Daily Bible Verse:              Luke 9:23

Then HE said to them all: ‘Whoever wants to be My disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow Me.’

- We have the joy and the honour of following God with all our hearts.
- This often involves making sure our priorities are correct.
- Often the regrets we have in life come from pursuing the wrong things.
- In the end, all that will matter is, did we know Him and did we follow Him.

Prayer: Lord, help me not to be distracted by all that the world has to offer. May I never forget that my purpose is to follow You and to live the life You have called me to live. I choose to follow You and Your ways. Amen.


Daily Bible Verse: Luke 9:23
Then HE said to them all: ‘Whoever wants to be My disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow Me.’


Daily Bible Verse: Luke 11:34
‘Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when it is unhealthy, your body is filled with darkness.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 9:23

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 9:23 - ‘EN Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 9:23

‘EN Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.’

- Ons het die vreugde en die eer om God met ons hele hart te volg.
- Dit behels dikwels om seker te maak dat ons prioriteite korrek is.
- Die berou wat ons in die lewe het, word dikwels veroorsaak deurdat ons verkeerde dinge najaag.
- Uiteindelik is al wat sal saak maak, het ons Hom geken en het ons Hom gevolg.

Gebed: Vader, help my om nie deur alles wat die wêreld bied, afgelei te word nie. Mag ek nooit vergeet dat dit my doel is om U te volg en om die lewe te lei waarvoor U my geroep het. Ek kies om U en U weë te volg. Amen.


May 14, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 11:34

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 11:34 - ‘Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 11:34

‘Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker.’

- Die lewe is vol keuses wat die krag het om ons lewens te verryk of te verarm.
- Ons kan lig of duisternis in ons lewens toelaat.
- Wees vasbeslote dat jy slegs Sy lig sal toelaat om jou lewe te oorstroom.
- Belê alles wat jy het om hierdie doel te bereik, en mag jy met lig gevul word.

Gebed: Vader, ek bid dat U alles sal verwyder wat duisternis in my lewe en siel bring. Mag ek meer vasbeslote as ooit tevore wees om U lig en U lewe in my lewe en siel te ken. Amen.


May 13, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 6:33

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 6:33 - ‘Maar soek eers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 6:33

‘Maar soek eers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.’

- Dit is ons doel en bestemming om God eerste in ons lewens te stel.
- Om Sy Koninkryk na te jaag instede van ons eie idees moet 'n prioriteit wees.
- Vind tyd om te bid en maak tyd om deur Hom gebruik te word.
- Die gevolge sal wees dat Hy in jou behoeftes sal voorsien en aan jou lewe sal toevoeg.

Gebed: Vader, help my om die tyd wat U my gegee het, goed te benut. Mag U my getrou vind, my waarderend vind, my dankbaar vind en my op my knieë vind, waar ek U en U Koninkryk eerste en vernaamste in my lewe soek. Amen.


May 12, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:4 - ‘Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my:…’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 23:4

‘Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my:…’

- Donker valleie is ook deel van die lewe.
- Maar selfs daar, kom herinner die Here ons daaraan dat ons nie moet vrees nie.
- Die Here is met jou, maak nie saak wat jy moet hanteer nie.
- Sy plan is om ons deur hierdie valleie en in Sy heerlike lig te bring.

Gebed: Vader, Terwyl ek die dinge hanteer waarmee ek te doen kry, mag ek die werklikheid van U teenwoordigheid met my, ken. Ek sal op U vertrou en nie vrees nie. Amen.


May 11, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Levitikus 26:12

Daaglikse Bybel Vers: Levitikus 26:12 - ‘En Ek sal in jul midde wandel en vir julle 'n God wees, en júlle sal vir My 'n volk wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Levitikus 26:12

‘En Ek sal in jul midde wandel en vir julle 'n God wees, en júlle sal vir My 'n volk wees.’

- Die Here wil self met jou kom stap.
- Neem Sy hand en stap saam met Hom.
- Hy sal meer aan jou doen as wat jy jou ooit sou kon voorstel of op kan hoop.
- Jy sal Syne wees, en Hy sal joune wees, jou God en jou metgesel.

Gebed: Vader, ek wil U meer intiem ken, ek verlang om met U te wandel en U voortdurende teenwoordigheid in my daaglikse lewe te ken. As U kind vra ek dat U my Here en my God sal wees. Amen.


May 10, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 14:25

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 14:25 - ‘Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 14:25

‘Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see.’

- Die wind en storms van die lewe kan ons na 'n plek dryf waarheen ons nie wou gaan nie.
- Maar selfs daar kom ons kosbare Here en Verlosser, na ons toe aangestap.
- Hy laat ons nie aan die storms en moeilikhede oor nie - Hy kom na ons toe.
- Uit die duisternis, op die laagste oomblik, verskyn Hy om ons te verlos en red.

Gebed: Vader, dankie dat U tot my redding kom, ongeag waar ek myself bevind. U sal my uit die diepste put kom lig en my deur die hewigste storm bring, omdat U my liefhet en vir my sorg. Amen.


May 7, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:4 - ‘Hy sal jou dek met Sy vlerke, en onder Sy vleuels sal jy skuil; …’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:4

‘Hy sal jou dek met Sy vlerke, en onder Sy vleuels sal jy skuil; …’

- Ons toevlug en beskerming word in God alleen gevind.
- Hy was ons hulp in die verlede, en Hy sal ons in die toekoms aanhou help.
- Hy is ons Skuiling teen die storms en uitdagings van die lewe.
- Hy sal ons Toevlug en Beskerming in die lewe en in die ewigheid, wees.

Gebed: Vader, kom, deur U Heilige Gees, en bedek my met U vlerke. Mag ek die hoop en veiligheid wat ek nodig het vind, terwyl ek my lewe en my toekoms onder U vleuels van beskerming plaas. Amen.


May 6, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 40:12

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 40:12 - ‘U, o Here, sal U barmhartighede van my nie terughou nie; laat U goedertierenheid en U trou my altyddeur behoed.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 40:12

‘U, o Here, sal U barmhartighede van my nie terughou nie; laat U goedertierenheid en U trou my altyddeur behoed.’

- Die Here sal Sy tere barmhartigheid teenoor jou, nie terughou nie.
- Sy onfeilbare liefde sal altyd vir jou daar wees.
- Sy ewige trou sal voortdurend aanhou.
- Sy goddelike beskerming sal jou elke dag bonatuurlik beskerm.

Gebed: Vader, U is waarlik my liefdevolle God en my kosbare Hemelse Vader. U is vol tere barmhartigheid, onfeilbare liefde en voortdurende getrouheid. Ek is veilig en beskerm weens U almagtige krag en liefde vir my. Amen.


May 5, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:4 - ‘Hy sal jou dek met Sy vlerke, en onder Sy vleuels sal jy skuil; Sy trou is 'n skild en pantser.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:4

‘Hy sal jou dek met Sy vlerke, en onder Sy vleuels sal jy skuil; Sy trou is 'n skild en pantser.’

- Mag jy die gerusstellende drukkie voel wat die Here jou vandag wil gee.
- Hy wil jou in Sy arms neem en jou met Sy goedhartigheid oorweldig.
- Hy wil jou beskerm en staande hou, sodat jy nie struikel en val nie.
- Vind jou skuilplek onder Sy bedekking en in Sy liefde vir jou.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is en dat U my met U liefde en beskerming omring. U is die Een wat alles van my weet en U laat my, my hoop en veiligheid onder U vleuels vind. Amen.


May 4, 2021