

- God weet al, terwyl ons nog dink om Hom aan te roep.
- Terwyl ons nog die opsie van gebed konsidereer, antwoord Hy al.
- Hy sal hoor, Hy sal antwoord en Hy sal getrou wees.
- Neem dus die vrymoedigheid en roep Hom aan met jou hele hart.

Gebed: Vader, nou dadelik op hierdie oomblik, roep ek U aan My Here en my God. My vertroue is in U, want U sal my antwoord. Amen.


January 26, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:7 - ‘Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my hart en sal ek Hom loof met my gesang.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 28:7

Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my hart en sal ek Hom loof met my gesang.

- Die Here is die bron van beide die geestelike en fisiese krag wat ons nodig het.
- Hy is ook jou beskermer en verdediger.
- Neem die besluit om jou  hart toe te laat om in Hom te vertrou.
- Hy is jou helper and Hy sal kom en voorsien in enige spesifieke hulp wat jy nodig het.

Gebed: Vader, U is MY sterkte, MY skild en MY helper. Ek plaas my vertroue in U en ek verklaar dat my hart in U verrou. Amen.


January 25, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:31

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:31 - ‘maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 40:31

maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

- Die Here belowe dat Hy jou die krag sal gee wat jy nodig het.
- Terwyl jy op Hom vertrou en aanhou om op Hom te hoop sal Hy vir jou nuwe krag gee.
- Wanneer ons Sy krag geniet, kan ons soos arende vlieg.
- Sy krag maak dit vir ons moontlik om te stap, hardloop en vlieg sonder om op ons eie te sukkel.

Gebed: Vader, dankie vir die belofte van krag wat U aan ons wil skenk. Dit is ‘n vreugde om te weet dat U ons krag sal wees in enige situasie. Amen.


January 24, 2018