Daily Bible Verse:              Psalm 62:8

‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’

- We have Someone to Whom we can go when we face difficulty.
- We have the Lord, Who is our Refuge and our place of safety.
- Therefore we can trust in and rely on Him at ALL times.
- Right now, He offers you the security and refuge that you need!

Prayer: Lord, I choose to find my safety and security in You and in You alone. I make a quality decision to trust in You completely, knowing that You are my Refuge, and You will take care of me. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 62:8
‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’


Daily Bible Verse: Genesis 22:11
At that moment the angel of the LORD called to him from heaven, ‘Abraham! Abraham!’ ‘Yes,’ Abraham replied. ‘Here I am!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 1:10

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 1:10 - ‘U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 1:10

U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande.

- Elke begin is ‘n gawe van die Here aan ons.
- Elke jaar is ‘n nuwe begin en elke dag ‘n vars begin.
- Die Here het die fondasie gelê en die verhoog gestel.
- Ons kan eenvoudig net die toekoms ingaan, wetende dat Hy alreeds daar is.

Gebed: Vader, dankie vir die nuwe begin van ‘n Nuwe Jaar wat U vir my gee. Ek bid dat ek die gawe sal aangryp en dit gebruik om vir U eer en heerlikheid te bring! Amen.


January 8, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 9:5

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 9:5 - ‘…en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors –‘

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 9:5

…en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors –‘

- Die seisoen het opgedaag en ons het rede om verheug te wees – ‘n kind was gebore!
- Elkeen van Sy name het ‘n spesiale betekenis.
- Hy is jou wonderlike raadsman en jou God, die almagtige een.
- Hy is jou Ewige Vader en jou Vredevors.

Gebed: Vader, U is al wat ek nodig het. Dit is in U wat ek alles vind, wat my siel na verlang en begeer. Waar ek my hart vir hierdie spesiale en belangrike tyd van die jaar voorberei, mag ek nooit vergeet dat U alles is wat ek nodig het! Amen.


December 15, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 9:5

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 9:5 - ‘Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee;’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 9:5

Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee;’

- Tenmidde van ‘n donker wêreld het ‘n groot lig ‘n realiteit geword.
- Hierdie groot lig was ‘n geskenk van God in die vorm van Sy Seun.
- Ons hoef nie langer in donkerte te leef nie, maar ons kan in Sy lig lewe.
- Mag Sy lig op jou skyn terwyl jy Chistus se geboorte vier!

Gebed: Vader, dankie vir U groot geskenk wat U vir ons in die vorm van U Seun gegee het. Mag die lig wat Hy in die wêreld ingebring het my hart en siel gedurende hierdie wonderlike seisoen oorvloed! Amen.


December 14, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 3:16

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 3:16 - ‘Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 3:16

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.’

- Tydens hierdie wonderlike tyd van die jaar vier ons die grootste geskenk ten alle tye.
- Uit God se groot liefde, het Hy Sy Seun as ‘n geskenk gegee.
- Die resultaat is dat ons geseën kan wees en die ewige lewe kan geniet.
- Ontvang Sy liefde, glo in Sy Seun en geniet elke oomblik wat Hy vir jou gee.

Gebed: Vader, die geskenk van U Seun was die allergrootste geskenk ooit. Dankie dat U ons so lief het en dat U, U groot goedhartigheid en liefde teenoor ons vir ons wys. Amen.


December 13, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Titus 3:4

Daaglikse Bybel Vers: Titus 3:4 - ‘Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het -’

Daaglikse Bybel Vers:              Titus 3:4

Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het -

- Hierdie wonderlike tyd van die jaar onthou ons die goedertierenheid en liefde van God.
- Al daardie jare gelede, toe ‘n kind gebore is, het die guns van God op die mensdom geskyn.
- Vandag reik die goedertierenheid en liefde van die Here na jou uit.
- Mag sy goedhartigheid en liefde as ‘n openbaring in jou hart verskyn!

Gebed: Vader, dankie vir al U goedhartigheid en liefde teenoor my. Mag hierdie wonderlike seisoen ‘n tyd wees wanneer die realiteit van hierdie wonderlike feit ‘n realiteit in my hart word! Amen.


December 12, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:46-47

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:46-47 - ‘My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my Saligmaker;’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:46-47

‘My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my Saligmaker;’

- Wat ‘n vreugde om hierdie dag met gejubel te begin.
- Ons kan kies om swartgallig te wees of ons kan kies om te juig en bly te wees.
- Om te loof lig ons op en plaas ons op ‘n vaste fondasie.
- Laat jou siel die Here groot maak en laat jou gees in die Here verheug wees.

Gebed: Vader, dankie vir vandag en al die geleenthede en seën wat dit bring. Ek kies om nie op die negatiewe dinge te fokus nie maar om U groot te maak en om my siel toe te laat om in U verbly te wees, my God en my Verlosser. Amen.


December 11, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:45

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:45 - ‘En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:45

En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word.’

- Om God te glo is ‘n geloofsaksie en dit behaag God.
- Wanneer ons uittree en glo, betree ons Sy seën en plan vir ons lewens.s
- Glo jy dat die Here Sy beloftes aan jou sal vervul?
- Jy is geseën omdat jy glo dat die Here sy belofte aan jou sal vervul.

Gebed: Vader, ek verklaar dat ek in U glo. U is die Enigste, ware, lewende God en ek buig my knie nou voor U. Elke woord van U is ‘n woord van lewe en hoop waarop ek  kan reken. Amen.


December 8, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:38

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:38 - ‘En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volens U woord. En die engel het van haar weggegaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:38

En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volens U woord. En die engel het van haar weggegaan.’

- Wanneer ons, ons lewens en ons toekoms aan God toevertrou, kan enigiets gebeur.
- Wanneer ons onself in Sy hande plaas, kan Hy ons op wonderlike wyses gebruik.
- Elke woord wat uit die mond van God gespreek word sal vervul word.
- Elke belofte wat vir jou belangrik is, sal Hy vervul.

Gebed: Vader, ek is U dienskneg. Ek plaas my lewe en my toekoms vas in U hande.  Mag elke belofte en plan wat U vir my voorberei het,  tot stand kom. Amen.


December 7, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:37

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:37 - ‘Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:37

Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

- Die Here kan nuwe lewe in enige dor of verlate plekke bring.
- Die Here kan ‘n wildernis in poele water verander.
- Die Here kan ‘n onmoontlike situasie neem en dit omdraai.
- Niks is onmoontlik wat enige van God se beloftes betref nie.

Gebed: Vader, dit is ‘n vreugde om te weet dat NIKS vir U te moeilik is nie! Ek dank U dat geen belofte van U sal onmoontlik wees om vervul te word nie. Amen.


December 6, 2017