Daily Bible Verse:              2 Thessalonians 1:12

‘That the Name of our Lord Jesus will be glorified in you…’

- We should live our lives in such a way that we bring glory to God.
- We can bring honour to God by what we do, how we act, and how we live.
- Let us make this our ultimate goal and purpose in life.
- Come, magnify the Lord with me and let us exalt His name forever.

Prayer: Lord, I choose to bring You all the praise and the glory that is due to Your Name. Surely, You are a Great God and a wonderful Heavenly Father and may my life reflect this to the world around me. Amen.


Daily Bible Verse: 2 Thessalonians 1:12
‘That the Name of our Lord Jesus will be glorified in you…’


Daily Bible Verse: Joshua 23:14
‘Not one thing has failed of all the good things which the LORD your God spoke concerning you. All have come to pass…’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 1:12

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 1:12 - ‘sodat die Naam van onse Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word …’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Thessalonicense 1:12

‘sodat die Naam van onse Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word …’

- Ons moet ons lewens so leef dat ons God verheerlik.
- Ons kan God verheerlik deur wat ons doen, hoe ons optree en hoe ons lewe.
- Kom ons maak dit ons uiterste doel in die lewe.
- Kom, ons maak die Here groot en laat ons Sy Naam tot in ewigheid verhef.

Gebed: Vader, ek kies om aan U al die lof en eer te bring wat U Naam toekom. U is vir seker 'n Groot God en 'n wonderlike Hemelse Vader en mag my lewe dit aan die wêreld om my, weerspieël. Amen.


July 6, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Josua 23:14

Daaglikse Bybel Vers: Josua 23:14 - ‘…nie een woord van al die goeie woorde wat die Here julle God oor julle gespreek het, onvervuld gebly het nie; alles het vir julle uitgekom, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 23:14

‘…nie een woord van al die goeie woorde wat die Here julle God oor julle gespreek het, onvervuld gebly het nie; alles het vir julle uitgekom, …’

- Die Here is vir ewig en voortdurend getrou.
- Hy doen altyd wat Hy gesê het Hy sal doen.
- Sy hart is met goeie dinge en wonderlike gedagtes teenoor ons, gevul.
- Hy sal al die goeie dinge doen wat Hy belowe het omdat Hy getrou is.

Gebed: Vader, dankie vir U wonderbare getrouheid teenoor my. Dankie dat U die Here is, wat U beloftes nakom en alles uitvoer wat U vir ons voorberei het. Ons vertrou op U en U getrouheid. Amen.


July 5, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 1:7-8

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 1:7-8 - ‘onse Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, …’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 1:7-8

‘onse Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, …’

- Daar is nooit 'n oomblik wanneer die Here Sy hand uit ons lewens onttrek nie.
- Hy sal elke tree van die pad met jou wees.
- Hy sal jou ondersteun sodat jy enduit kan slaag.
- Hy sal jou versterk namate jy Hom dag na dag vertrou.

Gebed: Vader, dankie dat dit U is wat my onderhou, dra en versterk terwyl ek in geloof lewe. Ek weet dat ek staande sal bly, omdat U met my is en my nooit sal verlaat nie. Amen.


July 4, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Génesis 25:11

Daaglikse Bybel Vers: Génesis 25:11 - ‘Ná die dood van Abraham het God sy seun Isak geseën;…’

Daaglikse Bybel Vers:              Génesis 25:11

‘Ná die dood van Abraham het God sy seun Isak geseën;…’

- Ons assosieer selde. seën in die konteks van verlies.
- Maar God kan ons verliese neem en dit in seëninge verander.
- Ons kan Sy seën en guns selfs in moeilike situasies verwag.
- God kan enige situasie omkeer en dit tot ons beswil laat uitwerk.

Gebed: Vader, dit is U wat 'n negatiewe situasie kan neem en dit in 'n positiewe een kan verander. Ek herken dat daar geen situasie of omstandigheid is, wat U nie in iets goeds kan verander nie. Ek bid dat U in my lewe en in my situasie sal werk. Amen.


