Daily Bible Verse:              Psalm 62:8

‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’

- We have Someone to Whom we can go when we face difficulty.
- We have the Lord, Who is our Refuge and our place of safety.
- Therefore we can trust in and rely on Him at ALL times.
- Right now, He offers you the security and refuge that you need!

Prayer: Lord, I choose to find my safety and security in You and in You alone. I make a quality decision to trust in You completely, knowing that You are my Refuge, and You will take care of me. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 62:8
‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’


Daily Bible Verse: Genesis 22:11
At that moment the angel of the LORD called to him from heaven, ‘Abraham! Abraham!’ ‘Yes,’ Abraham replied. ‘Here I am!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:35

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:35 - ‘En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:35

En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu.

- Wat ‘n wonderlike veugde om te weet dat God met ons is.
- Wanneer die Heilige Gees op ons kom kan die grootste wonderwerk plaasvind.
- Wanneer die Here se skaduwee oor ons val weet ons dat ons onder Sy vleuels is.
- Verwag meer van sy blywende teenwoordigheid en krag in en op jou lewe.

Gebed: Vader, mag U Heilige Gees op my rus en mag Ek weet dat U met my is. Ek plaas my lewe in U bekwame hande. Amen.


December 5, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:13

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:13 - ‘Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:13

Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor, …

- Die Here ken jou by jou naam en jou situasie is vir Hom belangrik.
- Sagaria moes besig gewees het om te bid en uit die bloute verskyn die engel.
- Die engel bring die wonderlik nuus dat sy gebed verhoor is.
- Die Here hoor jou gebede en Hy sal antwoord met meer as wat jy verwag het.

Gebed: Vader, dankie dat ek my versoeke en petsisies na U toe kan bring, wetende dat U my gebede hoor en dat U ‘n God is wat gebede verhoor. Amen.


December 4, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:30

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:30 - ‘En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:30

En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.

- Die grootste vreugde wat ons as mens kan ken is die guns van God op ons lewens.
- Hierdie guns sluit Sy barmhartigheid, Sy genade en Sy seën oor ons lewens, in.
- Wanneer ons weet dat Sy seën op ons rus hoef ons nie te vrees nie.
- Mag jy vandag die guns en die seën van die Here op jou lewe ken!

Gebed: Vader, dankie dat ek U guns en seën op my lewe kan ervaar. Die seën wat van U afkomstig is, is my grootste rykdom en skat. Amen.


December 1, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 13:14

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 13:14 - ‘En toe Juda omdraai, was meteens die geveg voor en agter hulle; en hulle het die HERE aangeroep, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 13:14

En toe Juda omdraai, was meteens die geveg voor en agter hulle; en hulle het die HERE aangeroep, ….

- Soms kan dit voel asof ons omsingel is met die stryd aan elke kant.
- Wanneer die stryd op sy felste is, laat dit die natuurlikste reaksie wees om die Here aan te roep.
- Ons moet onsself herinner dat niks God kan keer om tussenbeide te tree nie.
- Maak nie saak wat die probleem is nie ons toegang tot God is nooit beperk nie.

Gebed: Vader, maak nie saak wat op my pad kom nie, ek kies om myself te herinner dat U naby my is en dat ek altyd tot U kan roep om hulp! Amen.


November 30, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:7 - ‘Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp;….’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 28:7

Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp;….

- Die Here is my helper en my beskermer.
- Jy kan Hom vertrou met elke aspek wat jou uitdaag.
- Dit sê nie: Hy sal help nie, dit sê: ‘ek is gehelp’.
- Wanneer ons die Here aanroep, tree Hy in en ons is gehelp.

Gebed: Vader, ek verklaat dat U MY krag en dat U MY skild is en dat U my help. My hart vertrou en rus in U! Amen.


November 29, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 27:13

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 27:13 - ‘o, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes nie ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 27:13

o, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes nie ….’

- Waar sou ons wees as ons nie geglo het dat ons God se guns sou ondervind nie?
- Sonder hierdie wete sou ons uiters hopeloos gewees het.
- Maar ons kan Sy goedheid, Sy genade en Sy guns in ons lewens verwag.
- Moenie moedeloos raak nie, glo liewer en lewe met gelowige verwagting.

Gebed: Vader, dankie vir die wonderlike dinge wat U vir my beplan en voorberei het. Ek sal in U goedheid teenoor my glo tenspyte van alles wat ek moet hanteer. Amen.


November 28, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:28

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:28 - ‘En ons weet dat vir julle vir wie God liehet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:28

En ons weet dat vir julle vir wie God liehet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

- Ons kan lewe met die versekering dat God dinge sal hanteer.
- Alle dinge is in Sy hande en niks kan dit uit Sy hande ruk nie.
- Hy neem ons uitdagings en beproewinge en verander dit in iets wonderbaar.
- Ons verantwoordelikheid is eenvoudig net om die Here lief te hê en om Sy doele te dien.

Gebed: Vader, dit is so ‘n vreugde om te weet dat U dinge in my lewe sal hanteer. Niks wat ek belewe is ooit verkwis nie, want U kan dit gebruik om dit te verander in iets goeds in my lewe. Amen.


November 27, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 1:7

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 1:7 - ‘Want God het ons nie’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 1:7

Want God het ons nie’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

- Vrees kom nie van die Here af nie.
- Vrees is iets wat die vyand gebruik om ons lewens te vernietig en te beheer.
- Die Here gee ons krag, liefde en selfbeheersing.
- Moenie enigiets minder as God se beste vir jou aanvaar nie.

Gebed: Vader, dankie dat ek kan lewe met U krag, wat deur U liefde gelei word en wat funksioneer in die selfbeheersing wat U my belowe het. Ek weerstaan alle vrees en benoudheid en ek kies om afhanklik van U te lewe. Amen.


November 24, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27 - ‘Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 14:27

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

- Die Here begeer dat ons ‘n geskenk moet geniet – vrede van hart en verstand.
- Dit is ‘n gawe wat Hy vrylik gee en ‘n gawe wat ons vrylik kan ontvang.
- Die wêreld se vrede is leeg, maar Sy vrede is vêr bokant ons denke.
- Sy vrede is ons sekuur fondasie en daarom hoef ons nie te vrees nie.

Gebed: Vader, ek ontvang U gawe van vrede vandag in my hart en verstand. Ek kies U vrede bo my wysheid, gedagtes en vrese. Vul my met U vrede sodat ek ‘n lewe sonder vrees kan geniet. Amen.


November 23, 2017