Daily Bible Verse:              Job 19:25

‘But as for me, I know that my Redeemer lives…’

- Your God lives and therefore you can trust in Him.
- Rest in the knowledge that the Lord knows every detail.
- He knows when you sit and when you stand, He knows your every need.
- Let your confidence in Him be sure and unshaken by the storms of life.

Prayer: Lord, You are my Lord, and You are my Redeemer. There is nothing that is too difficult for You and so I can trust You for supernatural intervention in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Job 19:25
‘But as for me, I know that my Redeemer lives…’


Daily Bible Verse: Psalm 18:2
‘The LORD is MY Rock, MY Fortress and MY Deliverer; MY God is MY Rock, in Whom I take refuge.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Job 19:25

Daaglikse Bybel Vers: Job 19:25 - ‘Maar ek, ek weet: my Verlosser leef; …’

Daaglikse Bybel Vers:              Job 19:25

‘Maar ek, ek weet: my Verlosser leef; …’

- Omdat jou God leef kan jy op Hom vertrou.
- Rus in die wete dat die Here alles weet.
- Hy weet wanneer jy sit en wanneer jy staan, Hy ken al jou behoeftes.
- Laat jou vertroue in Hom deur die storms van die lewe, vas en onwankelbaar wees.

Gebed: Vader, U is my Here en U is my Verlosser. Daar is niks wat vir U te moeilik is nie en dus kan ek vir bonatuurlike ingryping in my lewe, op U vertrou. Amen.


January 28, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:3 - ‘Die Here is MY Rots en MY Bergvesting en MY Redder; MY God, MY Rots by Wie ek skuil;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 18:3

‘Die Here is MY Rots en MY Bergvesting en MY Redder; MY God, MY Rots by Wie ek skuil;’

- Die Here wil die Fondasie en Sekuriteit van ons lewens word.
- Ons reken dalk op ander dinge vir ons Sekuriteit, maar Hy is ons Hoop.
- Hy is ons Fondasie en die Rots waarop ons ons lewens kan bou.
- Hy is ons veilige plek en die Een wat intree en ons verlos.

Gebed: Vader, dankie dat ek volkome op U kan staatmaak. Ek verklaar dat U my Sekuriteit, my Vesting, my Verlosser en my Rots is. In U hoop ek en in U staan ek sekuur. Amen.


January 27, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 61:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 61:3 - ‘…as my hart beswyk; lei my op 'n Rots wat vir my te hoog is.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 61:3

‘…as my hart beswyk; lei my op 'n Rots wat vir my te hoog is.’

- Soms kan situasies wat ons moet hanteer, oorweldigend voel.
- Hierdie is tye wanneer ons uit ons diepte of desperaat voel.
- In hierdie tye kan ons God aanroep om ons op te lig soos net Hy kan.
- Die Here bied aan ons Sy sekuriteit wat alleenlik Sy Goddelike hulp kan bring.

Gebed: Vader, U weet presies wat ek moet hanteer en U ken die dinge wat my graag wil oorweldig. Ek roep U aan om my op te lig en my te help sodat ek veilig in U, die Rots van my lewe, kan staan. Amen.


January 26, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 84:12

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 84:12 - ‘…Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 84:12

‘…Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie.’

- Die Here wil hê dat ons Sy seën en guns op ons lewens moet ken.
- Hy gee mildelik en weerhou nie Sy seën van die opregtes nie.
- Dit sal uiteindelik die moeite werd wees om die regte ding te doen.
- Hy het goeie dinge vir jou in bewaring as jy Hom volg en nastreef.

Gebed: Vader, my hartsbegeerte is om 'n lewe te lei wat aan U en U weë toegewy en oorgegee is. Help my om in alles wat ek sê en doen, in opregtheid te wandel sodat ek elke goeie ding wat U vir my het, kan ondervind. Amen


January 25, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 60:19

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 60:19 - ‘…maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig,…’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 60:19

‘…maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig,…’

- In 'n wêreld van duisternis en wanhoop het ons 'n Bron van lig en hoop.
- Geen hoeveelheid duisternis kan met Sy lig vergelyk word nie.
- Sy lig verdryf die duisternis.
- Hy sal jou ewige lig wees - leef dus in Sy lig.

Gebed: Vader, dankie dat U my ewige lig is. My lewe kan met hoop en verwagting gevul word omdat U met my is en U lig verhelder my pad. Amen.


January 24, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 3:3

Daaglikse Bybel Vers: 2 Thessalonicense 3:3 - ‘Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die bose.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Thessalonicense 3:3

‘Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die bose.’

- In Sy getrouheid sal die Here na jou omsien.
- Hy sal jou die krag gee wat jy nodig het.
- Hy sal jou bewaar en beskerm teen die bose en sy aanvalle.
- Verwag dit, glo daarvoor, en leef 'n geloofsvervulde lewe.

Gebed: Vader, vandag tree ek weg van twyfel en vrees en kies ek om deur U bemagtig, bekragtig en versterk te word. Mag ek onder die skaduwee en beskerming van U vleuels, lewe. Amen.


January 21, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 11:29

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 11:29 - ‘Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 11:29

‘Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;’

- Daar is altyd 'n alternatief wanneer God teenwoordig is.
- Ons sien dalk net een oplossing, maar soos wat ons van Hom leer, sal Hy ons Sy manier wys.
- Hy sal jou sagkens lei soos 'n herder wat vir sy skape sorg.
- Terwyl jy leer om op Hom staat te maak, sal dit diepe vrede in jou hart tot gevolg hê.

Gebed: Vader, dankie dat ek na U toe kan kom en van U kan leer. U is die Outeur van alle lewe en daar is niks wat vir U te moeilik is nie. Ek kies om afhanklik van U te lewe. Amen.


January 20, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 116:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 116:7 - ‘My siel, keer terug tot jou rus; want die Here het goed aan jou gedoen.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 116:7

‘My siel, keer terug tot jou rus; want die Here het goed aan jou gedoen.’

- Waar ons die toekoms tegemoet gaan, kan ons onsself herinner hoe God ons gehelp het.
- Soms kan die toekoms skrikwekkend lyk, en ons kan onrustig voel.
- Dit is wanneer ons moet onthou hoe getrou Hy in die verlede was.
- Die Here was goed, en Hy sal goed wees, wees dus in vrede en rus in Hom.

Gebed: Vader, ek neem vandag 'n oomblik om myself te herinner aan hoe U my gehelp het en my tot hier gebring het. Ek hoef nie bekommerd of angstig te wees nie, want U is steeds met my, en U sal vir my sorg. Amen.


January 19, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 12:16

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 12:16 - ‘Gaan dus staan, en kyk na hierdie groot saak wat die Here voor julle oë gaan doen.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 12:16

‘Gaan dus staan, en kyk na hierdie groot saak wat die Here voor julle oë gaan doen.’

- Om groot dinge te doen is deel van God se ontsaglike karakter en aard.
- Geen situasie of omstandigheid is vir Hom te moeilik om te hanteer nie.
- Daar is groot dinge wat die Here vir jou wil doen.
- Wees afwagtend, staan vas in jou vertroue en in jou geloof – Hy kan!

Gebed: Vader, ek dank U vir die wonderlike dinge wat U vir my wil doen. Ek gee U elke area van besorgdheid en kommer, en ek vra U om dinge uit te werk vir my beswil en tot U heerlikheid en eer. Amen.


January 18, 2022