Daily Bible Verse:              2 Thessalonians 1:12

‘That the Name of our Lord Jesus will be glorified in you…’

- We should live our lives in such a way that we bring glory to God.
- We can bring honour to God by what we do, how we act, and how we live.
- Let us make this our ultimate goal and purpose in life.
- Come, magnify the Lord with me and let us exalt His name forever.

Prayer: Lord, I choose to bring You all the praise and the glory that is due to Your Name. Surely, You are a Great God and a wonderful Heavenly Father and may my life reflect this to the world around me. Amen.


Daily Bible Verse: 2 Thessalonians 1:12
‘That the Name of our Lord Jesus will be glorified in you…’


Daily Bible Verse: Joshua 23:14
‘Not one thing has failed of all the good things which the LORD your God spoke concerning you. All have come to pass…’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:28

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:28 - ‘Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 40:28

Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.

- Die Here is die ewige God en Hy ken geen einde nie.
- Die Here is die skepper van alle dinge en tog ken Hy ons intiem.
- Die Here word NOOIT swak of moeg nie.
- Daar is niks wat vir Hom te moeilik of uitdagend is om te hanteer nie.

Gebed: Vader, dankie dat ek U as my bron en hoop kan ken. U word nooit moeg of mat nie, sodat ek altyd na U toe kan kom maak nie saak wat die situasie of omstandighede is nie. Amen.


March 26, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Job 36:5

Daaglikse Bybel Vers: Job 36:5 - ‘Kyk, God is geweldig , nogtans ag Hy niks gering nie – geweldig deur krag van verstand.’

Daaglikse Bybel Vers:              Job 36:5

Kyk, God is geweldig , nogtans ag Hy niks gering nie – geweldig deur krag van verstand.

- Dit is wonderlik om te weet dat ons ‘n magtige God dien.
- Hy verwerp, verag of oordeel ons nie, maar Hy het ons lief en Hy is met ons.
- Mense mag ons verag, maar God aanvaar en ontvang ons.
- Hy verstaan waardeur ons gaan en Hy het die krag om dinge te verander.

Gebed: Vader, U is my Magtige God! U is die Een wat my en my situasie waarlik verstaan. Ek kies om in U liefde en sorg vir my, sekuur te lewe. Amen.


March 23, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 19:21

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 19:21 - ‘Baie planne is in ‘n man se hart, maar die raad van die HERE, dié sal bestaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 19:21

Baie planne is in ‘n man se hart, maar die raad van die HERE, dié sal bestaan.

- Ons het almal drome en planne wat ons hoop tot stand sal kom.
- Dit is altyd goed om met visie en ‘n doel te lewe.
- Terselfdertyd moet ons nooit God se doel in ons lewens vergeet nie.
- Uiteindelike is dit God se doele wat die grootste prioriteit moet hê

Gebed: Vader, In U hande wy ek my lewe en my toekoms toe. Ek kies U doele en planne vir my lewe bo my eie begeertes en drome. Mag U doele tot stand kom. Amen.


March 22, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 55:11

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 55:11 - ‘so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 55:11

so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.

- Wanneer die Here spreek, gebeur dinge.
- Sy woord word uitgestuur om Sy doele te bereik.
- Ons kan tenvolle vertrou op Sy woord en Sy beloftes.
- Neem wat Hy jou gegee het en glo dat Hy sal doen wat Hy belowe het.

Gebed: Vader, dankie vir al die woorde en beloftes wat U spreek. Die woorde uit U mond sal nie leeg en betekenloos terug keer nie, maar hulle sal vervul word. Amen.


March 21, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 24:35

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 24:35 - ‘Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 24:35

Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

- Alles in die lewe is tydelik en kom en gaan verby.
- Wat ons met ons oë sien is tydelik en verdwyn spoedig buite sig.
- Maar ons het ‘n fondasie waarop ons ons lewens kan bou – Sy Woorde!
- Ons moet dus nie op die dinge om ons fokus nie, ons moet fokus op Hom en Sy Woorde.

Gebed: Vader, dankie vir die sekuriteit en duursaamheid wat U in ons lewens in bring. Ons kies om ons lewens op die vaste fondasie te bou en ons weet dit kan slegs in U gevind word. Amen.


March 20, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 40:6

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 40:6 - ‘Groot dinge het U gedoen, HERE my God - u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 40:6

Groot dinge het U gedoen, HERE my God - u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel.

- As ons terugkyk op God se getrouheid, het ons almal iets waarvoor ons dankie kan sê.
- Onthou, vir ‘n oomblik, wat Hy vir jou gedoen het, en sê dankie!
- Sy getrouheid reik tot binne die verlede en dra ons tot binne die toekoms.
- Sy planne vir jou môre sluit ‘n toekoms en ‘n hoop in Hom in.

Gebed: Vader, dankie vir al die wonderlike dinge wat U gedoen het. Ek juig oor U getrouheid en ek sien uit met verwagting na die dinge wat U vir my voorberei het. Amen.


March 19, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 73:28

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 73:28 - ‘Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees: in die Here HERE het ek my toevlug gestel, om al u werke te vertel.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 73:28

Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees: in die Here HERE het ek my toevlug gestel, om al u werke te vertel.

- Dit is so wonderlik om God se teenwoordigheid in ons lewens te ken.
- Niks kan met die kennis van Sy teenwoordighid as ‘n realiteit, vergelyk word nie.
- As jy die Soewereine Here jou Veilige skuilplek maak sal jy dit vir jouself ontdek.
- Dan sal jy rede hê om verheug te wees en almal van Sy goedheid te vertel.

Gebed: Vader, ek verklaar dat U my Soewereine Here is en dat U my Veilige Vesting is. Ek kies ‘n verhouding met U en ek is verheug in die wete dat ek U persoonlik kan ken. Amen.


March 16, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 4:8

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 4:8 - ‘Nader tot God, en Hy sal tot julle nader.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 4:8

Nader tot God, en Hy sal tot julle nader.

- Die Here hunker daarna om aan elkeen van ons genadig te wees.
- Hy wag, soos die verlore seun se vader, vir sy seun om te kom.
- Wanneer ons in Sy rigting beweeg, beweeg Hy in ons rigting.
- Kom nader aan God, en Hy sal nader aan jou kom.

Gebed: Vader, dankie vir hierdie wonderlike belofte. Ek kies om nader aan U te kom. Ek begeer om meer van U teenwoordigheid in my daaglikse lewe te ken. Amen.


March 15, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Job 22:23

Daaglikse Bybel Vers: Job 22:23 - ‘As jy terugkom na die Almagtige toe, sal jy herstel word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Job 22:23

‘As jy terugkom na die Almagtige toe, sal jy herstel word.’

- In die lewe wil ons soms ons eie gang gaan en ons eie ding doen.
- O maar die vreugde wanneer ons kan weet wanneer om weg te draai van ons eie manier en terug keer na die Here.
- Sy arms is altyd wyd oop en gereed om ons terug te ontvang.
- In die oomblikke wanneer ons terugkeer, ontdek ons die seën van restorasie.

Gebed: Here, ek kies om U en U weë te volg.  Vergewe my daarvoor dat ek gedink het ek kan dit op my eie doen.  Ek keer vandag terug na die veiligheid en liefde van U arms van aanvaarding en restorasie. Amen.


March 14, 2018