Daily Bible Verse:              2 Corinthians 12:9

‘My grace is all you need. My power works best in weakness.’

- His grace, mercy and loving-kindness are available to you.
- In fact, it is everything you need in life, and in your situation.
- When we are feeling weak, He will come and strengthen us.
- Give Him your weakness, and receive His grace and power in your life.

Prayer: Lord, thank You that You are all I need. In my weakness, I choose to trust and have confidence in You, and I believe that Your power will be seen in my life, and I know that Your grace will carry me. Amen.


Daily Bible Verse: 2 Corinthians 12:9
‘My grace is all you need. My power works best in weakness.’


Daily Bible Verse: 2 Chronicles 20:15
This is what the LORD says to you: ‘Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 12:9

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 12:9 - ‘My genade is vir jou genoeg, want My krag word in swakheid volbring. ’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Korinthiërs 12:9

My genade is vir jou genoeg, want My krag word in swakheid volbring. ’

- Sy genade, barmhartigheid en liefdevolle goedhartigheid is tot jou beskikking.
- In werklikheid is dit alles wat jy in jou lewe en in jou situasie nodig het.
- Wanneer ons swak voel, sal Hy ons kom versterk.
- Gee Hom jou swakheid, en ontvang Sy genade en krag in jou lewe.

Gebed: Vader, dankie dat U alles is wat ek nodig het. In my swakheid kies ek om geloof en vertroue in U te hê en ek glo dat U krag in my lewe gesien sal word en ek weet dat U genade my sal dra. Amen.


December 4, 2020

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 20:15

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 20:15 - ‘So sê die Here aan julle: Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 20:15

So sê die Here aan julle: Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God.

- Wanneer ons voor uitdagings en onsekerheid te staan kom, kan ons moedeloos raak.
- Moedeloosheid beroof ons van ons vreugde en van ons vrede.
- Vandag wil die Here vir jou sê: ‘Moenie moedeloos raak nie! '
- Die Here sal vir jou veg, omdat Hy jou liefhet en vir jou omgee.

Gebed: Vader, dankie vir die krag, vreugde en vrede wat U in my lewe inbring. Ek sal nie toelaat dat 'n gees van moedeloosheid my treiter nie, omdat U vir my gesê het om nie te vrees of moedeloos te wees nie. Amen.


December 3, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 2:14

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 2:14 - ‘Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae!’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 2:14

Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae!

- As daar ooit 'n tyd was dat ons vrede op aarde en in ons lewens nodig gehad het, is dit nou.
- Die geskenk van Kersfees was 'n geskenk van vrede vir diegene wat dit herken het.
- Terwyl jy leef om God te behaag en Hom eer te bring, sal Hy met vrede na jou toe kom.
- Laat ons hierdie tyd gebruik om eer en lof aan God te bring en om Sy vrede te ontvang.

Gebed: Vader, terwyl ek hierdie wonderlike Kerstyd nader, kies ek om my aandag vanaf die probleme te lig en myself daaraan te herinner om U Naam te loof en te seën. Mag U vrede kom en my siel oorvloed en mag die wêreld U vrede ondervind. Amen.


December 2, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:38

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:38 - ‘En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:38

En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan.

- Is jy gereed om jou lewe vir sy wil en doel, te onderwerp en oor te gee?
- Maria is gekies om groot seën en guns op die hele mensdom, te bring.
- Die Here wil jou lewe ook gebruik om sy glorie te weerspieël en seën te bring.
- Miskien verstaan jy sy plan nie ten volle nie - moenie toelaat dat dit jou keer nie!

Gebed: Vader, soos Maria, wil ek myself verootmoedig en vra dat u wil in en deur my lewe sal geskied. Ek verklaar dat: Ek die kneg van die Here is. Mag alles wat U vir my voorberei het, waar word! Amen.


December 1, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Markus 16:20

Daaglikse Bybel Vers: Markus 16:20 - ‘Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk ...’

