Daily Bible Verse:              Psalm 109:26

‘Help me, O LORD my God! Save me because of Your unfailing love.’

- You can call on the Lord, and ask Him for help, regardless of the situation.
- He will help you; He will surround and protect you, and He will aid you.
- His unfailing love and devotion will always be there for you.
- His power and love is available to you right now, so call on Him.

Prayer: Lord, thank You for Your unfailing love and care for me. Thank You that You are always ready and willing to help me. In this moment, I ask that You will help, save me and lift me up. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 109:26
‘Help me, O LORD my God! Save me because of Your unfailing love.’


Daily Bible Verse: Psalm 118:6
‘The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 109:26

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 109:26 - ‘Help my, Here my God, red my in u troue liefde,’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 109:26

‘Help my, Here my God, red my in u troue liefde,’

- Jy kan die Here aanroep en Hom vra vir hulp, ongeag die situasie.
- Hy sal jou help; Hy sal jou omsingel en beskerm, en Hy sal jou bystaan.
- Sy onfeilbare liefde en toewyding sal altyd daar wees vir jou.
- Sy krag en liefde is nou vir jou beskikbaar, roep Hom dus aan.

Gebed: Vader, dankie vir u oneindige liefde en sorg vir my. Dankie dat U altyd gereed en bereid is om my te help .Op hierdie oomblik vra ek dat U sal help, om my te red en my op te rig. Amen.


January 27, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 118:6

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 118:6 - ‘Die Here is vír my, ek sal nie vrees nie: wat kan 'n mens my doen?’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 118:6

Die Here is vír my, ek sal nie vrees nie: wat kan 'n mens my doen?’

- Die Here is jou Helper en Hy is die een wat jou saak verdedig.
- Jy hoef niks te vrees nie, God is magtiger as enige probleem of vyand.
- Wat kan enigeen aan jou doen wat God nie kan keer of ongedaan maak nie?
- Die Here is aan jou kant, Hy weet alles, gee baie om en is baie lief vir jou!

Gebed: Vader, wat 'n vreugde is dit nie om te weet dat U aan my kant is en nie teen my is nie. Ek sal nie vrees nie, want U is groter as enigiets wat ek moet hanteer of waarmee ek uitgedaag kan word, en U sal my help. Amen.


January 24, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 108:13

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 108:13 - ‘In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 108:13

In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap.

- 'IN GOD' is die beste wyse waarin ons ooit kan leef.
- Moenie toelaat dat enigiets jou band met die Here ondermyn nie.
- Wanneer uitdagings kom, draai na Hom en laat Hom met jou teëstanders afreken.
- HY sal namens jou werk en jou die oorwinning gee!

Gebed: Vader, dankie dat ek met U bestem is om in oorwinning te wandel. U sal vyande wat teen my tot stand kom, hanteer, terwyl ek op U en U teenwoordigheid in my lewe, vertrou. Amen.


January 23, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 103:17

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 103:17 - ‘Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid ...’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 103:17

‘Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid ...’

- Die liefde en genade van die Here teenoor jou is die een ding waaroor jy seker kan wees.
- In die voortduurend veranderende wêreld waarin ons leef, kan ons hierdie sekerheid ken.
- Daar was nooit 'n tyd waarin Hy jou nie liefgehad het nie, en daar sal ook nooit wees nie.
- Sy liefde en genade is joune vandag en elke dag.

Gebed: Vader, ek ontvang U liefde en genade teenoor my. Mag ek my plek  in U liefde vind, en mag ek U liefde ervaar, terwyl dit my omring, bedek en my help terwyl ek deur die loop van die lewe vaar.   Dankie vir u blywende en ewige liefde vir my. Amen.


January 22, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 101:2b

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 101:2b - ‘Ek wandel in die opregtheid van my hart, binne-in my huis.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 101:2b

‘Ek wandel in die opregtheid van my hart, binne-in my huis.’

- Dikwels is dit die moeilikste om ons geloof by diegene wat ons die beste ken, uit te leef,
- Dit is binne ons privaat lewens en huise waar ander die ware persoon sien.
- Die Here wil ons help om te leef sodat sy aard aan ander mense weerspieël sal word.
- Neem sy hand en leef op so 'n manier dat jou naaste Hom sal ken.

Gebed: Vader, dankie dat u in elke detail van my lewe, asook in my privaat wêreld, belangstel. Help my om op so 'n manier te lewe dat selfs diegene wat my regtig ken, U in en deur my lewe sal sien skyn Amen.


January 21, 2020

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 18:14

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 18:14 - ‘en in alles sukses behaal omdat die Here by hom was.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 18:14

‘en in alles sukses behaal omdat die Here by hom was.’

- Die wete dat die Here met ons is, is een van die mees gerusstellende feite.
- Omdat Hy by ons is, hoef ons nie bang te wees nie.
- Die Here is die Een wat jou sal help en vir jou sukses sal laat behaal.
- Moenie probeer om dit op jou eie te doen nie, besef dat Hy by jou is en wees afhankilk van Hom.

Gebed: Vader, wat 'n vreugde is dit nie om te weet en weereens te besef dat U by my is nie..Ek verwelkom u teenwoordigheid in my lewe. Laat my wandel in die sukses wat U vir my voorberei het. Amen.


January 20, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 100:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 100:3 - ‘Erken dat die Here God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 100:3

‘Erken dat die Here God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.’

- As Sy kind behoort jy aan Hom, en Hy sal vir jou sorg.
- Hy het jou vir sy eie spesifieke doel gemaak.
- Hy het jou lief, omdat jy sy eie is - jy behoort aan Hom.
- Net soos 'n herder vir sy skape weiding vind, so sal Hy ook vir jou sorg.

Gebed: Vader,  dankie dat ek aan U behoort. Ek is u kind en U is my Verlosser en my Here. Ek sal nie vrees nie, want U is my Voorsiener, en U is die Herder van my siel.  Amen.


January 17, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:17

Daaglikse Bybel Vers: Kolossense 1:17 - ‘Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.’

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 1:17

Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.’

- Laat my toe om jou daaraan te herinner dat HY (die Here) ALLE dinge bymekaar hou.
- Niks val buite sy 'houkrag' nie en dit sluit jou lewe in.
- Dit is in God se aard om dinge vas te hou en dinge bymekaar te hou.
- Hy hou jou vas, en Hy hou jou situasie, so rus in Hom.

Gebed: Vader, dankie dat ek nie nodig het om op tydelike en vlugtige dinge te vertrou nie, maar ek kan op U, die Ewige God, vertrou. U het my lewe en my toekoms in u hande, en ek kan veilig in u sorg en vermoë, rus.  Amen.


January 16, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 96:10

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 96:10 - ‘Sê onder die volke: Die HERE is Koning! ’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 96:10

‘Sê onder die volke: Die HERE is Koning! ’

- Een ding waarvan jy kan seker wees, is dat die Here nog steeds in beheer is.
- Praat met jou situasie en vertel dit dat 'Die Here regeer'!
- Hierdie is sulke goeie nuus dat jy daaroor moet praat en dit moet verklaar.
- Die feit dat God in beheer is, behoort ons die vertroue te gee wat ons nodig het.

Gebed: Vader, dankie dat U op die troon is en dat U regeer.  U heers oor die heelal, oor die wêreld, in my land en in my persoonlike wêreld.  Ek verklaar dat my vertroue in U is, en ek is verheug. Amen.


January 15, 2020