July 1, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 6:10

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 6:10 - ‘EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte.’

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 6:10

‘EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte.’

- Ons verhouding met die Here gee ons krag.
- In Hom kan ons al die krag wat ons nodig het, vind. 
- Hy stel Sy magtige krag aan elkeen van ons beskikbaar.
- Wandel dus in Sy krag en word deur Sy sterkte in staat gestel.

Gebed: Vader, ek bid dat U my vandag sal kom versterk. Ek wil nie in my eie krag leef nie maar ek wil 'n lewe lei wat deur U en U krag bemagtig word. Mag U sterkte en krag vandag deur my vloei. Amen.


June 30, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Génesis 24:58

Daaglikse Bybel Vers: Génesis 24:58 - ‘En sy antwoord: Ja….’

Daaglikse Bybel Vers:              Génesis 24:58

‘En sy antwoord: Ja….’

- Is jy gereed en gewillig om in dit wat God vir jou voorberei het, in te tree?
- Ons moet bereid wees om God te volg, om alles wat Hy vir ons het, te ondervind.
- Dikwels vra dit om in geloof uit te tree of in sommige gevalle om in geloof, 'n sprong te maak.
- Moenie dat enigiets jou terughou nie, wees gereed, wees gewillig en sê 'ja'.

Gebed: Vader, ek wil vandag my lewe en my toekoms in U hande plaas. Ek sê JA vir alles wat U vir my het. Ek verklaar dat ek gereed en gewillig is om U leiding en plan vir my lewe te volg. Amen.


June 29, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 7:48

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 7:48 - ‘En Hy sê vir haar: Jou sondes is vergewe.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 7:48

‘En Hy sê vir haar: Jou sondes is vergewe.’

- Slegs ons Verlosser kan die vlek van sonde uit ons lewens verwyder.
- Die vreugde is om te weet dat Hy ons wil vergewe.
- As ons ons sondes bely, is Hy getrou en regverdig om ons te vergewe.
- Gee dit alles vandag vir Hom, Hy wag om jou te vergewe en te omhels.

Gebed: Vader, dankie vir die wonderlike manier waarop U gereed is om te vergewe en om my vry te stel van daardie dinge wat ek gedoen het wat U nie behaag nie. U kom en U vergewe my, en U herstel my sodat ek heel en vry kan wees. Amen.


June 28, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:5 - ‘U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 23:5

‘U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders;’

- Moeilike omstandighede is vir God geen probleem nie.
- Hy sal jou help selfs wanneer jy moeilike uitdagings moet hanteer.
- Hy kan jou seën en vir jou voorsien selfs wanneer dinge onmoontlik lyk.
- Ongeag die vyande wat jy moet trotseer, verwag dat Hy 'n weg sal maak.

Gebed: Vader, dankie dat dit U is wat 'n tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders berei. U sal vir my deure oopmaak waar dit lyk of daar geen manier is nie. U voorsien presies wat ek nodig het, en U sal my seën met meer as wat ek verdien. Amen.


June 27, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 48:15

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 48:15 - ‘dat hierdie God onse God is, vir ewig en altyd; Hý sal ons lei tot die dood toe.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 48:15

‘dat hierdie God onse God is, vir ewig en altyd; Hý sal ons lei tot die dood toe.’

- Daar is iets so wonderlik aan die getrouheid van God.
- Dit is hoe God is – Hy is ons God vir ewig en altyd.
- Hy sal ons deur elke aspek van die lewe lei, tot aan die einde van die lewe.
- Ons hoef nie aan Sy karakter en Sy beloftes aan ons, te twyfel nie.

Gebed: Vader, dankie dat U MY God is en dat ek kan weet dat U met my sal wees, ongeag wat ek moet trotseer of deurmaak. Ek sal nie vrees nie, want U is altyd met my, om my te troos en te lei. Amen.


June 24, 2022