Daily Bible Verse:              Isaiah 63:9

‘In all their distress He too was distressed, and the Angel of His Presence saved them.’

- There is nothing as wonderful as the saving Power of God in our lives.
- God’s understanding of the things we are going through, cannot be under-estimated.
- In all that we face, we can know that He knows and understands.
- He will send the Angel of His Presence to save and rescue you.

Prayer: Lord, what a joy it is to know that You will never leave or abandon me, regardless of the issues I am facing. I pray that I will know Your presence and saving Power in my situation today. Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 63:9
‘In all their distress He too was distressed, and the Angel of His Presence saved them.’


Daily Bible Verse: John 20:16
Jesus said to her, ‘Mary.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 63:9

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 63:9 - ‘In al hulle benoudheid was Hy benoud, en die Engel van Sy aangesig het hulle verlos;… ’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 63:9

‘In al hulle benoudheid was Hy benoud, en die Engel van Sy aangesig het hulle verlos;… ’

- Daar is niks so wonderlik soos die reddende Krag van God in ons lewens nie.
- God se begrip van die dinge waardeur ons gaan, kan nie onderskat word nie.
- In alles wat ons moet hanteer, kan ons weet dat Hy weet en verstaan.
- Hy sal die Engel van Sy aangesig stuur om jou te bewaar en te red.

Gebed: Vader, dit is 'n vreugde om te weet dat U my nooit sal begewe of verlaat nie, ongeag die probleme wat ek moet hanteer. Ek bid dat ek U teenwoordigheid en besparingskrag vandag in my situasie sal ken. Amen.


February 26, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 20:16

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 20:16 - ‘Jesus sê vir haar: Maria!’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 20:16

‘Jesus sê vir haar: Maria!’

- In die oomblik van Maria se grootste nood noem haar Verlosser haar op haar naam.
- Vandag noem jou Verlosser jou op jou naam.
- Hy het jou geskep, Hy het jou gevorm en Hy ken jou.
- Hy het jou op jou naam geroep en jy behoort aan Hom.

Gebed: Vader, dankie dat ek aan U behoort. Mag ek daardie versekering uit die diepte van my hart ken, dat U my op my naam roep, en mag ek weet dat U liefde op die oomblik na my uitreik. Amen.


February 25, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 18:36

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 18:36 - ‘Jesus antwoord: My Koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; …’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 18:36

‘Jesus antwoord: My Koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; …’

- Soms moet ons onthou dat ons aan 'n ander dimensie behoort.
- Hierdie wêreld is nie ons tuiste nie, ons gaan net daardeur.
- Hierdie tydelike aardse lewe is niks in vergelyking met die toekomstige ewige lewe nie.
- Moet dus nie toelaat dat die dinge van die lewe jou oorweldig nie, behou 'n ewige perspektief.

Gebed: Vader, dankie dat ek op U en die ewige dimensie wat op my wag as U kind, kan staatmaak. Mag die dinge van hierdie wêreld vreemd verdof in die lig van U heerlikheid en genade. Amen.


February 24, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 15:13

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 15:13 - ‘En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die Krag van die Heilige Gees!’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 15:13

‘En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die Krag van die Heilige Gees!’

- Daar is iets so wonderliks daaraan om eenvoudig op God te vertrou.
- Terwyl ons op Hom vertrou, verklaar ons dat Hy bereid is en in staat is om ons te help.
- Waar ons aanhou om op Hom te vertrou, kan ons lewens met vreugde en vrede gevul wees.
- Waar vertroue op Hom ons lewensstyl word, kan ons oorloop van hoop.

Gebed: Vader, dankie dat ek my geloof en vertroue in U kan plaas, met kinderlike geloof en verwagting. Vul my met vreugde en vrede terwyl ek op U vertrou en mag my lewe met hoop oorloop. Amen.


February 23, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 15:4

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 15:4 - ‘Bly in My, soos Ek in julle.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 15:4

‘Bly in My, soos Ek in julle.’

- Die eenheid tussen ons en die Here is van kardinale belang.
- Niks moet ooit toegelaat word om hierdie wonderlike verbinding te ontwrig nie.
- Ons lewens behoort gelewe te word omdat ons weet dat die Here leef.
- Sy lewe behoort deur ons te vloei en ons nuwe lewe en hoop te bring.

Gebed: Vader, ek kies om aan U verbonde te bly. Ek hou vas aan U, wetende dat U my vashou. Mag U lewe in en deur my vloei, terwyl ek in U bly. Amen.


February 22, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 6:34

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 6:34 - ‘Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 6:34

‘Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.’

- Om in die huidige oomblik te lewe, is 'n geheim vir sukses in die lewe.
- Wanneer ons die bekommernisse van môre in vandag inbring, beroof dit ons van ons vreugde en krag.
- Moenie vandag verkwis nie, gebruik dit om te doen wat gedoen moet word.
- Môre sal vir homself sorg en God sal jou die nodige krag gee.

Gebed: Vader, vergewe my dat ek té angstig en besorg is oor môre. Dankie vir hierdie pragtige dag wat U my gegee het, mag ek dit gebruik om te bereik wat U beplan het dat ek moet bereik. Amen.


February 19, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:6

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:6 - ‘Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 3:6

‘Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.’

- Ons moet God eerste stel in alles wat ons doen.
- Elke aspek van ons lewens behoort deur Hom gelei te word.
- Wanneer ons Hom eerste stel, kom Hy self om ons paaie gelyk te maak.
- Hy is gereed om jou paaie gelyk te maak en die hindernisse in jou pad te verwyder.

Gebed: Vader, vandag gee ek U die eerste plek in my daaglikse lewe. Ek kies om myself aan U te onderwerp en ek vra dat U in my lewe sal intree en my paaie gelyk sal maak. Amen.


February 18, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:6

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:6 - ‘Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.’

Daaglikse Bybel Vers:              Filippense 4:6

‘Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.’

- Wanneer ons onafhanklik is, moet ons oor alles besorg wees.
- Wanneer ons op God vertrou, hoef ons nie angstig en bekommerd te wees nie.
- Soms moet ons terugkyk en onsself herinner aan hoe getrou God was.
- Dan kan ons vorentoe kyk met die verwagting dat Hy steeds getrou sal wees.

Gebed: Vader, ek kies om te vertrou en om my sorge en bekommernisse in U bekwame hande te plaas. Dankie vir alles wat U vir my gedoen het, ek sien uit na U getrouheid, nou en in die toekoms. Amen.


February 17, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27 - ‘Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 14:27

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.’

- Om verward, onseker en versteurd te wees, is nie God se plan vir jou nie.
- Hy kom om jou Sy vrede te bring en te gee.
- Hy verseker jou dat Hy jou meer bied as wat die wêreld jou ooit kan gee.
- Laat staan dus jou ontstelde hart en moenie bang wees nie.

Gebed: Vader, dankie vir U gawe van vrede. Dankie dat ek my ontstelde hart en my vrees vir U vrede en vertroosting kan verruil. U weet alles, en daarom hoef ek nie angstig en bang te wees nie, want U is met my en U vrede dryf my vrees uit. Amen.


February 16, 2021