Daily Bible Verse:              Hebrews 13:15

‘Let us continually offer to the Lord a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His Name.’

- We can choose to moan about everything or praise the Lord in all things.
- From our mouths should flow a constant stream of praise.
- Sometimes the praise ‘costs’ us, because things may be difficult…
- But keep on confessing His Name and bringing Him praise.

Prayer: Lord, I choose, regardless of my circumstances, to praise You and lift Your Name up high. May my mouth and my lips always bring praise and honour to You. Amen.


Daily Bible Verse: Hebrews 13:15
‘Let us continually offer to the Lord a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His Name.’


Daily Bible Verse: Hebrews 13:14
‘This world is not our permanent home; we are looking forward to a home yet to come.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:15

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:15 - ‘Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:15

Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

- Ons kan kies om oor alles te kla of om die Here in alle dinge te loof.
- Uit ons monde behoort ‘n voortdurende stroom van lof te vloei.
- Soms is dinge moeilik en die lof ‘kos’ ons ‘n prys…..
- Maar gaan voort om Sy Naam te bely en om Hom te loof.

Gebed: Vader, tenspyte van my omstandighede kies ek om U te loof en U Naam omhoog te lig en te verheerlik. Mag my mond en lippe altyd vir U lof bring en U vereer en verheerlik. Amen.


February 21, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:14

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:14 - ‘Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:14

Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige.

- Jy is nog nie tuis nie; jou uiteindelike woning is ewig.
- Ons lewe op aarde en ons dink dat dinge permanent is.
- Maar ons lewe in ‘n wêreld waar alles enige oomblik totaal kan verander.
- Dit is die rede hoekom ons, onsself moet herinner aan dit wat ewig en blywend is.

Gebed: Vader, dankie dat U teneinde my ewige en ewigdurende Vader bly. Help my om in hierdie tydelike lewe altyd te onthou dat my uiteindelke bestemming is, om in U huis vir ewig te lewe. Amen.


February 20, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:6

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:6 - ‘Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:6

Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?

- Besef jy dat as Sy kind kan jy met vertroue lewe?
- Jy hoef nie deur omstandighede om jou verbyster te word nie.
- Jy kan sekuur staan en met vrymoedigheid vorentoe tree omdat Hy jou Helper is.
- Moenie tou op gooi as gevolg van ‘n verkeerde toon van wantroue nie, maar glo en vertrou Hom.

Gebed: Vader, ek verklaar dat my vertroue in U is. Ek sal vertrou en nie vrees nie. Help my om elke dag van my lewe met hierdie versekering in my hart, te lewe. Amen.


February 19, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 10:41

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 10:41 - ‘Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en veronrus oor baie dinge;

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 10:41

Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en veronrus oor baie dinge;

- Nes die Here van Martha se toestand bewus was ken Hy ook jou situasie.
- Hy ken elkeen van jou angstige gedagtes en elkeen van jou bekommernisse.
- Dit is Sy begeerte dat ons vry van hierdie las en gewig sal lewe.
- Sy woord aan jou is: ‘Moenie oor enigiets angstig wees nie!’

Gebed: Vader, Ek kies om ‘n ander lewe te lei. Mag ek in die sekuriteit van U liefde en voorsiening lewe en mag ek vry van elke vorm van angs en benoudheid wees. Amen.


February 18, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 31:6

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 31:6 - ‘Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 31:6

Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.

- Baie mense lewe en het ‘n stryd teen angs, vrees en benoudheid.
- Jou kosbare Here wil jou gerusstel sodat jy Sy vrede kan geniet.
- Ons weerstaan alle angs, vrees en benoudheid in ons lewens.
- Ons weet dat die Here persoonlik voor ons uitgaan, dus sal ons nie vrees nie.

Gebed: Vader, dit is ‘n vreugde om te weet dat ek U eenvoudig kan vertrou. Ek verwerp alle vrees en angs uit my hart en uit my lewe, en ek kies om te glo dat U met my is. Amen.


February 15, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jeremia 31:3

Daaglikse Bybel Vers: Jeremia 31:3 - ‘…: Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jeremia 31:3

…: Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.

- Vandag wil die Here jou verseker van Sy ewige liefde vir jou.
- Jy is waardevol en kosbaar vir Hom en Hy het jou oneindig lief.
- Verwag Sy ewigdurende liefde en Sy onfeilbare goedertierenheid.
- Jou Hemelse Vader het jou lief, en dit is ‘n fondasie om op te staan.

Gebed: Vader, dankie vir u ewigdurende liefde en goedertierenheid teenoor my. Ek ontvang dit opnuut vandag wanneer ek onthou dat U na hierdie aarde toe gekom het omrede U groot liefde vir alle mense en vernaamlik vir my. Amen.


February 14, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:5

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 13:5 - ‘Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 13:5

‘Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

- Hierdie is een van die mees gerustellende skrifte in die woord.
- Moenie toelaat dat die dinge van die lewe jou oordeel tenopsigte Sy getrouheid vertroebel nie.
- Die begeertes van hierdie wêred sal altyd lei tot ontevredenheid.
- Kom ons fokus op die hoofsaak: ‘Hy sal ons nooit verlaat nie’.

Gebed: Vader, help my om altyd te onthou dat ek niks het om te vrees nie, want U is naby. Vergewe my dat ek toelaat dat die verkeerde dinge my aandag aftrek. Ek kies om in U belofte te glo. Amen.


February 13, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 4:2

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 4:2 - ‘verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 4:2

verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;

- Ek en jy is deur die Here geroep om voorbereid en gereed te wees.
- As ons wag vir perfekte toestande mag ons dalk nooit deel van God se planne vir ons wees nie.
- Soms is dinge nie gunstig nie maar ons moenie toelaat dat dit ons keer nie.
- Ons moet gereed en gewillig wees om gehoorsaam Sy instrukisies te volg.

Gebed: Vader, dankie dat tenspyte daarvan dat die tyd nie altyd gunstig is nie, is ek beskikbaar en U kan my gebruik. Ek is gereed, gewillig en voorbereid, omdat ek weet dat U vir al die besonderhede al sorg. Amen.


February 12, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 3:11b

Daaglikse Bybel Vers: 2 Timòtheüs 3:11b - ‘En die Here het my uit almal verlos.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Timòtheüs 3:11b

En die Here het my uit almal verlos.

- ‘n Redder is iemand wat ons situasie binnetree om ons te red en te verlos.
- Die Here wil nou dadelik kom en jou situasie binnetree.
- Hy kan jou van ‘dit’ alles red.
- Dit beteken dat dit nie saakmaak wat jy moet deur gaan nie, Hy kan en sal vir jou daar deur dra.

Gebed: Vader, tree my lewe en my situasie binne. Ek bid dat U my sal red en verlos. Mag alles wat my probeer vernietig, deur U magtige hand vernietig word. Amen.


February 11, 2019