Daily Bible Verse:              Romans 4:18   CEV

‘God promised Abraham a lot of descendants. And when it all seemed hopeless, Abraham still had faith in God...’

- You and I are designed to live with hope that is alive within us.
- Hope, is the thing that gets you up in the morning.
- Hope, is the thing that sustains you through each day.
- When things seem hopeless, keep on believing and have faith in God.

Prayer: Lord, I reject all hopelessness and despair that has found a place in my heart. You are my God, and in spite of how things may seem, I will continue to trust in You, believing and holding on to my faith and confidence in You. Amen.


Daily Bible Verse: Romans 4:18 CEV
‘God promised Abraham a lot of descendants. And when it all seemed hopeless, Abraham still had faith in God...’


Daily Bible Verse: 2 Corinthians 4:18
‘So we don’t look at the troubles we can see now; rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 4:18

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 4:18 - ‘Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was: So sal jou nageslag wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 4:18

‘Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was: So sal jou nageslag wees.’

- Ek en jy is ontwerp om te lewe met die hoop wat binne ons leef.
- Dit is hoop wat jou soggens laat opstaan.
- Hoop onderhou jou deur elke dag.
- Wanneer dinge hopeloos lyk, bly glo en vertrou op God.

Gebed: Vader, ek verwerp alle hopeloosheid en wanhoop wat 'n plek in my hart gevind het. U is my God, en ten spyte van hoe dinge mag lyk, sal ek aanhou om op U te vertrou, terwyl ek vashou aan my geloof en vertroue in U. Amen.


July 23, 2021

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 4:18

Daaglikse Bybel Vers: 2 Korinthiërs 4:18 - ‘omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Korinthiërs 4:18

‘omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.’

- Dit waarop ons ons aandag vestig, is uiters belangrik vir ons welstand.
- As ons deur die probleme van die dag oorweldig word, sal dit ons geloof ondermyn.
- Laat ons dus kies om ons oë op die Here, en Sy ewige liefde en sorg vir ons, te vestig.
- Hy is ewig en wat Hy doen, kan niemand keer nie.

Gebed: Vader, help my om nie oorweldig te word deur die dinge wat ek om my sien en hoor aangaan nie. Mag my hart en my gedagtes aanhoudend aan U voortdurende goedertierenheid en tere barmhartigheid teenoor my, herinner word. Amen.


July 22, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 54:10

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 54:10 - ‘Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar My goedertierenheid sal van jou nie wyk en My vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou Ontfermer.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 54:10

‘Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar My goedertierenheid sal van jou nie wyk en My vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou Ontfermer.’

- Onstuimige tye sal kom, maar dit maak die waarheid oor God nie ongedaan nie.
- Omstandighede kan baie onstabiel wees, maar Sy liefde vir jou is konstant en seker.
- Sy liefde vir jou sal nooit wankel of verwyder word nie - dit sal voortduur.
- Hy weet dat jy onseker tye in die gesig staar, en Hy is nog steeds lief vir jou en sorg vir jou.

Gebed: Vader, dankie dat te midde van onseker tye ek nog steeds tenvolle op U liefde en sorg vir my, kan vertrou. Ek sal in U onfeilbare liefde en in U verbond van vrede teenoor my, rus. Amen.


July 21, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 41:13

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 41:13 - ‘Want Ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 41:13

‘Want Ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.’

- Toe ek 'n kind was sou my ma my hand vashou as ons oor die straat loop.
- God wil jou hand kom neem terwyl jy die lewe aandurf.
- Die Here sien die volle prent en dit is dus sinvol om aan Hom vas te hou.
- Hy hou jou vas omdat Hy jou liefhet en Hy wil jou help en beskerm.

Gebed: Vader, Ek bid dat U vandag my hand sal neem. Ek het U nodig in my lewe en ek het U nodig om my te help waar ek elke dag van my lewe aandurf. Dankie dat ek kan weet dat U my sal help. Amen.


July 20, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 119:114

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 119:114 - ‘U is my skuilplek en my skild; op U Woord wag ek.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 119:114

‘U is my skuilplek en my skild; op U Woord wag ek.’

- Dit is fantasties om te weet dat God ons skuilplek is.
- Hy is die plek waar jy veilig, geliefd en beskermd kan voel.
- Jy kan aan Sy Woord en Sy beloftes vir jou lewe, vashou.
- Hy sal jou nooit laat los nie en Sy arms van liefde omhels jou.

Gebed: Vader, vandag kies ek om na U te kom en my 'veilige plek' in U te vind. U Woord verseker my van U voortdurende onfeilbare liefde en beskerming, en onder U vleuels is ek veilig. Amen.


July 19, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 112:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 112:4 - ‘Vir die opregtes gaan Hy op as 'n lig in die duisternis: genadig en barmhartig en regverdig.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 112:4

‘Vir die opregtes gaan Hy op as 'n lig in die duisternis: genadig en barmhartig en regverdig.’

- Die lewe is 'n reeks seisoene waardeur ons gaan.
- Party seisoene is gevul met lig, hoop en positiewe verwagtinge.
- Ander seisoene is moeilik en dit is asof ons deur 'n storm gaan.
- Dit maak nie saak waardeur ons gaan nie, Sy lig sal oor ons begin skyn terwyl ons Hom volg.

Gebed: Vader, dankie vir die belofte van U lig in my lewe. Geen hoeveelheid duisternis kan die lig blus wat van U kom nie. Ek vra dat U my lewe met U lig sal oorweldig. Amen.


July 16, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 12:2b

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 12:2b - ‘… die Here Here is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 12:2b

‘… die Here Here is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword.’

- Ons krag moet kom van die Een wat almagtig is.
- Ontvang nou Sy krag, en laat dit jou hart vul.
- Hy is ook jou verlosser en jou verdediger - jy staan nie alleen nie.
- HY is die Een wat ons die deurbraak en die oorwinning gee.

Gebed: Vader, dankie dat ek op U kan steun vir my krag. Dankie dat ek na U toe kan hardloop om my te verdedig en te beskerm, en dankie vir die oorwinning en veiligheid wat U my gee. Amen.


July 15, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 12:2a

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 12:2a - ‘Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie;’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 12:2a

‘Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie;’

- Die Here sal jou beslis ondersteun.
- Hy sal jou beslis nie begewe of verlaat nie.
- Jy het elke rede om te vertrou en nie te vrees nie.
- Kyk, God sal jou kom red, vertrou dus en vrees nie.

Gebed: Vader, ek besef dat U die Een is wat ek kan vertrou. U is die Een aan Wie ek kan vashou. U is die Een wat my sal red en daarom sal ek nie vrees nie. Amen.


July 14, 2021

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 37:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 37:5 - ‘Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 37:5

‘Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer;’

- Daar kom 'n tyd wat ons moet laat vaar en God toelaat om oor te neem.
- Dit is 'n tyd wanneer ons onsself volkome aan Hom oorgee.
- Wanneer ons hierdie plek van volle oorgawe bereik, kan ons vrede geniet.
- Wanneer ons, ons weë in Sy hande oorgee, kan Hy Sy doele uitvoer.

Gebed: Vader, ek dra my lewe, my toekoms en my weë vandag aan U oor. Ek sal U vertrou en daardie vertroue gee my die hoop en verwagting dat U in my situasie sal werk. Amen.


July 13, 2021