Daily Bible Verse:              2 Peter 2:9       (NLT)

‘So you see, the Lord knows how to rescue godly people from their trials…’

- The most important thing for us to remember is the fact that the Lord knows!
- Not only does He know what we face, but He also has the power to rescue us.
- Trials are a reality, but so too is His knowledge and power to deliver.
- So believe in your faithful Lord and in His unlimited power to save.

Prayer: Lord, today I recognise that You are with me. This knowledge gives me the power to be able to trust You and to know that Your knowledge also means Your power is active in my situation. Amen.


Daily Bible Verse: 2 Peter 2:9 (NLT)
‘So you see, the Lord knows how to rescue godly people from their trials…’


Daily Bible Verse: Isaiah 51:11b
‘Gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 2 Petrus 2:9

Daaglikse Bybel Vers: 2 Petrus 2:9 - ‘die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos…’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Petrus 2:9

‘die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos…’

- Die belangrikste ding wat ons moet onthou, is die feit dat die Here dit weet!
- Hy weet nie net wat ons moet hanteer nie, maar Hy het ook die mag om ons daaruit te red.
- Proewe is 'n werklikheid, maar Sy kennis en krag om te lewer is dit ook.
- Glo dus in jou getroue Here en in Sy onbeperkte krag om te red.

Gebed: Vader, vandag herken ek dat U met my is. Hierdie kennis gee my die krag om U te kan vertrou en om te weet dat U kennis ook beteken dat U krag in my situasie aktief is.  Amen.


October 25, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 51:11b

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 51:11b - ‘…ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry; kommer en gesug vlug weg.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 51:11b

‘…ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry; kommer en gesug vlug weg.’

- Die storms van die lewe duur nie vir ewig nie.
- Uiteindelik word hierdie uitdagings ook moeg en beweeg hulle weg.
- Wanneer die donker wolke verbygaan en die son deurbreek, sal jy verheug wees.
- Moeilike tye kom oor ons, maar blydskap en vreugde sal hulle verby steek.

Gebed: Vader, dit is wonderlik om te weet dat U sal sorg dat geen storm of 'nagseisoen' vir ewig sal duur nie. U lig en U hoop sal deurbreek, en vreugde sal my deel wees. Amen.


October 22, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 6:9

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 6:9 - ‘Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 6:9

‘Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.’

- Om die regte ding te doen, bring altyd seën en guns op ons lewens.
- Dit mag nie altyd maklik wees om die regte ding te doen nie, maar dit sal altyd die moeite werd wees.
- Ons behoort voortdurend te probeer om ons sake volgens God se Woord en wil uit te voer.
- En ons moet ook in 'n noue verhouding met God lewe, en Hy sal ons gebruik.

Gebed: Vader, dit is my begeerte en keuse om 'n lewe te lei wat U behaag en eer. Ek kies ook om 'n intieme verhouding met U te hê, want ek weet hoeveel ek U in my lewe nodig het. Amen.


October 21, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 3:21

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 3:21 - ‘En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 3:21

‘En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek.’

- In God se groot deernis het Hy Adam se toestand gesien en iets daaraan gedoen.
- Die Here het persoonlik ingetree om in die behoefte te voorsien.
- In 'n oomblik van barmhartigheid het HY vir hulle klere gemaak en hulle geklee.
- Hy ken jou behoefte en Hy sal intree en voorberei en voorsien wat jy nodig het.

Gebed: Vader, ek is oorweldig deur U barmhartigheid en deernis teenoor U skepping - en dit sluit my in. Dankie dat U my behoefte ken en dat U 'n plan sal maak, en in U liefde sal U seker maak dat dit presies is wat ek nodig het. Amen.


October 20, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:11

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:11 - ‘As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 7:11

‘As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!’

- God se hart is met goedheid en genade teenoor ons gevul.
- Hy weet presies wat ons nodig het en hoe om dit vir ons te voorsien.
- Trouens, Hy het goeie geskenke gereed vir diegene wat dit sal waag om te vra.
- Laat ons gereed wees om, met arms wawyd oop, alles te ontvang wat Hy vir ons het.

Gebed: Vader, dankie dat U 'n Goeie Vader is en as sodanig wil U vir my die 'goeie geskenke’ gee wat U vir my voorberei het. Ek vra U, my Hemelse Vader, vir die goeie dinge wat U vir my het. Amen.


October 19, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 62:8

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 62:8 - ‘Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor Sy aangesig! God is 'n toevlug vir ons.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 62:8

‘Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor Sy aangesig! God is 'n toevlug vir ons.’

- Om op God te vertrou, behoort ons leefwyse en keuse te wees.
- Dit gee ons die reg om ons harte en hunkering aan Hom uit te stort.
- Hy wil ons kom ontmoet waar ons dit nodig het.
- God is ons toevlug en sterkte, en 'n ewige hulp in moeilike tye.

Gebed: Vader, ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om my hart voor U uit te stort. U weet wat my bekommerd maak en U weet wat ek nodig het. U is my toevlug, dus sal ek op U vertrou en in U rus. Amen.


October 18, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:7 - ‘…op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 28:7

‘…op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp;’

- Net die wete dat ons op God kan vertrou, is 'n groot hulp in die lewe.
- Omdat ons op Hom vertrou, weet ons dat ons, ons tot Hom vir hulp, kan wend.
- Hy is ons groot Helper, en net soos Hy in die verlede gehelp het, sal Hy vandag help.
- Laat jou hart bemoedig word, want Hy sal jou help.

Gebed: Vader, U is beslis my Helper en U is die krag van my lewe. Ek sal met my hele hart op U vertrou, wetende dat U my Helper is en dat U hulp 'n belofte vir my is. Amen.


October 15, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 5:13

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 5:13 - ‘Want U seën die regverdige, O Here, U omring hom met welbehae soos met 'n skild.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 5:13

‘Want U seën die regverdige, O Here, U omring hom met welbehae soos met 'n skild.’

- Ons kan as kinders van God, verheug wees dat Sy seën op ons rus.
- Die feit dat God se seën op ons is, behoort ons van vreugde te laat jubel.
- Daarbenewens wil God ons omring met Sy guns en goedhartigheid.
- Dit beteken dat Hy ons van gevaar wil beskerm en ons wil seën.

Gebed: Vader, dankie vir U seën en guns oor my lewe. Ek ontvang U seën en guns as 'n geskenk uit U hand, en ek sal U vertrou vir goddelike beskerming en vir U welwillendheid teenoor my. Amen.


October 14, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 3:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 3:4 - ‘Maar U, Here, is 'n Skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 3:4

‘Maar U, Here, is 'n Skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.’

- Die Here is jou Skild en Beskermer.
- Hy omring jou met Sy seën en beskerming.
- Hy is die Lig van ons lewens en Hy gee ons rede om te lewe.
- Hy buig af en lig ons op en Hy herinner ons dat Hy ons sal help.

Gebed: Vader, U is my Skild en my Beskermer. Ek reken op U vir die hulp, die krag en die aanmoediging wat ek nodig het. Kom hef my op en vul my met hoop en vertroue. Amen.


October 13, 2021