Daily Bible Verse:              Psalm 146:6

‘He (the Lord) remains faithful forever!’

- We serve an eternally faithful God.
- There is no beginning and end to His faithfulness.
- He remains faithful in perpetuity.
- The Lord keeps every promise and He remains forever faithful.

Prayer: Lord, thank You that regardless of the situations and issues that confront me, You remain a faithful God to me. You carry me and underneath are the everlasting arms on which I can depend. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 146:6
‘He (the Lord) remains faithful forever!’


Daily Bible Verse: Psalm 146:5
‘Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the LORD their God.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 146:6

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 146:6 - ‘wat trou bly tot in ewigheid;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 146:6

‘wat trou bly tot in ewigheid;’

- Ons dien ‘n God wat vir ewig getrou is.
- Daar is nie ‘n begin en ‘n einde aan Sy getrouheid nie.
- Hy bly getrou tot in ewigheid.
- Die Here hou elke belofte en Hy bly vir ewig getrou.

Gebed: Here, dank U dat U ‘n getroue God vir my bly, maak nie saak watter situasies of probleme ek teen te staan kom nie. U dra my en die ewigdurende arms waarop ek kan staat maak is onder my. Amen.


July 20, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 146:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 146:5 - ‘Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 146:5

‘Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God.’

- Wil jy geseënd wees? Plaas dan jou hoop en vertroue in die Here.
- Die Here is jou groot Helper.
- Niks is vir die Here, jou Skepper te moeilik nie.
- Ons hoop en verwagting word in Hom en slegs in Hom gevind.

Gebed: Here, dank U dat ek kan weet dat U my Helper is. U sal my tot hulp kom en my uitred. My hoop is in U en U is die Een wat vir ewig getrou is. Amen.


July 19, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 146:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 146:3 - ‘Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 146:3

‘Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.’

- Soms plaas ons, ons vertroue op die verkeerde plekke.
- Die Here is die enigste Een wat ons werklik kan red.
- Ons moet nie toelaat dat ons aandag deur ander ‘hulpbronne’ afgelei word nie.
- Die Here is die bron van ons behoeftes en ons moet met afwagting na Hom kyk.

Gebed: Here, vergewe my dat ek dink dat ander mense my probleme kan oplos, terwyl U die enigste Een is na wie ek myself regtig kan wend. Ek plaas my vertroue en sekerheid in U. Amen.


July 18, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:10

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:10 - ‘Ook daar sou U hand my lei en U regterhand my vashou.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 139:10

‘Ook daar sou U hand my lei en U regterhand my vashou.’

- Maak nie saak wat ons in die gesig staar in ons lewens nie, die Here onderneem om ons deur dit alles te lei.
- Sy leiding en sturende hand is altyd daar om ons sagkuns te wys watter rigting om te gaan.
- Hy sal nooit Sy hand van ons lewens verwyder nie, selfs al voel ons verlate.
- Hy is altyd daar en Hy sal ons vashou, selfs wanneer dit lyk asof dinge uit mekaar uitval.

Gebed: Here, dank U vir U sturende hand in my lewe. Ek gee myself oor in U volkome betroubare hande. Ek bid dat U my vashou en lei. Amen.


July 17, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 139:5 - ‘U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 139:5

‘U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my.’

- Die Here is beide agter en voor jou.
- Jou verlede en toekoms is veilig in Sy hande.
- Hy wil jou met Sy liefde en vrede kom omring.
- Hy is die begin en die einde van alle dinge en dit sluit jou lewe in.

Gebed: Here, kom met U groot liefde en omring my. Mag ek weet dat U voor my, agter my, aan albei kante van my, bo my en onder my gaan! Amen.


July 16, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 125:2

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 125:2 - ‘Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 125:2

‘Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid.’

- Stel jouself vir ‘n oomblik voor dat jou lewe deur die Here omring is.
- Daai probleem, daai saak, is iets wat Hy met Sy liefde en sorg omring het.
- Jy is nooit alleen nie, want Sy liefde omring jou.
- Rus veilig in die wete dat Hy jou aan elke kant omring.

Gebed: Here, U groot liefde vir my gaan alle verstand te bowe. Ek kan daarop vertrou dat U liefde en sorg om elke draai daar is vir my. Daarom sal ek vandag verseker wees van U alles omvattende teenwoordigheid. Amen.


July 13, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 121:8

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 121:8 - ‘Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 121:8

‘Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.’

- Ons daaglikse kom en gaan is aspekte van ons lewens wat vir God belangrik is.
- Hy waak persoonlik oor ons terwyl ons aangaan met ons daaglikse sake.
- Hy doen dit omdat Hy breedvoerig in ons belangstel en vir ons lief is.
- Dit is die grootste vreugde om te weet dat daar ‘n ewige dimensie aan sy sorg vir ons is.

Gebed: Here, dank U dat U oor my waak. My lewe is nie weg gesteek nie, U waak oor elke beweging wat ek maak en U sal beide nou en tot in alle ewigheid vir my sorg. Amen.


July 12, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 121:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 121:7 - ‘Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 121:7

‘Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.’

- Ons kan die beste beskerming in die wêreld hê, maar dit waarborg nie veiligheid nie.
- Maar ons kan gerus wees as ons weet dat die Here ons beskerm.
- Hy is jou Beskermer en jou Bewaarder.
- Moenie aan vrees oorgee nie, vertrou Hom om jou te beskerm en te bewaar.

Gebed: Here, dank U dat U my Beskermer is. Ek sal vertrou en nie bang wees nie, want U is met my en U bewaar my siel. Amen.


July 11, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Joshua 1:5

Daaglikse Bybel Vers: Joshua 1:5 - ‘…, sal Ek (die Here) met jou wees;…’

Daaglikse Bybel Vers:              Joshua 1:5

‘…, sal Ek (die Here) met jou wees;…’

- Die Here belowe dat Hy altyd by ons sal wees.
- Hy is vandag by jou en Hy sal elke dag wat voorlê ook by jou wees.
- Selfs die dood kan ons nie van Hom en van Sy groot liefde vir ons skei nie.
- Dit maak nie saak hoe jy vandag voel nie, weet dat Hy met jou is!

Gebed: Here, dank U dat ek nooit alleen, verlate of deur U begewe is nie. U is met my en dit gee my die krag wat ek nodig het om die volgende tree te gee en aan te gaan. Amen.


July 10, 2018