Daily Bible Verse:              Romans 5:6

‘When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners.’

- The Good News is that the Lord comes in our helplessness and gives us hope.
- He knows when the time is ‘just right’ and He steps in to turn things around.
- As we remember His death and what He did for us on the cross, we celebrate hope.
- No matter how ‘utterly helpless’ our situation may be, He is our help and answer.

Prayer: Lord, thank You for coming into the world to die and to give Your life as a sacrifice for me. I recognised that You are all I need and remember the price that was paid with thankfulness. Amen.


Daily Bible Verse: Romans 5:6
‘When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners.’


Daily Bible Verse: John 19:15
But they shouted, ‘Take him away! Take him away! Crucify him!

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 5:6

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 5:6 - ‘Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe.’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 5:6

Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe.

- Die Goeie Nuus is dat die Here in ons swakheid kom en vir ons hoop gee.
- Hy weet wanneer die tyd ‘net reg’ is en dan tree Hy in en draaie dinge om.
- Wanneer ons sy kruisdood en wat Hy vir ons gedoen het onthou, vier ons hoop.
- Maak nie saak hoe ‘uiters hopeloos’ ons situasie mag wees nie, Hy is ons hulp en ons antwoord.

Gebed: Vader, dankie dat U na die wêreld gekom het om te sterf en U lewe as ‘n offer vir my te gee. Ek besef dat U al is wat ek nodig het en ek onthou met dankbaarheid die prys wat betaal is. Amen.


April 19, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 19:15

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 19:15 - ‘Maar hulle skreeu: Neem hom weg, neem hom weg, kruisig hom!’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 19:15

Maar hulle skreeu: Neem hom weg, neem hom weg, kruisig hom!’

- Die droewigste dag in die geskiedenis is die dag toe die mensdom hulle Verlosser verwerp het.
- Dit was ‘n keuse wat hulle gemaak het en hulle het die grootste geskenk ooit misgeloop.
- Laat ons nie die grootste geskenk wat ooit aan ons gegee is, misloop nie.
- Kom ons onthou wat Christus vir ons gedoen het en vier dat ons ‘n Verlosser het.

Gebed: Vader, ons wil nie soos die mensdom wees wat U verwerp het nie, U die grootste geskenk wat ooit aan die mensdom geskenk was. Ons open ons harte en ontvang U opnuut in ons lewens. Ons sê: ‘Kom in, kom in ons harte en lewens in’.  Amen.


April 18, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 11:25

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 11:25 - ‘...: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 11:25

...: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;

- Die Here bied ons die moontlikheid van die ewige lewe.
- Ons kan hierdie lewe en Sy opstandingskrag vind in wat Hy vir ons op die kruis gedoen het.
- Sonde en die dood mag ons enigste alternatief gewees het, maar Hy het vir ons lewe gebring.
- Laat ons met niks minder as Sy lewe in ons lewe tevrede wees nie.

Gebed: Vader, dankie dat U die opstanding en die lewe is. Ek ontvang U lewe in my lewe, en ek verklaar dat ek in U glo en daarom sal ek LEWE. Amen.


April 17, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 37:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 37:4 - ‘en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 37:4

en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

- Wanneer ons die Here eerste plaas in ons lewens, kan vele wonderlike dinge gebeur.
- Ons verhouding met die Here moet ‘n bron van groot vreugde in ons lewens wees.
- As ons, ons vreugde en vervulling in Hom vind, maak Hy die onmoontlike moontlik.
- Hy het jou lief en Hy wil jou begeertes en geheime verlange vervul.

Gebed: Vader, ek kies om myself in U te verlustig. U is die Een wat my laste kan ophef, my hart genees, en dit vir my moontlik maak om die dinge waarvoor ek so heimlik smag, te sien. Amen.


April 16, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 2:23

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 2:23 - ‘....: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 2:23

....: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.’

- Die vraag is: ‘Glo ons God werklik, of twyfel ons in Hom?
- Wanneer ons gedagtes met twyfel gevul raak, behoort Sy getrouheid ons die sekerheid te gee wat ons nodig het.
- Abraham was ‘n man wat twyfel oorwin het en geglo het.
- Kom ons doen dieselfde, kom ons verwerp twyfel en mag ons harte met geloof en vertroue gevul wees.

Gebed: Vader, ek wil soos Abraham wees wie U kon glo ongeag hoe die omstandighede om hom voorgekom het. Ek kies om te glo en ek kies om twyfel en vrees te verwerp. Mag ek ook as U vriend geken word.  Amen.


April 15, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 2:22

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 2:22 - ‘Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy (Abraham se)werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 2:22

Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy (Abraham se)werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke.

- Geloof en aksie werk saam om God se doele te bereik.
- Sonder geloof kan ons God nie behaag nie.
- Sonder aksies kan ons nie bereik wat die Here beplan het vir ons om te bereik nie.
- Wees met geloof gevul en laat daardie geloof jou inspireer om te doen wat Hy jou sê om te doen.

Gebed: Vader, dit is my begeerte dat my lewe vir U lof en eer sal bring. Ek kies om meer te doen as om slegs U leiding gehoorsaam te wees en om sodoende alles te wees wat U bedoel het dat ek moet wees.  Amen.


April 12, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:6

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:6 - ‘Wees oor niks besorg nie, ....’

Daaglikse Bybel Vers:              Filippense 4:6

Wees oor niks besorg nie, ....

- Die lewe omring ons met vele redes om angstig en bekommerd te wees.
- Die Here sê ons moet nie angstig wees nie.
- Kommer en angs is nie deel van Sy plan vir jou lewe nie.
- Gee die bekommernisse en besorgdheid vir Hom en lewe in die geloof dat Hy sal onderneem.

Gebed: Vader, ek bring al die dinge wat my bekommerd maak en angs in my lewe veroorsaak en ek gee dit nou dadelik vir U. Ek kies om U te vertrou en sal nie angs, vrees of twyfel in my lewe toelaat nie.   Amen.


April 11, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:6

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:6 - ‘Ken Hom in al jou weë dan sal Hy jou paaie gelykmaak.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 3:6

Ken Hom in al jou weë dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

- Elke tree en besluit in die lewe moet deur die Here gelei word
- Ons moet die Here onthou voordat ons besluit om op te tree.
- As Hy die Here van ons lewens is saI ons Sy wil soek in alles wat ons doen.
- Hy belowe om ons te lei en om ons die weg te wys waarin ons moet gaan terwyl ons van Hom afhanlik is.

Gebed: Vader, dankie dat ek elke besluit wat ek moet maak voor U voete kan neerlê. Dankie dat U my weë sal aanwys en my sal wys waarheen ek moet gaan.  Amen.


April 10, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:12

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:12 - ‘Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; ....’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 7:12

Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; ....’

- ‘n Groot deel van die lewe gaan oor ons interaksie met ander mense.
- Ons is nie alleen op die aarde geplaas nie, ons is omring met ander mense.
- Alles wat ons doen moet deur barmhartigheid gemotiveer word en nie deur selfsugtigheid nie.
- Ons moet altyd onthou dat wat ons saai sal ons maai.

Gebed: Vader, dankie dat U my hier geplaas het midde van ander mense wat ook in U beeld geskape is. Mag ek hoop, liefde en barmhartigheid teenoor almal toon, wat ek vandag ontmoet.  Amen.


April 9, 2019