Daily Bible Verse:              Psalm 34:3

‘O magnify the LORD with me, and let us exalt His Name together.’

- We need to remind ourselves of how great God is.
- We must magnify Him, and He must become great in our hearts and minds.
- There is no problem or situation that is too great for Him.
- We should encourage each other, with the knowledge that He is all-powerful.

Prayer: Lord, forgive me for sometimes thinking that my situation is bigger than Your ability to solve it.  I realise that You are great and that nothing is too difficult for You. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 34:3
‘O magnify the LORD with me, and let us exalt His Name together.’


Daily Bible Verse: Exodus 18:1 (TLB)
‘Word soon reached Jethro, about all the wonderful things God had done for His people and for Moses’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 34:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 34:3 - ‘Maak die Here saam met my groot, en laat ons saam Sy Naam verhef!’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 34:3

Maak die Here saam met my groot, en laat ons saam Sy Naam verhef!

- Ons moet onsself herinner aan hoe groot God is.
- Ons moet Hom grootmaak, en Hy moet groot word in ons harte en gedagtes.
- Daar is geen probleem of situasie wat vir Hom te groot is nie.
- Ons moet mekaar bemoedig met die wete dat Hy almagtig is.

Gebed: Vader, vergewe my dat ek soms dink dat my situasie groter is as U vermoë om dit op te los. Ek besef dat U wonderlik is en dat niks vir U te moeilik is nie. Amen.


September 23, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 18:1

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 18:1 - ‘TOE die priester van Mídian, Moses se skoonvader, hoor alles wat God aan Moses en aan sy volk Israel gedoen het — dat die Here Israel uit Egipte uitgelei het -... ’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 18:1

‘TOE die priester van Mídian, Moses se skoonvader, hoor alles wat God aan Moses en aan sy volk Israel gedoen het — dat die Here Israel uit Egipte uitgelei het -... ’

- Glo jy dat jy op hierdie oomblik die Here kan vertrou vir wonderlike dinge?
- Dit is deel van God se hart en karakter om wonderlike dinge vir ons te doen.
- Wees afwagtend, hou vas en glo in Sy getrouheid teenoor jou.
- Mag ander binnekort hoor van die wonderlike dinge wat Hy vir jou gedoen het.

Gebed: Vader, ek is afwagtend, en my hart is vol vertroue dat U wonderlike dinge vir my sal doen. Ek bid dat ander om my, ook sal sien hoe U vir my onderneem en voorsien het. Amen.


September 22, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 138:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 138:7 - ‘As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 138:7

As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.’

- Selfs in die moeilikste tye is die Here steeds daar vir ons.
- Om te midde van die moeilikheid te loop, kan baie ontstellend wees.
- Maar selfs daar sal die Here vir jou onderneem en jou bewaar.
- Hy sal Sy hand na jou uitreik en jou red.

Gebed: Vader, net soos 'n ouer hul hand uitsteek om hul kind te help en te beskerm, so bid ek dat U, U hand in my situasie sal uitreik en my sal bewaar, beskerm en verlos. Amen.


September 21, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 17:9

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 17:9 - En Moses het aan Josua gesê: ‘Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 17:9

En Moses het aan Josua gesê: ‘Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand.

- Waar ons ook al gaan en wat ons ook al doen, moet ons sorg dat die Here met ons is.
- Ons moet nie dinge in ons eie krag of in ons eie wysheid doen nie.
- Die 'staf van God' was 'n simbool dat die Here met hulle was.
- Neem nou Sy hand terwyl jy die dag aandurf, en Hy sal jou die oorwinning gee.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is. Selfs as ek deur die donkerste vallei loop, sal ek nie vrees nie, want U is reg langs my. U stok en U staf beskerm en vertroos my. Amen.


September 18, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 43:19

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 43:19 - ‘Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 43:19

Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.

- Ons leef in 'n tyd van groot wêreldwye verandering.
- Dinge is nie soos dit was nie, en die nuwe modewoord is 'die nuwe normale'.
- Miskien is die Here in al hierdie dinge ook besig om iets nuuts te bewerkstellig.
- Kom ons wees gereed, buigsaam en bereid om die nuwe dinge wat Hy vir ons het, te aanvaar.

Gebed: Vader, wanneer U iets nuuts doen, is dit altyd met die vooruitsig op beter dinge. Help my om gereed te wees om die nuwe te omhels, met die volle wete dat U vir my 'n weg in die woestyn  en strome in die wildernis sal maak. Amen.


September 17, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 17:6

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 17:6 - ‘Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 17:6

Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel.

- Die Here het geweet Sy volk het water nodig en Hy het 'n onmoontlike ding gedoen.
- In opdrag van God het Moses die rots geslaan en water het uit gestroom.
- Op hierdie manier het God Homself as genadig en barmhartig getoon.
- Die Here is jou Voorsiener, so verwag en glo vir Sy voorsiening in jou lewe.

Gebed: Vader, dankie dat ek U kan vertrou met elke aspek en detail van my lewe. U kan water uit 'n rots laat stroom om verligting en seën te bring, en daarom sal ek U vertrou om 'n wonderwerk in my situasie ook te doen. Amen.


September 16, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 16:10

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 16:10 - ‘..., draai hulle na die woestyn toe en meteens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 16:10

‘..., draai hulle na die woestyn toe en meteens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk.’

- Wat 'n fabelagtige en wonderlike oomblik moes dit nie gewees het nie.
- Vir een oomblik in tyd het die glorie en die wonder van God verskyn, vir almal om te sien.
- Die woestyn is nie die gewone plek om so 'n wonderlike ding te sien nie.
- Waar jy oor jou lewe uitkyk, verwag dat Sy heerlikheid aan jou sal verskyn.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is en dat u hand op my lewe is. Ek verlang om meer van u grootheid en wonder in my lewe te sien. Terwyl ek my aandag op U rig, mag ek meer sien as wat ek nog ooit gesien het. Amen.


September 15, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 11:4

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 11:4 - ‘En toe Jesus dit hoor, sê Hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 11:4

En toe Jesus dit hoor, sê Hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.’

- Die uitdagings wat ons deurmaak, lyk dikwels asof dit ons kan vernietig.
- Probleme kan egter heeltemal ‘n ander doel hê.
- Die Here kan die uitdaging neem en dit verander tot Sy heerlikheid.
- HY kan die toets gebruik en dit omskep in 'n getuienis tot Sy eer.

Gebed: Vader, U weet wat ek in die gesig staar en waardeur ek gaan. Help my om te besef dat die struikelblokke in die lewe die vastrapplekke na die beter dinge wat U vir my voorberei het, kan word. Amen.


September 14, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 16:7

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 16:7 - ‘En môre vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, …’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 16:7

En môre vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, …’

- Ons kan elke oggend verwag om meer van Sy heerlikheid te sien.
- Elke dag is 'n wonderlike geskenk wat Hy voor ons plaas.
- Sy genade en liefde is met elke nuwe dag, nuut en vars.
- Vandag is geen uitsondering nie; kyk op en verwag meer van Sy heerlikheid.

Gebed: Vader, dankie vir elke nuwe dag wat U vir my gee. Ek besef dat elke nuwe dag 'n geskenk is en dat daardie geskenk vir my is. Tesame met die gawe is die hoop van u goedheid, getrouheid en voorsiening. Ek sal vir ewig dankbaar en afwagtend wees. Amen


September 11, 2020