Daily Bible Verse:              Psalm 112:7

‘He need not fear a bad report, for his heart is unshaken, since he trusts in the LORD.’

- Sometimes bad news is part of life, but we do not need to fear it.
- Our confidence in God means that our hearts do not need to be shaken.
- Trusting in the Lord allows us to believe that He will take care of things.
- Let your heart and mind rest secure in the knowledge that the Lord has your back.

Prayer: Lord, I will not be shaken, even as I see and hear of things that are taking place. My hope is not in the ‘plans of men’, but my hope is in You. I will trust and not be afraid. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 112:7
‘He need not fear a bad report, for his heart is unshaken, since he trusts in the LORD.’


Daily Bible Verse: Habakkuk 3:17-18
‘Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the LORD, I will be joyful in God m

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 112:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 112:7 - ‘Hy vrees nie vir slegte tyding nie; sy hart is gerus, vol vertroue op die Here.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 112:7

Hy vrees nie vir slegte tyding nie; sy hart is gerus, vol vertroue op die Here.

- Soms is slegte nuus deel van die lewe, maar ons hoef dit nie te vrees nie.
- Ons vertroue in God beteken dat ons hart nie hoef te wankel nie.
- As ons op die Here vertrou, kan ons glo dat Hy vir dinge sal sorg.
- Laat jou hart en verstand veilig rus in die wete dat die Here jou ondersteun.

Gebed: Vader, Ek sal nie onthuts word nie, selfs al sien en hoor ek van dinge wat plaasvind. My hoop lê nie in die 'planne van mense' nie, maar my hoop lê in U. Ek sal vertrou en nie bevrees wees nie.  Amen.


July 3, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Habàkuk 3:17-18

Daaglikse Bybel Vers: Habàkuk 3:17-18 - ‘Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, Nogtans sal ek in die Here

Daaglikse Bybel Vers:              Habàkuk 3:17-18

Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.

- Ons houding bepaal altyd ons lewenshoogte.
- Dinge lyk miskien nie goed nie, maar ons kan nogsteeds in die Here verheug wees.
- Ondanks hoe dinge mag lyk, hou jou oë op Hom gevestig.
- Hy is die groot Hersteller en Hy is die groot Verlosser.

Gebed: Vader, Ek kies om in U verheug te wees.  Ek kies om bly te wees en in U te hoop, my God en my Verlosser. U ken my omstandighede en my situasie, en ek glo dat U aan my getrou sal wees.  Amen.


July 2, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Hàbakuk 3:19

Daaglikse Bybel Vers: Hàbakuk 3:19 - ‘ Die HERE HERE is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hàbakuk 3:19

Die HERE HERE is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes.’

- Die HERE, die Here, is jou krag.
- Hy sal jou in staat stel om deur hierdie seisoen van die lewe te gaan.
- Hy sal jou vashou en sorg dat jy vasstaan en veilig is.
- Hy sal jou toerus om oor die ruwe terrein te kan beweeg.

Gebed: Vader, dankie dat U my krag is. U stel my in staat om deur die storms en valleie van die lewe te gaan, en U sal my daardeur bring en my beveilig sodat ek nie val nie.  Amen.


July 1, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 120:1

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 120:1 - ‘Ek roep die HERE aan in my benoudheid, en Hy verhoor my.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 120:1

Ek roep die HERE aan in my benoudheid, en Hy verhoor my.’

- Dit is wonderlik om te weet dat ons, ons probleme na die Here kan neem.
- Gebed is 'n wonderlike hulpmiddel om die uitdagings van die lewe te hanteer.
- Verander jou bekommernisse en sorge in gebed.
- Hy sal hoor, Hy sal antwoord, en Hy sal jou verlos.

Gebed: Vader, dankie dat ek U kan aanroep en my versoeke, bekommernisse en probleme na U kan neem. U is die Een wat krom plekke reguit maak, en U laat riviere in die woestyn vloei.  Amen.


June 30, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 119:175

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 119:175 - ‘Laat my siel lewe, dat dit U kan loof;…’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 119:175

Laat my siel lewe, dat dit U kan loof;…’

- Ons lewens het 'n doel en betekenis as ons op die Here fokus.
- Daar gaan soveel rondom ons aan om ons aandag af te lei en om ons te ontmoedig.
- Ons fokus moet op die Here wees, en ons moet onsself aan sy goedheid herinner.
- Kom ons gebruik elke lewende oomblik wat vir ons gegee is, om Hom te prys.

Gebed: Vader, dankie vir 'n nuwe dag en 'n nuwe week. Ek kies om U te loof. Ek sal nie deur omstandighede of uitdagings in my lewe of dinge wat in die wêreld aangaan, oorweldig word nie. So lank ek leef, sal ek U loof.  Amen.


June 29, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 55:3b

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 55:3b - ‘ Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit: die bestendige genadebewyse van Dawid.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 55:3b

Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit: die bestendige genadebewyse van Dawid.

- Dit is wonderlik om te weet dat ons 'n ewige verbond met God het.
- Geen moeilikheid, probleme of uitdagings sal sy belofte aan jou ooit ongedaan maak nie.
- Deel van hierdie belofte is dat jy Sy onfeilbare liefde in jou lewe sal ken.
- Sy onfeilbare liefde reik na jou uit en herinner jou aan sy getrouheid.

Gebed: Vader, dankie vir U ewige belofte van onfeilbare liefde vir my. Al leef ek in onseker tye, het ek die versekering van U oneindige liefde en ewige verbond teenoor my.  Amen.


June 26, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 55:3

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 55:3 - ‘Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe; ’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 55:3

Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe; ’

- Meer as ooit tevore het ons die leiding en rigting nodig wat net God gee.
- Ons word uitgenooi om na Hom te kom en na Sy leiding te luister.
- Hy sal jou deur die uitdagings en kwessies van die lewe lei.
- Hy sal jou wys waarheen om te gaan, en wanneer jy moet stop, en jy sal die lewe vind.

Gebed: Vader, Ek bid dat my ore oop en sensitief sal wees vir die woorde wat U met my spreek. Mag ek U instruksies hoor en gehoorsaam, sodat ek die lewe in al sy volheid kan ken.   Amen.


June 25, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 5:8

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 5:8 - ‘... -wandel soos kinders van die lig.’

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 5:8

‘... -wandel soos kinders van die lig.’

- As Sy kinders ken ons Sy lig in ons lewens.
- As gevolg van Sy lig in ons lewens, moet dit die manier waarop ons leef, verander.
- Ons moet Sy lig op die wêreld rondom ons, reflekteer.
- Mense behoort die verskil te sien, want ons het Sy lig in ons harte.

Gebed: Vader, dankie vir U lig wat in my hart skyn. Ek sal nie deur die duisternis rondom my besoedel word nie , maar ek sal met vertroue lewe, as gevolg van U lig in my.  Amen.


June 24, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:1

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 91:1 - ‘HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:1

HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

- Daar is 'n plek waar ons die beskerming wat ons nodig het, sal vind.
- Daardie plek is naby die Here, in die skadu van sy vleuels.
- Dit is 'n plek waar ons moet lewe, dit is 'n plek waar ons moet bly.
- Lewe onder Sy beskerming en bly onder Sy kragtige skaduwee.

Gebed: Vader, vandag kies ek om my lewe onder U beskerming en skaduwee te leef. Ek sal nie van my eie krag en vermoë afhanklik wees nie, maar ek sal op U en U Almagtige hand in my lewe, staatmaak.  Amen.


June 23, 2020