Daily Bible Verse:              Psalm 54:1

‘Save me, O God, by Your Name, and vindicate me by Your might!’

- Each one of us need to find time to turn to the Lord for help.
- Sooner or later, we all end up in situations that require ‘Divine Intervention’.
- It is in those moments that we can pause and call on the Lord.
- He will intervene, He will step in, He will save and vindicate you.

Prayer: Lord, thank You that I can call on You and that by Your Name I can have the confidence of knowing that You are with me, You will save me, and You will set a straight course for me. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 54:1
‘Save me, O God, by Your Name, and vindicate me by Your might!’


Daily Bible Verse: Psalm 52:8b
‘I trust in God's unfailing love for ever and ever.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 54:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 54:3 - ‘o God, verlos my deur u Naam, en doen aan my reg deur u mag!’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 54:3

o God, verlos my deur u Naam, en doen aan my reg deur u mag!

- Elkeen van ons moet tyd maak om tot die Here om hulp te roep.
- Vroeër of later beland ons almal in situasies wat 'Goddelike ingryping' vereis.’
- Dit is in sulke oomblikke dat ons kan stil raak en die Here aanroep.
- Hy sal ingryp, Hy sal intree, Hy sal jou red en jou bevestig.

Gebed: Vader, dankie dat ek U kan aanroep en dat ek deur U Naam die vertroue kan hê om te weet dat U by my is, dat U my sal red, en dat U vir my 'n reguit pad sal stel. Amen.


November 22, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 52:10b

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 52:10b - ‘ek vertrou op die goedertierenheid van God vir ewig en altyd.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 52:10b

ek vertrou op die goedertierenheid van God vir ewig en altyd.

- Besef jy dat die Here jou met 'n onfeilbare liefde, lief het?
- Sy liefdevolle toewyding aan jou ken geen perke nie.
- Jy kan op Sy onfeilbare liefde vertrou, staatmaak en daarop reken.
- Sy onfeilbare liefde gaan vir ewig aan, en sal nooit uitgeput raak nie.

Gebed: Vader, ek plaas my vertroue en my afhanklikheid in U onfeilbare, U konstante en U onuitputlike liefde vir my. Ek sal vertrou en nie vrees nie.  Amen.


November 21, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 52:10a

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 52:10a - ‘Maar ek sal wees soos ‘n groen olyfboom in die huis van God;’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 52:10a

Maar ek sal wees soos ‘n groen olyfboom in die huis van God;

- Die Here verlang dat elkeen van ons sal floreer en welvarend wees.
- In Hom kan ons, ons grootste potensiaal bereik.
- 'n Olyfboom is 'n waardevolle en bruikbare boom.
- As jy op die Here vertrou en op Hom wag, sal jy floreer en vrugbaar wees.

Gebed: Vader, ek plaas my lewe in U hande. Laat my lewe vrugbaar en bloeiend wees. Mag ek 'n seën vir almal rondom my, wees. Amen.


November 20, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 51:12

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 51:12 - ‘Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 51:12

Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.

- Dit is miskien een van die grootste behoeftes van elke mens.
- O, om van binne vernuwe te word en te weet dat ons harte skoon is.
- Die Here sal jou van dag tot dag vernuwe.
- As gevolg hiervan, kan jy onverskrokke deur moedeloosheid of angs, vorentoe beweeg.

Gebed: Vader, dankie vir die werk wat U in my en binne-in my hart doen. Asem die lewe in my gees in en reinig my hart van alle hardheid en twyfel. Amen.


November 19, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Hoséa 6:3

Daaglikse Bybel Vers: Hoséa 6:3 - ‘En laat ons ken--laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hoséa 6:3

En laat ons ken--laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.’

- Die waarborg dat die Here vir ons sal kom, word telkens in die Skrif gesien.
- Ag, dat ons sal weet hoe getrou en betroubaar Hy werklik is!
- Sy getrouheid is net so seker soos die koms van die dag.
- Druk dus deur, staan vas en soek sy antwoord en reaksie.

Gebed: Vader, dit is my begeerte om U op so 'n werklike wyse te ken dat ek volle en totale vertroue in U en U getroue liefde vir my sal hê. Amen.


November 18, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 15:4

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 15:4 - ‘en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag ogewek is volgens die Skrifte;

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 15:4

en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag ogewek is volgens die Skrifte;

- Ek wil jou daaraan herinner dat jy 'n lewende Here dien.
- Die lewende God is jou Verlosser en jou Goeie Herder.
- Omdat Hy leef, kan jy vandag en môre met vertroue aandurf.
- Omdat Hy leef, kan jy vertrou en weet dat Hy wonderwerke kan doen.

Gebed: Vader, dankie dat ek geen rede het om hopeloos of moedeloos te voel nie. U leef en U laat alles vir my ten goede, werk. Amen.


November 15, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 16:8

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 16:8 - ‘Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 16:8

‘Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand  is, sal ek nie wankel nie.’

- Dit waarop ons fokus, bepaal ons lewensbeskouing.
- As ons op die negatiewe fokus, raak ons negatief.
- As ons op die Here fokus, sal ons vas bly staan en nie geskud word nie.
- Let op die Here, Hy is reg langs jou!

Gebed: Vader, Ek kies om weg te kyk van die probleme, bekommernisse en kwessies wat my omring, en liewer my oë op U te vestig. Dankie dat ek veilig ??op U kan staan, my Rots en my sterk Toring. Amen.


November 14, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:4 - ‘Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 23:4

Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

- Ons barmhartige, liefdevolle en genadige Vader is met ons.
- Dit maak nie saak waarteen jy te staan ??kom nie, Hy is met jou.
- Sy stok, om jou te beskerm, en sy staf om jou te lei, sal jou nie verlaat nie.
- Vind troos en krag, en laat u hart gerusstel, Hy is hier.

Gebed: Vader, U is die Een wat my liefhet, U is die Een wat my lei, en U is die Een wat my beskerm. Ek sal veilig rus en my deur hierdie wonderlike feit laat vertroos.   Amen.


November 13, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 49:6

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 49:6 - ‘Waarom sou ek vrees in dae van onheil, .......’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 49:6

Waarom sou ek vrees in dae van onheil, .......’

- Die Here is met jou, jy hoef niks te vrees nie.
- Deur die eeue heen het die Here met diegene wat probleme ondervind, gewandel.
- Het Hy nie die leeus se bekke toegesluit toe Daniël in die leeukuil was nie?
- Moenie vrees nie - Hy sal dieselfde vir jou doen, ongeag wat jy in die gesig staar!

Gebed: Vader, dankie vir die gerusstellende feit dat U by my is. Daar is geen probleme en geen kwaad wat ek nie met U aan my sy kan oorwin nie. Ek sal vertrou en nie bang wees nie.  Amen.


November 12, 2019