Daaglikse Bybel Vers:              Markus 16:20

Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk ...’

- Die geheim van sukses is om te weet dat God met jou meewerk.
- Terwyl jy jou deel doen, en Hom vertrou en gehoorsaam, sal Hy sy deel doen.
- Hierdie vennootskap is deel van die seën wat ons as sy kinders kan ken.
- Laat ons glo dat Hy met ons is, en alles ten goede meewerk.

Gebed: Vader, dit is 'n vreugde om te weet dat U met u kinders meewerk, om u doelstellings en planne te bewerkstellig. Help my om my deel te doen, met volle vertroue dat U, u deel sal doen en dat ek die wonderlike resultate sal sien. Amen.


November 30, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 7:17

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 7:17 - ‘Ek wil die Here loof na sy geregtigheid en die Naam van die Here, die Allerhoogste, psalmsing.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 7:17

Ek wil die Here loof na sy geregtigheid en die Naam van die Here, die Allerhoogste, psalmsing.’

- Dankbaarheid is iets wat in ons harte begin.
- Dit is 'n houding wat sê: 'God was goed, en ek is so dankbaar'.
- As ons dink dat ons selfgemaak is, mislei ons onsself net.
- Want God is die Een Wie alle dinge moontlik maak.

Gebed: Vader, ek herken vandag hoeveel ek U in my lewe nodig het. Ek kies om in afhanklikheid van U te leef, en daarom is ek dankbaar. Dankbaar, omdat U goed is, en omdat U my 'n hoop en 'n toekoms gee. Amen.


November 27, 2020

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:34

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 16:34 - ‘Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid;’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 16:34

Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid;’

- Soms moet ons net stilstaan en dankie sê vir alles wat die Here gedoen het.
- Aan die einde van 'n uitdagende jaar kan ons iets vind waarvoor ons dankbaar is.
- Daar is altyd iets waarvoor ons dankbaar kan wees.
- Spreek jou dankbaarheid uit en vier sy getrouheid.

Gebed: Vader, Ek wil net 'n oomblik neem en my oë van die probleme waarmee ek te doen gehad het wegdraai, om U te bedank vir u liefde en genade teenoor my. U is 'n baie goeie Vader en ek is byvoorbaat dankbaar vir alles wat U nog vir my gaan doen. Amen.


November 26, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Markus 14:6

Daaglikse Bybel Vers: Markus 14:6 - Maar Jesus sê: Laat haar staan; ...’

Daaglikse Bybel Vers:              Markus 14:6

Maar Jesus sê: Laat haar staan; ...’

- Die Here sal nie toelaat dat jy meer verdra as wat Hy weet dat jy kan hanteer nie.
- Op 'n stadium sal Hy verklaar; ‘Dit is genoeg!’ en intree.
- Die Here weet hoeveel jy dra en verduur.
- Op die regte oomblik sal Hy sê; ‘Nie meer nie!’ En  dinge omdraai.

Gebed: Vader, U weet alles. U weet wat ek ervaar en deurgaan. Dankie dat U wakker en waaksaam is, en nie sal toelaat dat ek oorweldig word nie, maar U sal intree en my red. Amen.


November 25, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Markus 9:27

Daaglikse Bybel Vers: Markus 9:27 - ‘Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig; en hy het opgestaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Markus 9:27

Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig; en hy het opgestaan.

- Dit is presies wat die Here vir jou wil doen.
- Hy wil kom, jou hand neem, jou oplig en jou help om te staan.
- Die lewe het jou miskien platgeslaan en in die stof gelaat.
- Maar Hy is hier om jou uit die modderige klei op te lig en jou op vaste grond te plaas.

Gebed: Vader, hier is ek met my hand na u hand uitgestrek. Gryp my hand, lig my op en help my staan. Want sonder U, kan ek niks doen nie. Amen.


November 24, 2020