Daily Bible Verse:              Isaiah 40:31

‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’

- Trusting in the Lord produces wonderful results in our lives.
- As we trust, the Lord steps into the situation and we find new strength.
- When we operate in His strength and power, we can soar like eagles.
- When we soar in His strength, we see everything from a different perspective.

Prayer: Lord, I place my full hope, confidence and trust in You today. May I soar like an eagle and see things from Your perspective, as I trust and rely on You! Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 40:31
‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’


Daily Bible Verse: Isaiah 40:29
‘He gives power to the faint, and to him who has no might He increases strength.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:31

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:31 - ‘maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; ...’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 40:31

maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; ...

- As ons op die Here vertrou bring dit wonderlike resultate in ons lewens.
- Terwyl ons vertrou tree die Here in ons siuasie in en ons vind nuwe krag.
- Wanneer ons in Sy sterkte en krag optree, kan ons sweef soos arende.
- Wanneer ons in Sy sterkte sweef sien ons alles uit ‘n ander perspektief.

Gebed: Vader, ek plaas vandag my volle hoop, vertroue en geloof in U. Mag ek soos ‘n arend sweef en dinge uit U perspektief sien, terwyl ek op U vertrou en staatmaak! Amen.


June 19, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:29

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:29 - ‘Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 40:29

Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.

- Krag en sterkte is gawes in die hand van God wat vir jou en my ontwerp is.
- Wanneer ons swak voel, wil Hy vir ons die krag gee wat ons nodig het.
- Wanneer ons ons eie krag opgebruik het, kom Hy en gee ons Sy krag
- Hy het uitermate baie energie wat Hy vir jou, Sy kind, wil gee.

Gebed: Vader, ek ontvang, U sterkte, U mag en U vermoënde krag vir vandag in my lewe, en ook vir elke dag wat U my skenk, Amen.


June 18, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 147:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 147:5 - ‘Onse Here is groot en ryk aan krag; sy vestand is oneindig.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 147:5

Onse Here is groot en ryk aan krag; sy vestand is oneindig.

- Ons dien ‘n groot, wonderlike God.
- Hy is almagtig en kan doen wat vir die mensdom onmoontlik lyk.
- Niks is vir Hom onmoontlik nie, jou situasie ingesluit.
- Hy ken elke besonderheid van ons lewens en gee terdeë vir elkeen van ons om

Gebed: Vader, dankie vir U oneindige begrip van alles tenopsigte van my lewe en my situasie. Ek herken dat U magtig is, en dat U krag kan doen dit wat ek nie op my eie sou kon doen nie. Amen.


June 17, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 21:33

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 21:33 - ‘...... en daar die Naam van die HERE, die Ewige God, aangeroep.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 21:33

‘...... en daar die Naam van die HERE, die Ewige God, aangeroep.

- Ons het die wonderlike vreugde en voorreg om die Here te kan aanroep.
- Deur die eeue heen het mans en vrouens die Here aangeroep wanneer hulle Hom nodig gehad het.
- Hier op hierdie oomblik kan jy die Here, die Ewige God, aanroep.
- Hy kan baie meer doen as wat jy kan vra of selfs kan dink, so roep Hom aan!

Gebed: Vader, ek neem hierdie oomblik om stil te raak en U aan te roep. U is my Redder en my Here, en U is my Ewige Vader. Ek draai na U vir die hulp en tussentrede wat ek nodig het en ek vertrou op U selfs wanneer ek dinge nie tenvolle verstaan nie.  Amen.


June 14, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:28

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:28 - ‘...? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 40:28

...? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.

- As mense word ons dikwels moeg en afgemat.
- Die situasies waarin ons onsself bevind kan ons dreiner en moeg maak.
- Maar die Here word nie soos die mens moeg of uitgeput nie.
- Om hierdie rede het ons HOM nodig in ons lewens en ons krag kom van Hom af.

Gebed: Vader, dankie dat U nooit moeg of uitgeput raak nie. Daarom kan ek op U vertrou, wetende dat U die krag het wat ek nodig het en dat U my sal kom versterk.  Amen.


June 13, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 16:9

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 16:9 - ‘want die HERE – sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;...’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 16:9

want die HERE – sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;...

- Dit is so ‘n verligting om te weet dat ons op die Here kan vertrou om ons te versterk.
- Jy kan rus in die wete dat Hy jou sal vertroos en versterk.
- Wat jy ookal moet hanter as jy op Hom vertrou sal Hy jou versterk.
- Die Here wil homself om jou onthalwe sterk bewys.

Gebed: Vader, dankie vir die krag wat U belowe om vir my beskikbaar te maak in die dinge wat ek moet hanteer. Ek bid dat U my lewe met U krag sal vul.  Amen.


June 12, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 107:20

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 107:20 - ‘Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 107:20

Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red.

- Jou welsyn is baie belangrik vir die Here.
- Hy wil genesing en verandering in jou situasie in spreek.
- Hy het jou te lief om jou net in die put waarin jy jouself vind, te los.
- Hy is jou verlosser en jou redder, neem Sy hand.

Gebed: Vader, ek vra dat U in my situasie sal spreek sodat U wil in my omstandighede sal geskied.  Genees, verlos en red my, sodat ek elke dag in U getrouheid kan wandel. Amen.


June 11, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 147:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 147:3 - ‘Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 147:3

Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.

- Gebroke harte is God se spesialiteit.
- Hy genees die wie se harte gebreek is en verbind hule wonde.
- Hy kan neem dit wat totaal verniel is en dit tot vorige heerlikheid herstel.
- Hy bring genesing en gesondheid in elke area wat Sy aanraking en hulp nodig het.

Gebed: Vader, ek gee U my hart en ek gee U my lewe. Mag ek U helende aanraking en U herstelende krag in elke area wat nodig het om herstel en genees te word, ondervind.  Amen.


June 10, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Levitïikus 26:6

Daaglikse Bybel Vers: Levitïikus 26:6 - ‘Ook sal Ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrikmaak;...’

Daaglikse Bybel Vers:              Levitïikus 26:6

Ook sal Ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrikmaak;...

- Vrees is nie deel van die Here se plan vir ons lewens nie.
- Hy wil ons Sy vrede gee, en enigiets verwyder wat ons bevrees sal maak.
- Wat is dit wat jou vandag bevrees maak?
- Los dit in Sy hande en maak staat op Sy getrouheid.

Gebed: Vader, ek verklaar dat ek sal vertrou en nie bevrees wees nie. Maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie, ek sal altyd glo dat U planne het wat ten goede vir my sal werk, planne wat vir my ‘n hoop en ‘n toekoms sal gee. Amen.


June 7, 2019