Daily Bible Verse:              Isaiah 40:29

‘He gives strength to the weary, and to him who lacks might He increases power.’

- Sometimes we can feel weak, tired, faint and even powerless.
- The Lord knows that this can be a reality and He wants to step in and change things.
- If you feel like this, you can know that the Lord wants to change things for you.
- Let Him come and increase your power and give you the strength you need.

Prayer: Lord, I receive all the power and the strength that You have for me. I can walk in boldness and strength because You enable me to do so. Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 40:29
‘He gives strength to the weary, and to him who lacks might He increases power.’


Daily Bible Verse: Philippians 4:13
‘I can do ALL things through HIM who strengthens me.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:29

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 40:29 - ‘Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 40:29

Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.

- Ons kan soms swak, moeg, flou en selfs kragteloos voel.\
- Die Here weet dat dit ‘n realiteit kan wees en Hy wil intree en dinge verander.
- As jy so voel kan jy weet dat die Here dinge vir jou wil verander.
- Laat Hom kom en jou krag vermeerder en vir jou die sterkte gee wat jy nodig het.

Gebed: Vader, ek ontvang die krag en die sterkte wat U vir my het. Ek kan dapper en sterk loop omdat U dit vir my moontlik maak. Amen.


April 26, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:13

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:13 - ‘Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.’

Daaglikse Bybel Vers:              Filippense 4:13

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

- Dit is wonderlik om te weet dat die Here vir ons Sy krag wil gee.
- Hy wil hê dat Sy sterkte en krag op en binne ons moet rus.
- Die resultaat is dat deur Sy krag is ons in staat om enigiets te doen.
- Ontvang Sy krag en wees vandag van binne af versterk.

Gebed: Vader, ek verklaar dat met U krag kan ek ver meer doen as wat ek op my eie kan doen. Ek kies om met die krag wat U vir my gee te lewe sodat ek kan bereik dit wat U vir my voorberei het. Amen.


April 25, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 17:1

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 17:1 - ‘…: Ek is God, die Almagtige; wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 17:1

…: Ek is God, die Almagtige; wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.

- As kinders van God word ons geroep om ‘n ander soort lewe te lei.
- As ons besef het dat die Here ons dop gehou het, sou ons anders gelewe het.
- Geen deel van ons lewens is vir Hom weggesteek nie.
- Laat ons, ons indiwiduele lewens lei in ‘n manier wat vir Hom die eer gee.

Gebed: Vader, ek herken dat U die almagtige, lewende God is. Ek gee myself aan U oor en ek kies om getrou en regverdig voor U te wandel. Amen.


April 24, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 14:16

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 14:16 - ‘En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 14:16

En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit ….

- Gehoorsaamheid aan die instruksies van die Here kan wonderlike resultate oplewer.
- Dit is dikwels in die eenvoudige dinge wat Hy vir ons sê om te doen dat ons die wonderlikste resultate kan sien.
- Laat ons die ingewings en leiding wat Hy in ons harte plaas, gehoorsaam wees.
- Hy is die Een wat die wonderwerk doen, ons is die een wat moet doen wat Hy sê.

Gebed: Vader, vergewe my dat ek nie altyd reageer op dit wat ek voel U vir my aanspoor om te doen nie. Ek kies om gehoorsaam te wees, selfs in die eenvoudige dinge, wetende dat U ‘n wonderwerkende God is. Amen.


April 23, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 9:13

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 9:13 - ‘my boog gee Ek in die wolke; dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en die aarde.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 9:13

my boog gee Ek in die wolke; dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en die aarde.

- Die Here is getrou in al Sy beloftes aan ons.
- Hy het ‘n reënboog in die hemel geplaas as ‘n teken van Sy verbond met Noag.
- Hierdie teken is ook ‘n herinnering aan ons dat die Here getrou sal wees.
- Verwag Sy getrouheid, glo in Sy getrouheid en rus in Sy getrouheid.

Gebed: Vader, dankie dat U ‘n getroue, verbondhoudende God is. Ek kies om myself te herinner aan U getroue karakter waarop ek kan staatmaak. Amen.


April 20, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 14:21

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 14:21 - ‘Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die HERE het deur ‘n sterk oostewind die see laat wegvloei, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 14:21

Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die HERE het deur ‘n sterk oostewind die see laat wegvloei, ….

- Die Here kan wonderlike wonderwerke in jou situasie bewerk.
- Hy kan oplossings oopmaak wat uit die menslike perspektief onmoontlik lyk.
- Hy kan die mees onwaarskynlike dinge gebruik om antwoorde in ‘n situasie te bring.
- Jy dien ‘n groot God en niks is vir Hom te moeilik nie.

Gebed: Vader, ek bid dat U in my stuasie sal werk. Mag die wind van U Gees die struikelblokke weg waai en ‘n weg open vir my om vorentoe te beweeg in U plan en doel vir my lewe. Amen.


April 19, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 8:1

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 8:1 - ‘En God het gedink aan Noag…’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 8:1

En God het gedink aan Noag…’

- Die Here sal jou of Sy beloftes aan jou nooit vergeet nie.
- Noag het ‘n groot vloed trotseer, maar die Here het hom nie in die vloed gelos nie.
- Die Here het ingegryp en die vloede en storms het opgehou.
- Maak nie saak hoe groot die vloed is of hoe donker die storm is nie, HY sal jou onthou!

Gebed: Vader, dankie dat U belowe het om my nooit te verlaat of versaak nie. U sal my onthou en my deur die storms van die lewe bring omdat ek U kind is. Amen.


April 18, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Efésiërs 3:20

Daaglikse Bybel Vers: Efésiërs 3:20 - ‘En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk.’

Daaglikse Bybel Vers:              Efésiërs 3:20

En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk.

- Dit is wonderlik om te dink dat Sy kragtige mag binne ons werk.
- Hy is besig om in ons harte en lewens vir ‘n groter doel, te werk.
- Die Here wil nog groter dinge sien wat deur jou lewe bereik sal word.
- Moenie minder aanvaar nie, glo vir Sy beste en gee Hom al die glorie.

Gebed: Vader, dankie dat U besig is om in my lewe te werk. Ek omhels U werk binne my and ek sien uit na die wonderlike dinge wat U gaan doen. Amen.


April 17, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:6

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:6 - ‘Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 3:6

Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

- Soek Sy wil in alles wat jy doen, en Hy sal jou wys watter pad om te loop.
- Onthou die HERE in alles wat jy doen, en Hy sal jou die regte pad wys.
- Laat Hom toe om jou altyd te lei, en Hy sal die pad wat jy moet neem, gelykmaak.
- Gee Hom die primêre plek en Hy sal jou neem waar jy moet gaan.

Gebed: Vader, ek kies U wil en U weg vir my lewe. Ek wil nie my eie ding doen nie, maar ek wil U leiding en rigting volg. Wys my die regte weë sodat ek in U weë kan wandel. Amen.


April 16, 2018