Daily Bible Verse:              2 Thessalonians 1:12

‘That the Name of our Lord Jesus will be glorified in you…’

- We should live our lives in such a way that we bring glory to God.
- We can bring honour to God by what we do, how we act, and how we live.
- Let us make this our ultimate goal and purpose in life.
- Come, magnify the Lord with me and let us exalt His name forever.

Prayer: Lord, I choose to bring You all the praise and the glory that is due to Your Name. Surely, You are a Great God and a wonderful Heavenly Father and may my life reflect this to the world around me. Amen.


Daily Bible Verse: 2 Thessalonians 1:12
‘That the Name of our Lord Jesus will be glorified in you…’


Daily Bible Verse: Joshua 23:14
‘Not one thing has failed of all the good things which the LORD your God spoke concerning you. All have come to pass…’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 4:14

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 4:14 - ‘….; dink aan die grote en gedugte Here, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Nehemïa 4:14

….; dink aan die grote en gedugte Here, ….

- Ons ontvang soveel raad in die lewe dat dit verwarrend kan raak.
- Maar die beste  raad wat ons kan ontvang is om ‘die Here te onthou’.
- Ons moet onsself herinner dat die Here altyd met ons is maak nie saak wat gebeur nie.
- Onthou die Here vandag en herinner jouself dat Hy altyd die finale sê sal hê!

Gebed: Vader, ek kies om my oë vandag op U te vestig. Ek sal onthou dat U met my is en U kan my storms stilmaak en my help in elke situasie waarin ek beland. Amen.


February 28, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 2:20

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 2:20 - ‘…Die God van die hemel, Hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou; ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Nehemïa 2:20

…Die God van die hemel, Hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou; ….

- Ons behoort die Here ons God te vertrou.
- Ons behoort gereed te wees om uit te tree en doen dit wat nodig is om gedoen te word.
- Jy kan hulp uit die hemel verwag as jy die Here vertrou en Hom volg.
- Tree vorentoe met vertroue en moed en moenie intimideer word nie.|

Gebed: Vader, dankie dat U die God van die hemel, vir my sukses sal laat behaal. Werk om my onthalwe dit bid ek en ek sal poog om gehoorsaam te wees en te doen wat U my beveel om te doen. Amen.


February 27, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 2:4

Daaglikse Bybel Vers: Nehemïa 2:4 - ‘…..? En ek het tot die God van die hemel gebid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Nehemïa 2:4

…..? En ek het tot die God van die hemel gebid.

- Wat ‘n vreugde is dit nie om te weet dat ons enige tyd na die Here kan draai en tot Hom kan bid.
- Ons kan tot Hom roep wanneer ons nie weet watter kant toe nou nie.
- Ons kan tot Hom roep wanneer dit lyk of omstandighede ons oorweldig.
- Hy is net ‘n gebed ver van ons af weg en ons behoort spontaan na Hom in gebed te draai.

Gebed: Vader, mag ek soos Nehemïa spontaan tot U bid as ek nie weet wat om verder te doen nie. U is my getroue leidsman en my Goeie Herder, so ek kies om tot U te draai vir die hulp wat ek nodig het. Amen.


February 26, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Esra 7:28

Daaglikse Bybel Vers: Esra 7:28 - ‘Toe het ek moed geskep, omdat die hand van die HERE my God oor my was, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Esra 7:28

Toe het ek moed geskep, omdat die hand van die HERE my God oor my was, …

- Wanneer ons weet dat die Here met ons is, kan ons sterk en moedig wees.
- Dieselfde hande wat die hele wêreld vashou kan op my en jou rus.
- Sy hand is daar om jou vas te hou, jou te lei en om jou te bemagtig.
- Skep moed, wees van binne versterk want die Here is self met jou!

Gebed: Vader, dankie dat ek veilig en sekuur in U hande is en niemand kan my uit U hande uitruk nie. Mag U hand op my rus en mag my lewe deur hierdie wete versterk wees. Amen.


February 23, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Esra 6:22

Daaglikse Bybel Vers: Esra 6:22 - ‘…..want die HERE het hulle verbly en die hart van die koning …. na hulle omgewend, om hul hande te versterk in die werk aan die huis van God, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Esra 6:22

…..want die HERE het hulle verbly en die hart van die koning …. na hulle omgewend, om hul hande te versterk in die werk aan die huis van God, ….’

- Ons moet onsself altyd herinner dat God enige situasie kan omdraai.
- Hy sal dikwels mense gebruik om ‘n rol te speel in die verandering wat nodig het om te gebeur.
- In hierdie verhaal gebruik Hy ‘n koning om ‘n situasie totaal te verander.
- Die Here ken jou situasie en Hy is verbind om jou die hulp te gee wat jy nodig het.

Gebed: Vader, dankie dat U in beheer van alles is. Niks is vir U te moeilik nie en U kan enigiets en enigeen gebruik om vir my die verligting te bring wat ek benodig. Amen.


February 22, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 5:7

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 5:7 - ‘Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 5:7

Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.

- Die lewe betrek saai en maai.
- As ons liefde, barmhartigheid en genade bewys, sal ons dieselfde ontvang.
- Kom ons behandel ander mense soos wat onsself behandel wil word.
- Kom ons volg ons Here se voorbeeld en wees ‘n seën vir almal om ons.

Gebed: Vader, help my om ‘n seën vir almal om my te wees. Gee my geduld en welwillendheid teenoor ander en mag ek U genade teenoor almal wat ek teëkom, bewys! Amen.


February 21, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 5:13

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 5:13 - ‘Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 5:13

Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan ….

- Wat a wonderlike prentjie van die Here wat Sy hand uitreik en iemand aanraak.
- Hy wil nou Sy hand uitreik en jou aanraak.
- Net een aanraking van die Meester se hand en ons sal nooit weer dieselfde wees nie.
- Die liefde van die Here reik uit om ons by die punt van ons nood te bereik.

Gebed: Vader, ek bid dat U sal uitreik en my sal aanraak. Mag ek die aanraking van U kosbare hand op my lewe en in my hart ken! Amen.


February 20, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Markus  1:35

Daaglikse Bybel Vers: Markus  1:35 - ‘En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Markus  1:35

En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.

- Gebed is ons essensiële skakel met die Here.
- Die vyand sou ons so graag so besig wou hou dat ons nie tyd het om te bid nie.
- Gebed is gemeenskap met God en ons het dit nodig in ons lewens.
- Die Here roep elkeen van ons tot ‘n dieper verhouding met Hom.

Gebed: Vader, dankie vir die voorbeeld wat U vir ons stel om tyd met U Vader ‘n prioriteit in U daaglikse lewe te maak. Ons kies om dieselfde te doen en sal onsself elke dag daaraan herinner om U aan te roep en te bid. Amen.


February 19, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:9-10

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:9-10 - ‘Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 3:9-10

Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.

- Ons lewens behoort ‘n lewende voorbeeld te wees van mense wat God vereer en lief het.
- Elke aspek van ons lewens moet die feit demonstreer dat Hy ons prioriteit is.
- Sy belofte om vir ons op wonderlike wyses te voorsien en seën sal daaruit voortspruit. .
- Dit begin wanneer ons die vaste besluit neem om Hom eerste te stel en dit eindig in seën.

Gebed: Vader, Ek kies om U te eer in alles wat ek sê en doen. Ek wil tot U heerlikheid en U eer lewe. Dit is my vaste besluit en my gekose doel. Amen.


February 16, 2018