Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:7

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:7 - ‘Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 7:7

‘Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.’

- Moet nooit opgee op God se getrouheid teenoor jou nie.
- Hy wil vir jou gee dit waarvoor jy op Hom vertrou.
- Hy wil hê jy moet die vrede en hoop vind waarna jy smag.
- Hy wil ook die regte deure op net die regte tyd oopmaak.

Gebed: Vader, dankie vir U wonderbare getrouheid aan my. Ek kies om te vra en aan te hou met vra, om te soek en aan te hou met soek en te klop en aan te hou met klop, want ek weet dat U my nie in die steek sal laat nie. Amen.


December 1, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 6:34

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 6:34 - ‘Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 6:34

‘Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.’

- Om oor môre bekommerd te wees, beroof ons van vandag se vrede.
- Vandag is die een ding waarvan ons seker is en daarom moet ons dit geniet.
- Moenie bekommernis, stres en angs 'n prioriteit in jou lewe maak nie.
- Leef vir vandag, vertrou Hom vandag, en Hy sal sorg vir môre.

Gebed: Vader, dankie dat U vir my alles gegee het wat ek nodig het, om te doen wat ek vandag moet doen. U is verantwoordelik vir die toekoms en ek sal U elke dag vertrou. Amen.


November 30, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Markus 10:16

Daaglikse Bybel Vers: Markus 10:16 - ‘En Hy het Sy arms om hulle geslaan, Sy hande op hulle gelê en hulle geseën.’

Daaglikse Bybel Vers:              Markus 10:16

‘En Hy het Sy arms om hulle geslaan, Sy hande op hulle gelê en hulle geseën.’

- Die Here wil jou optel en in Sy arms hou.
- Terwyl jy Hom vertrou kan jy die Vader se omhelsing verwag.
- Die veiligste plek om te wees is om sekuur in Sy arms te wees.
- Ontvang Sy seën, waar Hy jou vandag aanraak.

Gebed: Vader, neem my in U arms. Ek wil die warmte van U omhelsing voel en weet dat ek veilig en sekuur in U is. Ek bid dat U, U hande op my lewe sal plaas en my sal seën. Amen.


November 29, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 12:12

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 12:12 - ‘verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 12:12

‘verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.’

- Daar is altyd iets waarvoor ons kan dankbaar wees.
- Ons moet aan die hoop wat ons het vashou en dankbaar wees vir ons hoop.
- Probleme is deel van die lewe, en dit mag eindeloos lyk, maar dit is nie.
- Kom ons roep God voortdurend aan, die hoop wat ons in Hom het, sal ons deurdra.

Gebed: Vader, dankie dat ek vol vertroue en afwagting, op U kan hoop, want U is my getroue Vader. U stap altyd getrou met my, dus sal ek aanhou om U aan te roep en ek sal altyd in U goedheid glo. Amen.


November 28, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 145:8

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 145:8 - ‘Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 145:8

‘Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid.’

- Die Here wil genadig, vriendelik en liefdevol teenoor jou wees.
- Die Here wil Sy goedheid en vrygewigheid teenoor jou, bewys.
- Hy het jou gemaak en Hy behandel jou met goedertierenheid.
- As Sy kind wil Hy jou Sy liefde en guns bewys.

Gebed: Vader, dankie vir U groot liefde en barmhartigheid teenoor my. Dit is U wat medelye met my het en wat my deur die uitdagings van die lewe ondersteun. Ek ontvang vandag U liefde en deernis teenoor my. Amen.


November 25, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:1

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 8:1 - ‘DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:1

‘DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.’

- Ware vryheid kan net in Christus gevind word.
- Hy wil die veroordeling uit ons lewens verwyder.
- As Sy kind kan jy met jou kop omhoog lewe.
- Laat Hom jou persoonlike Here en Verlosser wees, jy kan op Hom vertrou.

Gebed: Vader, dankie vir die vryheid en ontheffing wat U in my lewe bring. U vergewe my sondes en U gee my die reg om as iemand wat deur hul Hemelse Vader geliefd en waardeer word, te staan. Amen.


November 24, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Efésiërs 4:32

Daaglikse Bybel Vers: Efésiërs 4:32 - ‘Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.’

Daaglikse Bybel Vers:              Efésiërs 4:32

‘Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.’

- Onvergewensgesindheid is een ding wat ons in die verlede vashou.
- Wanneer ons verby ons pyn beweeg en begin om vriendelik te wees, verander ons lewens.
- In die proses kan ons ook vriendelik met onsself wees en onsself vergewe.
- Dan kan ons lewens 'n seën wees en kan ons Sy genade aan ander uitdeel.

Gebed: Vader, ek kies om almal te vergewe wat my leed aangedoen het. Ek wil die vryheid geniet wat vergifnis kan bring en ek wil 'n bron van seën en vriendelikheid teenoor ander wees. Amen.


November 23, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 1 Johannes 3:2

Daaglikse Bybel Vers: 1 Johannes 3:2 - ‘Geliefdes, nou is ons kinders van God,…’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Johannes 3:2

‘Geliefdes, nou is ons kinders van God,…’

- Laat ek jou herinner dat God jou lief het.
- Jy is waardevol en kosbaar vir Hom en Hy wil hê dat jy Sy kind moet wees.
- Gee jouself dus oor aan God en laat Hom jou Vader wees.
- Die Goeie Herder sorg goed vir Sy skape.

Gebed: Vader, vergewe my vir die dinge wat ek gedoen het wat U nie behaag het nie. Ek kies om U te volg en ek maak die deur van my hart oop en vra dat U in my sal kom woon. Wees my Verlosser, wees my Here en wees my God. Amen.


November 22, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:14

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:14 - ‘Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy My Naam ken.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:14

‘Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy My Naam ken.’

- Wanneer ons op die Here vertrou en op Hom staatmaak, bring dit voordele in ons lewens.
- Diegene wat die Here liefhet, sal deur Hom gered word.
- Diegene wat op Sy Naam vertrou, sal deur Hom beskerm word.
- Die Here bemin jou siel en Hy sal jou beskerm en red.

Gebed: Vader, dankie vir U beloftes aan my. U is my Hemelse Vader en U het onderneem om my op te hef en my lewe veilig in U hande te hou. Ek kies om U lief te hê en te vertrou aangesien ek elke dag van U afhanklik is. Amen.


November 21, 2022