Daily Bible Verse:              John 14:27

‘Peace I leave with you; My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled; do not be afraid.’

- The Lord wants us to enjoy a gift – peace of mind and heart.
- It is a gift that He freely gives and a gift we can freely receive.
- The world’s peace is empty, but His peace passes all understanding.
- His peace is our sure foundation and therefore we do not need to fear.

Prayer: Lord, I receive Your gift of peace into my heart and mind today. I choose Your peace over my wisdom, thoughts and fears. Fill me with You peace so that I can enjoy a life without fear. Amen.


Daily Bible Verse: John 14:27
‘Peace I leave with you; My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled; do not be afraid.’


Daily Bible Verse: John 14:1
‘Do not let your hearts be troubled. You believe in God; believe also in Me.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:27 - ‘Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 14:27

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

- Die Here begeer dat ons ‘n geskenk moet geniet – vrede van hart en verstand.
- Dit is ‘n gawe wat Hy vrylik gee en ‘n gawe wat ons vrylik kan ontvang.
- Die wêreld se vrede is leeg, maar Sy vrede is vêr bokant ons denke.
- Sy vrede is ons sekuur fondasie en daarom hoef ons nie te vrees nie.

Gebed: Vader, ek ontvang U gawe van vrede vandag in my hart en verstand. Ek kies U vrede bo my wysheid, gedagtes en vrese. Vul my met U vrede sodat ek ‘n lewe sonder vrees kan geniet. Amen.


November 23, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:1

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:1 - ‘Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 14:1

Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

- Om te lewe met ‘n bekommerde hart kan kragteloosheid veroorsaak.
- Dit beroof ons van die vreugde van die lewe en van ons vertroue in God.
- Ons Verlosser sê ons moet nie toelaat dat hierdie toestand in ons lewens ontwikkel nie.
- Ons kan die Here vertrou met elke sorg, bekommernis en besorgdheid.

Gebed: Vader, ek gee U daardie dinge wat my hart ontstel. Ek wil die vryheid geniet wat dit bring as ek weet dat ek U kan vertrou met elke besonderheid van my lewe. Amen.


November 22, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:6

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:6 - ‘Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.’

Daaglikse Bybel Vers:              Filippense 4:6

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

- Die Here is gereed om ons te help met alles wat die lewe oor ons lewenspad mag bring.
- Daar is geen situasie of omstandigheid wat te moeilik is vir Hom om ons te help nie.
- Besorgdheid, angs en vrees ondermyn ons geloof en vertroue.
- Hou aan om jou versoeke na die Here te bring en kyk wat Hy sal doen.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is in elke situasie wat ek moet hanteer. Niks is vir U te moeilik nie en U sal my help, daarom hoef ek nie angstig of bevrees te wees nie.  Amen


November 21, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 16:13

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 16:13 - ‘Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 16:13

Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.

- Ons moet waaksaam bly, op ons hoede bly en aanhou waak.
- Die vyand soek om te verwoes en te verniel.
- Die Here wil vir ons Sy lewe en vrede bring.
- Staan vas, wees dapper, wees sterk en Hy sal jou lewe en vrede wees.

Gebed: Vader, ek kies om vas te staan in my vertroue in U. Ek sal dapper en sterk wees terwyl ek glo en vashou aan die hoop wat ek in U het.  Amen.


November 20, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 61:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 61:3 - ‘Van die einde van die wêreld af roep ek U aan as my hart beswyk; lei my op ‘n rots wat vir my te hoog is.’’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 61:3

Van die einde van die wêreld af roep ek U aan as my hart beswyk; lei my op ‘n rots wat vir my te hoog is.’

- Wanneer ons harte oorweldig word het ons iemand op wie ons kan reken.
- Wanneer ons verlate en alleen voel, het ons iemand wat ons kan aanroep
- Ons het ‘n God wat luister en elke gebed van ons hoor.
- HY sal ons deur die storm bring en ons voete op soliede grond plaas.

Gebed: Vader, ek roep U vandag aan. U is my hoop en my redding. Lei my deur my situasie en plaas my voete op die rots. Amen.


November 17, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:3

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 18:3 - ‘Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; …’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 18:3

Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; …’

- Die Here is jou ‘veilige plek’, jou veilige vesting en jou verlosser.
- Hy is jou rots op wie jy kan vertrou.
- In ‘n onstabiele en onveilige wêreld, het ons Hom meer as ooit tevore nodig.
- Skuil in Hom en plaas jou vertroue en geloof in Hom!

Gebed: Vader, U is waarlik my ‘veilige plek’. Dit is so ‘n vreugde om in U arms in te hardloop, wetende dat ek daar sekuur en veilig kan wees. Amen.


November 16, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 33:21

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 33:21 - ‘Ook het die HERE gesê: Kyk, hier is ‘n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 33:21

Ook het die HERE gesê: Kyk, hier is ‘n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan.’

- Daar is ‘n plek, naby die hart van God, wat spesiaal vir jou is.
- Die Here wil iets van Sy karakter aan jou openbaar.
- Wanneer Hy naby jou is kan jy veilig staan.
- Wanneer jy weet dat Hy met jou is hoef jy nie te vrees of moed op te gee nie.

Gebed: Vader, dankie dat U met my is. Ek kies om nader aan U te beweeg sodat ek die nabyheid en vreugde van U teenwoordigheid in my lewe kan ken. Amen.


November 15, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 15:13

Daaglikse Bybel Vers: Romeine 15:13 - ‘En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof , dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!’

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 15:13

En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof , dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!

- Hoop, vreugde en vrede is die fondasies terwyl ons vertrou vir die toekoms.
- Ons vertroue in die Here moet met vreugde en vrede gepaardgaan.
- Terwyl ons in die Here vertrou kan ons oorloop met hoop.
- Mag Sy Gees jou lewe aanraak en mag jy Sy hoop, vreugde en vrede ken.

Gebed: Vader, dankie dat ek my vertroue in U kan plaas. Terwyl ek hierdie pad van vertroue wandel bid ek dat U my met hoop, vreugde en ‘n oormaat vrede sal vul. Amen.


November 14, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 13:13

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 13:13 - En nou bly geloof, hoop, liefde--hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 13:13

En nou bly geloof, hoop, liefde--hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde. 

- Ons kan soms perspektief verloor oor wat werklik belangrik is.
- Dikwels verg die dringende dinge meer van ons aandag as die belangrike dinge..
- Ons geloof, ons hoop en ons liefde moet die hoeksteen van ons lewens bly.
- Maar ons belangrikste doel is om Sy liefde aan almal om ons te vertoon en te reflekteer!

Gebed: Vader, ek bid dat U my met geloof sal vul, my hoop sal herstel en mag my lewe ‘n kanal wees waardeur U liefde kan vloei om ander se lewens aan te raak. Amen.


November 13, 2017